Anda di halaman 1dari 13

MODIFIKASI TINGKAH LAKU B.

F SKINNER
1 KONSEP 2 PENEGUHAN +VE & -VE

3

APLIKASI MODEL

4

CONTOH SITUASI

5 KEBAIKAN & KEBURUKAN MODEL

!!!!! . Menekankan konsep PENEGUHAN.Peneguhan NEGATIF . Setiap manusia mempunyai tingkah laku yang berlainan.Peneguhan POSITIF ..Namun ada juga yang mempunyai persamaan diantaranya.Manusia banyak dipengaruhi oleh apa ± apa yang berlaku setelah sesuatu tingkah laku dilakukan.

. .SELAMAT MEMBACA.

‡ Berlaku apabila rangsangan diberikan seperti hadiah. ‡ Untuk mengalakkan pengulangan tingkah laku yang diingini. melakukan kerja rumah dengan baik dan menyiapkan tugasan tepat masanya akan diberikan ganjaran. pujian. Peneguhan positif . ‡ Contohnya. markah merit dan sebagainya. murid yang menunjukkan tingkah laku yang baik seperti tidak berbuat bising.

Peneguhan negatif . komik dikeluarkan supaya murid-murid kembali menunjukkan tingkah laku yang diingini.‡ Berlaku apabila ransangan seperti majalah. ‡ Untuk menghapus atau menghentikan tingkah laku yang tidak diingini.

‡ Contohnya. Apabila rangsangan dikeluarkan. guru dapat meningkatkan kembali tingkah laku murid yang diingini. guru bertindak merampas komik tersebut dengan harapan supaya murid kembali menumpukan perhatian kepada pengajaran guru. . Guru melakukan peneguhan negatif apabila mengeluarkan rangsangan yang tidak diingini. katakan ketika guru sedang mengajar. ‡ Komik tersebut bertindak sebagai rangsangan yang tidak diingini. Oleh itu. murid leka membaca komik di belakang. iaitu memberikan perhatian semasa guru sedang mengajar.

. ‡ Dendaan ialah tindakan yang diambil untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini.‡ Peneguhan berbeza dengan dendaan yang menghukum tingkah laku yang salah atau tidak diingini.

.SELAMAT MEMBACA..

Guru memberikan peneguhan positif kepada murid yang menunjukkan peningkatan didalam pembelajaran dan murid yang memberikan respon yang positif. Contohnya : Guru akan memberitahu kepada murid yang membuat bising didalam kelas bahawa sekiranya mereka berbuat bising guru akan membawa mereka berjumpa dengan guru besar. APLIKASI MODEL MODIFIKASI TINGKAH LAKU SKINNER .1. Contohnya : Guru memberikan pujian kepada murid ± murid yang dapat memberikan jawapan yang betul kepada soalan yang diutarakan. 2. Guru memberikan peneguhan negatif kepada murid ± murid yang melakukan kesalahan supaya tindakan ini dapat menguatkan tindakan positif. Peneguhan positif ini berfungsi sebagai ganjaran yang mendorong individu melakukan tingkah laku yg diingini bertambah. Peneguhan negatif seperti diatas akan menyebabkan murid tidak lagi mencuba pada masa hadapan.

Beliau tidak mengambil sebarang tindakan dan meneruskan sesi pengajaran seperti biasa. Kini hampir semua murid lelaki sudah ponteng kelas beliau. Contoh situasi . Pada awal tahun. sementara yang hadir pun masuk lewat. beliau mendapati ada sekumpulan kecil murid lelaki yang sering ponteng kelas.Cikgu Daniel mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di kelas Tahun 5.

‡ Peneguhan negatif: Cikgu Daniel menghantar nama pelajar yang bermasalah tersebut kepada Guru Besar untuk tindakan lanjut. Namun demikian. Penyelasaian berdasarkan Model Modifikasi Skinner . ‡ Dendaan: Cikgu Daniel menghukum pelajar yang lewat masuk kelas untuk berdiri di luar.‡ Peneguhan positif: Cikgu Daniel mencadangkan satu lawatan pada hujung tahun untuk kelas Tahun 5 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. hanya pelajar yang menunjukkan tingkah laku yang baik akan dibenarkan mengikuti lawatan tersebut.

SELAMAT MEMBACA. ..

X merangkumi cara-cara pencegahan mslh t/L sebaliknya fokus kepada pembetulan tingkah laku. Kurang berkesan untuk mengurangkan masalah tingkah laku. motivasi ekstrinsik -Mengalakkan pelajar melakukan sesuatu kerana ganjaran dan bukan instrinsik Guru menjadi lebih tekal dari segi penyelesaian masalah displin dalam bilik darjah. .KEBAIKAN Peneguhan senang digunakan dan hasil peneguhan berlaku dalam tempoh yang pantas KEBURUKAN Tidak berkekalan Guru menjadi sedar dan lebih peka tentang Peneguhan dan ganjaran lebih memenuhi apa yang berlaku dalam bilik darjah. .