Anda di halaman 1dari 8

HADITH MARFU,MAUQUF & MURSAL

DISEDIAKAN OLEH: F AZ RUL AIMAN IDRIS ASYRAF

HADITH MARFU
y Bahasa: Yang diangkat y Istilah : Hadith yang disandarkan kepada

Rasulullah S.A.W sama ada perkataan,perbuatan,pengakuan atau sifat-sifat Baginda S.A.W


y Hukumnya boleh diterima sebagai hujah dan

beramal dengannya(sekiranya ia menepati syarat2 hadith sohih dan hasan).

Contoh Hadith Marfu


y { daripada Aisyah R.A., katanya :bahawa nabi

Muhammad S.A.W. sentiasa berdoa dalam sembahyang , Ya Allah, aku memohon perlindungan-Mu daripada dosa dan hutang} y hadith ini dikatakan marfu kerana ia diriwayatkan oleh Aisyah R.A terus kepada Nabi Muhammad S.A.W. y syarat terpenting sandaran sanadnya mestilah sampai kepada Rasulullah S.A.W.

HADITH MAUQUF
y Bahasa: Terhenti y Istilah : Hadith yang disandarkan kepada sahabat

sahaja sama ada perkataan,perbuatan atau pengakuan.Tidak ada tanda hadith ini dihubungkan kepada Nabi Muhammad SAW. y Hukumnya boleh diterima sebagai hujah dan beramal dengannya(sekiranya ia melengkapi syarat2 sohih dan hasan).

Contoh Hadith Mauquf


y {drpd Ibnu Umar R.A.,katanya : apabila kamu

berada pada waktu petang janganlah kamu menunggu sampai pagi, apabila kamu berada pada waktu pagi pula janganlah ditunggu sampai waktu petang. Gunakanlah masa sihatmu intuk masa sakitmu dan masa hidupmu untuk masa matimu} y Hadith ini dinamakan mauquf kerana ia hanya disandarkan kepada sahabat [Ibnu Umar R.A.] & tidak sampai kepada nabi Muhammad S.A.W.

HADITH MURSAL
y Bahasa: Gugur atau putus y Istilah : Hadith yang disandarkan oleh tabi in kepada

Rasulullah SAW tanpa menyebut nama sahabat y Hukumnya tidak boleh dijadikan hujah atau beramal dengannya kecuali disokong oleh satu daripada syarat2 tersebut: 1)disokong dengan sanad yang sohih atau hasan 2)diriwayatkan secara makna oleh perawi lain yang tidak mengambil sanad daripada sheikh yang sama 3)menepati kata2(fatwa) atau perbuatan sebahagian sahabat 4)diamalkan oleh sebahagian ulama hadith dan fuqaha 5)menepati dengan kaedah qias

Contoh Hadith Mursal


y {bahawa Raslullah S.A.W. keluar bermusafir ke

mekah pada hari pembukaan kota mekah dalam bulan ramadhan, baginda berpuasa sehingga sampai disebuah tempat [al-kadid], lalu baginda pun berbuka dan diikuti oleh orang lain} y Hadith mursal apabila seorang tabiin meriwayatkan sebuah hadith daripada nabi Muhammad S.A.W. tanpa menyebut nama sahabat yanga membawa hadith berkenaan.

CIRI-CIRI HADITH MARFU , MAUQUF DAN MURSAL


Hadith Mursal Hadith Mauquf Hadith Marfu

Gugur nama sahabat dalam sanad

Terhenti kepada sahabat sahaja

Sampai kepada Nabi Muhammad S.A.W.