Anda di halaman 1dari 14

Rangsangan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lukisan KanakKanak

Apa itu rangsangan?


Kata dasarnya rangsang iaitu rasa bersemangat atau membangkitkan naluri keinginan untuk melakukan sesuatu Rangsangan (stimulus) hal-hal yang membangkitkan naluri keinginan untuk melakukan sesuatu

Apa itu rangsangan?


Kenneth Jameson : satu penggerak yang
merangsang proses kreativiti . Florence Cane : jika hati kanak-kanak benar dapat disentuh, maka kita telah dapat memperkutkan perasaan kanak-kanak tanpa hadnya. Oleh itu adalah penting kerja-kerja yang diberikan adalah bermakna. Bukan pada perasaannya sahaja malah keseluruhan diri dan hidupnya

Apa itu rangsangan?


Blanche Jefferson : emosi menimbulkan
pergerakan atau perasaan yang melahirkan tindakbalas. Emosi yang kuat menimbulkan pernyataan seni yang mendalam Apa-apa jua faktor sekitar / luaran yang boleh atau menggalakkan pancaindera Inspirasi adalah stimulus / rangsangan yang bangkit dari sesuatu pengalaman

Apa itu rangsangan?


Ilham dari alam sekeliling atau peristiwa atau sesuatu yang disengajakan oleh guru melalui muzik, cerita, lakonan, perlakuan dll Guru memerlukan rangsangan yang berlainan mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak Gerakerja seni boleh merangsangkan pemikiran untuk mencungkil idea-idea secara gambaran guru harus membimbing ketika kanak-kanak melalui proses kreatifnya

Bagaimana Merangsang Pemikiran Ke Arah Perkembangan Lukisan Kanakkanak


Pengenalan Melihat lukisan kanak-kanak samalah spt kita melihat atau mengikuti perkembangan fizikal, sosial, emosi, rohani dan mental dan pertumbuhan sahsiah serta kebolehan representational nya

Bagaimana Merangsang Pemikiran Ke Arah Perkembangan Lukisan Kanakkanak


Pengenalan Lowenfeld : melalui lukisan kanak-kanak orang dewasa dapat memahami ekspresi dan sikap kanak-kanak serta memahami daya pernyataan dan daya pemikiran di samping tabiat-tabiat semula jadi kanak-kanak Teori Perkembangan Tampak oleh tokoh-tokoh seni kanak-kanak jelas menunjukkan proses perkembangan kanak-kanak dalam karya mereka mengikut tahap umur

Bagaimana Merangsang Pemikiran Ke Arah Perkembangan Lukisan Kanakkanak


Koordinasi Kemahiran Otot peringkat awal dipanggil peringkat manipulatif ( peringkat mencipta cetusan tanpa arah tujuan/peringkat contengan) Pengalaman estetika melalui pengalaman2 menghasilkan seni di sekolah

Menggalakkan perkembangan daya pemikiran kreatif, estetika, kebolehan membuat penghayatan, menilai dan mengkritik Menyediakan aktiviti2 pemulihan kpd murid yang lemah, kurang keyakinan, malu, rasa rendah diri dll Sebagai satu komunikasi tampak- menerapkan idea dalam bentuk visual/konkrit menyatakan perasaan yang tidak dapat dilihat

Bagaimana Merangsang Pemikiran Ke Arah Perkembangan Lukisan Kanakkanak

Bagaimana Merangsang Pemikiran Ke Arah Perkembangan Lukisan KanakKanak


Guru harus menerima bahawa kanak-kanak adalah penting dan istimewa Galakkan murid bercakap atau berfikir berasaskan fakta bukan berasaskan pemikiran mereka semata-mata Menyedarkan mereka bahawa apa-apa masalah yang dihadapi ada orang lain yang sudi mendengarnya

Bagaimana Merangsang Pemikiran Ke Arah Perkembangan Lukisan KanakKanak


Menyedarkan mereka bahawa seni adalah salah satu cara terbaik untuk menyatakan pengalaman, perasaan dan persepsinya impossible is nothing jika ada kemahuan dan berusaha ke arah itu

Bagaimana Merangsang Pemikiran Ke Arah Perkembangan Lukisan KanakKanak


Merangsang melalui perang saraf atau mencabar minda melakukan sesuatu yang boleh menarik perhatian mereka dan memberi kesan kepada pemikiran e.g melalui slogan-slogan ( mengapa meniru sedangkan saya mampu mencipta ), kejayaan-kejayaan tokoh, melihat hasil karya yang berkualiti dsbnya

Bagaimana Merangsang Pemikiran Ke Arah Perkembangan Lukisan KanakKanak


Menerusi alat dan bahan penggunaan pelbagai alat/media dan bahan merupakan satu pengalaman baru dan berguna melalui eksperimental dan eksplorasi

Bagaimana Merangsang Pemikiran Ke Arah Perkembangan Lukisan Kanakkanak


Memperkembangkan alat/bahan visual di sekeliling mereka yang dapat mencabar minda murid khususnya di dalam kelas seperti contoh-contoh tulang-belulang, haiwan, tumbuh-tumbuhan, poster-poster,LCD dsbnya

Anda mungkin juga menyukai