Anda di halaman 1dari 19

PENDEKATAN PROSES

Kiena Nad Alin Aini Sal

PERINGKATPERINGKAT-PERINGKAT PENDEKATAN PROSES

Pendekatan Proses Pendekatan ini tidak mementingkan hasil penulisan tetapi lebih menekankan proses penulisan karangan tersebut. Biasanya pelajar-pelajar akan diminta:
y

i. menulis draf karangan terlebih dahulu ii. menulis karangan iii. menyemak karangan tersebut berulang kali.

Penyemakan boleh dilakukan oleh pelajar itu sendiri atau meminta orang lain melakukan penyemakan. Penulisan karangan lebih bertumpu kepada proses memperbaiki kesilapan dan menyusun semula isi mengikut keutamaaan. Penulisan draf yang pertama akan disemak untuk melihat kesilapan-kesilapan yang dilakukan sama ada dari segi tatabahasa atau keutamaaan susunan isi karangan.

Guru atau rakan yang membuat penyemakan tidak akan membetulkan kesilapan-kesilapan yang dilakukan tetapi memberikan cadangancadangan yang harus dipertimbangkan oleh penulis semasa memperbaiki penulisan karangan mereka. Penyemakan berulang kali secara tidak langsung menyedarkan pelajar-pelajar bahawa proses penyemakan yang berterusan akan menghasilkan suatu penulisan karangan yang lebih sempurna.

Anda harus juga mengetahui bahawa penulisan karangan secara proses memerlukan pelajarpelajar melalui aktiviti pencarian maklumat terlebih dahulu sama ada secara membuat rujukan, perbincangan, sumbang saran, penerokaan bagi mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan tajuk penulisan.

PENDEKATAN PROSES Menekankan proses mengarang bukan hasil penulisan yg akhir Penulis menyusun atur atau menulis semula perenggan tertentu/menambah yg baru/menggugurkan apa yg ditulis Penekanan lebih kpd kesalahan leksikon dan tatabahasa yg nyata Penulis memikirkan tujuan menulis dan cara memulakan penulisan

Proses pembaikan dilakukan sesama sendiri Draf yg di bentuk utk pertama kali akan dibaca oleh guru atau pelajar Setiap kesalahan tidak dibetulkan secara formaltetapi dinyatakan sahaja. Penulis sendiri yg perbaiki Kemudian penulis boleh menulis draf kedua dgn memberi pertimbangan kpd setiap kesalahan serta idea-idea baru

Memberi motivasi dan tanggungjawab kpd pelajar terhadap kerja Sedar kpd strategi komunikasi dan kehendak pembaca Penulis akan menyemak berkali-kali sehingga draf itu utuh Kemudian diberi kpd guru untuk dinilai Proses membaiki akan terus beraku sehingga satu bentuk penulisan yg baik diterima

CIRICIRI-CIRI PENDEKATAN PROSES


1. Tajuk yang ingin ditulis terserah kepada murid Menulis mengikut kecenderungan Matlamat penulisan ialah produknya Guru boleh bincang tajuk dg. murid Dilakukan dlm suasana fleksible Murid boleh berada dlm sesuatu proses mengikut keupayaannya. Mengikut keupayaan Mengikut persiapan Perbincangan dg. rakan dan guru Utk mencerna isi/ides yg. sesuai Mencatat isi/idea yg. b

2. Pengajaran mengambil kira perbezaan kebolehan murid

3. Murid mempunyai kebebasan bila hendak memulakan penulisannya 4. Peringkat prapenulisan melibatkan perbincangan dan membuat catatan yang perlu

PRINSIP PENDEKATAN PROSES


Satu proses yang berpandukan matlamat
Penulisan disusun secara hierarkikal dg. proses mengkiut komponen yg. lain Penulisan yg. melibatkan set proses pemikiran yg. distingtif yg. digunakan oleh penulis utk. mengolah dan menyusun ketika mengarang

PROSEDUR MENGAJAR MENGGUNAKAN PENDEKATAN PROSES 1. Murid menulis sendiri mengikut apa yg. terlintas di hati dan bebas menulis sebanyak mana yang dikehendaki. 2. Murid menulis draf pertama. 3. Konferens guru dg. murid. 4. Murid menulis draf kedua. 5. Konferens semula 6. Guru membaca pruf sambil menyemak maklumat yg. ditulis dan ketetapannya. 7. Guru memberi isyarat spt. memaklumkan hasil tulisan itu baik dan konferens dihentikan. 8. Hasil penulisan murid dihantar kpd. Guru 9. Guru mengembalikan hasil penulisan kepada murid.

PELAKSANAAN JENIS A
PERINGKAT 1. NAMA
PRAPENULISAN KEGIATAN o Menyenaraikan isi, idea,fakta o mencari jenis isi dan bahan yg. sesuai. o Membuat pembacaan, rujukan dan catatan. o Memberi bukti dan alasan membina isi,idea, menghubung ayat dan membuat perenggan o Mencari perkataan dan frasa yg. sesuai,memberi tanda baca o Merancang tajuk,isi, pengenalan dan penutup o Membetulkan tanda baca perkataan,frasa,perenggan. o Memotong atau menambah isi, menyusun semula semua ayat dan perenggan

OBJEKTIF Mengenal subjek utk. mendapatkan gambaran yg. jelas tentang subjek yg. ditulis Untuk memberi perincian, penghuraian, penjelasan dan sokongan tentang apa yg. dtulis.

2.

MENULIS

3.

PENULISAN

Untuk membaiki atau memperelokkan (jika perlu) apa yg. telah ditulis.

JENIS B Langkah 1
Aktiviti prapenulisan (ada 8 bahagian) Ada 3 persoalan pokok: 1. Apakah yang hendak dikatakan ? 2. Kepada siapa hendak dikatakan ? 3. Bentuk apa yang hendak dikatakan ? 1. Mengumpul maklumat perkenalkan tajuk perbincangan pendapat secara berpasangan/kumpulan murid menjawab soalan yang berkaitan murid mengisi borang soal selidik sesi laporan

2. Rangka piramid

buat salinan petikan yg. sama kpd. murid secara individu petikan menceritan pengalaman yg. boleh menarik minat murid-petikan digunakan sebagai bahan rangsangan. murid menyenaraikan isi yg. berkaitan dg. petikan, secara individu

3. Peta fikiran/peta minda

murid membuat catatan sebelum menulis murid membuat catatan seberapa banyak isi yg. Mungkin tentang tajuk boleh menggunakan papan hitam murid memberi idea secara kelas murid boleh bersetuju/tidak dg. Idea rakan aktiviti menggunakan gambar gambar menampakkan hubungan manusia dg. Objek Soalan-soalan berkaitan dg. Gambar membantu murid utk. Memahami gambar secara individu/kumpulan/kelas

4. Rajah idea

5. Menyususn dan menentukan idea

6. Sumbangsaran

7. Menulis bebas

murid mengeluarkan pendapat sebanyak yg boleh Teknik boleh mengatasi halangan berfikir

8. Memerhati dan membuat catatan

pembelajaran melalui penemuan Membina kemahiran memerhati, membuat catatan dan menyusun kata

LANGKAH 2

AKTIVITI PENULISAN  tahap meneroka idea  sesudah pasti apa yg hendak ditulis, turunkannya ke atas kertas sesuai dg. tajuk  Idea akan terus diterokai/mesej dijelaskan, tepat dg. tujuan, golongan pembaca dan bentuknya  draf awal akan disemak semula PENYEMAKAN SEMULA proses penyemakan semula dan membuat penyuntingan penulis akan mengkaji semual idea dan kesesuaiannya dg. Tajuk dan bentuk, tujuan dan pembaca terjadi proses berfikir semula, membuka semula, menulis semula agar mesej cukup mantap dan dapat difahami oleh pembaca Proses penyuntingan dilakukan ke atas struktur ayat, tatabahasa dan ejaan supaya menjadi tepat dan betul

LANGKAH 3

LANGKAH 4

PENERBITAN  Berkongsi bahan dengan orang lain  Hasil dipamerkan atau diedarkan untuk bacaan  Implikasi ; penulis peka terhadap golongan pembaca, idea, maklumat, pendapat, pengalaman, sikap dan perasaan yang merupakan bahan-bahan mentah yang diplilih sebagai rujukan.

KEKUATAN PENDEKATAN PROSES


1. 2. 3.

4.

5. 6.

Murid menguasai kemahiran menulis secara berperingkat. Penguasaan kemahiran menulis dapat dipupuk satu demi satu secara beransur-ansur. Setiap peringkat mempunyai kepentingan sendiri seperti peringkat pramenulis adalah untuk melatih pelajar menguasai kemahiran mencari isi, merujuk kamus dan mencari bahan rujukan. Kesilapan dapat dielakkan seawal mungkin mengikut peringkat melalui beberapa konferens dengan guru atau rakan. Di samping menguasai isi karanag, murid dapat menguasai kemahiran menulis karangan juga. Pelajar mampu merancang penulisan mengikut proses secara sistematik.

KELEMAHAN PENDEKATAN PROSES


1. Pengajaran karangan menjadi aktiviti yang berulang-ulang murid menulis tajuk yang sama berkali-kali daripada draf pertama sehingga draf terakhir murid akan menjadi bosan. murid akan menyerah kalah jika mereka gagal meningkatkan kualiti penulisan dari satu draf ke satu draf seterusnya.
Guru wajar mengubah suai teknik pengajaran walaupun masih menggunakan asas Pendekatan Proses.

2. Mengambil masa yang lama

 Pendekatan proses mengandungi banyak komponen yang membentuk satu proses penulisan yang lengkap.  Mengambil masa yang lama (sementara)

3. Tumpuan pada perkembangan isi berkurangan berbanding dengan peningkatan kemahiran menulis

 pendekatan ini menggunakan satu tajuk sahaja untuk beberapa waktu.  Peningkatan dari segi isi dan ilmu akan berkurangan.  Peningkatan hanya berlaku pada kemahiran menulis.

Anda mungkin juga menyukai