Anda di halaman 1dari 14

AHLI KUMPULAN : Nur Azirah Zakaria Nurulasida Daud Siti Nadawiah Abd Rahman Raihanah Sahari Wan Samirah

Bahiah Muhammad

Penulisan : Buku pertama , Reality Theraphy : A New Approach to Psychiatry pd 1965.

Seorang psikiatari dan Konsultan Pendidikan

-Dilahirkan pada 11 May 1925

Mengubah fokus tentang menangani masalah individu dengan mengkaji masa silam individu dan mengaitkannya dengan masalah yang dihadapi.

TEORI-TEORI WILLIAM GLASSER


TEORI : 1) TEORI KAWALAN - Membincangkan proses-proses dalam secara psikologi dan fisiologi yang berkaitan tentang keperluan manusia. 2) TEORI PILIHAN. - Memasukkan elemen-elemen keperluan asas, kualiti dan kreativiti. - Asas teori : setiap tingkah laku yang dibuat oleh individu berdasarkan pilihan yang dibuat.

1) Kasih sayang

6) Kualiti pengajaran

7) Membina bilik darjah yang berkualiti.

2) Mempunyai kuasa dan kawalan

5) Kurikulum yang berkualiti

3) Kebebasan

4) Keseronokan

1) KASIH SAYANG
Guru sewajarnya : a) - Mengamalkan pengurusan demokratik di b) c) d) e) f)

g)

dalam bilik darjah. - Memberi peneguhan yang sesuai kepada murid agar lebih bersemangat dalam pembelajaran. - Menunjukkan sikap prihatin dan mengambil berat tentang kebajikan murid.

2) MEMPUNYAI KUASA DAN KAWALAN


Rasa dipunyai berkait rapat dengan kuasa dan kawalan. Dalam bilik darjah : a) Murid mestilah mempunyai kuasa dan kawalan untuk menguruskan diri dan persekitaran bilik darjah mereka. b) Murid memiliki peluang un tuk membuat pilihan. c) Mereka sedar bahawa mereka mempunyai kawalan terhadap tingkah laku sendiri.

3)
K E B E B A S A N

Guru harus memberikan peluang dan kebebasan yang bersesuaian dengan peringkat umur mereka.

4) KESERONOKKAN

Guru perlu memikirkan aktiviti yang boleh menyeronokkan muridmurid dalam masa yang sama meningkatkan pembelajaran.

Guru perlu mempelbagaikan strategi dan kaedah P&P

5) KURIKULUM YANG BERUALITI


CIRI-CIRI KURIKULUM YANG BERKUALITI Kurikulum yang dirangka untuk memenuhi keperluan murid. Guru memperkenalkan topik-topik dalam kurikulum CIRI-CIRI KURIKULUM YANG KURANG BERKUALITI Kurang perancangan sebelum menyampaikan sesuatu pengajaran. Menekankan kepada penghafalan fakta yang kadangkala tidak relevan dengan kehendak murid. Perbincangan dan pengajaran berpusatkan guru Kurikulum berorientasikan peperiksaan ( tanpa mengaitkan dengan kehidupan sebenar)

Perbincangan dan pengajaran berpusatkan murid. Memberi masa yang mencukupi kepada murid-murid untuk memahami topik yang diajar.

6) K U A L I T I

Guru menyediakan persekitaran yang kondusif

Guru lebih bersifat sebagai pembimbing bukan pengarah

P E N G A J A R A N

Tugasan p&p perlu yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. Memberi galakan kepada murid untuk memberikan yang terbaik Memberi peluang kepada murid untuk menilai kerja mereka dan memperbaikinya.

7) MEMBINA BILIK DARJAH BERKUALITI


a) Tabiat Elak daripada mengamalkan tabiat yang buruk.

b) Mesej Sampaikan mesej kepada murid tentang hasrat dan pendirian. c) Bina hubungan dengan murid Elak daripada mengarah dan memerintah murid melakukan sesuatu.

d) Peraturan kelas bincang bersama murid-murid dan tetapkan satu peraturan yang utama. e) Elak daripada menggunakan kawalan luaran misalnya mendenda, mengarah, mengancam. f) Pengetahuan Beritahu murid kegunaan ilmu yang dipelajari. g) Kompetensi beritahu murid cara pengajaran.

h) Kualiti sentiasa memberi galakan kepada murid meningkatkan kualiti kerja.


i)

Penilaian uji murid-murid secara berterusan. Ajar mereka mengaplikasikan teknik yang terbaik

j) Kefahaman dan penggunaan Beri peluang kepada murid untuk menunjukkan kefahaman mereka terhadap topik yang diajar.

RUJUKAN
Darjah dan Tingkah Laku, Siri Pengajian
Profesional: Penerbitan Mutimedia Sdn. Bhd. Haliza Hamzah, Joy Nesamalar Samuel. (2009). Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku, Siri Pendidikan Guru : Oxford Fajar Sdn.Bhd.
Mok Soon Sang. (2011). Pengurusan Bilik