Anda di halaman 1dari 9

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

ASAS UKURAN

Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang asas nombor.

` `

Membincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh pelajar dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang ukuran. Merancang penggunaan bahan konkrit, media dan teknologi dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang ukuran. Membuat penilaian dan keputusan secara efektif

Keseluruhan kursus membincangkan tentang:Ukuran Masa Dan Waktu Ukuran Panjang Ukuran Timbang Ukuran Isi Padu Cecair

Perincian terhadap topik :Membincangkan tentang konsep ukuran di atas. Kesukaran dan miskonsepsi konsep ukuran. Pembinaan PCK bagi setiap konsep. Integrasi bahan, media dan teknologi bagi setiap konsep.

Penilaian Berterusan. (60%)


Kuiz : 5 % Ujian : 15 % Tugasan : 15% Laporan : 15% Pembentangan : 10%

Peperiksaan Akhir. (40%)

Kirakan bilangan saat dalam tahun 2011. Selisih masa Jepun dengan Malaysia adalah 2 jam 30 minit. Jam berapakah di Jepun jika jam 8.45 pagi di Malaysia Jika umur 1 tahun manusia adalah sama dengan 13.7 tahun kucing, berapakah umur kucing jika manusia berusia 1 bulan?

Definisi Masa
Terdapat pendapat yang menyatakan bahawa masa adalah ketika yang ada permulaan dan batasnya. Ketika; jangka waktu tertentu.

Definisi Waktu
Rangkaian saat atau ketika yang telah lampau sekarang dan yang akan datang; masa, tempoh. Ukuran masa yang tentu; jangka masa.

Contoh :Masa yang diambil untuk merentas sungai Batu Pahat adalah selama 1 jam 30 minit. Waktu subuh di kawasan Batu Pahat adalah pada jam 6.10 pagi.

Contoh soalan berkaitan masa dan waktu


`

Selisih masa antara Kuala Lumpur dengan Jeddah ialah 4 jam 20 minit. Jika waktu di Malaysia ialah jam 8.00 pagi, jam berapakah di Jeddah?

Jawapan
Masa di Malaysia = Masa di Jeddah - Selisih Masa = 8.00 pagi - 4 jam 20 minit. = 2000 - 4 jam 20 minit. = 0340/ 3.40 pagi.

Pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan


KUMPULAN TAJUK TUGASAN Ukuran Masa & Waktu Ukuran Panjang, Tinggi dan Jarak Ukuran Timbangan Ukuran Isi padu Cecair

Kumpulan 1 & 2 Kumpulan 3 & 4 Kumpulan 5 & 6 Kumpulan 7 & 8

Soalan Tugasan adalah :1. Pengertian konsep dan teori tentang ukuran. 2. Instrumen yang digunakan dalam pengukuran. 3. Unit-unit yang digunakan. 4. Contoh-contoh pengiraan yang berkaitan dengan ukuran yang diberi. 5. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dalam menerangkan tentang ukuran. 6. Soalan latihan berkaitan ukuran.