Anda di halaman 1dari 2

Perlindungan Profesi

Profesi guru memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan yang terpadu menjadi keahlian, yang diperolah melalui pendidikan yang lama dan intensif di LPTK. Pekerjaan ini hampir tidak mungkin dilakukan secara baik dan benar oleh orang yang tidak mempersiapkan untuk itu atau orang yang tidak professional. Pekerjaan sebagai guru apabila tidak dikerjakan secara baik resikonya besar apabila kita lihat dikemudian hari.

Untuk itu penyelenggara satuan pendidikan, dan/atau organisasi profesi guru wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugasnya berupa: Perlindungan hukum Perlindungan profesi Perlindungan keselamatan