Anda di halaman 1dari 40

ASAS KEJURULATIHAN

Penglibatan dalam sukan oleh individu


a. Berdasarkan teori Kehendak budaya Teori sosial Keagresifan Kecergasan Rekreasi Mengejar kecemerlangan Keseronokan Komuniti Budaya Luar Ketrampilan Sebab-sebab kebendaan b. Kesedaran Kecergasan dan gaya hidup Penglibatan wanita dalam sukan Penekanan terhadap program remaja Mewujudkan hubungan antara negara selain daripada melalui agama, politik dan sebagainya Peningkatan aktiviti hasil daripada penajaan.

Penglibatan Sesebuah Negara


Kini semakin banyak kerajaan sudah mula melibatkan diri dalam sukan sama ada sebagai penyertaan massa atau prestasi tinggi kerana adanya kelebihan yang dibawa olehnya. Antara sebab-sebab tersebut ialah: Politik Propaganda Persahabatan antarabangsa Pendidikan Kesihatan Ekonomi Rekreasi Ketenteraan

Konsep Sukan
Sukan secara am ialah satu istilah yang menerangkan tentang aktiviti yang boleh jadi dilaksanakan secara kompetitif atau tidak kompetitif. Oleh itu sukan bolehlah dikategorikan sebagai berikut:
a. Sukan Kompetitif (Sukan Elit) Dianjur dengan rapi Mempunyai undang-undang yang khusus Berunsur pertandingan, bertujuan untuk menghasilkan pemenang Melibatkan kemahiran, strategi dan nasib. Melibatkan peningkatan fizikal atau kemahiran psycho-motoric dan perancangan strategik b. Sukan Bukan Kompetitif Ia lebih kepada berunsur rekreasi dan tidak memerlukan persediaan teknikal yang tinggi. Contoh: memancing, mendaki gunung, kembara dsb.

Membina Falsafah Kejurulatihan Falsafah kejurulatihan ialah apa yang jurulatih itu percaya, bagaimana dia membentuk pendapatnya dan apa yang diharapkan. Oleh itu falsafahnya ditunjukkan melalui tindakan, tabiat, pertuturan dan gayanya dalam sukan. Secara ringkasnya falsafah kejurulatihan seseorang itu dapat dilihat seperti berikut:

PANDANGAN Belajar/ Refleksi (Belajar dan berfikir)

PENILAIAN Tabiat/ Lakuan (Kejurulatihan)

FALSAFAH Kepercayaan/ Nilai (Falsafah)

BAGAIMANA MEMBENTUK FALSAFAH KEJURULATIHAN

Kerjaya Kejurulatihan
Kriteria kerjaya ini adalah: Aktiviti yang berunsurkan intelektual dan praktikal Fakta dan idea baru hasil dari kajian-kajian Terurus dengan sendiri Wujud untuk kebaikan orang lain

a. Kualiti jurulatih yang berjaya


Berpengetahuan Bermotivasi Beriltizam (Commited) Objektif objektif mengikut keutamaannya yang betul Berkemahiran Terancang Boleh mengubahsuai dengan keadaan Emosi yang stabil

b. Gaya Kejurulatihan
Terdapat tiga gaya kejurulatihan yang juga merupakan gaya dalam kepimpinan seseorang. Memandangkan seorang jurulatih adalah juga seorang pemimpin maka gaya kepimpinan boleh dijadikan sebagai gaya kejurulatihan. Tiga gaya kejurulatihan adalah seperti berikut :

Autokratik (Autoritarian atau gaya arahan) Laisser-Faire (Bersahaja atau tiada tekanan) Demokratik (Personal atau kooperatif)

c. Faktor yang mempengaruhi Gaya Kejurulatihan


Keperluan atlit Umur Matlamat program yang dirancang Aspirasi jurulatih Falsafah jurulatih sendiri

Proses Kejurulatihan
Mengumpul data Diagnosis Merencana pelan tindakan Pelaksanaan Penilaian

Mengajar Kemahiran
Satu seni, perniagaan atau teknik yang diperolehi melalui latihan atau pengalaman yang melibatkan penggunaan tangan atau anggota badan Kapasiti berjaya mencapai sesuatu melalui pengetahuan khusus, keupayaan atau kecekapan

Semua kemahiran boleh diklasifikasikan kepada dua iaitu

KEMAHIRAN
KEMAHIRAN TERTUTUP
Satu kemahiran yang dilakukan dalam keadaan terkawal dan tidak berubah-ubah Cth: Ten Pin Bowling, Terjun papan anjal, memanah

KEMAHIRAN TERBUKA
Satu kemahiran yang dilakukan dalam keadaan berubah-ubah mengikut keadaan dan situasi. Hasil lakuan tidak dapat diramalkan Cth: Badminton, Sepak Takraw

Panduan mengajar kemahiran a. Matlamat/ sasaran b. Merancang, menerang, menunjukcara c. Maklum balas

Merancang sesi latihan


Perkara berikut perlu disediakan: Persediaan fizikal Persediaan teknikal Persediaan taktikal Persediaan psikologi

dalam semua aspek dan pada setiap masa


boleh memotivasikan atlet untuk terus gigih berlatih

Keselamatan
untuk melihat sejauh mana hasil daripada Maklumbalas latihan yang dan dijalankan penilaian
PERANCANGAN DAN FOKUS

Motivasi

ketepatan masa semasa memula dan menamatkan latihan, sama rata tanpa mengira kemampuan

Masa

Pembelajaran
atlet boleh mempelajari sesuatu yang baru

Organisasi

perancangan yang baik dapat menjimatkan masa dan penggunaan masa lebih optimum, memudahkan kawalan

KERJA BERPASUKAN KEMAHIRAN KUMPULAN

TEKNIK KECERGASAN FIZIKAL PERGERAKAN ASAS MOTIVASI


6 PERKARA YANG PERLU DIAMBIL KIRA DALAM MENGAJAR KEMAHIRAN PERMAINAN

Merancang pengajaran a. Perancangan yang rasional adalah berdasarkan 4 soalan asas: i. Apa yang saya mahu pemain saya tahu, lakukan atau alami dalam sesi tersebut? (MATLAMAT) ii. Apakah yang patut saya dan pemain saya lakukan agar sasaran tersebut tercapai? (AKTIVITI) iii.Bagaimana aktiviti tersebut perlu dilaksanakan? (ORGANISASI) iv.Bagaimana boleh saya tahu yang pemain mempelajari sesuatu? (PENILAIAN)

b.Jurulatih hendaklah mengambil kira faktor-faktor berikut: - Keselamatan - Pemain - Peralatan - Masa - Sukatan c. Pengurusan masa - sebahagian besar masa yang ada digunakan untuk sesi latihan ke arah mencapai sasaran latihan iaitu atlit mempelajari sesuatu di samping dapat bermain selepas itu.

Prinsip-prinsip asas latihan


Penyertaan aktif Pembangunan menyeluruh Pengkhususan Individualisasi Variasi atau pelbagai Latihan progresif (tambah beban) Sistematik

Ke arah latihan berkesan - Tujuh prinsip merancang latihan berkesan:


Latih kemahiran yang betul Latih kemahiran dalam bentuk ala pertandingan Pastikan aktiviti ringkas tetapi kerap Guna masa dengan berkesan Guna peralatan secara optima Pastikan pemain mengalami kejayaan dalam setiap sesi latihan Jadikan latihan menyeronokkan

KUALITI KEPIMPINAN JURULATIH

1. BERETIKA
Menepati

masa Jujur dan ikhlas Sikap akauntabiliti Berkeyakinan diri Berminat Bermotivasi tinggi Berusaha meningkatkan pengetahuan

2. BERPENGETAHUAN
Prinsip

kejurulatihan Prinsip-prinsip latihan Peraturan / undang-undang Psikologi kanak-kanak

3. BERKEBOLEHAN BERKOMUNIKASI
Memahami

kehendak, keperluan dan emosi kanak-kanak Interaksi dua hala Mendengar dan menerima pendapat orang yang lebih berpengetahuan rapport yang baik dengan semua pihak yang berkenaan.

4. BERKEMAHIRAN (AMALI)
Tunjuk

cara yang betul dan

jelas Boleh mengenalpasti kesalahan serta membaikinya Penerangan yang jelas Berupaya menyesuaikan aktiviti mengikut keadaan.

5. KREATIF DAN BERINOVATIF


Penggunaan

alatan Manipulasi alatan Modifikasi aktiviti-aktiviti

6. MEMANTAU DAN MENILAI


Pemerhatian

dan penyeliaan yang berterusan Penilaian dan pemantauan yang berterusan Menyimpan rekod

Peranan Jurulatih
Pengajar (instructor) Guru mengarah aktiviti menyampai pengetahuan dan idea baru menggerak perlakuan mewujudkan ganjaran dan dendaan mengetuai dan mengarahkan atlet berhubung dengan media dan orang awam membimbing, menasihat dan membantu memberi ruang dan masa untuk eratkan hubungan menganalisa, menilai dan membuat keputusan mendengar, mempelajari dan berfikir untuk kebaikan diri

Penggerak (motivator) Pendisiplin (disiplinarian) Pengurus (manager) Agen publisiti Pekerja sosial Rakan Saintis Pelajar -

Jurulatih yang berkesan


Bagaimana anda boleh menjadi seorang jurulatih yang berkesan? A. Mengenali diri anda Kekuatan dan kelemahan anda Kejayaan-kejayaan yang diperolehi Kekecewaan dan kegagalan Ilmu pengetahuan B. Mengenali atlet anda Mengenali mereka: pencapaian, komitmen, objektif, kecerdasan dan lain-lain Mengenali individu: emosi dan pemikiran, motivasi, rakan dan keluarga, pemakanan, kesihatan, masalah diri dan lainlain. Mengecam bakat; melatih bakat Penyimpanan profil fizikal dan psikologi Perhubungan ANDA ATLET

C. Mengetahui sukan anda Pengetahuan dan amalan tentang, teknik, struktur dan undang-undang, kemahiran dan strategi

Tugas-tugas seorang jurulatih


1. Menyediakan program latihan sebelum, semasa dan selepas pertandingan 2. Mengawal dan mengendalikan program latihan 3. Memberi nasihat mengenai latihan 4. Mengelola latihan yang seimbang 5. Menyimpan rekod atlet ; biodata, ujian fisiologi, kemajuan dll. 6. Mengendalikan kursus-kursus teknikal 7. Mempengaruhi cara hidup

Ciri-ciri yang mempengaruhi etika tingkahlaku


Keyakinan Ketabahan Jujur Kehormatan Adil Taat setia Ketekunan Bertanggungjawab Kawalan diri Keikhlasan Semangat Semangat kesukanan

ASAS KEPEGAWAIAN

Asas kepegawaian - Ikut undang-undang dan peraturan-peraturan yang khusus untuk setiap permainan yang berkenaan. Memahami undang-undang dan peraturan permainan: Tahu badan induk permainan seperti FIFA, FAM, FA negeri dsb.nya Berkemampuan mentafsir undang-undang dan peraturan permainan Menggunakan kefahaman undang-undang permainan untuk mengendalikan pertandingan Keselamatan dalam permainan Langkah-langkah keselamatan dalam permainan Implikasi undang-undang permainan Mengenap pasti isu-isu utama dalam permainan yang berkaitan dengan undang-undang Menyedari akan risiko kecuaian dalam permainan tersebut

Perkembangan pertandingan permainan yang terkini Lawatan ke agensi yang berkenaan Mencari maklumat dalam homepage Mencari maklumat melalui internet Kursus-kursus kepengadilan/ kepegawaian Mengikuti kursus kepengadilan atau kepegawaian permainan yang diceburi mengikut tahap 1 dan ke atas Menjalani praktikum kepengadilan atau kepegawaian Menjadi pengadil atau pegawai dalam pertandingan Mengikuti perkembangan semasa permainan

Pengurusan dan Pengelolaan Pertandingan


Pengurusan Pasukan Di antara tugas pengurus pasukan adalah: Mengadakan perjumpaan dengan peserta dari masa ke semasa untuk memberi makluman terkini Menyediakan penginapan dan pengangkutan semasa latihan dan semasa pertandingan (jika perlu) Memastikan makanan untuk peserta sesuai, cukup dan seimbang semasa latihan dan pertandingan Mencari tajaan untuk memberi insentif kepada peserta Sentiasa memberi motivasi dan membina semangat kepada peserta. Menghadiri mesyuarat pengurus pasukan dan memastikan jadual dan peraturan tidak mengganggu persembahan peserta. Membuat rayuan/ bantahan sekiranya pertandingan atau keputusan tidak ikut peraturan Sentiasa peka dan prihatin terhadap keperluaan dan kebajikan peserta

Berdasarkan tugas-tugas yang telah diterangkan, apakah ciriciri seorang pengurus pasukan?

Pegawai-pegawai pasukan yang lain Penolong Pengurus Pasukan Jurulatih Penolong Jurulatih Pegawai Perubatan Juru Fisioterapi * Bergantung kepada saiz pasukan

Sekian, terima kasih