PELAN STRATEGIK BADAN DISIPLIN

1

Analisis SWOT Badan Disiplin KEKUATAN ( STRENGTH – S) KELEMAHAN ( WEAKNESS – W) PELUANG ( OPPORTUNITIES – O) ANCAMAN (THREAT – T ) KEKUATAN ( STRENGTH – S) KELEMAHAN ( WEAKNESS – W) S 1 – Kerja berpasukan dalam organisasi S 2 – Suasana persekitaran yang selamat dan aman permai. W 3 – Keadaan pagar yang sudah usang. W 1 – Murid kebanyakannya berehat didalam di bilik darjah pada masa rehat. W4 – Ramai guru tidak yakin menangani masalah disiplin murid. S4 – Mempunyai Servis Kontraktor Kebersihan Swasta. W 2 – Kawasan sekolah yang terlampau luas. S5 – Mempunyai Pusat Akses Komputer Sekolah. 2 . S 3 – Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Swasta.

T 5 – Sikap ibubapa yang “defensive” terhadap salahlaku anak-anak.Terdapat muda-mudi yang berpeleseran di sekitar sekolah. T 1 – Kedudukan Sekolah yang terletak di tebing sungai. T 3 – Perjalanan murid kesekolah agak jauh. O 2 – Terdapat kerjasama yang baik diantara pihak sekolah dengan agensi penguatkuasa undang-undang. T 6 . O 3 – Pihak Ibubapa/Penjaga senantiasa menyokong segala usaha sekolah dalam menangani masalah disiplin. O 5 – Berdekatan dengan klinik kesihatan yang mempunyai kemudahan ambulan. 3 .Sambungan… Analisis SWOT PELUANG ( OPPORTUNITIES – O) ANCAMAN (THREAT – T ) O 1 – Wujudnya hubungan yang akrab diantara pihak sekolah dan ibubapa (PIBG). T 4 – Sikap sesetengah ibubapa yang kurang menitik beratkan aspek disiplin anak-anak. T 2 – Tiada kemudahan pengangkutan awam ke sekolah. O 4 – Bantuan yang berterusan diperolehi diperingkat jabatan bagi menangani masalah disiplin.

Mengurangkan murid melakukan kesalahan berat kepada 0% TOV 2012 2013 2014 2015 2016 STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN SALAH LAKU MURID 0. 4 . 2. Mengadakan minggu kesedaran dengan kerjasama pihak kaunseling sekolah. KESALAHAN BERAT MATLAMAT 1.PELAN STRATEGIK BADAN DISIPLIN ISU MASALAH 1.63 % Bil 5 org 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 1. Merujuk pelajar tersebut kepada guru kaunseling Peratus kesalahan berat di sekolah menurun.

Program pengajaran dan kesedaran. 2. Merujuk pelajar yang bersalah kepada guru kaunseling. TOV 2012 2013 2014 2015 2016 STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 2.75% 5 org 0.4% 3 org 0.4% 3 org 0.4% 3 org 3 org 1. 5 .4% 3 org 0.SAMBUNGAN PELAN STRATEGIK BADAN DISIPLIN ISU MASALAH MATLAMAT 1. Mengurangkan peratus murid Melakukan kesalahan sederhana kepada 0.4% 0. Peratus kesalahan sederhana di sekolah menurun. Kesalahan sederhana % bil 0.4 %.

Peratus kesalahan ringan di sekolah menurun. Mengadakan “program pencegahan kesalahan ringan” 2. Merujuk pelajar bersalah kepada guru kaunseling.SAMBUNGAN PELAN STRATEGIK BADAN DISIPLIN ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1. 6 . Kesalahan ringan murid yang melakukan kesalahan ringan di sekolah kepada 10% Bilangan keseluruhan TOV 2012 2013 2014 2015 2016 % 25.1 % 22% 18% 15% 13% 10% 1. Mengurangkan peratus INDIKATOR PENCAPAIAN 3.

AJK badan disiplin sekolah 4.PELAN TAKTIKAL BADAN DISIPLIN PRO GRAM Program pencega han kesalah an ringan OBJEKTIF Mengurangak an % murid melakukan kesalahan ringan T/JAWAB 1.Pen. Kanan HEM 2.1% ETR Peratus murid yang melakuk an kesalah an ringan 10% INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus murid-murid yang melakukan kesalahan ringan menurun 7 .Guru Disipilin 3. Guru kaunseli ng TEMPOH Sepanaja ng tahun KOS/ SUMBER Sekolah TOV 25.

AJK badan disiplin sekolah 4.Pen.63% ETR Peratus murid yang melakuk an kesalah an berat 0% INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus murid-murid yang melakukan kesalahan berat menurun 8 .Guru Disipilin 3. Kanan HEM 2.PELAN TAKTIKAL BADAN DISIPLIN PRO GRAM Minggu kesedar an OBJEKTIF Mengurangak an % murid melakukan kesalahan berat T/JAWAB 1. Guru kaunseli ng TEMPOH Sekali dalam setiap bulan KOS/ SUMBER Sekolah TOV 0.

5% INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus murid-murid yang melakukan kesalahan sederhanan menurun Program Mengurangak pengajar an % murid an melakukan kesalahan sederhana 9 . Guru kaunseli ng TEMPOH Sebulan sekali sepanjan g tahun KOS/ SUMBER Sekolah TOV 0. Kanan HEM 2.Pen.PELAN TAKTIKAL BADAN DISIPLIN PRO GRAM OBJEKTIF T/JAWAB 1. AJK badan disiplin sekolah 4.75% ETR Peratus murid yang melakuk an kesalah an sederha na 0.Guru Disipilin 3.

Perlaksanaan Program .Melakukan pemeriksaan keatas semua murid di sekolah pada hari isnin setiap sebulan sekali semasa hari persekolahan. AJK badan Disiplin sekolah 1. PROSES KERJA 2.PELAN OPERASI 1 BADAN DISIPLIN SK BELADIN NAMA PROJEK: OBJEKTIF: TEMPOH: KUMPULAN SASARAN: Program mengurangkan murid melakukan kesalahan ringan 1. Bagi mengurangkan murid melakukan kesalahan ringan . 10 . Guru Disiplin 3. Jawatankuasa Program mengadakan mesyuarat bagi mengagih tugas. merancang dan mengurus perlaksanaan program. . Penolong Kanan HEM 2.Kesalahan akan direkodkan kedalam buku kesalahan murid untuk tujuan rujukkan dan pemantauan serta tindakan sewajarnya. Sepanjang tahun Semua murid GURU TERLIBAT: 1.

PENAMBAHBAIKA N: Penambahbaikan dilakukan selepas penilaian dijalankan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.SAMBUNGAN PELAN OPERASI 1 BADAN DISIPLIN SK BELADIN KEKANGAN: Murid yang tidak hadir ke sekolah sukar untuk dilakukan pemeriksaan. penolong kanan dan badan disiplin. PEMANTAUAN: PENILAIAN: Penilaian dilakukan oleh Badan Disiplin sekolah dengan mengunakan instrumen yang di bina khas. 11 . Pemantauan dilakukan oleh guru besar.

PROSES KERJA 2. Satu kali dalam sebulan Semua murid 1. . . AJK badan Disiplin sekolah 4. Guru kaunseling 1. (Tindakan unit kaunseling sekolah) 12 . Jawatankuasa Program mengadakan mesyuarat bagi mengagihkan tugas.Melakukan ceramah sekali dalam sebulan dan dilakukan semasa sesi perhimpunan. Guru Disiplin 3.PELAN OPERASI 2 BADAN DISIPLIN SK BELADIN NAMA PROJEK: OBJEKTIF: TEMPOH: KUMPULAN SASARAN: GURU TERLIBAT: Program ceramah kesedaran 1.Tugasan ceramah dilakukan oleh: PK HEM. Penolong Kanan HEM 2.Tajuk ceramah adalah berkaitan pemantapan disiplin murid dan unsur motivasi. Perlaksanaan Program . 3. Ketua Guru Disiplin dan Guru Kaunseling. Bagi mengurangkan murid melakukan kesalahan berat. merancang dan mengurus perlaksanaan program. Murid yang melakukan kesalahan berat juga diwajibkan menghadiri sesi kaunseling.

Ibubapa yang “defensive” terhadap salahlaku anak-anak.SAMBUNGAN PELAN OPERASI 2 BADAN DISIPLIN SK BELADIN KEKANGAN: Murid yang tidak hadir ke sekolah sukar turut serta didalam pemeriksaan dan tidak mengikuti ceramah yang disampaikan. PENILAIAN: Penilaian dilakukan oleh Badan Disiplin sekolah dengan mengunakan instrument yang di bina khas. penolong kanan dan badan disiplin. Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki setiap kelemahan yang terdapat pada aspek program dimasa hadapan. PENAMBAHBAIKA N: 13 . Penilaian dilakukan secara proses “tracking” keatas kesalahan lepas. PEMANTAUAN: Pemanatauan dilakukan oleh guru besar.

Perlaksanaan Program . Guru kaunseling 1. Bagi mengurangkan murid melakukan kesalahan sederhana.PELAN OPERASI 3 BADAN DISIPLIN SK BELADIN NAMA PROJEK: OBJEKTIF: TEMPOH: KUMPULAN SASARAN: GURU TERLIBAT: Program pengajaran 1. Jawatankuasa Program mengadakan mesyuarat bagi menentukan hukuman yang boleh dikenakan kepada murid bersalah 2.Murid akan diberikan nasihat untuk menyedarkan mereka akibat daripada kesalahan mereka. AJK badan Disiplin sekolah 4. Penolong Kanan HEM 2. . Sebulan sekali sepanjang tahun Semua murid 1. Guru Disiplin 3. 14 PROSES KERJA .Murid akan dikenakan hukuman yang berbentuk kerja amal pada seminggu sekali.

PENILAIAN: Penilaian dilakukan oleh Badan Disiplin sekolah dengan mengunakan instrumen yang di bina khas. PENAMBAHBAIKA N: Penambahbaikan dilakukan selepas program dijalankan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan. penolong kanan dan badan disiplin. 15 .SAMBUNGAN PELAN OPERASI 3 BADAN DISIPLIN SK BELADIN KEKANGAN: Murid yang tidak hadir ke sekolah sukar untuk dilakukan tindakan sululan. Ibubapa yang “defensive” terhadap salahlaku anak-anak. PEMANTAUAN: Pemanatauan dilakukan oleh guru besar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful