Anda di halaman 1dari 13

KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 2

BAND 1
Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah.

BAND 2
Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik serta menerapkan nilai sahsiah.

BAND 3
Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah.

BAND 4
Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikan dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah.

BAND 5
Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikan dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi murid contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam nilai sahsiah.

BAND 6
Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara dengan betul dan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah.

RPH 1 Mata Pelajaran : Dunia Muzik Tahun 2 Kelas : 2 Bijak Tema/ Tajuk : Dinamik Masa : 30 minit Standard Pembelajaran : 1.1.5 menyanyi dengan dinamik (P) (f). Objektif Pada akhir pelajaran, murid dapat menyanyi lagu dengan dinamik kuat dan lembut. Akitiviti : 1) Murid mendengar lagu bintang kecil dari CD 1 Track 19. 2) Murid menyebut lirik lagu bintang kecil mengikut detik. 3) Murid menyanyi lagu bintang kecil berdasarkan iringan muzik. 4) Murid mengajuk guru menyanyi lagu bintang kecil mengikut dinamik kuat dan lembut dengan iringan muzik. 5) Murid menyanyi berdasarkan kad warna yang ditunjukkan oleh guru. ( merah = kuat (f), biru = lembut (P) 6) Murid menyanyi kuat dan lembut berdasarkan kad ikon yang ditunjukkan oleh kawan. ( petir = kuat (f), awan = lembut (P) EMK : Kreativiti dan inovasi. BBM : kad warna, kad ikon, CD 1track19,20 , CD player. Penilaian: Refleksi :

BINTANG KECIL Bin tang ke cil di lan git yang bi ru Sung guh in dah meng hi as ang ka sa A ku i ngin ter bang dan me la yang Ja uh ting gi di tem pat kau ber a da

RPH 2 Mata Pelajaran : Dunia Muzik Tahun 2 Kelas : 2 Bijak Tema/ Tajuk : Ekspresi Masa : 30 minit Standard Pembelajaran : 1.3.2 membuat pergerakan berdasarkan lirik. Objektif Pada akhir pelajaran, murid dapat menyanyikan lagu sambil membuat aksi mengikut lirik. Akitiviti : 1) Murid mendengar lagu Come Sing With Me . 2) Murid mengajuk guru menyebut lirik dengan sebutan yang betul dan memahamkan lirik. 3) Murid menyanyi lagu Come Sing With Me bersama guru dengan iringan muzik. 4) Murid menyanyi lagu Come Sing With Me sambil melakukan aksi mengikut lirik lagu beramai-ramai. 5) Murid membuat persembahan mengikut kumpulan yang diberi. EMK : 1)Nilai Murni Bekerjasama 2) Kreativiti dan inovasi BBM : CD 1track 23&24, 25 Penilaian: Refleksi :

COME SING WITH ME This is my song for you Happy are we Come sing along my friend Come sing with me Clap your hands Stamp your feet Come turn around

CONTOH PENTAFSIRAN DAN PENILAIAN 1.B4D1E7 Mengenal pasti bunyi panjang dan pendek. ARAHAN: Dengar bunyi tiupan rekoder, kemudian ajukkan bunyi panjang atau pendek dengan meniup rekoder. SOALAN 1: (bunyi pendek) SOALAN 2: (bunyi panjang)

1.B5D1E6 Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat. ARAHAN: Dengar lagu dari iringan keyboard, kemudian lakarkan grafik bentuk bulatan menunjukkan tempo cepat dan lambat. SOALAN 1: (cepat lambat cepat) SOALAN 2: (lambat cepat lambat) SOALAN 3: (cepat lambat cepat lambat)

1.B6D1E7 Mengenal pasti bunyi panjang dan pendek. ARAHAN: Mainkan satu not keyboard menunjukkan bunyi panjang atau pendek beberapa kali. SOALAN 1: (bunyi pendek) SOALAN 2: (bunyi panjang)

1.B6D3E1 Mencipta melodi So dan Mi. ARAHAN: Ciptakan jawapan kepada soalan dengan menggunakan melodi SO dan MI. SOALAN 1: ( SO SO MI MI MI) SOALAN 2: (SO SO MI MI SO SO MI) SOALAN 3: (MI MI MI MI SO SO)