MAHKOTA HOTEL MELAKA 19 - 23 SEPTEMBER 2011

SEKARANG
PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) • PEPERIKSAAN PUSAT • KERJA KURSUS PENSKORAN •PEPERIKSAAN PUSAT (60 MARKAH) • KERJA KURSUS (40 MARKAH) KERJA KURSUS (ASPEK DAN KRITERIA)

AKAN DATANG
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) • PENTAKSIRAN SEKOLAH • PENTAKSIRAN PUSAT PENSKORAN •PENTAKSIRAN SEKOLAH (BAND) •PENTAKSIRAN PUSAT (100 MARKAH) PENTAKSIRAN SEKOLAH (STANDARD PRESTASI) PENTAKSIRAN PUSAT (RUBRIK)
@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

2

Proses mengumpul maklumat untuk membuat keputusan bagi sesuatu program pembelajaran

@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

3

** *
Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui APA yang murid TAHU APA yang murid BOLEH BUAT APA yang murid BOLEH AMALKAN
@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13, 2012 4

Satu sistem yang menggabungkan pelbagai bentuk pentaksiran dan pengukuran menjadi satu format pelaporan yang menyeluruh dengan memberikan maklumat yang berwibawa dan boleh dipercayai. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. 2012 5 PEPERIKSAAN . @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.1+4 (UPSR DAN SPM) Peperiksaan Pusat Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Sukan Dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik 0+4 (MULAI PMR 2014) Tiada Peperiksaan Pusat Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat Pentaksiran Aktiviti Jasmani. sekolah akan dimaklumkan @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. Sukan Dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Sehingga hari ini Jika ada perubahan dasar. 2012 7 .

1. KHB Ekonomi Rumah Tangga (77) 3.KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU terdiri drpd EMPAT mata pelajaran iaitu. KHB Pertanian (78) 4. KHB Perdagangan Dan Keusahawanan (79) . KHB Kemahiran Teknikal (76) 2.

MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari. kenal faham teknologi dan ekonomi serta kreatif. . berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian.

inovasi dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti kayu. Menghasilkan artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit. Memilih alatan. Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka bentuk dan menghasilkan produk. . papan lapis dan bahan komposit.OBJEKTIF MATA PELAJARAN KHB OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 OM6 Mengamalkan kreativiti. perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul. menyenggara dan membaik pulih mudah kerja elektrik dan paip dalam kehidupan harian. Menjalankan kerja buat sendiri. Menghasilkan tumbuhan hiasan untuk keceriaan kawasan tertentu.

2000) . OM9 Menerangkan faktor utama dalam pengeluaran. memproses dan mendokumentasikan maklumat secara bersistem dan menggunakannya dengan bijak dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek. OM10 Mengumpul.OM7 Mengenal pasti kepentingan perniagaan. (Dipetik daripada Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1 hingga 3 (semakan) Pusat Perkembangan Kurikulum. OM11 Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. perkembangannya pada masa depan yang berciri k-ekonomi dan perniagaan dalam negeri dan antarabangsa. kaitannya dengan permintaan dan proses pengeluaran serta membuat pengiraan kos. OM8 Mengenal pasti cabaran dan kejayaan usahawan serta menilai potensi diri dalam bidang keusahawanan.

berikut ialah Objektif Pentaksiran (OP) mata pelajaran yang dikenal pasti untuk mentaksir penguasaan murid dalam mempamerkan.Berdasarkan matlamat dan objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. bijaksana dan dengan teknik yang betul dengan yakin diri OP7 Kebolehan mendokumentasikan maklumat secara bersistem . OP1 Kebolehan berdikari dalam menjalankan kerja buat sendiri OP2 Kenal faham terhadap teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian OP3 Kenal faham terhadap ekonomi untuk kehidupan harian OP4 Kebolehan mengaplikasikan kemahiran bagi menghasilkan sesuatu projek/produk OP5 Kebolehan bagi mengaplikasikan kreativiti untuk mereka bentuk dan menghasilkan sesuatu produk/projek OP6 Mengamalkan cara bekerja yang sistematik.

DPKK  DPKK  DPKK  DPKK  KHB KT KHB ERT KHB PERT KHB PK .

2 MODUL 2 (10 markah) DAN MODUL 3 (10 markah) TING. 3 MODUL 4 (10 markah) .TUGASAN KERJA KURSUS (DPKK KBSM) 4 MODUL TING. 1 MODUL 1 (10 markah) TING.

Markah kedua-dua komponen digabungkan Pelaporan berasaskan gred bagi mata pelajaran dan kerja kursus .

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN KHB TINGKATAN 1 MULAI TAHUN 2012 .

. 4. 2. 3. KHB Kemahiran Teknikal (76) KHB Ekonomi Rumah Tangga (77) KHB Pertanian (78) KHB Perdagangan Dan Keusahawanan (79) 1. KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU masih berdasarkan EMPAT mata pelajaran iaitu.

• Pengajaran dan pembelajaran masih lagi menggunakan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).• Pentaksiran dijalankan semasa atau di akhir pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. • Penggunaan buku teks .

Perubahan kepada Pentaksiran Berasaskan Sekolah(PBS). yang akan menggantikan Peperiksaan Pusat dan Kerja Kursus kepada Pentaksiran Sekolah dan Pentaksiran Pusat. .

. .Dokumen Standard Prestasi (DSP) dan Dokumen Item Contoh (DIC) Pentaksiran Pusat .Manual Pentaksiran Pusat (MPP) berdasarkan tugasan dan rubrik.Tugasan berubah setiap tahun.Pentaksiran Sekolah .

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Dokumen Standard Prestasi. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. Kurikulum Standard Sekolah Menengah @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.TAHUN TING. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Dokumen Standard Prestasi. 2012 21 . 2011 2012 2013 2014 2015 2016 DPKK KBSM DPKK KBSM DPKK KBSM DSP KBSM DPKK KBSM DPKK KBSM DSP KBSM DSP KBSM DPKK KBSM DSP KSSM DSP KBSM DSP KBSM DSP KSSM DSP KSSM DSP KBSM DSP KSSM DSP KSSM DSP KSSM 1 2 3 DPKK KBSM DSP KBSM DSP KSSM PENUNJUK Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.SEKARANG PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) • PEPERIKSAAN PUSAT • KERJA KURSUS PENSKORAN •PEPERIKSAAN PUSAT (60 MARKAH) • KERJA KURSUS (40 MARKAH) KERJA KURSUS (ASPEK DAN KRITERIA) AKAN DATANG PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) • PENTAKSIRAN SEKOLAH • PENTAKSIRAN PUSAT PENSKORAN •PENTAKSIRAN SEKOLAH (BAND) •PENTAKSIRAN PUSAT (100 MARKAH) PENTAKSIRAN SEKOLAH (STANDARD PRESTASI) PENTAKSIRAN PUSAT (RUBRIK) @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 22 .

 PENGGUNAAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI(DSP): DSP KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL (KT) DSP KHB EKONOMI RUMAH TANGGA (ERT) DSP KHB PERTANIAN (PERT) DSP KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN (PK) 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 23 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.

Pentaksiran sekolah merupakan satu pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah dengan peraturan pentaksiran, instrumen pentaksiran, tugasan dan peraturan penskoran dibangunkan oleh sekolah berdasarkan dokumen dan panduan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan.

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

24

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

25

Pendahuluan  Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Objektif Mata Pelajaran  Objektif Pentaksiran  Tafsiran  Kerangka Standard Prestasi  Tafsiran Band  Pernyataan Standard  Band, Standard, Deskriptor dan Evidence

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

March 13, 2012

26

Kerangka Standard Prestasi
@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13, 2012 27

6 5 4 3 2 1 @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. 2012 28 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.STANDARD PRESTASI (Performance Standard) @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 29 .

6 Tahu Faham Boleh buat dengan Beradap Mithali 5 Tahu Faham Boleh buat dengan Beradap Terpuji 4 3 2 1 Tahu Tahu Faham Faham Boleh buat dengan Beradab Boleh buat Tahu Faham Tahu @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 30 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.

menjelaskan apa yang murid tahu @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 31 .Tahu  Mengingat semula apa yang telah dipelajari/ menyatakan apa yang murid tahu Tahu + Faham  Mempunyai kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.

*** Tahu + Faham + Boleh buat  Menggunakan pengetahuan sedia ada untuk digunakan pada situasi baru Tahu + Faham + Boleh buat dengan beradab  Menggunakan pengetahuan sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. 2012 32 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.*** Tahu + Faham + Boleh buat dengan beradab terpuji  Menggunakan pengetahuan sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik dan bersikap positif @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 33 .

2012 34 .*** Tahu + Faham + Boleh buat dengan beradab mithali  Menggunakan pengetahuan sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik. bersikap positif dan menjadi contoh @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.

2012 35 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. dan Evidence @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. Deskriptor.Band. Standard.

Band 1 2 3 4 5 6 Standard Deskriptor Evidence @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 36 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.

Band 1 2 3 4 5 6 Standard Penerangan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (Objektif mata pelajaran Descriptor Evidence @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. 2012 37 .

2012 38 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.Band 1 2 3 4 5 6 Standard Descriptor Evidence Penerangan APA generik / umummurid tahu tentang tahap dan boleh pertumbuhan buat pembelajaran (mata (Objektif mata pelajaran) pelajaran @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

Band 1 2 3 4 5 6 Standard Descriptor Evidence BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat Penerangan APA generik / umummurid tahu tentang tahap dan boleh pertumbuhan buat pembelajaran (mata (Objektif mata pelajaran) pelajaran @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 39 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.

(Rujuk Objektif Mata Pelajaran) 2 DESKRIPTOR adalah berdasarkan tahun –tahun tertentu (Rujuk Kurikulum Standard Tahun berkenaan) 3 EVIDENCE (murid) adalah pernyataan yang menerangkan BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat 4 EVIDENCE (bahan) Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 40 .PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Band 6 Band 5 Band 4 Band 3 Band 2 Band 1 PERINGATAN 1 PERNYATAAN STANDARD bagi sesuatu mata pelajaran mesti boleh digunapakai dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.

serta @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. dan teknologi. Band 1 Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi. serta perdagangan dan keusahawanan secara berinisiatif . 2012 41 . serta perdagangan dan keusahawanan.BAND PERNYATAAN STANDARD KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN T&F&BBM dan teknologi. serta perdagangan dan keusahawanan. serta perdagangan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif. Band 6 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk Band 5 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk T&F&BB Band 4 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk Band 3 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk T&F&B T&F T Band 2 Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi. serta perdagangan dan keusahawanan secara sistematik. T&F&BBT dan teknologi. dan teknologi. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. perdagangan dan keusahawanan.

•Descriptor dan Evidence mempunyai kod yang menunjukkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard pada band tertentu. Standard. •Maklumat yang terdapat dalam DSP ialah Band. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. Descriptor dan Evidence. 2012 42 . DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.•Digunakan untuk Pentaksiran Sekolah.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. Band 2. Band 3…..** * Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu  Disusun secara hierarki  Digunakan untuk tujuan pelaporan  Band 1. 2012 43 .  2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

** * Satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu  Pernyataan bersifat generik /umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran  Gambaran holistik tentang pencapaian murid  2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 44 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.** *  Pernyataan yang menerangkan APA yang murid tahu dan boleh buat  Kualiti yang boleh ditaksir dan boleh dicapai 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 45 .

2012 46 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.** *  Pernyataan yang menerangkan BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat  Kualiti yang boleh dilaksana dan boleh ditadbir 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. 2012 47 .** * Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan Dalam bentuk produk atau proses Foto  Grafik  Artifak  Laporan  2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

** * Alat yang digunakan untuk menguji penguasaan/pencapaian murid bagi sesuatu domain. 2012 48 . 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.  Ujian bertulis  Ujian secara lisan  Demonstrasi  Ujian amali  Dan lain-lain….

2012 49 .BAND STANDARD DESCRIPTOR B1D3 Mengetahui tentang asas elektrik EVIDENCE B1D3E1 Menyebut atau menulis sumber elektrik dan jenis wayar 1 Mengetahui tentang Tahu Reka Bentuk dan Teknologi serta ** Perdagangan dan Keusahawanan ** Bagi pilihan 4 jika pilihan 1 ditukar kepada Kemahiran Teknikal serta Perniagaan Dan Keusahawanan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. Pilihan 2 ditukar kepada Ekonomi Rumah Tangga serta Perniagaan Dan Keusahawanan atau Pilihan 3 ditukar kepada Pertanian serta Perniagaan Dan Keusahawanan 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

2012 50 .BAND 2 Tahu + Faham STANDARD Mengetahui dan memahami tentang Reka Bentuk dan Teknologi serta ** Perdagangan dan Keusahawanan DESCRIPTOR EVIDENCE B2D3 B2D3E1 Mengetahui dan Menerangkan memahami asas atau elektrik menjelaskan fungsi alatan tangan dan kegunaan wayar ** Bagi pilihan 4 jika pilihan 1 ditukar kepada Kemahiran Teknikal serta Perniagaan Dan Keusahawanan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. Pilihan 2 ditukar kepada Ekonomi Rumah Tangga serta Perniagaan Dan Keusahawanan atau Pilihan 3 ditukar kepada Pertanian serta Perniagaan Dan Keusahawanan 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.PENGGUNAAN DOKUMEN ITEM CONTOH(DIC):  DIC KHB KT  DIC KHB ERT  DIC KHB PERT  DIC KHB PK  2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 51 .

2012 52 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

contoh Instrumen dan Item contoh •Evidence (murid) mempunyai kod untuk tujuan pelaporan formatif 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.•Digunakan untuk membantu guru dalam penyediaan item bagi menjalankan Pentaksiran Sekolah untuk memenuhi evidence yang diperlukan •Maklumat yang terdapat dalam DIC ialah Evidence (murid). Evidence (bahan). 2012 53 DOKUMEN ITEM CONTOH (DIC) . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.

Tahu Mengingat semula apa yang telah dipelajari/ menyatakan apa yang murid tahu 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. 2012 54 .

Apakah wayar yang digunakan pada perkakas elektrik yang tidak menghasilkan haba? 3.DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 1 . EVIDENCE (BAHAN) • Kertas jawapan CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH • Ujian bertulis Ujian secara lisan atau ujian bertulis • Ujian secara lisan 1. 2012 55 . a.Apakah wayar yang digunakan pada perkakas elektrik yang menghasilkan gerakan? 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2.……………………………………. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.Nyatakan tiga sumber elektrik.(RBT – TERAS) EVIDENCE (MURID) B1D3E1 Menyebut atau menulis sumber elektrik dan jenis wayar.…………………………………….……………………………………. b. c.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. Bagi memastikan pelajar itu melepasi penilaian yang dijalankan maka perlu ada evidence yang dapat ditunjukkan.B1D3E1 (Rujuk Dokumen Standard Prestasi Tingkatan 1) B1 bermaksud Band 1 iaitu tahu D3 bermaksud descriptor 3 E1 bermaksud evidence 1 Ini bermakna pelajar itu dinilai pada Band 1. 2012 56 . 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. Descriptor 3 Dan Evidence 1.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. 2012 57 .Tahu dan Faham Mempunyai kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi. menjelaskan apa yang murid tahu 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

Ujian secara lisan Alatan Fungsi tangan 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 58 .  EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan   CONTOH INSTRUMEN ITEM CONTOH Ujian Ujian bertulis bertulis Lengkapkan jadual di bawah.(RBT – TERAS) EVIDENCE (MURID) B2D3E1 Menerangkan atau menjelaskan fungsi alatan tangan dan kegunaan wayar.DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 2 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.

2012 59 . Descriptor 3 dan Evidence 1.B2D3E1 (Rujuk Dokumen Standard Prestasi Tingkatan 1) B2 bermaksud Band 2 iaitu tahu dan faham D3 bermaksud descriptor 3 E1 bermaksud evidence 1 Ini bermakna pelajar itu dinilai pada Band 2. 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. Bagi memastikan pelajar itu melepasi penilaian yang dijalankan maka perlu ada evidence yang dapat ditunjukkan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.Modus Operandi Penggunaan DSP Dan DIC Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 60 .

PERINGATAN Semasa sesi P&P guru wajib menggunakan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) manakala untuk mentaksir guru wajib menggunakan Dokumen Standard Prestasi (DSP)** dan MPP (Manual Pentaksiran Pusat) yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 61 . 2012 March 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. ** Gunakan / Rujuk DIC untuk membantu guru 13.

Perbandingan antara SP dan HSP dengan DSP dan MPP BUTIRAN SP DAN HSP DSP DAN MPP Lembaga Peperiksaan PIHAK YANG Bahagian MENGELUARKAN Pembangunan Kurikulum PENGGUNAAN DOKUMEN MASA Pengajaran dan Pentaksiran semasa Pembelajaran (P&P) P&P Sepanjang tempoh waktu yang diperuntukan Objektif mata pelajaran Semasa P&P berlaku sama ada di tengah atau akhir Band dan Skor HASIL 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. 2012 62 .

2012 63 .PENGURUSAN EVIDENCE • Evidence bahan mesti disimpan dalam ring file • Penyelang (separator) mesti diletakkan bagi membezakan evidence DSP dan evidence MPP. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. • Fail yang mengandungi evidence bahan murid mesti disimpan dalam almari yang berkunci.

PENTAKSIRA N PUSAT .

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. Dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kerangka yang ditetapkan. 2012 65 .PENTAKSIRAN PUSAT Dilaksanakan di sekolah oleh guru berpandukan kepada tugasan dan rubrik penskoran yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. Pelaksanaannya dirancang. diperiksa. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. direkod dan dilapor di peringkat sekolah oleh guru mengikut garis panduan dan jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. ditadbir.

 PENGGUNAAN MANUAL PENTAKSIRAN PUSAT(MPP): MPP KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL (KT) MPP KHB EKONOMI RUMAH TANGGA (ERT) MPP KHB PERTANIAN (PERT) MPP KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN (PK) 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. 2012 66 .

standard. descriptor dan evidence • Mempunyai kod pencapaian MPP (MANUAL PENTAKSIRAN PUSAT) • Digunakan untuk Pentaksiran Pusat • Dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual • Maklumat yang terkandung ialah tugasan dan rubrik • Mempunyai skor pencapaian @ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.DSP (DOKUMEN STANDARD PRESTASI) • Digunakan untuk Pentaksiran Sekolah • Dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran sepanjang tahun • Maklumat yang terkandung ialah band. 2012 67 .

2012 68 .DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PENTAKSIRAN PUSAT IALAH MANUAL PENTAKSIRAN PUSAT 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. 2012 69 .         Tajuk Tugasan Instrumen – penulisan. amali Alatan dan bahan Kaedah pelaksanaan Tempoh pelaksanaan Kaedah pentaksiran dan penskoran Evidence Rubrik Pelaporan – Laporan Aktiviti Pentaksiran Pusat _ Borang Pentaksiran Pusat Individu Tugasan 1 dan 2 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

dengan kaedah tertentu dan menghasilkan sesuatu  Berasaskan proses atau produk atau kombinasi proses dan produk  Pelbagai instrumen .Satu komponen kerja yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.bergantung kepada tugasan  2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 70 .

2012 71 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.Tugasan dinyatakan dengan jelas dan terperinci  Kehendak tugasan  Kriteria tugasan  2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

2012 72 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.Tugasan 1  Tugasan 2  Berdasarkan komponen Elektif  Pelaksanaan berdasarkan P&P  Tempoh pelaksanaan 3 minggu bagi setiap tugasan  2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

 Bahan atau apa.apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk proses atau/ dan produk seperti foto. artifak . laporan dsb. 2012 73 . 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. grafik. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.

Rubrik ialah alat penskoran yang mengandungi set kriteria dan standard. Rubrik ialah set kategori bagi suatu hasil kerja dapat dilihat dengan kualiti atau proses dapat ditunjukkan supaya prestasinya dapat ditaksir. 2012 74 . merujuk kepada objektif pembelajaran. 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.RUBRIK Rubrik ialah alat penskoran yang secara terang menunjukkan prestasi yang diharapkan untuk sesuatu tugasan atau sesuatu kerja.

Kriteria ini digunakan untuk membuat ranking atau pemeringkatan terhadap pencapaian murid.RUBRIK Rubrik merupakan satu bentuk skema penskoran yang ditetapkan mengikut kriteria seperti daripada lemah ke cemerlang. 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 75 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. Rubrik terdiri daripada rubrik analitik dan rubrik holistik.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. 2012 76 .RUBRIK HOLISTIK Mengandungi kriteria dan kualiti untuk menilai keseluruhan hasil kerja murid. 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

CONTOH RUBRIK HOLISTIK 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 77 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.

2012 78 . 2 Baik 3 Cemerlang 4 Menerangkan dengan jelas. 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.RUBRIK HOLISTIK SKOR PENERANGAN KRITERIA Lemah 1 Tidak dapat menerangkan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. Maklumat tepat. Memuaskan Menerangkan secara luaran sahaja. Menerangkan secara terperinci. Ada Kesilapan ejaan.

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.RUBRIK ANALITIK Terdiri daripada penerangan terperinci berserta agihan markah bagi setiap poin untuk menilai hasil kerja murid. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. 2012 79 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.CONTOH RUBRIK ANALITIK 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 80 .

RUBRIK ANALITIK MELENGKAPKAN INVOIS KRITERIA PENGIRAAN DISKAUN PENGIRAAN DISKAUN PENGIRAAN JUMLAH NIAGA TUNAI BAYARAN Mengira diskaun tunai Mengira jumlah bayaran dengan tepat dengan tepat SKOR Melengkapkan invois Mengira diskaun niaga dengan lapan dengan tepat maklumat mengikut keutamaan 1 ASAS Melengkapkan sekurang-kurangnya satu maklumat dengan betul Mengira jumlah harga barang Mengira jumlah harga Mengira jumlah bayaran barang tanpa ditolak diskaun niaga atau Mengira jumlah harga barang setelah ditolak diskaun niaga Mengira jumlah harga Mengira jumlah bayaran barang dengan mengambilkira setelah ditolak diskaun sama ada diskaun niaga niaga atau diskaun tunai dengan tepat Mengira diskaun tunai Mengira jumlah bayaran dengan mengambil kira kedua-dua diskaun 2 TEPAT Melengkapkan sekurang-kurangnya tiga maklumat mengikut keutamaan Mengira jumlah harga barang dengan tepat 3 LENGKAP Melengkapkan Mengira diskaun niaga sekurang-kurangnya lima maklumat mengikut keutamaan 4 TERCAPAI Melengkapkan invois Mengira diskaun niaga Mengira diskaun tunai Mengira jumlah bayaran dengan lapan dengan tepat dengan tepat dengan tepat maklumat mengikut 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 81 . keutamaan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. Kejelasan dan pemahaman tentang rubrik dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan Pentaksiran Pusat.Rubrik memberikan penerangan tentang ciri-ciri kerja murid dengan jelas. 2012 82 . 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. Rubrik hendaklah dijadikan telus supaya murid boleh menganggar prestasinya.

PENGURUSAN EVIDENCE PENTAKSIRAN PUSAT Evidence ialah bahan atau sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.   2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. 2012 83 .

Koleksi hasil kerja murid yang telah ditaksir  Mengandungi satu atau lebih progres kerja untuk menggambarkan pembinaan suatu produk  Koleksi yang menunjukkan pencapaian murid. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. 2012 84 .kekuatan dan kelemahannya  2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

2012 85 .Antara contoh evidence murid ialah: Tulisan Bahan cetakan Persembahan Foto Grafik Artifak Laporan 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.   Pelupusan Evidence dilupus berdasarkan Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Pusat dengan cara mengembalikan kepada murid sebagai simpanan mereka.Penyimpanan   Evidence murid disimpan di tempat yang selamat secara bersistematik dalam tempoh tertentu dan diserahkan kepada murid setelah selesai aktiviti penjaminan kualiti. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. 2012 86 .

 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.  Selewat-lewatnya hujung Oktober. 2012 87 .Skor dikumpul berdasarkan tugasan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13.  Penghantaran secara on-line atau off-line.  Dihantar ke LP/ JPN setiap tahun.

Berasaskan dua tugasan setiap tingkatan  Tingkatan 1 = 32 markah  Tingkatan 2 = 32 markah  Tingkatan 3 = 36 markah Jumlah skor = 100 markah SKOR AKAN DIMUKTAMADKAN KEMUDIAN  2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. 2012 88 .

TERIMA KASIH 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA March 13. 2012 89 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful