Anda di halaman 1dari 11

Keberkesanan sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran PSV banyak bergantung kepada peranan guru dari perancangan, perlaksanaan,

komitmen dan daya kreativiti untuk mencuba kaedah dan teknik yang boleh menyampaikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dengan berkesan. Pemilihan kaedah dan teknik pengajaran perlu sesuai dengan objektif dan isi kandungan, pengetahuan dan pengalaman serta minat murid.

Kaedah dan Teknik dalam P & P PSV

Alat, bahan dan media yang sedia ada atau mudah didapati juga mempengaruhi pemilihan kaedah dan teknik penyampaian guru.

mehmet Q sauda'

Kaedah dan Teknik dalam P & P PSV Antara kaedah yang boleh digunakan untuk penyampaian
pengetahuan dan kemahiran PSV: Inkuiri penemuan penerangan dan demonstrasi projek individu/kumpulan kegiatan luar bilik darjah lawatan Pendekatan berbantukan elemen multi-media Pertandingan dsbnya

mehmet Q sauda'

Kaedah dan Teknik dalam P & P PSV Teknik nyanyian, bercerita, puisi, lakonan, simulasi dsbnya merupak
wadah (medium) yg boleh digunakan bagi menyampaikan ilmu dengan cara yang menarik dan sesuai dgn peringkat umur murid. Penggunaan teknik yang pelbagai pula dapat memberikan peluang kepada murid untuk mengasah kemahiran-kemahiran seperti:  memerhati  mengumpul maklumat  membuat analisa mudah  menyoal  merumus  melukis  meniru (secara positif)  eksplorasi/meneroka sesuatu yang baru  menilai  membuat rujukan
mehmet Q sauda'

Kaedah dan Teknik dalam P & P PSV Kaedah Inkuiri Penemuan


Diantara kaedah yang berkesan dalam penyampaian isikandungan keempat-empat bidang Pendidikan PSV KBSR. Kaedah ini melibatkan murid secara aktif dalam proses mengingat kembali, memerhati, mendengar, menyoal, menyiasat, mengumpul maklumat, melakar, menganalisa, bandingbeza serta menaakul. Kaedah ini juga boleh menjana daya kreativiti murid untuk menyelesaikan permasalahan yang diberi dengan cara yang berbeza dari kebiasaan.

mehmet Q sauda'

Antara faedah kaedah Inkuiri-Penemuan bagi pelajar: Pelajar mempelajari sesuatu dengan bimbingan/tunjuk ajar guru yang minimum. Hasil-hasil dari kajian dan penerokaan adalah melalui usaha pelajar sendiri. Pelajar mempelajari cara-cara untuk mendapatkan/mengumpul sesuatu yang diperlukan. Proses inkuiri-penemuan menajamkan deria pelajar, khususnya deria penglihatan, persepsi dan perasaan. Pendedahan pelajar kepada pelbagai jenis bahan sumber pembelajaran. Latihan dalam proses mengesan dan menyelesaikan masalah.

Kaedah dan Teknik dalam P & P PSV

mehmet Q sauda'

Kaedah dan Teknik dalam P & P PSV


Kaedah Penerangan dan Demonstrasi (Tunjukcara) Kaedah yang selalu digunakan guru PSV dalam sesi P&P. Berpusatkan guru. Berkesan untuk menyampaikan pengetahuan/kemahiran baru. Menjimatkan masa dan memudahkan kawalan kelas. Sesuai untuk menerangkan proses kerja. Pelajar agak pasif. Galakan dari guru membolehkan pelajar bertanyakan soalan.

mehmet Q sauda'

Kaedah dan Teknik dalam P & P PSV Kaedah Projek Individu/Kumpulan


Sesuai apabila aktiviti yang dilaksanakan akan mengambil masa yang panjang. Ada keperluan pengumpulan maklumat/bahan diluar masa P&P. Apabila terdapat banyak bahagian tugasan perlu dilengkapkan. Bilangan murid terlalu ramai dalam sesuatu kelas. Skop tugasan yang terlalu luas. Tahap kemahiran murid berbeza
mehmet Q sauda'

Kaedah dan Teknik dalam P & P PSV


Kegiatan di Luar Bilik Darjah/Lawatan

Sesuai apabila memerlukan bahan atau sumber dari alam sekita Boleh digabungkan dengan kaedah inkuiri-penerokaan. Dilaksanakan apabila memerlukan ruang yang besar. Memudahkan proses pembersihan apabila aktiviti selesai. Lawatan boleh dilaksanakan apabila ada pameran dsbnya yang berkaitan dengan tajuk yang sedang diajar . Memerlukan perancangan yang lebih teliti dari kegiatan luar bili darjah di dalam kawasan sekolah.

mehmet Q sauda'

Kaedah dan Teknik dalam P & P PSV


Pendekatan berbantukan elemen multi-media Pendekatan yang dapat menarik minat murid dengan berkesan. Banyak maklumat dan kemahiran boleh diterapkan dalam masa yang terhad. Capaian maklumat perlu kawalan agar murid fokus terhadap objektif yang diinginkan sahaja. Sesi pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan. Sekiranya dirancang dengan baik/teliti pendekatan ini boleh mengekalkan tumpuan murid lebih lama dan
mehmet Q sauda'

fokus kepada tugasan yang sedang dilaksanakan.

Kaedah dan Teknik dalam P & P PSV Aktiviti Pengayaan dan Pemulihan
Aktiviti Pengayaan dilakasananakan untuk memberikan sedikit cabaran untuk murid cerdas

mehmet Q sauda'

Kaedah dan Teknik dalam P & P PSV


Keberkesanan

mehmet Q sauda'