Anda di halaman 1dari 13

Guru adalah ibu bapa kedua, iaitu orang yang mendidik murid-muridnya untuk menjadi lebih baik sebagaimana

yang diredhai Allah azza wa jalla. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua ibu bapa, maka wajib pula mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. 1. Di antara akhlak kepada guru adalah memuliakan, tidak menghina atau mencaci-maki guru, sebagaimana sabda Rasulullah saw : Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. (Ahmad dan At-Tirmidzi )

2. Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat, sebagaimana sabda Rasulullah saw :
Barangsiapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu padanya, Allah mudahkan baginya dengannya jalan menuju syurga. ( HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah )

3. Datang ke tempat belajar dengan penampilan yang rapi, sebagaimana sabda Rasulullah saw :
Sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. ( HR. Ahmad, Muslim dan Al-Hakim

4. Diam dan memberi perhatian ketika guru sedang menjelaskan sesuatu, sebagaimana hadits Abu Said AlKhudri ra : Orang-orang pun diam seakan-akan ada burung di atas kepala mereka. ( HR. Al-Bukhari ) Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata : Bila kamu melihat ada anak muda yang bercakapcakap padahal sang guru sedang menyampaikan ilmu, maka berputus-asalah dari kebaikannya, kerana dia sedikit rasa malunya. ( AR. Al-Baihaqi dalam Al-Madkhol ilas-Sunan )

5. Bertanya kepada guru bila ada sesuatu yang belum difahami dengan cara baik. Allah berfirman : Bertanyalah kepada ahli zikr ( yakni para ulama ) bila kamu tidak tahu. ( Qs. An-Nahl : 43 dan Al-Anbiya : 7 )

6. Menegur guru bila melakukan kesalahan dengan cara yang penuh hormat, sebagaimana sabda Rasulullah :
, : Agama adalah nasihat. Kami ( Sahabat ) bertanya: Untuk siapa ? Beliau menjawab : Untuk mentaati Allah, melaksanakan Kitab-Nya, mengikuti Rasul-Nya untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk orang-orang umum. ( HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dll )

Adab murid kepada guru


* Menghormati dan memuliakan guru dan keluarganya dengan tulus dan ikhlas *Tunduk dan patuh terhadap semua perintah dan nasihat guru * Jujur dan setia bersama guru * Bersikap rendah hati, lembut dan santun kepada guru

* Tidak memburuk-burukkan dan tidak memfitnah guru * Tidak mengkhianati dan tidak menyakiti hati guru * Berusaha melayani guru dengan sebaik-baiknya

* Selalu berusaha menyenangkan hati guru * Memanggil guru dengan panggilan yang disukainya * Berusaha menyukai apa yang disukai oleh guru

*Tidak berjalan di depan guru ketika berjalan bersamanya * Tidak terbahak-bahak di depan guru * Tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan guru * Selalu duduk dalam sikap sopan.

Keberhasilan dan kemudahan dalam proses menuntut ilmu terletak pada kelakuan baik (adab) si penuntut ilmu, terutama adab kepada guru. Sayyidina Ali radhialluanhu berkata, "aku ibarat budak dari orang yang mengajarkanku walaupun hanya satu huruf ". Perkataan Ali ini merupakan ungkapan bahawa begitu besar penghormatan beliau kepada guru.

Khalifah Harun Ar Rasyid pernah mengirimkan puteranya untuk belajar kepada syeikh burhanuddin. Suatu saat, ketika khalifah berkunjung untuk menemui puteranya yang sedang belajar, khalifah melihat puteranya itu sedang menuangkan air wudhu untuk syeikh. Lalu khalifah berkata kepada puteranya, "Wahai anakku, kenapa engkau menggunakan tangan kananmu untuk menuangkan air sementara tangan kirimu kau biarkan diam. Gunakanlah kedua tanganmu, yang satu untuk menuangkan air dan yang satu lagi untuk membasuh kaki gurumu.