Anda di halaman 1dari 16

MOBILITI SOSIAL

SITI NUR HASLINDA MD SALEH HASMARINI ZARIMAN FARHAH AB GHANI L20112007332 L20112007333 L20112007385

Pergerakan individu ataupun kumpulan antara kedudukan yang berbeza dalam hierarki stratifikasi sosial masyarakat

Stratifikasi sosial Pendidikan

Pendidikan
Mobiliti sosial

menegak

mendatar

Pergerakan seseorang dari satu kedudukan sosial kepada kedudukan sosial yang lain.

Dari kedudukan yang lebih tinggi/rendah

Membentuk kelompok baru

Pergerakan seseorang dalam status yang sama

Cth : peneroka felda (Nor aini Hj. Idris, 2004)

Perkahwinan

Mobiliti sosial secara menegak

adalah sangat terhad pada zaman sebelum kemerdekaan

Dilaksanakan di Tanah Melayu oleh

kerajaan British
Agenda tersembunyi :

{ mengelakkan perpaduan}
Kesannya :

{Mobiliti Sosial dikalangan masyarakat tidak berlaku}

Kaum

Penempatan
Pedalaman, kampung Bandar

Pekerjaan
Petani, nelayan, Pelombong, Peniaga

Pendidikan
Sekolah Melayu (rendah) Sekolah Cina (rendah, menengah)

Melayu

Cina

India

Penoreh getah, Sekolah Tamil Estet , bandar buruh binaan (rendah)

Tiada
Tiada Tiada

perpaduan terbentuk
peluang menaik taraf hidup

peluang mendapat pendidikan yang lebih tinggi. yang diwarisi turun temurun

Pekerjaan Kawasan

sosial yang sama

Selain

itu, sistem Monarki {pemilihan pemimpin melalui proses perwarisan}, menyebabkan tiada peluang untuk menaiki hierarki sosial yg lebih tinggi
ini berlaku dari peringkat kampung sehinggalah peringkat yang lebih tinggi.

Hal

Kesan Positif

Kesan Negatif

berusaha untuk meningkatkan prestasi untuk maju - dorongan untuk bersaing mempercepatkan perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contoh : Penggunaan alat tradisional kepada teknologi

Konflik antara kelas Konflik antara kelompok sosial Konflik antara generasi Penyesuaian sekali

1.

Manakah daripada situasi berikut yang menunjukkan mobiliti sosial secara menegak?
A. Anak seorang doktor yang bekerja sebagai kerani. B. Anak seorang buruh yang diberikan bantuan biasiswa C. Anak seorang raja yang mendapat keputusan cemerlang D. Anak seorang menteri yang memasuki kolej khas untuk golongan bangsawan

2. Manakah daripada situasi berikut yang menunjukkan mobiliti sosial secara mendatar?
A. Perpindahan generasi peneroka ke tanah rancangan B. Seorang usahawan menjadi bankrap selepas kegawatan ekonomi C. Seorang penjawat awam yang dikurniakan gelaran Dato oleh Yg Dipertuan Agong D. Setiausaha berkahwin dengan seorang Tan Sri

Anda mungkin juga menyukai