Anda di halaman 1dari 21

SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL

KANDUNGAN SUKATAN

PENGGAL 1 GEOGRAFI 1

942/1
SILA RUJUK SUKATAN PELAJARAN
3

SISTEM BUMI

Konsep sistem Peranan tenaga suria terhadap proses fizikal dan hidupan di bumi

Sistem suria

Tenaga Konsep tenaga Punca dan jenis tenaga

Kedudukan bumi dalam sistem suria


5

SISTEM
GEOMORFOLOGI

Pengenalan kepada proses geomorfologi

Konfigurasi bentuk bumi Batuan Proses endogenetik Hanyutan benua

Pembentukan landskap di kawasan tropika lembap Luluhawa Pergerakan jisim Lembangan saliran Pinggir pantai

Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia

Kemahiran amali sistem geomorfologi


7

PENGGAL 2 GEOGRAFI 2

942/2
SILA RUJUK SUKATAN PELAJARAN
8

SISTEM ATMOSFERA

Struktur dan kandungan atmosfera

Cuaca dan iklim

Kaitan sistem atmosfera dengan manusia

Perubahan iklim

Mikro iklim bandar

Kemahiran amali sistem atmosfera

10

SISTEM HIDROLOGI

11

Fasa air Kitaran hidrologi

Edaran air tanih


Imbangan air Kaitan sistem hidrologi dengan manusia

Kemahiran amali sistem hidrologi


12

PENGGAL 3 GEOGRAFI 3

942/3
SILA RUJUK SUKATAN PELAJARAN
13

SISTEM

EKOLOGI

14

Ekologi dan ekosistem

Kaitan sistem ekologi dengan manusia

Konsep rantaian dan siratan makanan

Kitar nutrien dalam ekosistem


15

SALING KEBERGANTUNGAN

SISTEM

16

Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar

Interaksi antara sistem

Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia

17

PENGGAL 3 GEOGRAFI 4 & 5

942/4 & 942/5


SILA RUJUK SUKATAN PELAJARAN
18

TAJUK GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL

19

Sistem Geomorfologi

Sistem Atmosfera

Sistem Hidrologi

Sistem Ekologi

20

SEKIAN TERIMA KASIH

21