OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK

PENYATA PENYESUAIAN BANK

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

Objektif 1.Menerangkan maksud tunai 2.Menerangkan bentuk kawalan dalaman untuk tunai 3.Menerangkan kegunaan Penyata Penyesuaian Bank 4.Menjelaskan tatacara penyediaan Penyata Penyesuaian Bank 5.Menyediakan Buku Tunai Runcit.
END
PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Wang Tunai DEFINISI TUNAI
lain yang boleh ditukar kepada tunai dengan segera

Simpanan di bank

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

Cek , wang pos dll
END

PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Kawalan Dalaman untuk Tunai
Penerimaan Tunai Penerimaan Melalui Kaunter Pembayaran Tunai Penerimaan Melalui Surat

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

PERAKAUNAN ASET SEMASA

END

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Penerimaan Tunai Melalui Kaunter
Juruwang : Rekod Jualan tunai Penyelia : Semak jumlah tunai dengan pita daftar tunai Penyelia akan hantar kepada KETUA JURUWANG Ketua Juruwang : Ringkasan Tunai Harian Slip Deposit Bank
PERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Bank : Terima tunai & Slip Deposit Jabatan Kewangan : Terima ringkasan tunai harian & salinan Slip Deposit – PENGESAHAN Jabatan Perakaunan : Terima ringkasan tunai, harian untuk merekod PENERIMAAN Semua aktiviti dilakukan oleh orang yang berbeza Tujuan : ⇒ elak kehilangan tunai ⇒ pastikan ketepatan rekod
PERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

PenerimaanTunai Melalui Surat Pelanggan menjelaskan hutang menggunakan cek. Membuka Surat – 2 Orang Ketua Juruwang # Terima Cek & Senarai Cek Jabatan Perakaunan Simpanan
PERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

terima 1 salinan senarai cek

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Kawalan Bagi Pembayaran Tunai
Tujuan : mengelakkan berlakunya pembayaran yang tidak disahkan. Kaedah Pembayaran
Jumlah Besar Jumlah Kecil

Penggunaan Cek

Dana/Tunai Runcit

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

Prosedur Kawalan Dalaman Prosedur Penggunaan Dokumen
END PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Buku Tunai
Kegunaan : 2. Rekod penerimaan & pembayaran tunai/cek 3. Dapat mengesan ketepatan Aliran Keluar Masuk Tunai 4. Menunjukkan baki tunai di tangan dan di bank
PERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Buku Tunai

2 lajur

3 lajur

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Buku Tunai 2 lajur Buku Tunai
Tarikh Butir Tunai Bank Tarikh Butir Tunai Bank

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT PERAKAUNAN ASET SEMASA

Lihat Contoh

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

BUKU TUNAI
Trkh
1999 Jul 1 6 7 15

Butir
Baki b/b Jualan Jualan Tunai(K)

Tunai
6 000

Bank
12 200 700

Trkh
1999 Jul 12 13 15

Butir
Bel Am Bel Tel Bank (K) Baki h/b

Tunai
450

Bank

3 000 250 5 850 6 550 10 150 13 150

550 250 6 550 13 150 10 150

31

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

Ogos 1

Baki b/b

5 850

Kembali
PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Buku Tunai 3 lajur
BUKU TUNAI
Trkh Btr Dis. Jualan Tunai Bank Trkh Bti Dis. Belian Tunai Bank

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

Lihat Contoh
13
PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Penyelesaian:
Trkh Butir Dis. Jual An Tunai

BUKU TUNAI
Bank Trkh Butir Dis. Belian Tunai Bank

2000 Nov. 1 3 9 15

Baki b/b Faris Y usof B ank (K) 20 25

2 500 200

15 000

2000 Nov. 6 10

ET Ent. Bel Am Belian Zimba Tunai(K) Baki h/b

50 70 400 150

550

420 300

11 12 15 30

1 500 300 2 530 13 070 15 420

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

45 Dis 1 Baki b/b

3 000 2 530

15 420 13 070

200

3 000

PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Penyata Bank

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

Disediakan oleh pihak Bank Rekod wang masuk & wang keluar oleh pemegang Akaun Semasa Akan diimbangkan pada akhir setiap bulan & hantar kepada pemegang akaun pada awal bulan berikutnya Contoh
PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN

Perkara/Description

No. Cek/ Ruj

Pengeluaran

BUKU Tarikh TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Simpanan Baki

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Penyata Bank
Kegunaan Penyata Bank 1. Dapat melihat jumlah yang diterima oleh bank 2. Dapat melihat jumlah yang dibayar oleh bank bagi pihaknya serta caj – caj bank 3. membuat perbandingan antara butiran Penyata Bank dengan catatan – catatan yang terdapat dalam Akaun Bank buku tunai.
PERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Penyata Bank
Kegunaan Penyata Bank 4. Boleh mengesan sebarang kesilapan pihak bank atau perniagaan 5. Boleh mengesan penyelewengan 6. Boleh mengesan kenapa baki dalam penyata bank tidak sama dgn buku tunai
END
PERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Penyata Penyesuaian Bank
Selalunya baki akhir Penyata Bank ≠ baki akhir Buku Tunai (ruangan bank) Perlu buat Penyesuaian Baki

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

Menganalisis perbezaan antara baki tunai dalam Penyata Bank dengan baki tunai dalam Buku Tunai

PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Penyata Penyesuaian Bank
Kepentingan Penyata Penyesuaian Bank 1. Bukti bahawa perbezaan yang wujud bukan disebabkan oleh ralat 3. Ketepatan catatan dalam Buku Tunai dapat disahkan tanpa sebarang kesilapan yang disengajakan atau tidak

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Sebab – sebab berlaku perbezaan
Item – item yang telah direkodkan dalam Buku Tunai tapi belum direkodkan dalam Penyata Bank Item – item yang telah direkodkan dalam Penyata Bank tapi belum direkodkan dalam Buku Tunai Kesilapan

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Item – item yang telah direkodkan dalam Buku Tunai tapi belum direkodkan dalam Penyata Bank Deposit Dalam Perjalanan (DDP) Cek Tak Layan (CTL)

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

Cek Belum Dikemukakan (CBD)
22
PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Item – item yang telah direkodkan dalam Penyata Bank (PB) tapi belum direkodkan dalam Buku Tunai (BT)
Caj Perkhidmatan Bank & Buku Cek (terima MEMO debit daripada bank) Arahan Tetap (terima MEMO debit daripada bank)

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

Kutipan oleh Bank (terima MEMO kredit daripada pihak bank)

MEMO debit : mengurangkan tunai dalam PB & BT MEMO kredit : menambahkan tunai dalam PB & BT
PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Kesilapan

BANK
Kesan

PERNIAGAAN
Kesan

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

baki PB terlebih @ terkurang nyata

baki BT terlebih @ terkurang nyata

PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank
Outline Baki PB diselaraskan dengan item – item Belum direkodkan oleh bank Kesilapan merekod oleh bank Baki BT diselaraskan dengan item – item Belum direkodkan oleh BT Kesilapan merekod dalam BT
25
PERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Format
Syarikat Wafiy Firdaus Penyata Penyesuaian Bank 31 Disember 2000 RM RM Baki Penyata Bank xxxxx Tambah : Deposit Dalam Perjalanan (DDP) xxxx Kesilapan (bank) - Penerimaan Terkurang catat xxxx - Pembayaran Terlebih catat xxxx xxxxx XXXX Tolak : Cek Belum Dikemukakan (CBD) xxxx Kesilapan (bank) - Penerimaan Terlebih Catat xxxx - Pembayaran Terkurang Catat xxxx (xxxxx) Baki Penyata Bank diselaras XXXX
PERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

RM Baki Buku Tunai Tambah : Nota Belum Terima Hasil Faedah NBT -Caj kutipan nota Kesilapan (syarikat): - Penerimaan Terkurang catat - Pembayaran Terlebih catat Tolak : Cek Tak Layan Caj Perkhidmatan Bank Kesilapan (syarikat) - Penerimaan Terlebih Catat - Pembayaran Terkurang Catat Baki Buku Tunai diselaras
PERAKAUNAN ASET SEMASA

RM xxxxx

xxx xxx (xxx) xxx xxx xxxx xxxx

xxxxx

xxxxx XXXX

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

xxxx xxxx (xxxxx) XXXX
forma Latihan

Contoh A OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Maklumat mengenai Penyata Bank dan Buku Tunai Syarikat Najwa bagi bulan Julai 1999 adalah seperti berikut: 1. Baki dalam Penyata Bank RM 15 000. 2. Baki dalam Buku Tunai syarikat RM 10 380. 3. Deposit dalam perjalanan RM 2 000 belum direkodkan oleh bank. 4. Cek belum dikemukakan kepada bank : no. 333 RM 4 000 dan no. 337 RM 2 000. 5. Kesilapan : Cek no. 323 dari Syarikat Najwa berjumlah RM 1 226 telah direkodkan sebagai RM 1 262 dalam Buku Tunai. (Baki Buku Tunai terkurang nyata) 6. Bank Memorandam : a) Debit : Cek Tak Layan daripada ABC berjumlah RM 420. b) Debit : Caj perkhidmatan bank berjumlah RM 30. c) Kredit : Kutipan Nota Belum Terima berjumlah RM 1 000 beserta faedah RM 50. Bank mengenakan caj kutipan sebanyak RM 16. PERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Penyelesaian
Syarikat Najwa Penyata Penyesuaian Bank 31 Julai 1999 RM Baki Penyata Bank Tambah : Deposit Dalam Perjalanan (DDP) Tolak : Cek Belum Dikemukakan (CBD) no. 333 no. 337 Baki Penyata Bank diselaras RM 15 000 2 000 17000

4 000 2 000

6000 11 000

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

RM Baki Buku Tunai Tambah : Nota Belum Terima ( + ) Hasil Faedah NBT ( - ) Caj Kutipan NBT Kesilapan (cek no. 323 Tolak : Cek Tak Layan Caj Perkhidmatan Bank Baki Buku Tunai diselaras 1 000 50 16

RM

RM 10 380

1 034 36 420 30

1 070 11 450 450 11 000

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Contoh Tambahan
Maklumat mengenai penyata bank dan buku tunai Syarikat SinggahUtama bagi bulan Januari 1999 adalah seperti berikut: 1. Baki yang ditunjukkan dalam penyata bank RM 4 100 2. Baki dalam buku tunai syarikat ialah RM 2 800.16 3. Deposit dalam perjalanan sebanyak RM 290 belum direkodkan oleh bank. 4. Cek yang belum dikemukakan kepada bank berjumlah RM 700 5. Kutipan nota belum terima oleh bank bagi pihak syarikat berjumlah RM1000. Bank mengenakan caj sebanyak RM 30 6. Hasil faedah bank atas baki dalam akaun sebanyak RM 16.84 7. Cek tak layan yang ditunjukkan dalam penyata bank berjumlah RM 60 8. Caj atas perkhidmatan yang dikenakan oleh bank berjumlah RM 46. 9. Cek dari pelanggan berjumlah RM 121 telah direkod ke dalam buku tunai sebagai RM 112. Berapakah jawapan anda???? PERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

RM 3 681 / RM 3 690

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Catatan Pelarasan
Tarikh Butir

Jurnal Am Debit(RM) 1 070 16 1 000 50 36 Kredit(RM)

1999 Tunai Julai Belanja Caj Kutipan Nota Belum Terima Hasil Faedah Akaun Belum Bayar (merekod kutipan NBT oleh bank dan membetulkan kesilapan dalam merekod cek no. 323) Akaun Belum Terima – ABC Belanja Am Tunai (merekod CTL dan caj perkhidmatan bank
PERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

420 30 450

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Contoh B (baki overdraf)
Berikut adalah maklumat mengenai Buku Tunai dan Penyata Bank Syarikat Firdaus bagi bulan Disember 2000: 1. Baki debit dalam Penyata Bank RM 1 485. 2. Baki kredit dalam Buku Tunai syarikat RM 365. 3. Cek – cek yang telah dikeluarkan bernilai RM 580 belum lagi 4. 5. 6. 7. 8. dikemukakan kepada bank untuk pembayaran. Cek – cek yang telah diterima bernilai RM 1 265 belum lagi di bankkan. Cek bernilai RM 25 yang diterima daripada seorang pelanggan telah dikreditkan ke dalam Buku Tunai syarikat. Caj servis bank sebanyak RM 25 telah dikenakan oleh bank. Amaun RM 225 telah didebitkan oleh bank ke dalam akaun syarikat secara tersilap. Cek bernilai RM 235 yang diterima daripada seorang pelanggan bernama Abu telah tidak dilayan oleh bank.

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Penyelesaian

Syarikat Firdaus Penyata Penyesuaian Bank 31 Disember 2000 RM Baki overdraf Penyata Bank Tambah : Deposit Dalam Perjalanan (DDP) Kesilapan Tolak : Cek Belum Dikemukakan (CBD) Baki overdraf Penyata Bank diselaras Baki Overdraf Buku Tunai Tambah : Kesilapan Tolak : Cek Tak Layan Caj Perkhidmatan Bank Baki Overdraf Buku Tunai diselaras

RM 1 265 225

RM ( 1 485 ) 1 490 5 580 (575 ) ( 365 ) 50 ( 315 )

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

235 25

260 ( 575 )

PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Catatan Pelarasan
Jurnal Am Tarikh Butir Debit(RM) 50 50 Kredit(RM)

2000 Tunai Dis 31 Akaun Belum Terima (membetulkan kesilapan) Akaun Belum Terima – Abu Belanja Am Tunai (merekod CTL dan caj perkhidmatan bank)

235 25 260

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

END
PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Buku Tunai Runcit 1. Mencatat pembayaran bagi belanja yang sedikit dan kecil 2. Diperlukan kerana :a) tidak praktikal untuk membayar belanja kecil – kecilan menggunakan cek b) mengelakkan daripada terlalu banyak catatan dalam buku tunai.

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Buku Tunai Runcit 3. Dana Tunai Runcit disediakan untuk membiayai perbelanjaan yang layak dicatat ke dalam Buku Tunai Runcit. 4. Dana Tunai Runcit diurus dengan Sistem Panjar/Impres. Sistem yang menetapkan berapa jumlah tunai yang sepatutnya ada dalam dana dan memastikan jumlah ini wujud pada setiap bulan.
PERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Prosedur Penyediaan Buku Tunai Runcit
Mewujudkan Tunai Runcit (TR) Membuat Pembayaran dari Tunai Runcit(TR) Menggantikan semula Tunai Runcit yang telah digunakan

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Mewujudkan Tunai Runcit (TR)
Perkara perlu dipertimbangkan Mempertanggungjawabkan pekerja yang menjaga TR. Menentukan jumlah yang diperuntukkan untuk TR Mengikut keperluan syarikat bagi tempoh tertentu seperti 2 minggu/sebulan
PERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Cara mewujudkan BTR
Juruwang serahkan tunai Penjaga Tunai Runcit ditugaskan Menjaga Keselamatan Simpan dalam peti berkunci
PERAKAUNAN ASET SEMASA

Membuat Pembayaran

Merekod Pembayaran Catatan jurnal

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Catatan Jurnal Cara mewujudkan BTR

dt Akaun Tunai Runcit RM 100 kt Akaun Tunai RM 100

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Catatan Jurnal Cara mewujudkan BTR
Contoh : -Pada 1 April 1999, Syarikat Fauzan mewujudkan Tunai Runcit berjumlah RM 150. JURNAL AM Tarikh Butir Dt. Kt. (RM) (RM) 150 150

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

1999 Tunai Runcit April 1 Tunai (mewujudkan tunai runcit)
PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Membuat Pembayaran dari Tunai Runcit
1. membuat pembayaran atas perbelanjaan yang dibenarkan/ditetapkan oleh pihak pengurusan syarikat. 2. kakitangan yang membuat tuntutan mestilah meyertakan dokumen sumber yang berkaitan dan menandatangani resit/baucer Tunai Runcit. 3. dokumen, resit dan baki Tunai Runcit disimpan dalam peti Tunai Runcit. Tiada catatan jurnal
PERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Menggantikan semula Tunai Runcit yang telah digunakan 1. Penjaga Tunai Runcit

a) Memaklumkan kepada Juruwang untuk menganti semula Tunai Runcit b) Sediakan jadual/ringkasan pembayaran, resit Tunai Runcit dan dokumen sumber untuk dihantar kepada juruwang

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Menggantikan semula Tunai Runcit yang telah digunakan 2. Juruwang

a) Periksa semua dokumen (kesahihan maklumat) dan cop “ PAID” b) Mengesahkan permintaan Penjaga Tunai Runcit c) Menyediakan tunai untuk diganti semula Tunai Runcit
PERAKAUNAN ASET SEMASA

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Menggantikan semula Tunai Runcit yang telah digunakan Catatan Jurnal dt Akaun Belanja berkaitan RM 100 kt Akaun Tunai RM 100

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Contoh : Pada 15 April 1999, Penjaga TR menuntut penggantian TR berjumlah RM 120. Resit TR terdiri daripada belanja pos RM 50, belanja alatulis RM 40 dan belanja am RM 30.
Jurnal Am Tarikh Butir Dt. (RM) 50 40 30 120 Kt. (RM)

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

1999 Belanja pos April 15 Belanja Alatulis Belanja Am Tunai (mewujudkan tunai runcit)
PERAKAUNAN ASET SEMASA

END

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

RUMUSAN
Penyata penyesuaian bank penting sebagai alat kawalan dalaman bagi mengelakkan sebarang kesilapan dengan memastikan setiap urusniaga dicatat dengan betul samada dalam buku tunai maupun penyata bank.

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT

PERAKAUNAN ASET SEMASA

OBJEKTIF DEFINISI CIRI-CIRI KAWALAN DALAMAN BUKU TUNAI & PENYATA BANK
PENYATA PENYESUAIAN BANK

Sekian Terima Kasih

BUKU TUNAI RUNCIT RUMUSAN ABT PERAKAUNAN ASET SEMASA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful