Anda di halaman 1dari 17

Kuliah 2:

Keseimbangan
Pasaran Pengguna
Objektif Pembelajaran:

Di akhir pengajaran, pelajar dapat:


 menerangkan syarat E
iii. 1 barang
iv. 2 barang
 Mengira E pengguna

UNIT EKONOMI AE 015 2


4.2.1. c E Pengguna
Definisi
Suatu keadaan di mana pengguna m’mak
tingkat kepuasan dengan menggunakan
semua I.

Kes 1 barang Kes > 1 barang


• P=
• P berbeza

UNIT EKONOMI AE 015 3


a. Kes 1 barang
Andaian :
1. Pengguna _________ dan cuba mak
_________.
2. Pengguna membelanjakan semua
_________

Syarat E:
• E pengguna tercapai apabila MU daripada
penggunaan suatu barang sama dengan
harganya, iaitu:
________________

UNIT EKONOMI AE 015 4


Contoh:
Kuanti Jumlah utiliti Utiliti sut Harga
ti1 (util)
10 (util)
- 5
2 17 7 5
3 22 5 5
4 26 4 5
5 29 3 5
Andaikan Px = RM 5
Carikan E pengguna.

Px = MUx = RM______
Pengguna membeli ___ unit barang.
UNIT EKONOMI AE 015 5
MU ___ P
_______ penggunaan X
Harga /MUx MUx _________
sehingga MUx = Px
10 MUx = Px , E tercapai

5 E
MUx ___ Px
________ penggunaan X
3 MUx ______
MUx sehingga MUx = Px
0 1 3 5 Kuantiti X

UNIT EKONOMI AE 015 6


b. Kes 2 barang sahaja

Jika P=
Syarat E: MU per ringgit
i. MUx = MUy dan
terakhir
ii. PxQX + PyQY = I bagi setiap barang
mestilah =
Jika P berbeza &
semua wang/I
Syarat E :
yang diperuntukan
i. MUx = MUy dan
Px Py habis dibelanjakan.

ii. PxQX + PyQY = I

UNIT EKONOMI AE 015 7


i. P =
Andaian :
1. Pengguna membeli 2 barang sahaja.
2. P x = P y = RM 5
5. I = RM 45
Carikan E pengguna.
Qty TUx TUy MU x MU y
1 33 28 - -
2 57 52 24 A 24 A
3 75 72 18 20
4 87 88 12 B 16
5 95 100 8 C 12 B
6 98 108 3 8 C
UNIT EKONOMI AE 015 8
1. Syarat E
MUx = MUy
Kombinasi A : 2X + 2 Y
Kombinasi B : 4X + 5 Y
Kombinasi C : 5X + 6 Y

1. Syarat Perbelanjaan
Pendapatan = Perbelanjaan
PxQX + PyQY = I
Kombinasi A : ( RM5 ) 2 + ( RM5 ) 2 = RM 20
Kombinasi B : ( RM5 ) 4 + ( RM5 ) 5 = RM 45
Kombinasi C: ( RM5 ) 5 + ( RM5 ) 6 = RM 55

Kesimpulan : E tercapai dengan mengguna 4X dan 5Y


apabila MUx = MUy dan memenuhi syarat perbelanjaan pada
pendapatan RM45.
UNIT EKONOMI AE 015 9
ii. P berbeza.
Andaian :
1. Pengguna membeli 2 barang sahaja.
2. P x = RM3, P y = RM 2
5. Pendapatan = RM 19
Carikan E pengguna.

Qty TUx TUy MU x MU y MUx / Px MU y / P y


1 33 28 - - - -
2 57 52 24 24 8 A 12
3 75 72 18 20 6 B 10
4 87 88 12 16 4 C 8 A
5 95 100 8 12 2.67 6 B
6 98 108 3 8 1 4 C
UNIT EKONOMI AE 015 10
1. Syarat E
MUx/Px = MUy/Py
Kombinasi A : 2 X + 4 Y
Kombinasi B : 3 X + 5 Y
Kombinasi C : 4 X + 6 Y

1. Syarat Perbelanjaan
Pendapatan = Perbelanjaan
PxQX + PyQY = I
Kombinasi A : ( RM3 ) 2 + ( RM2 ) 4 = RM 14
Kombinasi B : ( RM3 ) 3 + ( RM2 ) 5 = RM 19
Kombinasi C: ( RM3 ) 4 + ( RM2 ) 6 = RM 24

Kesimpulan : E tercapai dengan mengguna 3X dan 5Y


apabila MUx/PX = MUy/Py dan memenuhi syarat
perbelanjaan pada I RM19.
UNIT EKONOMI AE 015 11
Pengguna tidak akan memaksimumkan
utilitinya jika:

USx/Px < USy/Py

jadi pengguna mesti menambahkan penggunaan


barang y atau mengurangkan penggunaan barang
x sehingga:

USx/Px = USy/Py

UNIT EKONOMI AE 015 12


Pengguna tidak akan memaksimumkan
utilitinya jika:

USx/Px > USy/Py

jadi pengguna mesti + barang x atau - barang y sehingga:

USx/Px = USy/Py

UNIT EKONOMI AE 015 13


Pengiraan keseimbangan pengguna
Andaikan:
Menggunakan dua barang iaitu barang x dan y
Pendapatan pengguna = RM30.00
Harga barang x = RM2 seunit
Harga barang y = RM4 seunit

Kuantiti USx USx/Px USy USy/PY


1 60 60/2 = 30 100 100/4 = 25
2 56 56/2 = 28 88 88/4 = 22 A
3 52 52/2 = 26 76 76/4 = 19
4 48 48/2 = 24 64 64/4 = 16 B
5 44 44/2 = 22 A 52 52/4 = 13
6 40 40/2 = 20 40 40/4 = 10 C
7 32 32/2 = 16 B 36 36/4 = 9
8 20 20/2 = 10 C 32 32/4 = 8
UNIT EKONOMI AE 015 14
1. Syarat E
MUx/Px = MUy/Py
Kombinasi A : 5 X + 2 Y
Kombinasi B : 7 X + 4 Y
Kombinasi C : 8 X + 6 Y

1. Syarat Perbelanjaan
Pendapatan = Perbelanjaan
PxQX + PyQY = I
Kombinasi A : ( RM2 ) 5 + ( RM4 ) 2 = RM 18
Kombinasi B : ( RM2 ) 7 + ( RM4 ) 4 = RM 30
Kombinasi C: ( RM2 ) 8 + ( RM4 ) 6 = RM 40

Kesimpulan : E tercapai dengan mengguna 7X dan 4Y


apabila MUx/PX = MUy/Py dan memenuhi syarat
perbelanjaan pada pendapatan RM30.
UNIT EKONOMI AE 015 15
Objektif Pembelajaran:

Di akhir pengajaran, pelajar dapat:


 menerangkan syarat keseimbangan
iii. satu barang
iv. dua barang
 Mengira keseimbangan pengguna

UNIT EKONOMI AE 015 16


UNIT EKONOMI AE 015 17