Anda di halaman 1dari 12

Kuliah 3:

Perubahan E
Pasaran Pengguna
Objektif Pembelajaran:

Di akhir pengajaran, pelajar dapat:


 menerangkan Δ E kesan drpd
 ΔP
 ΔI

 Menerangkan terbitan keluk DD individu.

UNIT EKONOMI AE 015 2


4.2.1 d Kesan ΔP
Kesan: MUx ≠ MUy
Px Py
Contoh :
Px turun
Kesan: Tidak E
MUx > MUy
Px Py
Cara vs:
+ X supaya MUx merosot
Maka MUx/Px merosot
Capai E yang baru : MUx = MUy
Px Py

UNIT EKONOMI AE 015 3


4.2.1 d Kesan ΔP
Kesan: MUx ≠ MUy
Px Py
Contoh :
Py naik
Kesan: Tidak E
MUx > MUy
Px Py
Cara vs:
- Y supaya MUy naik
Maka MUy/Py naik
Capai E yang baru : MUx = MUy
Px Py

UNIT EKONOMI AE 015 4


4.2.1 d Kesan ΔI
Contoh:
I naik
Kesan: pengguna mampu beli > barang X & Y
E baru :
QxPx + QyPy = I1

Contoh:
I turun
Kesan: kurang guna QX & QY
E baru :
QxPx + QyPy = I2

UNIT EKONOMI AE 015 5


Pengiraan keseimbangan pengguna
Andaikan:
Menggunakan dua barang iaitu barang x dan y
Pendapatan pengguna = RM30.00
Harga barang x = RM2 seunit
Harga barang y = RM4 seunit

Kuantiti USx USx/Px USy USy/PY


1 60 60/2 = 30 100 100/4 = 25
2 56 56/2 = 28 88 88/4 = 22 A
3 52 52/2 = 26 76 76/4 = 19
4 48 48/2 = 24 64 64/4 = 16 B
5 44 44/2 = 22 A 52 52/4 = 13
6 40 40/2 = 20 40 40/4 = 10 C
7 32 32/2 = 16 B 36 36/4 = 9
8 20 20/2 = 10 C 32 32/4 = 8
UNIT EKONOMI AE 015 6
1. Syarat E
MUx/Px = MUy/Py
Kombinasi A : 5 X + 2 Y
Kombinasi B : 7 X + 4 Y
Kombinasi C : 8 X + 6 Y

1. Syarat Perbelanjaan
Pendapatan = Perbelanjaan
PxQX + PyQY = I
Kombinasi A : ( RM2 ) 5 + ( RM4 ) 2 = RM 18
Kombinasi B : ( RM2 ) 7 + ( RM4 ) 4 = RM 30
Kombinasi C: ( RM2 ) 8 + ( RM4 ) 6 = RM 40

Kesimpulan : E tercapai dengan mengguna 7X dan 4Y


apabila MUx/PX = MUy/Py dan memenuhi syarat
perbelanjaan pada pendapatan RM30.
UNIT EKONOMI AE 015 7
Pengiraan Perubahan E
Andaikan:
Menggunakan barang x dan y
I = RM30.00 Py = RM4 seunit
Px = RM2 seunit Py jatuh ke RM2 seunit

Kuantiti USx USx/Px USy USy/PY1


1 60 60/2 = 30 100 100/2 = 50
2 56 56/2 = 28 88 88/2 = 44
3 52 52/2 = 26 A 76 76/2 = 38
4 48 48/2 = 24 64 64/2 = 32
5 44 44/2 = 22 52 52/2 = 26 A
6 40 40/2 = 20 B 40 40/2 = 20 B
7 32 32/2 = 16 C 36 36/2 = 18
8 20 20/2 = 10 32 32/2 = 16 C
UNIT EKONOMI AE 015 8
1. Syarat E
MUx/Px = MUy/Py1
Kombinasi A : 3 X + 5 Y
Kombinasi B : 6 X + 6 Y
Kombinasi C : 7 X + 8 Y

1. Syarat Perbelanjaan
Pendapatan = Perbelanjaan
PxQX + Py1QY = I
Kombinasi A : ( RM2 ) 3 + ( RM2 ) 5 = RM 16
Kombinasi B : ( RM2 ) 6 + ( RM2 ) 6 = RM 24
Kombinasi C: ( RM2 ) 7 + ( RM2 ) 8 = RM 30

Kesimpulan : E baru tercapai dengan mengguna 7X dan 8Y


apabila MUx/PX = MUy/Py1 dan memenuhi syarat
perbelanjaan pada pendapatan RM30.
UNIT EKONOMI AE 015 9
Pembentukan keluk DD individu
dp pendekatan kardinal

 Pada awal, Py: RM4 seunit:


Sebanyak 4 unit y diminta.
 Apabila Py jatuh kepada RM2 seunit:
sebanyak 8 unit y diminta.
 Berdasarkan maklumat di atas, boleh
dibentuk keluk DD barang Y.

UNIT EKONOMI AE 015 10


Keluk permintaan individu
Harga y

A
4

B
2

DD

0 4 8 Kuantiti y

UNIT EKONOMI AE 015 11


UNIT EKONOMI AE 015 12