Anda di halaman 1dari 15

Kuliah 4:

Pendekatan
Utiliti Ordinal
Pendekatan utiliti ordinal
• Diperkenalkan oleh Sir John Hicks
• Guna keluk puas sama (IC) & garis belanjawan (BL) /
garis hg untuk menerangkan b/mn p’g
memperuntukkan I untuk mak kepuasan.

Andaian bahawa :
 P’g __________dan untuk mak __________
 Kepuasan tidak boleh _______ tetapi dinyatakan dalam
bentuk perbandingan.
 Ia ditunjukkan oleh IC

UNIT EKONOMI AE 015 2


Konsep IC

 lokus pelbagai kom 2 barangan


 memberi tingkat kepuasan yang =

UNIT EKONOMI AE 015 3


Jadual keluk puas sama
 contoh: seorang pengguna hanya membeli dua
barang, iaitu barang X dan Y.
 Kemungkinan kombinasi barang X dan Y yang dibeli
memberi kepuasan yang sama ditunjukkan seperti
dalam Jadual

Kombinasi Barang X dan Barang Y


Kombinasi Barang X ( Unit ) Barang Y ( Unit )
A 1 8
B 2 4

C 3 2

D 4 1

UNIT EKONOMI AE 015 4


Keluk puas sama
Tingkat kepuasan = di sepjg
Barang y
keluk IC.
Kepuasan guna 8y dan 1x (kom
8 A A) = kepuasan penggunaan pd
kom B , C dan D

B
4
C
2
D
1 IC
0 1 2 3 4
Barang x

UNIT EKONOMI AE 015 5


Peta keluk puas sama
Barang Y

IC4
IC3
IC2
IC1
IC0
0
Barang X
CIRI-CIRI
KELUK PUAS SAMA
1. Mencerun ke bawah dari kiri ke kanan

 Cerun -ve
 untuk + C sesuatu barang, C barang yang lain terpaksa
dikurangkan supaya tingkat kepuasan =

Barang y

8 A

4 B

2 C
D
1 IC
0 1 2 3 4
Barang x
2. Sentiasa cembung ke titik asalan
 berkaitan dengan konsep kadar penggantian sut (MRS)
yang semakin berkurangan.
 MRS (kecerunan IC) : ∑ unit sesuatu barang yang perlu
dilepaskan untuk mendapatkan 1 unit +an barang lain
supaya p’g berada pada tingkat kepuasan yang ______

MRSxy = ∆ brg Y yg dilepaskan


∆ brg X yg diperolehi
Cth:
Hitungkan nilai MRS apb titik A beralih ke titik B.

Kombinasi Barang X ( Unit ) Barang Y ( Unit )


A 1 8
B 2 4

MRSxy = ∆ brg Y yg dilepaskan


∆ brg X yg diperolehi

= 4-8
2-1

= -4 unit brg Y/ brg X

Makna: p’g lepaskan 4 unit brg Y utk dpt 1 unit brg


X. EKONOMI
UNIT AE 015 10
Kadar penggantian sut berkurangan

Barang y

10 A (1,10)

∆Y=4
B (2,6)
6
∆Y=3
C (3,3)
3
∆Y=2 D (4,1)
1 IC
0 1 2 3 4
Barang x

UNIT EKONOMI AE 015 11


Hukum kadar penggantian sut berkurangan

 Menyatakan ∑ Q sesuatu barangan yang dilepaskan


untuk dpt +an 1unit barang lain akan ______________
 Keadaan ini berlaku kerana:-
 Semakin byk sesuatu brg itu dilepaskan, p’g
merasakan brg itu semakin ________
 Semakin byk sesuatu brg itu diperoleh, p’g merasakan
brg itu semakin _____________

UNIT EKONOMI AE 015 12


3. Semakin jauh IC dari titik origin, semakin
tinggi tingkat kepuasan

Y
 kerana semakin
jauh dari titik origin,
jumlah barang yang
digunakan semakin
banyak. 10
 IC2 > IC1 > IC0
IC2
IC1
ICo

0 2 3 4 X

UNIT EKONOMI AE 015 13


4. Tidak boleh bersilang antara satu sama
lain
A=C pada IC1
A=B pada IC2
Y

∴B = C

Tetapi IC2 > IC1 , maka yo A B


tingkat kepuasan pada IC2
titik B ≠dengan tingkat IC1
C
kepuasan pada titik C
0 xo X

UNIT EKONOMI AE 015 14


UNIT EKONOMI AE 015 15