Disampaikan oleh

EN. RAISIN BIN SAIDIN
KETUA SEKTOR SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH JPN SABAH

08 FEBUARI 2012

VISI DAN MISI JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH VISI
• Pendidikan Berkualiti Penjana Modal Insan Unggul
• Membangunkan Potensi Individu Melalui Pendidikan.

MISI

• Menyediakan Perkhidmatan Pendidikan Berkualiti Untuk Melahirkan Modal Insan Seimbang Yang Mampu Membangunkan Diri, Keluarga, Masyarakat Dan Negara

Punca Kuasa
• Keputusan Mesyuarat Pengurusan JPN Sabah Bil. 1/2011 pada 10 Januari 2011 • Mesyuarat Pengurusan Tertinggi JPN Sabah Bil. 1/2012 pada 18 Januari 2012 Memutuskan Program AKUN merupakan salah satu pengisian SPEED • Minit Mesyuarat Pengurusan Pendidikan KPPM Bil. 1/2012 di Pan Pasific KLIA

ISU DAPATAN JNJK
• Ketidakhadiran dan keberadaan guru di sekolah • Ketidakfahaman pekeliling dan peraturan

PROGRAM AKUN

A K

• Amal • Kewajipan

U
N

• Untuk
• Negara

Konsep
 AKUN merupakan perkataan dialek Sabah

 AKUN membawa maksud setuju, akur dan patuh
 AKUN juga dapat dirumuskan sebagai kesediaan

melaksanakan amanah dan tanggungjawab
iaitu seperti yang diungkapkan ‘Saya Yang Menurut Perintah’

Tema Transformasi Sikap Ke Arah Integriti

Tujuan
Meningkatkan peratus kehadiran guru di sekolah

Memantapkan keberkesanan penyampaian dan penyebaran maklumat pekeliling dan peraturan

Fungsi

5M
Melatih, Membimbing, Memantau, Menilai dan Menambahbaik

• JPN/Sektor

• PPD
• Pengetua/Guru Besar

• Guru

Strategi Penyelesaian

e-Cerap Pemantauan Silang
Pemantauan Bersepadu

e-Hadir

e-Hadir
STRATEGI 1

e-Hadir

e-Hadir
Konsep
Sistem atas talian untuk memantau status kehadiran guru dan anggota kumpulan sokongan (AKS)

e-Hadir dapat dicapai melalui http://www.moe.gov.my/mysis/ehadir

e-Hadir
Tujuan
Mengetahui status kehadiran guru dan AKS

Mengesan guru yang tidak hadir dan mengenal pasti punca ketidakhadiran

Melaksana dan menguatkuasakan tindakan terhadap salahlaku ketidakhadiran

e-Hadir
Kekuatan
Status kehadiran guru dan AKS boleh diperoleh setiap hari, minggu dan bulan Maklumat boleh diproses dan dikemaskini di mana sahaja dengan cepat dan pantas

Panduan urusan cuti dapat dirujuk (Perintah Am Bab C)

e-Hadir
Kekuatan (Sambungan...)
Menjimatkan kos, masa dan tenaga

Meningkatkan keberkesanan komunikasi

Mengurangkan risiko jangkitan virus, kerosakan dan kemusnahan peralatan komputer

e-Hadir
Impak
Analisis kehadiran guru dan AKS sentiasa kemaskini Meningkatkan peratus kehadiran guru dan AKS Kes Tindakan Tatatertib disebabkan ketidakhadiran akan menurun Jaringan maklumat bersepadu boleh diaplikasikan oleh semua pihak Satu Inovasi yang bertaraf Negeri/Kebangsaan

STRATEGI 2

Pemantauan Bersepadu

ISU

Pemantauan Bersepadu

Konsep
Program ini merupakan strategi JPN melaksanakan pemantauan bersepadu di setiap PPD

Instrumen standard digunakan sebagai mekanisme pemantauan dengan fokus kepada bidang ikhtisas dan pentadbiran

Pemantauan Bersepadu

Prosedur
• Rujuk PK-03 Pengurusan Pemantauan dalam Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008

ISU

Pemantauan Bersepadu

Isu
Instrumen pemantauan tidak seragam

Sumber tenaga terhad di JPN bagi melaksanakan pemantauan Kenderaan tidak mencukupi untuk tujuan pemantauan

Pemantauan Bersepadu Tujuan

Semua PPD dapat dipantau oleh JPN sekurang-kurang 1 – 2 kali setahun

Semua sektor dapat melaksanakan pemantauan ke PPD menggunakan instrumen standard

Pemantauan Bersepadu Skop Ikhtisas
• Kurikulum • Kokurikulum • Hal Ehwal Murid (HEM)

Pentadbiran

• Surat/Rekod/Fail • Perjawatan • Kewangan dan Akaun • Inventori dan Stor • Aplikasi Teknologi Maklumat (ICT) • Pengurusan Persekitaran Amalan 5S • Hubungan Komuniti

Pemantauan Bersepadu Kekuatan
Sektor dapat melaksanakan 5M di PPD

Instrumen pemantauan sebagai dokumen kawalan kualiti dapat dibangunkan Program/aktiviti utama KPM dan JPN di peringkat PPD dapat dipantau Pengurusan berkualiti menjadi budaya di peringkat PPD

Strategi 3

Pemantauan Silang

Pemantauan Silang Konsep
Program ini merupakan strategi PPD memantau semua sekolah di bawah kawalan melalui pendekatan antara zon dan sekolah dengan sekolah

PPD akan melatih pihak pengurusan sekolah sebagai auditor sistem pengurusan kualiti sekolah.

Pemantauan silang menggunakan instrumen SKPM, Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah dan e-Cerap.

Pemantauan Silang
Tujuan
Semua sekolah dipantau sekurangkurangnya 1 kali setahun Semua guru dicerap sekurang-kurangnya 2 kali setahun Khidmat bantu berterusan kepada guru untuk meningkatkan kualiti P&P

Pemantauan Silang
Tujuan (Sambungan… )
Membudayakan amalan penyeliaan & pencerapan

Membudayakan kolaboratif dan saling bertukar maklumat

Meningkatkan pencapaian peperiksaaan awam dari segi kuantiti dan kualiti.

Pemantauan Silang
Kekuatan
Semua tenaga sumber (PPD, Pengetua, Guru Besar, PK, KB & KP) digunakan secara optimum untuk melaksanakan pemantauan

Semua sekolah dapat dipantau dalam tempoh 3-5 hari

Kekuatan dan kelemahan sekolah dapat dikesan dan dapat dianalisis

Semua sekolah berlumba-lumba meningkatkan prestasi

Prestasi setiap guru dapat dianalisis dan ditambahbaik

Strategi 4

e-Cerap
Konsep
e-Cerap merupakan pemantauan secara online
e-Cerap memberi fokus kepada pemantauan kompetensi guru dan aktiviti murid dalam kelas. Program ini memudahkan JPN/PPD mengesan secara online proses pencerapan yang dilaksanakan di peringkat sekolah. Data dicapai melalui www.moe.gov.my/jpnsabah/cerap

e-Cerap
Tujuan
• Instrumen untuk mengesan status pencerapan P&P di sekolah • Membudayakan amalan pencerapan

• Memudahkan proses pencerapan
• Mengupayakan pengurus sekolah meningkatkan kualiti P&P guru • Mendapatkan data guru yang telah dicerap

e-Cerap
Fokus Pencerapan
Berfokus kepada 3 aspek iaitu :  Kompetensi
Tahap keberkesanan guru dalam pengetahuan dan kemahiran berkaitan proses P&P.

 Sistem penyampaian
Set induksi. Penyampaian isi kandungan. Teknik penyoalan. Pengukuhan dan penutupan.

 Aktiviti Kelas
Aktiviti pembelajaran melibatkan murid.

e-Cerap
Item Pencerapan
Bahagian B: Penerangan Persediaan sebelum proses pengajaran dan pembelajaran. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Jumlah item

3

M:

15

L:

Selepas proses pengajaran dan pembelajaran.

4

Kaedah Pelaksanaan
Organisasi
JPN
PPD Sekolah JPN/PPD/ Sekolah

Kekerapan/ Tahun
2
1-2 <>2

Lokasi
Semua PPD
Semua Sekolah Semua Guru

Instrumen
Standard Bersepadu
SKPM & e-Cerap SKPM, Instrumen Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah & e-Cerap

Setiap hari

Semua Sekolah

e-Hadir (Online)

Jangkaan Impak Program AKUN
1
2 3 4

• Keputusan Peperiksaan Awam Meningkat
• Kos tenaga, masa dan wang dapat dioptimumkan • Semua sekolah dapat dipantau dalam jangka masa setahun • Peningkatan kualiti P&P Guru • Masalah ketidakhadiran dapat dikurangkan • Amalan Budaya Kerja AKUN diterapkan

5
6

Pembentukan jawatankuasa di peringkat PPD dan sekolah
Pengerusi: Timbalan Pengerusi: Setiausaha: Penolong Setiausaha: Ahli: Pegawai Meja:

 

Mengadakan mesyuarat Menyediakan takwim dan jadual pemantauan


 

Melaksanakan pemantauan pelaksanaan
Menyediakan laporan Melaksanakan tindakan susulan

1. e-Hadir - Laporan ketidakhadiran guru setiap bulan - Tindakan susulan PPD/Sekolah - Pelaporan *Sekolah ke PPD *PPD ke JPN 2. Pemantauan Bersepadu - Jumlah daerah yang dipantau - Dapatan pemantauan

3. Pemantauan Silang - Jumlah sekolah yang dipantau - Dapatan Pemantauan

4. e-Cerap - Jumlah guru yang dicerap - Status/statistik pencerapan mengikut daerah

BULAN JANUARI

TARIKH 26 27 8 10 13 15 17

HARI KHAMIS JUMAAT RABU JUMAAT ISNIN RABU JUMAAT

PROGRAM AKUN Bengkel Pembinaan Dan Penyelarasan Bahan Taklimat Program AKUN Jerayawara SPEED JPN Sabah – Zon Kota Kinabalu Jerayawara SPEED JPN Sabah – Zon Kota Marudu Jerayawara SPEED JPN Sabah – Zon Keningau Jerayawara SPEED JPN Sabah – Zon Tawau Jerayawara SPEED JPN Sabah – Zon Sandakan

FEBRUARI

20
MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 6 10 8 5 10 7 11 9 6

ISNIN
SELASA SELASA SELASA SELASA SELASA SELASA SELASA SELASA SELASA

Jerayawara SPEED JPN Sabah – Zon Beaufort
Mesyuarat Program AKUN Bil. 1/2012 Mesyuarat Program AKUN Bil. 2/2012 Mesyuarat Program AKUN Bil. 3/2012 Mesyuarat Program AKUN Bil. 4/2012 Mesyuarat Program AKUN Bil. 5/2012 Mesyuarat Program AKUN Bil. 6/2012 Mesyuarat Program AKUN Bil. 7/2012 Mesyuarat Program AKUN Bil. 8/2012 Mesyuarat Program AKUN Bil. 9/2012

DISEMBER

11

SELASA

Mesyuarat Program AKUN Bil. 10/2012

E-Hadir Bulan Jumlah Guru x hadir Dapatan / Isu

Pemantauan Bersepadu Jumlah PPD dipantau Dapatan / Isu

Pemantauan Silang Jumlah Sekolah dipantau Dapatan / Isu

e-Cerap Jumlah Guru dicerap Dapatan / Isu

Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November

Disember

Jumlah

PEGAWAI MEJA PROGRAM AKUN JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH
Bil. 01 02 03 04 05 SEKOLAH Pegawai Meja 1 No. H/P Emel Pegawai Meja 2 No. H/P Emel

06
07 08 09 10 11

PEMANTAUAN BERSEPADU
Agihan PPD Angkat
Bil. 1 2 3 4 5 Sektor SKPP SPS SPA SPK SPI PPD Kota Kinabalu & Semporna Ranau, Pitas & Sandakan Tawau ,Telupid & Tenom Keningau & Kota Belud Kuala Penyu, Lahad Datu & Beaufort Tuaran & Kinabatangan Kota Marudu & Kunak Papar & Tambunan Sipitang & Nabawan Beluran Penampang & Kudat

6 7 8 9 10 11

SPP SPSPK SJQ SICT SPsK BTPN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful