Anda di halaman 1dari 105

TEORI PENGELUARAN

Objektif Pengajaran

i.
Menerangkan maksud loji, firma, industri dan jangka masa pengeluaran. Menjelaskan fungsi pengeluaran satu input berubah: Menerangkan konsep input tetap dan input berubah. Menerangkan hubung kait jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut.

ii.

Objektif Pengajaran
iii. Menerangkan hukum pulangan berkurangan iv.
v.
dan kaitan dengan jumlah keluaran, keluaran purata dan kel;uaran sut. Menentukan sempadan dan menerangkan ciri tahap pengeluaran I, II dan III. Mengenal pasti tahap pengeluaran optimum.

5.1 Teori Pengeluaran Konsep Loji Firma Industri Jangka masa Fungsi Pengeluaran Jumlah Keluaran (TP) Keluaran Purata (AP) Keluaran Sut (MP) Hukum Pulangan Berkurangan Tahap2 Pengeluaran Tahap Rasional Pengeluaran

Teori pengeluaran
Pglr: satu proses transformasi f2p ( input ) kepada keluaran barang dan perkhidmatan ( output )

3 komponen dalam proses pglr 1. Input :________________________________ 2. Unit pengeluaran:______________________ 3. Output / keluaran

1. Konsep Loji Alat2 fizikal yang guna dlm pglr brgan. Tempat proses pglr dijalankan.

Contoh : bangunan pejabat & kilang, lombong, ladang Mesin dan peralatan kilang Alat2 pengangkutan firma TNB mpy > 1loji seperti terdapat byk stesen janakuasa elektriknya diseluruh ngr.

2. Konsep Firma

Unit eko yang milik semua input/f2p & guna f2p untuk hasil brgan keperluan pengguna. Tujuan: mak untung pelbagai bentuk dan saiz: besar - cth: gedung2 perniagaan Makro dan Carrefour kecil cth: kedai-kedai runcit di kg

3. Konsep industri :
sekum firma yang keluar brgan = / ~=

Ind petroleum

Firma Shell

Firma Caltex

Firma ..

Firma

4. J/Masa pglr
Jangka masa pengeluaran Jangka pendek (SR) Input tetap Input berubah Jangka panjang (LR) Input berubah

J/ms pglr

J/ pendek firma hanya dpt menyesuaikan sebhg t.klr mikut kehendak psr. faktor tetap & faktor . kos tetap(FC) dan kos berubah(VC).

J/ panjang Dapat menyelaras t. klr mengikut kehendak pasaran

Faktor VC shj

Fungsi pglr: 1 input

fungsi yang menunjukkan o/p mak yg dpt


dihasilkan oleh pelbagai kom 1 input dgn input tetap pada suatu t. tek ttt.

5.1.1 b i Input tetap dan input berubah Input tetap Input yang tidak dapat diubah dari segi kuantiti atau saiz dalam jangka pendek apb klr . Contoh : tanah Input berubah Input yang dapat dari segi kuantiti atau saiz selaras dengan tingkat klr(Q). Contoh : buruh tak mahir .

Fungsi pglr: 1 input


Andaian 1. Hanya 2 fp digunakan : a. faktor berubah , cth : buruh b. faktor tetap , cth : tanah Fungsi pengeluaran 1 input berubah : Qx = f ( T , B ) 2. Semua buruh bersifat homogen 3. Tingkat teknologi adalah tetap

5.1.1 b ii

Jadual : Hubung kait TP, AP & MP

Kombinasi Buruh 0 A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 F 6 G 7 H 8 I

TP
0 10 25 50 70 73

AP

MP

74
73 70

5.1.1 b ii

Jadual : Hubung kait TP, AP & MP

Kombinasi Buruh 0 A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 F 6 G 7 H 8 I

TP
0 10 25 50 70 73

AP
10 12.5 16.67 17.50 14.60

MP
10 15 25 20 3

74
73 70

12.33
10.43 8.75

1
-1 -3

Hubungan TP, AP & MP Hukum Pulangan Berkurangan

5.1.1 b ii

Jadual : Hubung kait TP, AP & MP

Kombinasi Buruh 0 A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 F 6 G 7 H 8 I

TP
0 10 25 50 70 73

AP
10 12.5 16.67 17.50 14.60

MP
10 15 25 20 3

74
73 70

12.33
10.43 8.75

1
-1 -3

5.1.2 ii Hubung kait TP, AP & MP

1. Jumlah keluaran (TP) ( total product) output yang dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input. Pada mula: semakin banyak L digunakan , semakin meningkat TP sehingga keluaran mak pd L ke 6. Tambahan L seterusnya akan mengurangkan TP

Keluk TP
Jumlah keluaran 1. Mula: TP + dengan kadar + apl semakin banyak input berubah ditambah ke input tetap. 2. Kmd: TP + dgn kadar perlahan sehingga mencapai tahap mak. 3. Ak: Tambahan input berubah selebihnya akan menyebabkan TP menurun

TP

Buruh

2. Keluaran purata (AP) ( average product )


Keluaran per unit input buruh Hasil klr bagi setiap unit faktor berubah yang digunakan dalam proses pglr. AP = jumlah keluaran / jum. Input berubah

= TP/ L
Contoh : pada unit buruh ke 3. TP = 50 unit maka AP = 50 unit / 3 buruh = 16.67 unit /buruh

Keluaran Purata

1. Mula: AP meningkat sehingga mencapai tingkat mak. 2. AP kemudian menurun. 3. AP semakin kecil tetapi masih bernilai positif.

AP
0

Buruh

3. Keluaran Sut ( Marginal Product ,MP) TP apabila berlaku penggunaan satu input berubah ke atas input tetap.

MP = perubahan jumlah keluaran perubahan kuantiti input berubah

= TP / L

Contoh : Apabila bilangan buruh ditambahkan drp 2 orang ke 3

orang, TP meningkat drp 25 unit ke 50 unit. Maka tambahan keluaran akibat tambahan 1 unit buruh ialah
MP = 50-25 / 3 -2 = 25 unit

AP,MP

Mula: MP Semakin meningkat sehingga mencapai mak Kmd: MP menurun dan bersilang dengan AP pada titik mak AP. Ak: MP semakin menurun sehingga menjadi 0 dan kemudian bernilai negatif.

AP
0

MP

Buruh

Hukum Pulangan Berkurangan

Andaikan tingkat teknologi tidak berubah, pertambahan unit input berubah secara berterusan ke atas input tetap akan menyebabkan :

1. Pada mulanya TP bertambah dgn kadar bertambah 2. kemudian TP akan bertambah dengan kadar yang
berkurang dan

3. akhirnya TP menjadi berkurangan

3 Bentuk Hukum Pulangan Sut

Pulangan Sut Bertambah

Pulangan Sut Berkurangan

Pulangan Sut Negatif

MP
Pul.. Pul.. Pul..

Kuantiti buruh
MP

MP Pulangan Sut +

TP
TP

0 0 Kuantiti buruh

Kuantiti buruh

MP

TP + dengan kadar cepat apb + L


Keluk MP menaik sehingga mencapai titik mak

MP

Pulangan Sut ber<

TP TP

Kuantiti
buruh

Kuantiti buruh

MP

TP + dengan kadar yang semakin perlahan apb + L


Keluk MP menurun sehingga sifar.

MP

Pulangan Sut TP -ve

TP

0 Kuantiti buruh
MP

Kuantiti buruh

Penambahan input berubah menyebabkan TP berkurang. Tambahan input berubah tidak memberi sebarang sumbangan malahan mengurangkan output. MP bernilai negatif.

Tahap-tahap Pengeluaran (esei)

5.1.1 iv Tahap-tahap pengeluaran TP


TP Thp. 1 Thp. 2 Thp. 3

Tahap 1 1. TP:meningkat 2. AP: meningkat sehingga mencapai titik mak. 3. MP: meningkat sehingga mak kemudian menurun. Keluk MP bersilang dengan AP pada titik mak AP.

0 AP, MP Kuantiti buruh

AP 0 MP

Kuantiti buruh

TP
TP

Tahap 2 1. TP meningkat sehingga mak 2. AP menurun , tetapi nilainya +ve 3. MP menurun sehingga mencapai nilai 0. Peningkatan Q pada kadar yang > perlahan. MP menurun kerana setiap tambahan input memberi tambahan Q yang semakin kecil

Thp. 1

Thp. 2

Thp. 3

0 AP, MP

Kuantiti buruh

AP 0 MP

Kuantiti buruh

TP
TP

Tahap 3
1. TP menurun 2. AP terus menurun tetapi masih +ve 3. MP mempunyai nilai -ve Tambahan input berubah akan menurunkan keuntungan

Thp. 1

Thp. 2

Thp. 3

0 AP, MP

Kuantiti buruh

AP 0

Kombinasi i/berubah dgn i/tetap tidak cekap kerana berlaku pembaziran input berubah.

MP Kuantiti buruh

Tahap pengeluran yang optimum


Tahap I tidak rasional kerana Input berubah yg digunakan secara relatif kecil berbanding dengan input tetap. Berlaku pembaziran input tetap Tahap 3 tidak rasional kerana pengurangan input berubah dapat meningkatkan pglr. Tahap 2 rasional kerana walaupun MP menurun ttp masih positif. Kombinasi input tetap dengan input berubah paling cekap. Tambahan satu unit input masih menyebabkan TP meningkat.

LATIHAN BAB5 TEORI PENGELUARAN


TP
TP

X1

X2

X3

Kuantiti buruh

Pada input berubah yang manakah a) Keluaran purata adalah maksimum? b) Keluaran sut mencapai kosong? c) Keluaran purata sama dengan keluaran sut? d) Jumlah keluaran mula bertambah dengan kadar yang menurun?

LATIHAN BAB5 TEORI PENGELUARAN

2. Bagi mengeluarkan 1000 unit barang X,

10 orang buruh diperlukan. Jika keluaran sut bagi buruh ke-11 ialah 200 unit, berapakah keluaran total apabila 11 orang buruh digunaka? __________________________________ __________________________

LATIHAN BAB5 TEORI PENGELUARAN

3. Apabila seorang pengusaha menambah

outputnya daripada 1600 unit kepada 2500 unit sebulan, keluaran purata naik daripada 200 unit kepada 250 unit. Berapakah tambahan buruh telah berlaku dalam proses pengeluaran tersebut?___________________________

LATIHAN BAB5 TEORI PENGELUARAN

4.
Simen ( tan metrik) Keluaran purata (unit) 1
4

2
5

3
6

4
6.5

5
6.6

Berapakah keluran sut apabila 3 tan metrik simen digunakan?

LATIHAN BAB5 TEORI PENGELUARAN

5. Hukum pulangan menurun berlaku apabila


a) firma menjalankan pengeluran secara besarbesaran b)faktor-faktor tetap jangka pendek ditambah dalam jangka panjang c)factor-faktor tetap dan factor berubah ditambah serentak d)factor-faktor boleh berubah ditambah untuk meninggikan pengeluaran jangka pendek

Teori Kos Pengeluaran

5.2 Kos Pengeluaran


Definisi Konsep
Kos lepas Kos Eksplisit Kos Implisit Kos Sosial

Kos Pengeluaran Jangka Pendek


Jumlah kos Kos purata Kos berubah purata Kos sut

Kos PengeluaranJangka Panjang


Kos purata Jangka Panjang Kos sut Jangka Panjang

Ekonomi bidangan dan Tidak Ekonomi Bidangan

Kos Pengeluaran Definisi perbelanjaan yang ditanggung oleh firma untuk memperoleh input2 pglr yang digunakan dalam proses pglr brgan.

Konsep Kos

1. 2. 3. 4.

Kos lepas Kos Eksplisit Kos Implisit Kos Sosial

i. Kos lepas

Kos lepas bersamaan dengan jumlah bayaran kepada input untuk mengelakkan input itu daripada digunakan oleh kegunaan alternatif terbaik.
Kos lepas ialah hasil tambah kos eksplisit dan kos implisit.

ii Kos Eksplisit ( Kos Nyata )

perbelanjaan tunai sebenar yang dibayar


oleh firma untuk membeli input2 pglr

Contoh : upah pekerja, kos bahan mentah

iii Kos Implisit ( Kos Tersembunyi )

Kos lepas yang ditanggung oleh firma


apabila firma guna input pglr milik sendiri dalam proses pengeluaran Tidak melibatkan pembayaran tunai.

Contoh 1. Gaji yang dilepaskan pengusaha jika dia bekerja dengan pihak lain 2. Sewa yang dilepaskan jika bangunan kedai pengusaha disewakan ke pihak lain.

Contoh
Justin bergaji RM30 000 setahun memulakan perniagaan sendiri dengan modal RM50 000. Bangunan milik sendiri yg dulu disewakan kpd orang lain RM1 500 sebulan diambil alih. Perbelanjaan2 adalah seperti berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pengiklanan RM 5 000 Sewa mesin fotostat 10 000 Cukai 5 000 Upah pekerja 40 000 Bekalan 5 000 Kadar bunga 7 %

Hitung jumlah kos eksplisit dan kos implisit

KOS EKSPLISIT : Pengiklanan Sewa 5 000 10 000 5 000 40 000 5 000

Cukai
Upah Bekalan

Jumlah kos
lepas

KOS IMPLISIT
kos lepas upah 30 000 3 500 18 000
_______

kos lepas bunga


kos lepas premis

Jumlah

iv. Kos Sosial

Kos yang ditanggung oleh seluruh

masyarakat akibat kesan negatif yang wujud daripada aktiviti ekonomi firma

Contoh : pencemaran alam sekitar

Kos2 pengeluaran jangka pendek

Jumlah Kos (TC)

Kos Purata AC

Kos sut MC

Kos Tetap FC

Kos tetap purata AFC

Kos berubah VC

Kos berubah purata AVC

Struktur kos jangka pendek Jumlah kos TC = ____________________

Kos tetap (FC) Perbelanjaan atas _____________ Tidak bergantung kepada tingkat ________________ _______ditanggung walaupun o/p 0 Contoh : _____________

Kos berubah (VC) Perbelanjaan atas ________________ Berkadar _______ dengan tingkat keluaran ____________ perlu ditanggung jika output 0 Contoh : ________

Jadual Kos Pengeluaran Jangka Pendek


Keluaran FC VC TC AFC AVC AC MC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20

0 17
29 31 34 43

20 37 44

37.0

17

9.7 4.0 85 108 133 12.2

11.0
2.2 25

113

Jadual Kos Pengeluaran Jangka Pendek


Keluaran (unit) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FC VC TC FC 0 17 24 29 31 34 43 65 88 113 TC FC + VC 20 37 44 49 51 54 63 85 108 133 AFC FC/Q 20.0 10.0 6.7 5.0 4.0 3.3 2.9 2.5 2.2 AVC VC/Q 17.0 12.0 9.7 7.8 6.8 7.2 9.3 11.0 12.6 AC TC/Q 37.0 22.0 16.3 12.8 10.8 10.5 12.2 13.5 14.8 MC

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

17 7 5 2 3 9 22 23 25

Keluk TC,TFC,TVC AFC, AVC MC

Keluk Kos Tetap ( FC )

Kos (RM) FC tetap RM 20 pada setiap tingkat keluaran 0, 5 atau 10 unit keluaran

20

FC

0 5 10

Keluaran (unit)

Keluk Kos Berubah ( VC )

Kos (RM)
VC Pada mulanya, VC bertambah dengan kadar yang perlahan kemudian meningkat dengan cepat apabila keluaran meningkat

34
31 29 24

5 Keluaran (unit)

Jumlah Kos (TC)

Terdiri daripada kos tetap & kos berubah TC = FC + VC Pada keluaran kosong TC = FC TC = FC + VC
TC Kos (RM) X

TC = QZ + QY
VC

Iaitu QZ = XY QY = XZ Maka TC = XY + XZ
Keluaran (unit)

Y
20 Z FC

Jumlah Kos Kos

TFC mendatar. Makna:_

TC

TVC

TVC mula dari t.asalan .

TFC

pada mula: TVC + dengan kadar berkurang kerana___________


Selepas Q1 , TVC + dengan kadar ________ kerana ______________

output 0 Q1

Kos tetap purata ( AFC )

Kos

AFC : kos tetap bagi setiap unit keluaran.

AFC = TFC / Q
AFC semakin menurun apabila output +.

10 5

Keluk AFC mencerun ke bawah dan sentiasa bernilai +ve AFC

Keluaran

AVC :Kos berubah bagi setiap unit output. AVC = TVC / Q Kos
AVC berbentuk U. AVC
12.6 12 6.8

Pada mulanya keluk AVC menurun sehingga titik min disebabkan pulangan bertambah. Tambahan output seterusnya menyebabkan AVC menaik disebabkan pulangan berkurangan

iii Kos sut Kos sut


MC

MC: perubahan jumlah kos akibat perubahan satu unit output. MC = TC / Q


MC mula menurun kerana _____________________ MC mencapai titik min kemudian meningkat kerana ______________

Keluaran

Hubungan AC, AFC & AVC AC, AVC & MC

Jumlah Kos Kos

TFC mendatar. Makna:_

TC

TVC

TVC mula dari t.asalan .

TFC

pada mula: TVC + dengan kadar berkurang kerana___________


Selepas Q1 , TVC + dengan kadar ________ kerana ______________

output 0 Q1

Kos tetap purata ( AFC )

Kos

AFC : kos tetap bagi setiap unit keluaran.

AFC = TFC / Q
AFC semakin menurun apabila output +.

10 5

Keluk AFC mencerun ke bawah dan sentiasa bernilai +ve AFC

Keluaran

AVC :Kos berubah bagi setiap unit output. AVC = TVC / Q Kos
AVC berbentuk U. AVC
12.6 12 6.8

Pada mulanya keluk AVC menurun sehingga titik min disebabkan pulangan bertambah. Tambahan output seterusnya menyebabkan AVC menaik disebabkan pulangan berkurangan

iii Kos sut Kos sut


MC

MC: perubahan jumlah kos akibat perubahan satu unit output. MC = TC / Q


MC mula menurun kerana _____________________ MC mencapai titik min kemudian meningkat kerana ______________

Keluaran

ii Hubungan AC, AVC dan AFC Kos purata jangka Kos pendek (SAC) ialah SAC
AVC AFC B AVC C
AFC sentiasa menurun apabila Q bertambah tetapi sentiasa +ve

campuran AFC dan AVC.

AFC Output

AVC mencapai titik min B lebih awal vs dengan titik min AC di titik C

ii Hubungan AC, AVC dan AFC Kos > titik min di B AC


AVC AFC B AVC AFC Output C

dan C, AVC & AC akan meningkat semula Perbezaan menegak antara AC dengan AVC pada setiap tingkat keluaran = ___________

Sebab AC berbentuk U Kos

AC
AVC

AFC

Bagi output < titik min AVC Cth: Q1 AC menurun kerana i. AVC menurun disebabkan oleh pulangan bertambah. ii. AFC semakin kecil apabila output bertambah.

Q1

Kuantiti

Sebab AC berbentuk U Kos

AC
AVC

Bagi output > Q2 ( > titik min AVC) :


i. AVC naik disebabkan oleh pulangan berkurang. ii. AFC semakin kecil apabila output bertambah.

AFC

AC masih menurun kerana kejatuhan AFC > kenaikan AVC

Q2

Kuantiti

Sebab AC berbentuk U Kos

AC
AVC

Bagi output > Q3 ( selepas titik min AC) : AC naik selepas mencapai titik min kerana kenaikan AVC > kejatuhan AFC.

AFC Q3 Kuantiti

Hubungan AVC dan MC


Kos
MC

1. Apabila MC < AVC 2.


, AVC sedang menurun. MC bersilang dengan AVC pada titik min AVC, MC=AVC. MC > AVC , AVC sedang meningkat.

AVC

3.

Keluaran

Hubungan AC dan MC
Kos
MC AC 1. Apb MC < AC , AC sedang menurun 2. MC bersilang AC pada titik min AC, MC = AC 3. MC > AC , AC sedang meningkat

Keluaran

Kos Pglr J/Pjg

Kos pengeluaran jangka panjang Konsep 1. J/panjang : firma mempunyai masa yang __________utk mengubah kuantiti semua faktor pengeluaran yg digunakan selaras dengan perubahan pasaran. 2. Semua input adalah input _________

3.

Firma hanya menanggung kos ________ tiada kos __________

4 firma dapat merancang dan menentukan


saiz loji yang dapat meminimumkan __________.

5 Kos jangka panjang ialah kos pengeluaran


paling ________ pada sesuatu tingkat output.

6 Oleh sebab semua input dapat diubah,


jangka panjang juga dikenali sebagai jangka masa ________________

Keluk Kos Purata Jangka Panjang (LRAC)

skil pengeluaran firma menyebabkan


wujudnya satu siri keluk SAC

Setiap satu keluk SAC melambangkan satu


skil pengeluaran .

Utk setiap tingkat keluaran , firma akan


mengeluarkan dengan SAC yang paling rendah.

Kos (RM)
SAC1 C4 C3 SAC3 C2 C1 SAC2

SAC1, SAC2 & SAC3: saiz loji berbeza


Pada Q1 firma memilih saiz loji SAC1 kerana kos purata (OC2) lebih rendah berbanding dengan kos purata OC4 pada SAC2. Pada Q2 firma memilih saiz loji SAC2 kerana ia beroperasi dalam kos yg sedang menurun berbanding SAC1.

Q1

Q2

kuantiti

Kos (RM)
SAC1 C4 C3 SAC3 C2 C1 C0 SAC2

Pada Q3 firma boleh memilih saiz loji SAC2 atau SAC3 kerana AC adalah sama. Pada output Q4 firma akan pilih saiz loji SAC3

Q1

Q2

Q3

Q4

kuantiti

Kos (RM)

SAC1 SAC2

SAC3

saiz loji yang min dalam pelbagai tingkat output diwakili oleh garis yang menyambungkan titik abc iaitu keluk LAC. keluk LAC terdiri drpd bahagian keluk SAC yang dapat min kos pglr dalam pelbagai tingkat output.

a b

LAC

kuantiti

Keluk Kos Purata Jangka Panjang


Kos (RM)

SAC1 SAC2 SAC3

SAC5

LRAC

SAC4

Keluaran (unit)

Dalam keadaan sebenar banyak saiz loji dapat dipilih oleh firma. LAC terbentuk drp sambungan titik-titik SAC yg memberi kos perunit terendah pd pelbagai tingkat keluaran.

Keluk Kos Purata Jangka Panjang


Kos (RM)

SAC1 SAC2 SAC3

SAC5

LRAC

SAC4

Keluaran (unit)

LAC berbentuk U dipengaruhi Ekonomi Bidangan Dalaman & Disekonomi Bidangan Dalaman. SAC berbentuk U dipengaruhi Hukum pulangan berkurangan

Hubungan SAC dengan LRAC


Kos (RM)

LAC sedang menurun, SAC menyentuh LAC pd SAC yg menurun iaitu titik A (output Q1)
LRAC
SAC3

SAC1 SAC2

C B

LAC capai titik minimum , SAC menyentuh LAC pd SAC minimum iaitu Titik B (output Q2) LAC sedang meningkat, SAC menyentuh LAC pd SAC yg meningkat iaituTitik C output Q3

Q1

Q2

Q3 Keluaran (unit)

Ekonomi bidangan Dalaman & Luaran

Ekonomi bidangan

Pelbagai faedah yg ________________firma itu

apabila firma itu ________________ skala ( dalaman)


atau perkembangan industri ____________( luaran)

sehingga membawa kepada _____________ AC


firma.

EKONOMI BIDANGAN

DALAMAN

LUARAN

Faktor : Ekonomi Bidangan Dalaman Ekonomi Pengkhususan Ekonomi Pengurusan Ekonomi Kewangan

Punca-punca

Ekonomi Teknikal

Ekonomi Pemasaran

1. Ekonomi Pengkhususan
Apb Q klr byk: pembahagian kerja & pengkhususan meningkatkan __________ pekerja & daya pengeluaran maka AC semakin _________apabila + Q Maka firma menikmati EBD

2. Ekonomi Pengurusan
Apb Q klr byk: ____________ firma meningkatkan kecekapan pengurus, melicinkan ______________ serta pglr. Bilangan pengurus yg _____ menjalankan kerja pentadbiran yg bertambah. ____________ pengurus berkurang. Maka AC jatuh: firma menikmati EBD

3. Ekonomi Kewangan
Apb Q klr byk: memperoleh pinjaman bank dgn kadar bunga ______ & tempoh yg ___________ Memudahkan firma menambahkan _________ bagi meningkatkan keluaran. Maka AC jatuh: firma menikmati EBD

4. Ekonomi Pemasaran
Apb Q klr byk: Membeli bahan mentah secara ________ pada harga murah. Kos pengiklanan dapat dibiayai kerana AC semakin ________ Maka AC jatuh: firma menikmati EBD

5. Ekonomi Teknikal
Apb Q klr byk: Penggunaan mesin & peralatan secara ________ & tidak berlaku _____________. Firma mampu membeli mesin lebih _________, jimat kos dan meningkatkan daya ____________. Maka AC jatuh: firma menikmati EBD

Faktor : Ekonomi Bidangan Luaran Pembangunan Tenaga Buruh Perubahan Teknologi

Punca-punca

Bekalan Input dan Bekalan

Kemajuan Infrastruktur

1. Pembangunan tenaga buruh


Pengembangan industri menyebabkan pembangunan tenaga buruh yang _________di kawasan perindustrian Cth: Latihan Kos per unit > murah Firma menikmati EBL

2. Perubahan teknologi
Perubahan teknologi dalam industri meningkatkan daya pengeluaran R&D Maka AC jatuh Firma menikmati EBL

3. Kemajuan infrastruktur
Pemusatan firma-firma di satu kawasan perindustrian Kesan: memudahkan G membina infrastruktur firma2 menikmati EBL

4. Bekalan input dan modal


firma memperoleh bahan mentah dan barang modal pada kos yang murah

Tak Eko Bidangan Dalaman & Luaran

Objektif Pengajaran

Mentakrifkan tak ekonomi bidangan dalaman dan luaran. Menerangkan faktor yang menyebabkan tak ekonomi bidangan dalaman dan luaran. Menerangkan hubung kait ekonomi bidangan dengan keluk kos purata jangka panjang.

Tak Ekonomi bidangan

____________ kecekapan firma yang

menyebabkan kenaikan ___________ kesan daripada __________skala pengeluaran firma itu sendiri (________) atau perkembangan industri itu secara _________________ (_______________) TAK EKONOMI BIDANGAN

DALAMAN

LUARAN

Faktor : Tak Ekonomi Bidangan Dalaman Tak Ekonomi Pengkhususan

Tak Ekonomi Pengurusan

Punca-punca

Tak Ekonomi Teknikal

Tak Ekonomi Pemasaran

Faktor : Tak Ekonomi Bidangan Dalaman

1. Tak ekonomi pengkhususan


Apb Q klr byk: pengkhususan menyebabkan pekerjaan __________ __________pekerja Kepuasan kerja ___________ Prestasi kerja ____________ maka AC semakin _________apabila + Q Maka TEBD berlaku.

Faktor : Tak Ekonomi Bidangan Dalaman

2. Tak ekonomi pemasaran

Apb Q klr byk, akan berlaku masalah ___________ jika


tidak diuruskan dengan baik dan cekap. Ketidakcekapan dalam _______________ antara jabatan dalam organisasi menyebabkan aktiviti pemasaran terjejas. Cth: jbt pglr tidak dapat menghasilkan tingkat Q mengikut pesanan dari jbt pemasaran, maka jbt pemasaran tidak akan dapat memenuhi DD pelanggan. Cth: Aktiviti pengiklanan yang dirancang sukar dirancang apabila tingkat keluaran terlalu banyak. Ini menyebabkan sasaran pengiklanan kepada golongan sasaran yang tepat menjadi semakin sukar.

Faktor : Tak Ekonomi Bidangan Dalaman

3. Tak ekonomi pengurusan


Perkembangan firma yang besar akan menimbulkan banyak kerumitan pengurusan dan pentadbiran kerana firma ini mempunyai ramai _________ dan terdapat banyak ____________ Seorang pengurus menghadapi ___________ untuk mengawal pekerja yang ramai dan menguruskan kegiatan setiap jabatan. Pengurus tidak berupaya mengawal kakitangan yg terlalu ramai, beban kerja pentadbiran _______, kawalan semakin tidak cekap dan kualiti keluaran juga terjejas seterusnya kos pengeluaran naik. Keadaan ini menyebabkan berlaku kenaikan __________

Faktor : Tak Ekonomi Bidangan Dalaman

4. Tak ekonomi teknikal


Peralatan seperti mesin dan kelengkapan yang digunakan dalam proses pengeluaran akan mengalami kehausan, kerosakkan dan keusangan. Kos untuk ____________ dan pembelian mesin serta kelengkapan yang baru adalah tinggi. Ini menyebabkan ______________ akan meningkat. Pertambahan pengeluaran yang seterusnya menyebabkan _____________ keluaran akan meningkat.

Faktor : Tak Ekonomi Bidangan Luaran Tak ekonomi bidangan luaran merujuk kepada kemerosotan kecekapan firma yang disebabkan oleh perkembangan diluar firma seperti masalah kekurangan tenaga buruh, bahan mentah, kesesakan lalulintas dan pencemaran. Faktor ini menyebabkan kenaikan upah, harga bahan mentah, harga tanah dan sebagainya. Kesan tersebut menyebabkan kos pengeluaran firma meningkat. Antara faktor-faktor tak ekonomi bidangan luaran ialah:

Faktor : Tak Ekonomi Bidangan Luaran

1. Kekurangan faktor pengeluaran


Kemasukan firma yang banyak ke satu-satu kawasan perindustrian akhirnya akan membawa masalah seperti kekurangan bahan-bahan mentah dan kesukaran pekerja memperoleh tempat tinggal. Hal ini akan meningkatkan kos pengeluaran firma di kawasan perindustrian tersebut dan ini meningkatkan _________________ firma tersebut.

Faktor : Tak Ekonomi Bidangan Luaran

2. Kos Sosial
Masalah kesesakan tempat tinggal, pencemaran alam sekitar dan masalah-masalah sosial yang lain akan menimbulkan kos-kos sosial yang akhirnya akan meningkatkan kos pengeluaran.

Kos

LAC

Ekonomi bidangan dalaman menyebabkan AC menurun


O Q

Tak ekonomi bidangan dalaman menyebabkan AC meningkat


kuantiti

Kos (RM)
LAC3
LAC1 LAC2

EBL : LAC1 beralih ke LAC2.

TEBL LAC1 beralih ke LAC3


0 Q Keluaran (unit)