Anda di halaman 1dari 17

Balkyis bt. Sulaiman LB110459 Nur Azlia bt. Ab. Aziz LB110470 Noor Dilla Afzan bt.

Ismail LB110282 Khairunizah bt. Rahmat LB110395

Di zaman yang serba canggih dan membangun ini, rekacipta memainkan peranan yang penting. Reka cipta merupakan satu proses menghasilkan produk atau barangan baru dalam bidang teknologi bagi memenuhi kehendak pelanggan. Dalam proses mereka cipta atau membuat inovasi, produk yang hendak dicipta perlu direka bentuk. Reka cipta memudahkan manusia melakukan kerja, menjimatkan masa dan menepati citarasa terkini.

Situasi :
Membaca amalan yang mulia tetapi banyak faktor yang membataskan antaranya, tempat duduk untuk membaca jauh daripada rak buku, kerusi tidak ergonomik, rak buku yang besar tidak sesuai dengan keadaan ruang yang terhad.

Pernyataan Masalah:
Tiada kerusi yang digabungkan dengan rak buku,disamping memberi keselesaan serta tidak memerlukan ruang yang besar.

Menginovasi kerusi yang digabungkan bersama rak buku. Menjimatkan ruang dan tersusun. Memberi keselesaan.

Kelebihan : Kerusi yang selesa Digabungkan dengan rak buku Reka bentuk yang menarik Kekurangan:
Saiz yang terlalu besar Tidak mudah dialihkan

Kelebihan :
Mempunyai meja belajar Saiz yang sederhana

Kekurangan:
Kerusi tidak ergonomik Rak buku kecil

Kelebihan : Rak boleh menyimpan banyak buku Reka bentuk ringkas dan menarik

Kekurangan: Kerusi tidak ergonomik Tiada meja belajar Tidak mudah dialihkan

Bilangan buku yang banyak dapat disusun Mudah untuk mengambil buku Boleh digerakkan (mempunyai roda) Sofa yang selesa dan ergonomik Menjimatkan ruang Lampu boleh laras Tempat letak kaki yang selesa dan boleh laras Meja belajar boleh laras Tiada di pasaran

BIL

MASA Pemilihan tajuk projek Penyediaan proposal Menyediakan komponen / bahan mentah Menguji komponen Membina model Menguji model Kemasan Menilai model Pembaikan

MINGGU 6 7 8 9

10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Pembentangan (proposal & projek)

11 Festival Reka Cipta

Kesimpulannya, dengan cadangan projek kami iaitu Kerusi Serbaguna ini, diharapkan kami dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Kami juga berharap agar projek ini dapat diteruskan untuk dipasarkan lebih meluas.