Anda di halaman 1dari 44

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN

SHP4133 PENYELIDIKAN ILMIAH TRANSLATION CHAPTER 9 DOING RESEARCH IN THE REAL WORLD FROM ENGLISH TO MALAY
DISEDIAKAN OLEH:

MOHD AMIRRUDIN BIN ZAKARIA STANLEY EMPARANG AK JAMES PETER LUTA NUR SHELAWATI BINTI JAMALUDDIN

D20061027072 D20061027073 D20061027074

SEMESTER 7 PROGRAM PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP DISEDIAKAN UNTUK: PROF.SUPLI EFFENDI BIN RAHIM

PENGUMPULAN DATA : TEMUBUAL


Objektif: 1. Menghurai dan memilih antara temubual berstruktur, separa struktur, bebas tertumpu dan tidak rasmi berdasarkan objektif-objektif penyelidikan. 2. Membuat pemilihan antara penggunaan temubual dan soal selidik. 3. Menghasilkan jadual temubual yang sahih dan boleh dipercayai. 4. Menjalankan temubual dengan mahir, bijaksana, selamat dan beretika.
Doing Research In The Real World 2

FAKTA-FAKTA TEMUBUAL

Merupakan perbualan diantara penemubual (penyelidik) dan responden. Penemubual mempunyai satu set soalan bertulis, berstruktur dan teratur. Soalan-soalan yang dikemukakan format berstruktur, separa berstruktur dan tidak berstruktur. Respon berbentuk verbal dan juga
Doing Research In The Real World 3

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ?


1. Membolehkan penyelidik mengkaji respon-respon dengan lebih terperinci (pendekatan fenomenologis). melibatkan percakapan, perasaan dan sikap- menghasilkan satu kadar gerak balas yang lebih besar. 2. Kaedah pengumpulan maklumat tentang pengetahuan seseorang, nilai dan kesukaan. 3. Digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengenalpasti pembolehubah serta kaitan antaranya.
Doing Research In The Real World

APAKAH TUJUAN TEMUBUAL ?


4.Digunakan untuk menghubungkaitkan teknik-teknik penyelidikan lain; cth: pemerhatian untuk memantau isu-isu. 5. Lebih mudah berbanding soalselidik; di mana soalan berbentuk terbuka-tertutup atau kompleks atau mengikut urutan logik sukar ditentukan pada peringkat awal. Keberkesanan temubual - dalam mendapatkan julat dan ketepatan respon bergantung kepada
Doing Research In The Real World

PENDEKATAN TEMUBUAL
Temubual dibahagikan kepada 5 kategori: 1. Temubual Berstruktur 2. Temubual Separa Berstruktur 3. Temubual Bebas 4. Temubual Tertumpu. 5. Temubual Perbualan Tak Rasmi

Doing Research In The Real World

1. TEMUBUAL BERSTRUKTUR
Digunakan untuk mengumpulkan data bagi analisis kuantitatif. Interaksi temubual pada tahap 2. TEMUBUAL SEPARA minimum.

STRUKTUR

Tidak diseragamkan untuk analisis kualitatif. Mempunyai penambahan soalan. Respon direkodkan catatan / rakaman. Responden boleh mengembangkan pendapat-pendapat mereka.
Doing Research In The Real World

3. TEMUBUAL BEBAS
Digunakan untuk meninjau isu atau topik secara mendalam dan rekabentuk soalan tidak perlu dirancang. Responden dibenarkan bercakap dengan bebas.

4. TEMUBUAL TERTUMPU

Berdasarkan respon subjektif responden kepada situasi yang mereka pernah terlibat. Penemubual sudah menganalisis autobiografi orang yang ditemubual.
Doing Research In The Real World

5. TEMUBUAL PERBUALAN TIDAK RASMI

Temubual yang melibatkan penjanaan soalan- soalan secara spontan. Teknik temubual berbentuk terbukatertutup. Proses temubual yang longgar. Data-data yang dikutip melalui temubual perbualan mungkin sukar dianalisis soalan yang berbeza ditanya kepada orang yang berbeza.
Doing Research In The Real World 9

REKAAN TEMUBUAL YANG BOLEH DIPERCAYAI Salah satu penggerak kepada rekabentuk temubual adalah pencarian kebolehpercayaan bagi memastikan penemuan-penemuan yang diperolehi termasuklah isu-isu yang sahih dan nyata. Soalan yang sama perlu dikemukakan untuk menentukan tahap penemuan dan juga melibatkan populasi yan lebih luas.
Doing Research In The Real World 10

KESAHIHAN Bagi jenis temubual berstruktur dan separa berstruktur, kesahihan isu boleh dikemukakan secara langsung dengan memastikan kandungan soalan tertumpu secara langsung kepada objektif penyelidikan. Bagi temubual jenis perbualan tak rasmi, tertumpu dan bebas, kesahihan itu lebih diragui bergantung terhadap respon-respon yang diberikan oleh orang yang ditemuramah.
Doing Research In The Real World 11

KESAHAN LUARAN
Sejauh

manakah penemuanpenemuan daripada satu kajian boleh dikaji secara umum? Arksey & Knight (1999) menegaskan bahawa 2 prinsip praktikal yang boleh diterima: i. Cuba untuk memilih satu sampel yang membenarkan satu subjek dilihat daripada semua perspektif berkaitan; ii. Tingkatkan saiz sampel sehingga tiada pendapat-pendapat baru timbul daripada data.
Doing Research In The Real World

12

KEBOLEHPERCAYAAN DAN KECENDERUNGAN Bagi memastikan alat penyelidikan boleh dipercayai, pengukuran haruslah konsisten. Jadual temubual dan sikap penemubual (mengikut protokol yang sama) diseragamkan untuk mengelakkan ralat sistematik. Satu set garis panduan mungkin meminta penemubual membawa soalan-soalan dengan tepat sebagaimana yang ditulis.
Doing Research In The Real World 13

PETUNJUK-PETUNJUK KUALITI alternatif atau tambahan Beberapa


sumber kualiti adalah perlu untuk meningkatkan kredibiliti atau kajian temubual. Salah satu petunjuk- ketekalan yang menunjukkan bagaimana penyelidikan telah dijalankan dan kemunasabahan tindakan-tindakan dan analisis penyelidikan. Kajian haruslah didemonstrasikan keneutralannya bagi menunjukkan
Doing Research In The Real World 14

KEMAHIRAN-KEMAHIRAN
Arksey

& Knight (1999) mengatakan bahawa temubual mungkin bergantung kepada: i. Status anda sejauh manakah kedudukan anda dalam organisasi? ii. Projek adakah projek memberikan kepentingan kepada responden? iii.Diri anda adakah anda boleh dipercayai, baik dan profesional?
Doing Research In The Real World 15

PERMULAAN TEMUBUAL
Temubual tidak boleh dijalankan secara terburu-buru. 1. Wengraf (2001) mencadangkan anda seharusnya sampai 30 minit lebih awal sebelum jadual temubual persiapan. 2. Yakinkan diri bahawa temubual tersebut akan dikendalikan di dalam keadaan yang tidak tertekan. 3. Dapatkan respondenuntuk menyiapkan satu soal selidik awalan
Doing Research In The Real World 16

PERMULAAN TEMUBUAL
4. Anda perlu menghubungi responden 7 -10 hari lebih awal- pastikan mereka masih ingin ditemubual lokasi, dan sebarang pertanyaan oleh responden. 5. Periksa bahan-bahan (kelengkapan) pita rakam, bateri, pita kosong, wayar sambungan, dan air mineral.

Doing Research In The Real World

17

PERSIAPAN AWAL

Tugas pertama penemubual terangkan tujuan temubual, hala tuju maklumat, cara maklumat dikendalikan, kenapa maklumat dikumpulkan dan bagaimana ia digunakan. Tempat duduk penemubual dan responden haruslah ditentukan jaraknya yang sesuai. Permulaan temubual tidak memerlukan ucapan yang panjang.
Doing Research In The Real World 18

MEMBINA HUBUNGAN YANG BAIK


Hubungan

yang baik bermaksud satu pemahaman, satu penubuhan dalam asas hormat-menghormati dan juga saling percaya di antara penemubual dengan responden. a. menerangkan bagaimana temubual akan dikendalikan. b. mendapatkan kebenaran untuk merakamkan audio sesi temubual. c. bertanya sekiranya responden mempunyai sebarang pertanyaan.
Doing Research In The Real World 19

MENGENDALIKAN TEMUBUAL
1. PENGURUSAN TEKANAN: Responden yang berbeza-beza akan diberikan cara yang pelbagai dan tidak terdapat peraturan yang tegas dalam perkara ini. Penemubual harus berhati-hati dengan proses pengurusan tekanan dan elakkan daripada menunjukkan ekspresi yang dimiliknya sendiri.
Doing Research In The Real World 20

MENGENDALIKAN TEMUBUAL
2. PENGGUNAAN BAHASA: Perkataan-perkataan boleh memberi makna yang berbeza-beza terhadap orang yang berlainan. Gunakan bahasa yang mudah difahami untuk pendengar-pendengar.

Doing Research In The Real World

21

MENGENDALIKAN TEMUBUAL
3. MENGEKALKAN KAWALAN: Penemubual perlu mengawal sesi temubual memendekkan maklumbalas yang panjang dan menyimpang sedikit. Mengetahui perkara yang harus dikemukakan. Bertanya soalan-soalan yang betul. Memberikan maklumbalas secara lisan atau bukan lisan dengan sesuai.
Doing Research In The Real World 22

MENGENDALIKAN TEMUBUAL
4. IMPROVISI: Dalam temubual yang tidak berstruktur, improvisi boleh dijadikan kunci kepada kejayaan temubual. Tips: 1. soalan lain perbetulkan aliran temubual. 2. kepelbagaian frasa natural. 3. meletakkan diri dan responden dengan pengalaman yang ada.
Doing Research In The Real World

23

MENGENDALIKAN TEMUBUAL
5. TEKNIK-TEKNIK MENYOAL : Mengandungi bahasa kejuruteraan. Kemukakan dua persoalan serentak. Mengandungi pernyataan yang diramal. Menimbulkan isu peribadi atau isu yang sensitif. Memori lepas dan pengalaman yang tidak dijangka oleh responden.
Doing Research In The Real World 24

MENGENDALIKAN TEMUBUAL
6. KEMAHIRAN MENDENGAR YANG AKTIF Pendengaran yang penuh perhatian bukan sahaja mendengar perkataan yang disebutkan, malah kepada nada dan ketegasannya. Melibatkan pengenalpastian maklumbalas yang tidak lengkap dan terus mendengar. Mengintepretasikan maksud apa yang
Doing Research In The Real World 25

MENGENDALIKAN TEMUBUAL
7. PEMERHATIAN Membantu mengesan maklumat terhadap bagaimana perkembangan proses temubual. Sekiranya tanda-tanda negatif dikesan, maka tukarlah soalan-soalan yang berturut-turut, dan berikan yang lebih mudah atau kurangkan kontroversi terhadap orang lain.
Doing Research In The Real World 26

MENGENDALIKAN TEMUBUAL
8. MENGUJI DAN MENYIMPULKAN PEMAHAMAN Tekankan kepada orang yang ditemubual bahawa anda percaya kepada apa yang telah mereka beritahu kepada anda. Ini amat penting sekiranya terdapat pernyataan atau isu-isu yang tidak sepenuhnya difahami.
Doing Research In The Real World 27

MENGENDALIKAN TEMUBUAL
9. MENUTUP TEMUBUAL Pastikan anda telah bertanya semua soalan yang ingin dikemukakan. Ucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama dan perhatian yang diberikan. Terangkan apa yang berlaku seterusnya terhadap maklumat yang diperolehi dan minta responden periksa semula ketepatan transkripsi.
Doing Research In The Real World 28

MEREKOD DAN MENSTRANKRIPSI DATA


Proses pemotongan data harus dielakkan dan data harus dikumpul secara berhati-hati. Nota boleh dibuat untuk membuat formulasi soalan-soalan, menganalisis petikan dan membantu membuat bayangan bahawa dia telah menyebut sesuatu yang amat bermakna. Pita rakaman digunakan untuk berfokus kepada proses pendengaran dan
Doing Research In The Real World

29

BERURUSAN DENGAN RESPONDEN YANG BERMASALAH

Di tempat kerja, penjawat awam akan berasa enggan menjawab soalan kerana merasakan mereka sangat terdedah. Penemubual tidak boleh memberikan sebarang kata kunci yang membolehkan responden menemui jawapannya. Lihat juga kepada bahasa badan responden sama ada dia berasa kurang senang dan beralihlah kepada soalan
Doing Research In The Real World 30

MENGGUNAKAN PANDANGAN PELBAGAI BUDAYA

Pertimbangkan kesan-kesan terhadap pengendalian proses temubual bersama orang yang berlainan etnik, kumpulan sosial atau budaya. Untuk menambahkan ketepatan, penemubual harus mengetahui menyedari akan bahasa asas yang digunakan oleh responden. Bina pengetahuan mengenai masyarakat, memadankan perbualan responden dan gaya interaksi.
Doing Research In The Real World

31

JENIS-JENIS TEMUBUAL
TEMUBUAL BERKUMPULAN PENEMUBUAL BERAMAIRAMAI TEMUBUAL BERSAMA KUMPULAN FOKUS TEMUBUAL MELALUI TELEFON

Doing Research In The Real World 32

1. TEMUBUAL BERKUMPULAN
Terdiri

daripada pelbagai format yang berbeza bilangan penemubual lebih dari satu, temubual bersama dan juga kumpulan fokus. Kelebihan pengurangan kos, menambahkan peluang responden memberi reaksi. Menggunakan pelbagai soalan akan mewujudkan tingkah laku seperti mengambil ujian.
Doing Research In The Real World

33

2. PENEMUBUAL BERAMAIRAMAI
Sangat

berguna jika mempunyai lebih daripada satu penemubual kerana watak dan perilaku yang berbeza dapat ditonjolkan. Seorang penemubual bertindak sebagai ketua mengawal kecepatan dan arah sesuatu temubual, dan yang lain bertindak sebagai pencatat. Di akhir temubual, penemubual dapat membuat perbandingan pemikiran dan
Doing Research In The Real World

34

3. TEMUBUAL BERSAMA
Melibatkan

seorang penemubual berinteraksi dendan dua orang sekaligus tentang satu fenomena. Kedua-dua responden yang dapat melibatkan diri dalam perbincangan membolehkan mereka memperoleh segala perincian yang diberikan kepada responden lain. Mewujudkan keadaan yang bahaya jika penemubual mengalihkan tumpuan
Doing Research In The Real World

35

4. KUMPULAN FOKUS
Kumpulan

fokus digunakan ketika sesuatu kumpulan manusia dijadikan kumpulan fokus bagi mengenalpasti tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu perkara. Cara pengumpulan data yang rendah kosnya; tetapi perlukan kerjasama dan kejujuran yang tinggi dari responden. Pita rakaman yang berkualiti sangat diperlukan dan diletakkan di tempat
Doing Research In The Real World

36

5. TEMUBUAL MELALUI TELEFON


Kos

yang rendah; media komunikasi paling pantas. Kekurangan risiko kadar penolakan akan menjadi tinggi- responden tidak melihat penemuduga. Kesemua soalan yang dikemukakan sama ada terlalu kompleks juga boleh ditanya melalui telefon. Kadar respon dapat ditingkatkan jika penemubual mempunyai kebijaksanaan
Doing Research In The Real World

37

ISU KESELAMATAN
Responden

biasanya mengenali seseorang penemubual tersebut, atau temubual tersebut akan dilakukan melalui perbualan telefon ataupun di tempat awam. Adakalanya penyelidikan dilakukan di rumah seseorang atau pun sesuatu keadaa kawasan kerja yang terpencil di mana responden tidak mengenali penemubual tersebut. Kebanyakan penemubual tidak
Doing Research In The Real World

38

PANDUAN: KAEDAH TERBAIK UNTUK KESELAMATAN PENGKAJI


Peralatan

bawa telefon bimbit- untuk menyemak input dan output; kad identiti-pengesahan keanggotaan. Sikap Peribadi bahasa badan; jujur, jangan terlalu mesra, pemakaian pakaian yang bersesuaian. Pengetahuan dan Tanggungjawab mempunyai pengetahuan tentang tempat temubual; nasihat. Strategi pencegahan waktu siang
Doing Research In The Real World

39

ISU ETIKA
Isu

utama responden sepatutnya tidak diprovokasi dalam apa jua cara sekalipun oleh penemubual. Tahap keyakinan diberikan kepada responden apabila selesai menjawab sesuatu soalan. Penghormatan selesai menjalani temubual. Responden mempunyai hak untuk tidak menjawab soalan berbentuk peribadi, juga berhak membataskan penemubual
Doing Research In The Real World

40

ISU ETIKA
Patton

(1990:353) menyatakan Temubual yang baik adalah bersifat terbuka, pantas, perasaan, ilmu dan maklumat serta pengalaman bukan sahaja dirasai oleh penemuduga tetapi juga oleh responden. Kajian dibuat untuk mengumpulkan data, bukan untuk mengubah seseorang atau pendapat. Responden boleh meminta nasihat dan panduan yang praktikal dalam
Doing Research In The Real World

41

KESIMPULAN
Temubual

terbahagi kepada 5 kategori; merangkumi daripada pertuturan tidak formal sehinggalah yang berstruktur lengkap. Pilihan pendekatan yang digunakan bergantung kepada objektif sesuatu kajian; temubual berstruktur memberikan data kuantitatif; temubual tak berstruktur atau temubual data tertumpu memberikan data kualitatif. Prasangka bahaya berpunca dari
Doing Research In The Real World

42

KESIMPULAN
Temubual

adalah kemahiran membina hubungan dengan responden; manakala pendirian yang teguh, pemantauan dan pendengaran adalah penting untuk mengawal sesuatu sesi temubual. Berhati-hati dengan isu keselamatan ketika sesi temubual di rumah mereka sendiri ataupun di suatu situasi kawasan kerja yang terpencil. Isu etika penting untuk keyakinan diri; tetapi sukar dipertahankan berbanding
Doing Research In The Real World

43

Sekian, Terima Kasih..!!

Doing Research In The Real World

44