Anda di halaman 1dari 12

PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

PSV 3111

PENILAIAN PORTFOLIO

PENILAIAN PORTFOLIO
Portfolio

merupakan himpunan atau koleksi hasil kerja pelajar, maklumat pelajar, pengetahuan pelajar, intelek dan kebolehan menyelesaikan masalah pelajar.

Satu bekas atau fail yang diisi dengan berbagai-bagai jenis dokumen, sketsa, penjanaan idea, pemeraman idea secara lakaran atau illustrasi, nota-nota dan refleksi pembelajaran.

PENILAIAN PORTFOLIO
Bahan

portfolio pelajar menggambarkan amalan pelajar, proses pembelajarannya serta sikap dan nilai terhadap kerja.
Penilaian

portfolio merupakan satu cara atau kaedah menilai pelajar secara bersistem, menggambarkan penguasaan kemahiran dalam konteks jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI).

PENILAIAN PORTFOLIO
Menurut

Paulson dan Meyer (1991), portfolio ialah satu koleksi bahan terpilih yang dapat menunjukkan daya usaha, kemajuan dan pencapaian seseorang pelajar dalam satu atau lebih bidang pelajaran.

PENILAIAN PORTFOLIO
Portfolio

dalam Pendidikan Seni Visual menampilkan beberapa ciri yang tertentu. Ia merupakan satu fail kerja yang dibina secara berterusan dan beransur-ansur mengikut keperluan semasa dalam proses pembelajaran. Koleksi perkembangan pembelajaran pelajar dirancang secara bersistem dengan menunjukkan adanya rujukan buku dan tokoh seni.

PENILAIAN PORTFOLIO
Portfolio

membawa kesan yang amat memberangsangkan untuk menilai pelajar.

Penilaian

yang demikian dianggap amat adil dan memperuntuk masa yang mencukupi kepada pelajar untuk menyiapkannya.

PENILAIAN PORTFOLIO
Menyediakan portfolio dalam bentuk seperti: Jurnal Diari Laporan Kompilasi catatan yang dijilid Beberapa helaian kertas yang di kokot Ataupun mungkin disket/cakera padat

PENILAIAN PORTFOLIO
Terdapat beberapa kegunaan portfolio secara umum. Antaranya: Untuk memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada hasil kerja dan pencapaianpelajar Untuk membantu pelajar membuat refleksi terhadap hasil keria sendiri Untuk membantu ibu bapa, pentadbir dan guru lain mengetahui kemajuan pembelajaran pelajar Memberi peluang kepada pelajar bersama mengusahakan hasil kerja sendiri Menentukan kriteria bagi membandingkan hasil kerja seorang pelajar denganpelajar lain atau dengan piawai tertentu

PENILAIAN PORTFOLIO
Lukisan Kajian
Dilukis

untuk mengkaji sesuatu benda. Misalnya kajian terhadap tumbuh-tumbuhan maka pelukis perlu melukis sesuatu bahagian itu dengan teliti sebagai bahan kajian.
Kebiasaannya

lukisan kajian lebih tertumpu kepada objek alam seperti tumbuh-tumbuhan dan haiwan.

PENILAIAN PORTFOLIO
Eksprementasi Bahan dan Teknik
Bertujuan untuk memastikan bahan yang akan dibuat bersesuaian dengan : a)Jenis binaan dan ketahanannya. b) Tema atau hal subjek yang digunakan.

PENILAIAN PORTFOLIO
Eksprementasi Bahan dan Teknik
Sumber rujukan Idea (a) Alam Semula Jadi dan Objek Persekitaran (b) Perasaan Dalaman, Khayalan dan imaginasi Si Pelukis (c) Aliran dan Tema Sejagat (d) Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian

PENILAIAN PORTFOLIO
Eksprementasi Bahan dan Teknik
Meneroka/Membuat Eksperimentasi Perisian : a. Perisian penyuntingan foto dan membentuk imej b. Perisian untuk melukis ilustrasi dan imej c. Perisian rekabentuk 3D dan animasi