Anda di halaman 1dari 11

BAB 15; LANGKAH-LANGKAH KURANGKAN KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR

NAMA AHLI ;NURHAFIZAH AND NABILA

LANGKAH-LANGKAH KURANGKAN KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR Penghutanan semula Pendidikan Alam Sekitar Penyelidikan dan Pembangunan Kempen Kitar Semula Penguatkuasaan Undang-undang Penggunaan Tenaga Mesra Alam

Penghutanan semula
-penanaman semula di kwsn hutan. -penanaman semula di luar hutan. -contoh pokok; jati,cengal,sentang,akasia dan yemane. -industri yang bertanggungjawab ialah Jabatan Hutan.

Pendidikan Alam Sekitar


-Peringkat sekolah -Peringkat pengajian tinggi.

Penyelidikan dan pembangunan


-Menggunakan teknologi mesra alam.

KEMPEN
-Anjuran;jabatan alam sekitar,sekolh,IPT,NGO. -Saluran kempen;media massa,poster,laman web.

PENGGUNAAN TENAGA MESRA ALAM.


-Menggunakan sumber alternatif untuk dptkn tenaga. -cth;biojisim dan suria .

Kitar semula.
-Kurgkn pencemaran. -Jimatkan pnggunaan sumber. -Elakkan pembaziran.

Penguatkuasaan Undang-undang
-Agensi ;Jabatan Alam Sekitar -Melalui akta;Contoh,Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. -Melalui peraturan;Contoh,Peraturan Alam Sekitar(Sisa Buangan Industri 1979)

Penggunaan Tenaga Mesra Alam


-Menggunakan sumber alternatif untuk mendapatkan tenaga.Contoh;biogisim dan suria