Anda di halaman 1dari 40

TUMBESARAN DAN PERKEMBANGAN MOTOR

Apakah Perkembangan Motor?


Satu cabang disiplin

Perlakuan Motor yang mengkaji kesan umur ke atas pembelajaran dan kawalan kemahiran motor Kemahiran motor (Motor skill) ialah suatu keupayaan untuk melakukan pergerakan pada tahap optimum

Perlakuan Motor (Motor behavior)?


Kajian Perlakuan Motor melihat kepada bagaimana kemahiran motor dihasilkan 3 cabang disiplin Perlakuan Motor
Perkembangan Motor (Motor Development) Kawalan Motor (Motor Control) Pembelajaran Motor (Motor Learning)

Perlakuan Motor

Modifikasi perlakuan motor hasil daripada pengalaman dan penyesuaian latihan

Memahami pelaksanaan prosesproses ke arah pergerakan mahir

Mengkaji kesan peningkatan umur ke atas pembelajaran dan kawalan kemahiran motor

Definisi Perkembangan Motor


Satu proses bagaimana kanak-kanak memperolehi bentuk pergerakan dan kemahiran Dipamerkan melalui modifikasi berterusan yang diasaskan kepada interaksi
proses kematangan neuromuskular yang mungkin berulang secara genetik Pertumbuhan dan ciri-ciri kematangan kanak-kanak; Kesan sisa-sisa pengalaman motor yang lepas; Pengalaman motor yang baru
5

Definisi Perkembangan Motor


Semua ini berlaku dalam konteks fizikal dan

persekitaran sosiobudaya kanak-kanak itu dibesarkan. Pengalaman persekitaran berinteraksi dengan pertumbuhan dan kematangan bagi mempengaruhi perkembangan motor dan kemahiran.

Prinsip Perkembangan Motor


1.

2.
3. 4.

5.
6. 7. 8. 9.

Kesinambungan (Continuity) Perkembangan turutan sekata (Uniform sequence of development) Kematangan (Maturation) Pengalaman Sefalokaudal (Cephalocaudal) Proximodistai Umum kepada spesifik (General to specific) Bilateral kepada unilateral kepada homolateral kepada contralateral Phylogenetic versus ontogenetic
7

Prinsip Perkembangan Motor


Kesinambungan.
Perkembangan adalah satu proses berterusan dari lahir hingga mati.

Perkembangan turutan sekata


Adalah konsisten kepada semua manusia, tetapi umur dan kadar perkembangan adalah berbeza antara individu.

Prinsip Perkembangan Motor


Kematangan.
Merujuk kepada perubahan yang boleh diukur dalam pertumbuhan fizikal dan perkembangan yang membolehkan seseorang individu mencapai tahap kemahiran yang tinggi. Kematangan adalah satu proses dalaman yang ditentukan oleh kebakaaan, bukan pengaruh luar.
Perkembangan kemahiran motor dari apedal (meniarap) kepada quadrupedal (merangkak) kepada bipedal (berdiri) adalah satu contoh kematangan manusia.

Prinsip Perkembangan Motor


Pengalaman.
Pengalaman merujuk kepada faktor-faktor persekitaran yang menukar atau mengubahsuai ciriciri perkembangan melalui pembelajaran dan akan memberi kesan kadar pembentukan corak motor.
Kebolehan menunggang basikal adalah satu contoh kemahiran yang dipelajari melalui pengalaman, bukannya melalui kematangan.

10

Prinsip Perkembangan Motor


Cephalocaudal.
Perkembangan motor pada umumnya berlaku bermula dari kepala ke kaki. Bayi memperolehi kawalan kepala dahulu sebelum kawalan badan.
Sebagai contoh, apabila ditiarapkan, bayi boleh mengangkat kepalanya sebelum mengangkat badannya. Juga, bayi tersebut boleh mengekalkan kepalanya tegak sebelum dia dapat duduk.

11

Prinsip Perkembangan Motor


Proximodistal.
Kumpulan otot berdekatan midline/torso (proximo) berfungsi dahulu berbanding yang jauh dari midline/torso (distal).
Kanak-kanak belajar menangkap dengan batang lengan sebelum dengan jari.

12

Prinsip Perkembangan Motor


Bilateral kepada unilateral kepada homolateral kepada contralateral. (Lateral merujuk kepada semua orientasi yg
mengarah ke luar jasad berdasarkan aksis tubuh) Fungsi motor berkembang dari bilateral (kedua-dua kaki/tangan bergerak serentak) kepada unilateral (sebalah kaki/tangan bergerak bebas) kepada homolateral (sebelah badan bertindak sebagai keseluruhan) kepada kawalan contralateral (kedua belah badan bertindak secara berbalasan - reciprocally).
13

Prinsip Perkembangan Motor


Contoh bagi setiap jenis pergerakan:
Corak Bilateral. Bayi mencapai objek yang menarik perhatiannya dengan kedua belah tangan serentak walaupun hanya sebelah tangan yang memegang objek. Corak Unilateral. Kanak-kanak mempelajari menendang bola dengan keadaan berdiri tegak, kemudian hanya menggerakkan kaki yang menyepak.
14

Prinsip Perkembangan Motor


Corak Homolateral
Kanak-kanak pada peringkat awal belajar memukul bola dengan bat, menggunakan "block rotation" iaitu keseluruhan badan berputar.

Corak Contralateral
Kanak-kanak yang memperolehi cara larian yang matang, menunjukkan kordinasi reciprocal kedua-dua bahagian badan, iaitu tangan kanan bergerak ke depan sebaik sahaja kaki kiri bergerak ke depan.
15

Prinsip Perkembangan Motor


Phylogenetic versus ontogenetic.
Perlakuan Phylogenetic ialah perubahan perlakuan secara automatik apabila individu itu membesar.
Contoh: mencengkam, mencapai, merangkak dan merayap/menjalar

Perlakuan Ontogenetic tidak berlaku automatik, ia perlu dipelajari


Contoh: melontar, menangkap, dan menunggang basikal

16

Kategori Aktiviti Motor


Gross (Kasar)
Pergerakan keseluruhan tubuh atau segmen utama dan dikawal oleh otot-otot besar (berjalan dan melompat)

Fine (Halus)
pergerakan yang memerlukan ketepatan dan kecekapan, dan dikawal oleh otot-otot kecil

Banyak tugas motor adalah gabungan kedua-dua elemen motor kasar dan motor halus
17

Corak asas motor

Asas bentuk pergerakan boleh dikategorikan sebagai:

Lokomotor

Tubuh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain atau menggerakkan tubuh ke atas Pergerakan yang tidak merubah kedudukan tubuh badan dari satu tempat ke tempat yang lain Memegang objek Objek bergerak

Bukan lokomotor

Manipulatif

18

REHAT SEBENTAR
19

Asas Kemahiran Motor

Kemahiran Lokomotor
Berjalan Berlari Melonjak Melompat Menggelongsor Gallop Skip

20

Asas Kemahiran Motor


Kemahiran Bukan lokomotor
membongkok menghayun menoleh memutar meregang menolak menarik
21

Asas Kemahiran Motor


Kemahiran Manipulatif
melontar menangkap menendang memukul

22

Kesedaran Pergerakan (Movement Awareness)


Prasyarat kecekapan pergerakan

Elemen spesifik corak perceptual-motor ;

Kesedaran tubuh badan Kesedaran ruang (spatial) Arah Masa (temporal) Pendengaran (auditory) Penglihatan (visual) Sentuhan (tactile)

23

Fasa Perlakuan Motor


Apakah tanda aras perkembangan (developmental milestones)? Tanda aras perkembangan adalah satu set kemahiran berfungsi atau tugas spesifik mengikut umur yang kebanyakan kanak-kanak boleh melakukannya dalam julat umur tertentu Sungguhpun setiap tanda aras mempunyai tahap umur, namun umur sebenar kanak-kanak berkembang mencapai tanda aras tertentu boleh berubah.

24

Fasa Perlakuan Motor


Perkembangan perlakuan motor kanak-

kanak adalah satu proses berurutan (sequential). Perkembangan ini bermula dengan refleks mudah kepada pembelajaran pergerakan postural, kepada respon lokomotor dan akhirnya pergerakan manipulatif halus.
25

Fasa Perlakuan Motor


Umumnya,terdapat emapt fasa melibatkan perkembangan perlakuan motor:
Fasa 1: Daripada refleks kepada asas (rudimentary) duduk, merangkak, menjalar, berdiri dan berjalan Fasa 2: Kemahiran asas Fasa 3: lebih banyak pergerakan spesifik muncul, kemahiran asas menjadi lebih diperbaiki, lebih lancar dan automatik Fasa 4: pergerakan spesifik berkembang terus dan boleh dipanggil pakar

26

27

Peringkat Pergerakan Manusia


Berada dalam perkembangan kemahiran Ciri-ciri fasa:
Kualitatif berhirarki sesuatu yang baru, tidak pernah dilihat sebelumnya, berlaku dalam perlakuan Transformasi daripada fasa sebelum ke fasa berikutnya Intransitif turutan tidak boleh ditukar; turutan fasa umum tetapi mempunyai kadar perkembangan tersendiri. Tempoh Transisi jeda perkembangan antara fasa perlakuan (plateaus) Tempoh kestabilan berbanding dengan tempoh ketidakstabilan
28

Perkembangan Kemahiran Zaman Kanak-kanak


Awal kanak-kanak: kecekapan melakukan kemahiran motor seperti melontar, menangkap, melompat dll mula berkembang Transisi kemahiran motor adalah asas kemahiran motor yang ditunjukkan dalam pelbagai kombinasi dan variasi Transisi daripada kemahiran asas kepada perlakuan pelbagai variasi adalah tidak lancar untuk semua kanakkanak dan tidak secara automatik

29

Perkembangan Kemahiran Zaman Kanak-kanak


Sekolah rendah (umur 6 -10 tahun) : 60% dapat melakukan dua kemahiran pada tahap matang Menghaluskan (bertambah baik) asas kemahiran motor Mereka menggunakan asas (basic) kemahiran motor dan variasinya dalam permainan dan persekitaran yang bertambah kompleks Perlakuan secara kuantitatif kanak-kanak dalam semua kamahiran seperti melontar, berlari dan melompat menunjukkan pertambahan secara linear dengan peningkatan umur.

30

31

Yang mempengaruhi perkembangan motor


Persekitaran dan biologi
Secara biologinya, perkembangan kemahiran motor dipengaruhi oleh genetik dan etnik

Pengaruh persekitaran dapat dilihat secara sosial dan fizikal


Secara tradisinya budak lelaki terlibat dalam sukan (organized sport) lebih daripada budak perempuan Budak perempuan dijangkakan lebih baik dalam perkembangan kemahiran motor halus
32

Yang mempengaruhi perkembangan motor


Pengaruh fizikal berkaitan dengan peluang yang ada dalam persekitaran rumah.
Secara sosialnya, budak lelaki dan budak perempuan berbeza: budak lelaki ke arah pertandingan manakala budak perempuan lebih kepada koperatif, yang membawa implikasi kepada pengelolaan aktiviti dan persekitaran permainan.
33

Implikasi
Guru, jurulatih dan ibubapa perlu peka dengan perkembangan motor murid-murid/ anak mereka
Kelewatan dalam perkembangan motor akan memberi kesan kepada kemajuan mereka di sekolah

Mengesan perkembangan motor sepatutnya dilakukan pada awal program


Untuk menentukan siapa yang perlu diberi bantuan tambahan Untuk merancang kandungan sesuatu program

Kandungan sesuatu program/kurikulum hendaklah sesuai dengan tahap perkembangan motor mereka
Merancang aktiviti yang sesuai: merangsang dan pengayaan

34

Implikasi
Program untuk kanak-kanak sepatutnya perkembangan peringkat awal (primary)
Fokus kepada perkembangan kemahiran, latih tubi dan aktiviti dalam kumpulan kecil, dan belajar asas peraturan dan strategi sukan tersebut

Mengelola pertandingan yang berfokus kepada pembelajaran melalui penglibatan bukannya untuk kemenangan Pasukan yang kecil supaya setiap ahli mempunyai peluang lebih dan bermain dalam pelbagai posisi. Peralatan, kemudahan dan peraturan sepatutnya diubahsuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak.
35

36

Periodization of Long Term Training


Periodization of Training Generalized 6-14 years old.
Multilateral Training 6-10 yrs. old Sports / Athletic Formation (11-14)

Specialized Above 15 yrs.


Specialization 15-18 yrs. old High Performance Above 19 yrs. old

Pre puberty
Teach Basic Sport Skills Mini Games & Exercises Drills Fun and Low Intensity & Vol.

Puberty
Developing Skills & Motor Abilities Introduction to Tactic & Strategy In Training And Competition

Adolescence
Strong Foundation Fitness, Skills, Tactic

Maturity
Perfection :Tech. & Tactical Skills Max. Training Intensity, Volume Mentally & Phys. Well Prepared.
37

Introduction to High Intensity Anaerobic Training/Comp.

Adapted From : 4th. Edition PERIODIZATION Theory & Methodology of Training By Tudor O. Bompa, PhD.

Terima kasih

38

39

40