Anda di halaman 1dari 29

SSNM SMK SERI KOTA JALAN AIR LELEH 75050 MELAKA TEKNIK MENJAWAB SOALAN SPM PERDAGANGAN

PN ANITAH MOHD SAID GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL


1

Kata-kata Motivasi
Gantunglah cita-citamu di tempat yang tinggi supaya tidak dapat dirosakkan oleh orang lain, kerana cita-cita adalah sumber kekuatan perjuangan yang tidak terhingga lahir dan batin Dengan mengetahui sebab untuk berjaya anda sedang mengetuk pintu KECEMERLANGAN

Orang biasa yang melakukan


tindakan luar biasa mempu membuahkan hasil yang luar biasa Perancangan masa bukan hanya untuk menentukan apa yang hendak dilakukan pada masa hadapan, tetapi adalah untuk menentukan agar mempunyai masa hadapan
3

TAJUK-TAJUK PERBINCANGAN:
Format Pentaksiran SPM Mata Pelajaran Perdagangan
Kertas 1 3755/1 Kertas 2 3755/2

Strategi menjawab soalan


Objektif Esei

Latihan: Perbincangan Kumpulan Strategi Lulus


4

FORMAT PENTAKSIRAN SPM PERDAGANGAN KERTAS OBJEKTIF ( 3755/1 )


Jenis Instrumen Jenis Item Bilangan Soalan Jumlah Markah Tempoh Ujian Wajaran Konstruk Cakupan Konteks Aras Kesukaran Alat Tambahan Ujian Objektif Aneka pilihan dan gabungan 40 (Jawab Semua) 40 1 jam 15 minit Pengetahuan & kefahaman 60% Kemahiran 40% Semua bidang pembelajaran Tingkatan 4 dan 5 R:S:T = 5:3:2 ( 20: 12 : 8 ) Kalkulator saintifik
5

WAJARAN PERUNTUKAN PANDUAN KONSTRUK JAWAPAN Pengetahuan 60 % Jawapan dan soalan ada Kefahaman dalam buku teks Kemahiran 40 % Jawapan tiada dalam buku teks. Contohnya pengiraan
6

Strategi Menjawab Soalan Objektif:


Pelajar dikehendaki menjawab semua 40 soalan dalam masa 1 jam 15 minit Secara purata masa menjawab satu soalan adalah 1.85 minit Baca soalan dengan teliti dan fahami kehendak soalan. Gariskan kehendak soalan Jawab soalan yang lebih mudah dahulu, supaya tidak kehilangan banyak masa untuk soalan yang sukar.Bulatkan soalan yang belum dijawab Tandakan kertas jawapan dengan berhati-hati, agar sama dengan pilihan yang terdapat dalam kertas soalan Semak kertas jawapan dengan teliti sebelum menyerahkan kepada pengawas peperiksaan. Pastikan semua soalan telah ditandakan
7

BENTUK SOALAN ONJEKTIF:


BIL 1 2 BENTUK SOALAN SOALAN ANEKA PILIHAN SOALAN ANEKA GABUNGAN

SOALAN BENTUK PERNYATAAN BETUL DAN SALAH

Soalan Aneka Pilihan ( Pengetahuan dan Kefahaman )


Siapakah yang terlibat dalam industri ekstraktif? A. Penternak lembu B. Ejen pelancongan X C. Operator pengeluaran X D. Kontraktor pembinaan X

Soalan Aneka Gabungan (Pengetahuan dan Kefahaman )


Antara yang berikut, yang manakah merupakan fungsi peruncit kecil-kecilan kepada pengguna? I. Menyediakan pelbagai jenis barang II. Membeli secara pukal untuk kebaikan pengguna x III. Memberi kredit kepada semua pengguna x IV. Menjual dalam kuantiti yang diperlukan A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV Bentuk pilihan ini adalah tetap
10

Soalan berbentuk PernyataanSalah atau Betul . Pilihan jawapannya adalah


tetap dan kedua-dua pernyataan diambil daripada bab yang sama. Contoh:
Pilihan Pernyataan I P ernyataan II

A
B

Betul
Salah

Salah
Betul

C
D

Betul
Salah

Betul
Salah
11

CONTOH Pilihan soalan 39 dan 40 berdasarkan jadual di atas

39

I Pengkhususan mengikut profesion adalah penumpuan kerja berdasarkan kemahiran II Guru adalah contoh pengkhususan mengikut profesion ( SPM 2009 )

12

FORMAT PENTAKSIRAN SPM PERDAGANGAN SOALAN ESEI ( 3755/2 ) Jenis Instrumen Ujian Subjektif Jenis Item Esei Bilangan Soalan Bahagian A 5 soalan (pilih 3) Bahagian B 1 soalan kajian kes (Wajib) Jumlah Markah Bahagian A 75 markah Bahagian B 25 markah Tempoh Ujian 2 jam Cakupan Konteks Aras Kesukaran Alat Tambahan Semua bidang pembelajaran Tingkatan 4 dan 5 R:S:T = 5:3:2 Kalkulator saintifik
13

Strategi Menjawab Soalan Esei:


Baca semua soalan terlebih dahulu secara cepat dan pilih soalan yang ingin dijawab Bulatkan soalan yang dipilih ( Link Word ) Rangkakan jawapan anda dahulu sebelum menjawab soalan. Tulis pada kertas soalan Pastikan soalan yang ingin dijawab difahami dan boleh menjawab pecahan soalan yang diberikan Pastikan menjawab dalam masa yang ditetapkan 2 jam. Anggaran masa untuk menjawab satu soalan adalah 25 hingga 30 minit. Tuliskan Bahagian A atau Bahagian B dan nombor soalan yang ingin dijawab . Gariskan Bahagian dan nombor soalan ( Link Word ) Mulakan setiap soalan baru pada muka surat yang baru ( Link Word )
14

Jawab soalan berdasarkan jumlah markah yang dinyatakan ( lihat pada bahagian bawah soalan ) Kata Kunci soalan mesti difahami dan diikuti ( Link Word ) Pastikan jawapan yang diberikan satu fakta satu perenggan ( Link Word ) Pelajar mesti berusaha memudahkan pemeriksa mengenalpasti isi-isi penting yang ditulis seperti menggariskan isi-isi tersebut dan memperbanyakkan perenggan ( Link Word )

15

Sertakan jadual @ graf yang perlu jika dikehendaki Pastikan jawapan boleh dibaca dan difahami oleh pemeriksa (walaupun bahasa percakapan harian) Mulakan jawapan dengan sebahagian ayat dari soalan ( Link Word ) Masukkan apa saja fakta yang terlintas di fikiran, kerana sebarang kesilapan tidak akan ditolak markah Semak jawapan sebelum dihantar

16

Kata Kunci Soalan


Jelaskan / Nyatakan / Berikan/Senaraikan Terangkan / Mengapakah/ Bagaimana Berikan perbezaan Hitungkan Huraikan

17

BENTUK SOALAN YANG POPULAR DALAM KERTAS 2 A Jelaskan/Nyatakan/Berikan/ Senaraikan


Calon dikehendaki menyenaraikan fakta sahaja
Contoh:
Jelaskan kebaikan penggunaan cek dalam perniagaan
SPM 2010 ( 4 markah )

Pelajar dikehendaki menulis 4 fakta ( 4 F x 1 )

18

a) Nyatakan fungsi pemborong kepada pengeluar dalam saluran agihan. [4 markah]


F1
F2 F3 F4 F5 membeli secara pukal dan membayar dengan segera menyampaikan maklumat pasaran terkini memecah pukal dan melakukan kerja memproses menyediakan gudang untuk menyimpan barang membantu pengeluar mempromosi dan mencari pasaran untuk hasil keluarannya
19

Terangkan / Mengapakah

o Calon digalakkan menjawab dengan menggunakan kaedah fakta & huraian o Contoh:
Terangkan tiga faktor pengeluaran. ( 9 markah ) ( 3 Fakta x 3 huraian )

20

SOALAN 1 SPM 2004


1. a. Terangkan dengan contoh , jenis nilai faedah dalam pengeluaran. ( 12 markah ) Jawapan ( 4 fakta x 3 huraian ) 1a. F1 H1a H1b F2 H1a H1b Nilai faedah bentuk ( 1 ) mengubah sesuatu bentuk keluaran kepada yang lebih berguna ( 1 ) contoh kayu getah diubah menjadi kayu ( 1 ) Nilai faedah tempat memindahkan barang ke tempat yang mempunyai permintaan terhadapnya contoh buah durian dari dusun dihantar ke Bandar untuk dijual
21

F3 Nilai faedah masa ( 1 ) H1a menyimpan barang sehingga ia diperlukan ( 1 ) H1b contoh padi yang berlebihan disimpan di dalam gudang untuk keperluan masa hadapan ( 1 ) F4 Nilai faedah Milikan ( 1) H1a pertukaran milik daripada seseorang kepada orang lain yang memerlukan ( 1 ) H1b contoh pengeluar minuman menjual keluarannya kepada pelanggan ( 1 )
22

C Berikan perbezaan
o Kalau jawab dalam bentuk ayat mesti disertakan dengan perkataan tetapi atau manakala

o Boleh juga dijawab dalam bentuk jadual


o Contoh:
Berikan dua perbezaan antara keperluan dengan kehendak ( 4 markah )
( 2 Fakta )
23

Keperluan
F1 Mesti dipenuhi untuk terus hidup ( 1 )

Kehendak

F1

hidup selesa

F2 Sama/tetap walaupun F2 taraf hidup berbeza/berubah ( 1 ) F3 Mengikut tahap F3 tertentu dalam susunan secara hireaki/ ada had/ mudah dipenuhi (1)

Berbeza mengikut keinginan

24

D Hitungkan
o Merujuk kepada pengiraan mudah seperti mengira diskaun, dividen, untung modal dan sebagainya

o Perlu tunjuk jalan pengiraan o Contoh: Hitungkan jumlahj pendapatan yang diperoleh jika harta tanah dijual selepas lima tahun? SPM 2009

25

E Huraikan:
o Memerlukan jawapan berkaitan dengan
Fakta Huraian Contoh

Contoh:
Hierarki Keperluan Maslow terdiri daripada tiga tahap. Huraikan ketiga-tiga tahap tersebut. [8 markah] SPM 2003
26

F1 Keperluan fisiologi ( 1 markah ) H1 a Terdiri daripada keperluan asas dan keperluan keselamatan ( 1 markah ) H1 b contoh ( 1 markah ) F2 keperluan social ( 1 markah ) H2a terdiri daripada keperluan kasih sayang dan penghargaan ( 1 markah ) H2b contoh ( 1 markah ) F3 keperluan rohani ( 1 markah ) H3a terdiri daripada sempurna kendiri / puas dengan cita-cita tercapai (1 markah ) H3b contoh (1 markah ) max : 8 markah
27

Contoh Soalan Kertas 2


Soalan 1 SPM 2007
a) Nyatakan dua perbezaan antara keperluan dengan kehendak. (Kefahaman) Maklumat berikut berkaitan dengan Encik Roni (Kemahiran) Encik Roni ialah pemilik kilang Pineapple Canners, di Pekan Nenas, Johor. Kilang tersebut didirikan atas sebidang tanah milik keluarga. Pekerja kilangnya seramai 50 orang ditugaskan di bahagian ladang dan pemprosesan. Beliau telah mendapat pinjaman bank untuk membeli lapan buah mesin baru di kilangnya bagi memperbesarkan perniagaannya. (i) Terangkan faktor pengeluaran yang terlibat dalam pengeluaran kilang tersebut. [8 markah] (ii) Mengapakah Encik Roni mengamalkan pengkhususan dalam pengeluaran di kilangnya? [5 markah] c) Huraikan perkaitan antara pengeluaran, perdagangan dan perniagaan. [8 markah] [4 markah]

b)

28

Renungan
Orang yang paling sempurna akal di kalangan kamu ialah orang yang paling takutkan Tuhan Setiap Muslim mesti memiliki semangat berani dalam dirinya, jika dia mahu mengembalikan maruah bangsa dan agamanya.
ams/ 9 Okt 2011

29