Anda di halaman 1dari 5

Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel, Switzerland pada 9 Ogos 1896.

- Proses pembelajaran merupakan proses mental (bukan mekanis semata-mata) murid-murid menyerap pengetahuan sedia ada dalam otaknya dengan data-data yang diperoleh daripada alam sekitarnya. Pemerolehan bahasa berkait rapat dengan perkembangan deria motor dan seterusnya berkembang mengikut tahap perkembangan kognitif kanak-kanak. pengajaran bahasa semestinya mengambil kira tahap perkembangan mental (kognitif) dan deria kanakkanak.

Teori Pembelajaran Kognitif (Piaget)


Pembelajaran bahasa sebagai satu proses pemikiran iaitu aktiviti mental Aktiviti mental merupakan kebolehan khas manusia.

Pemahaman struktur bahasa memudahkan pembelajaran dan penguasaan bahasa tersebut..

Mementingkan pengetahuan dan kesedaran tentang pola-pola sintaksis dan leksikal. Bahasa adalah fenomena pemikiran dan bukan mekanikal Hubungan rapat dengan teori psikologi kognitif pembelajaran yang menekankan analisis dan pembelajaran melalui proses deduktif.