Anda di halaman 1dari 25

PENYEDIAAN BAHAN BANTU AKTIVITI PENGAYAAN

Nathasya Azalia binti Mior Aziz Nor Hidayah binti Zaini Safaren Nor Atiqah binti Nor Azizan

KERJA PROJEK
Merupakan satu aktiviti yang dijalankan dalam satu tempoh masa tertentu. Melibatkan kutipan serta analisis data persediaan satu laporan yang betul.

Konteks kurikulum - AMALI

Dilaksanakan secara kumpulan atau individu dan dalam tempoh masa yang munasabah. Penilaiannya dilakukan bermula dari tahap proses sehinggalah ke peringkat penghasilan.

Mengintegrasikan pengetahuan dengan aktiviti & kolaboratif sangat ditekankan.

TUJUAN
Menggalakkan kerjasama. Berpeluang menunjukkan kreativiti & inovasi. B erpeluang menggunakan bahan di luar kelas. M emotivasikan pelajar. S emangat kepimpinan dalam kalangan pelajar. P elajar berpeluang bekerja berdasarkan minat/kebolehan/kemampuan. emberi keyakinan kepada pelajar yang segan M silu.

GARIS PANDUAN PROJEK


Tunjukkan kerumitan yang selengkapnya bagi sesuatu topik. Tentukan kriteria penilaian. Elakkan perkara terlalu abstrak. Gunakan kosa kata yang sesuai bagi topik.(Laras bahasa) Gunakan contoh yang sesuai. Hubungkaitkan topik & pengalaman

Langkah menjalankan projek


Langkah 1: Penentuan tajuk & skop projek. Langkah 2 : Penilaian awal projek

Langkah 3: Perlaksanaan strategi.


Langkah 4: Pemprosesan maklumat. Langkah 5:Penilaian hasil projek

Contoh Kerja Projek


Buku skrap bergambar Tajuk :Bola Cara: Gunakan buku-buku yang tidak digunakan seperti buku nota atau diari yang tidak digunakan tetapi kosong. Langkah ini dapat mengajar mereka sikap tidak membazir. Gunakan kreativiti anda samada untuk melukis atau menggunting huruf dari majalah dan tampal di atas muka depan buku tersebut untuk dijadikan sebagai tajuk.

Jika anda pilih melukis, anda lukis perkataan bola di tempat lain dan minta anak murid anda salin tulisan yang anda tulis tersebut di muka depan buku itu. Tambahkan kreativiti anda seperti melukis di bahagian yang kosong dengan gambar bintang, bulan dan lain-lain. Anak murid anda pasti gembira meniru apa yang anda buat. Tajuk BOLA itu boleh diwarnakan mengikut kreativiti anak murid anda. Jangan paksa mereka untuk mewarna dengan cantik tetapi anda hanya perlu meransang dan memuji sahaja tindakan mereka. Tindakan ini akan menghiburkan mereka dan membuatkan mereka ingin menguasai sepenuhnya aktiviti ini.

Untuk mencari gambar-gambar berkaitan bola, anda bantu mereka mencari pelbagai gambar BOLA dalam majalah atau akhbar-akhbar lama. Bantu mereka menggunting dan melekatkan gambar-gambar tersebut dalam buku skrap itu. Pilih satu gambar untuk satu muka surat. Pilih gambar-gambar yang berlainan jenis, berwarna-warni dan saiz yang besar mengikut kesesuaian buku skrap. Kategori umur: murid darjah rendah (Tahun 3)

Permainan Bahasa
Mempelajari bahasa melalui permainan.

Aktiviti sokongan yang mengandungi permainan


pendidikan untuk P&P yang dirancang.

Aktiviti tambahan dalam P&P bagi merangsang


murid-murid untuk berfikir dengan keadaan yang selesa dan menggembirakan. Memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari.

Objektif Permainan Bahasa


1. Merangsang Interaksi Verbal Pelajar - Murid dapat menyuarakan pendapat atau idea yang berkaitan. - Murid terlibat dengan aktif dalam permainan. 2. Menambah Kefasihan dan Keyakinan 3. Menyediakan Konteks Pembelajaran: - Membawa perhubungan positif dalam kalangan murid dan guru. - Meningkatkan kerjasama murid.

4. Penghilang Rasa Bosan: - Waktu tengah hari, murid akan cepat merasa bosan, mengantuk. - Permainan bahasa dapat mewujudkan keseronokan dalam bentuk interaksi yang positif. 5. Alat Pemulihan, Pengukuhan dan Pengayaan: - Kebanyakan murid mengalami masalah pengamatan dan pendengaran. - Permainan bahasa dapat dijadikan sebagai salah satu latihan aktiviti P&P.

Unsur Permainan Bhasa


1. Meningkatkan Motivasi 2. Interaksi 3. Pertandingan - Permainan bercirikan persaingan. Persaingan boleh berlaku antara sesama murid, masa yang dihadkan atau mencapai matlamat tertentu. 4. Kerjasama

5. Pembelajaran Semulajadi - Kecenderungan bermain adalah satu gesaan yang semulajadi. Ia dapat merangsang keinginan murid untuk belajar. 6. Peraturan Permainan - Murid lebih berdisiplin dan mengikut peraturan permainan yang ditetapkan.

Pengelolaan Permainan Bahasa


1. Secara Berkumpulan 2. Secara Berpasangan 3. Secara Individu

Contoh Permainan Bahasa


Tajuk Permainan Bahasa: Dimanakah Rumah Saya? Objektif: Murid-murid dapat membaca perkataan dengan betul. Bahan: -papan tapak kenyataan - kad-kad gambar

Bentuk Permainan: 1. Secara Berkumpulan 2. Aktiviti permainan: - Beri kepada murid-murid set papan tapak permainan. - Minta murid-murid keluarkan kad-kad bergambar dari tapaknya. - Minta murid-murid membaca perkataan yang terdapat dalam tapak-tapak kad tersebut. - Minta murid padankan kad gambar pada perkataan yang betul ke dalam tapak rumah tersebut.

Bacaan Tambahan
TUJUAN
Murid dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang bahasa Murid dapat meminati dan mengusai bidang bacaan secara meluas.

TEMPAT
Kelas atau perpustakaan

Bahan bacaan ini boleh terdiri daripada


Kad bacaan Buku cerita Karangan pelajar Majalah kanak-kanak Potongan akhbar risalah

Guru bertindak sebagai pembantu dalam memilih buku yang bersesuaian dengan tahap murid. Murid pemulihan digalakkan memilih bacaan yang tulisan dan penulisannya:
Besar Bewarna Beriluterasi. Pendek Kurang 3 suku kata.

Pelajar digalakkan untuk menyimpan rekod bacaan atau lebih baik jika ia dikendalikan oleh guru bahasa itu sendiri. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan berdasarkan bahan bacaan murid untuk mengetahui kesahihan bacaan tersebut.

GARIS PANDUAN MENYEDIAKAN KAD BACAAN TAMBAHAN


Bahan bacaan boleh dalam bentuk puisi, penerangan, dialog, teka-teki, cerita, iklan dan berita. Menggunakan iluterasi yang bewarna-warni dan menarik. Boleh dalam bentuk sebenar ataupun kartun Saiz tulisan yang cukup besar, terang, jelas, dan mudah dibaca.

Bahasa yang sejajar dengan penguasaan murid. Tajuk yang sesuai. Terdapat penyerapan dari mata pelajaran lain.

CONTOH BACAAN