Anda di halaman 1dari 76

BAHASA MELAYU

dan
CARA PEMBELAJARAN EFEKTIF

PENULISAN
DEFINISI PENULISAN

PROSES PENGLAHIRAN IDEA

Penulisan UPSR Penulisan UPSR Penglahiran idea dalam bentuk grafik Penglahiran idea dalam bentuk grafik Memenuhi kehendak soalan Memenuhi kehendak soalan Diolah dan dipersembahkan dengan Diolah dan dipersembahkan dengan penuh bijaksana penuh bijaksana

MASALAH-MASALAH DALAM PENULISAN 1. Tidak menepati kehendak soalan 2. Isi karangan tidak mencukupi 3. Kesalahan format. 4. Terlalu lama berfikir sehingga menjejaskan masa 5. Isi yang tidak tersusun 6. Ulangan isi 7. Gaya persembahan bahasa yang tidak menarik 8. Kesalahan bahasa 9. Tulisan tidak kemas dan teratur

1. Memilih karangan.
PROSES MENGARANG 4M

2. Merangka karangan 3. Menulis karangan 4.Menyemak karangan

PROSES MENGARANG 4 M
1. MEMILIH KARANGAN
- Tajuk mestilah benar-benar dikuasai. - Pastikan karangan itu berformat atau tidak - Gariskan tiga unsur penting ; a) Tema/Tajuk b) Format jika ada c) Kehendak soalan

2. MERANGKA ISI PENTING


- Gunakan peta minda - Gunakan teknik atau formula menulis karangan - Masa hanya lapan minit sahaja

3. MENULIS KARANGAN
-Tulisan mestilah kemas dan cantik. -Ejaan mestilah tiada kesilapan. -Tanda baca digunakan dengan tepat dan betul. -Susunan ayat baik dan teratur. -Penggunaan imbuhan tepat dan bersesuaian. -Masa menulis hanya 20 minit untuk satu karangan.

4. MENYEMAK KARANGAN
-Tiada isi yang tertinggal -Tiada kesilapan ejaan, tanda baca, susunan ayat dan imbuhan. -Memenuhi kehendak soalan. -Masa semakan hanya dua minit sahaja.

ERSEDIAAN AWAL SEBELUM MENULIS KARANGAN EMBACA


. Salah satu daripada masalah yang dihadapi oleh murid-murid apabila menulis karangan ialah gagal memberikan isi yang baik/bernas serta kekurangan isi. Di samping itu juga murid-murid gagal memberikan kupasan isi yang jelas iaitu isi sokongan yang padu dan mantap. . Masalah ini pasti akan dapat diatasi, jika murid-murid banyak melakukan pembacaan dan sering berbincang dengan rakan-rakan. . Bahan-bahan bacaan seperti akhbar, majalah dan buku-buku cerita merupakan sumber rujukan yang terbaik dan berkesan.

BERFIKIR DAN MENYELIDIK


1. Selain banyak melakukan pembacaan, kita juga hendaklah menggunakan akal kita untuk memerhatikan kejadian yang berlaku di sekeliling kita. Ini akan dapat membantu kita mengembangkan daya pemikiran kita. Contohnya: Kamu terlihat satu kemalangan jalan raya. ( Peristiwa ini boleh mengajak kita untuk berfikir; mengapa kemalangan boleh berlaku salah siapa bagaimana cara untuk mengelakkan kemalangan mengapa perlu ada undang-undang jalan raya dan sebagainya.)

ERBINCANG DAN BERTUKAR-TUKAR PENDAPAT


Ingat! Untuk meluaskan lagi pengetahuan kita, kita hendaklah sentiasa mengadakan perbincangan dengan kawan-kawan kita tentang sesuatu topik yang telah kita baca. Jangan jadi kedekut untuk berkongsi maklumat. Lebih kerap kita berbincang, lebih banyak maklumat yang akan berjaya kita kumpul.
1.

2. Dengan perbincangan juga, kita akan dapat mengumpulkan ke semua isi-isi yang terbaik dan secara

ERBENDAHARAAN KATA
Kita juga haruslah mempunyai koleksi perbendaharaan kata yang banyak kerana ini akan membantu kita menulis karangan dengan lebih berkesan.
.

. Cara terbaik bagi kita untuk mengumpul perbendaharaan kata dengan banyak ialah mempunyai pembacaan dan sentiasa merujuk kepada kamus terbitan yang terkini. . Ingat! Kita juga harus tahu menggunakan perkataanperkataan yang telah kita pilih itu dengan bijaksana. Jadi sentiasalah menjadikan guru kamu sebagai pakar rujuk kamu jika menghadapi masalah. Malu bertanya, sesat jalan.

Tema
PETUA MENJAWAB BACA SOALAN

Tajuk Format

Garis isi
SEMAK KARANGAN

TANDA SOALAN

Betul Salah

Isi

Tulisan

Ejaan

Bulat

Soal

Ayat Penyata
Membaca merupakan amalan yang mulia

Ayat Tanya

PENDAHULUAN

Apa itu membaca ? Membaca ialah aktiviti yang dilakukan dengan menyebut apa yang tercatat pada bahan cetak.

Ayat Seru
Baca ! Baca ! Baca ! Ramai orang suka membaca . Membaca merupakan amalan yang mulia

Kata kata hikmat


Membaca merupakan jambatan ilmu.

TUMPUAN TEMA
MURID
MURID MASYARAKAT

GURU IBU BAPA

SEKOLAH

LATIHAN Di bawah ini ialah tajuk-tajuk karangan dan isiisinya. Nyatakan sama ada isi karangan itu terpesong atau tidak. 1. Tajuk: Pesta Hari Lahir Saya

Pesta hari lahir diadakan untuk memperingati hari lahir seseorang. Pada hari itu, kawan-kawan akan diundang untuk bersukaria sambil menikmati jamuan. Orang yang menyambut hari lahirnya pada hari itu akan menerima hadiah daripada rakan-rakannya.

terpesong Karangan di atas__________________________

2. Tajuk: Berkelah di Pantai Pada hujung minggu yang lalu, saya pergi berkelah ke Port Dickson. Saya sungguh seronok kerana dapat mandi dan berenang-berenang di pantai. Keadaan di pantai itu sungguh bersih. Setelah lama berenang di laut, saya pun naik ke pantai untuk makan bekalan yang kami bawa. Karangan di atas ______________________________ tidak terpesong 3. Tajuk: Hobi Saya Ada berbagai-bagai cara yang boleh dilakukan sebagai hobi. Ada orang yang hobinya membaca, mengumpul setem, memancing dan sebagainya. Walau apa cara pun, hobi mestilah mendatangkan kebaikan. terpesong Karangan di atas__________________________

4. Tajuk: Menjaga Kebersihan Kawasan Rumah Menjaga kebersihan ialah perkara yang paling utama bagi setiap orang. Saya selalu menjaga kebersihan diri saya. Setiap hari saya menggosok gigi dan membersihkan badan saya. Saya tidak makan makanan yang kotor seperti makanan yang dihinggapi lalat. terpesong Karangan ini______________________________

5.

Tajuk: Aku Sebuah Beg Sekolah

Aku diperbuat daripada kain yang tebal. Aku diperlukan oleh kanak-kanak sekolah untuk diisi buku. Aku sungguh gembira kerana dapat berbakti kepada seorang murid sekolah sehingga bertahun-tahun lamanya. tidak terpesong Karangan ini___________________________

PENANDA WACANA
Justeru Oleh itu Namun begitu Namun demikian Tambahan pula Sehubungan itu Oleh demikian

TEKNIK HURAIAN ISI


A B D B M S
Apa Bila Di mana Bagaimana Mengapa Siapa

JENIS KARANGAN TAJUK ISI

: AUTOBIOGRAFI : AKU SEBUAH KAMERA : DIEKSPORT

Gunakan ABDBMS
TEKNIK PENYOALAN : Ke mana aku dimasukkan? : Siapa yang mengangkatku?

HURAIAN : Setelah aku dan rakan-rakanku siap, kami telah dimasukkan ke dalam kotak. Pada keesokan harinya, aku terasa rumah yang aku diami seperti diangkat orang. Aku pasti pekerja kilang tersebut yang mengangkatku.

JENIS KARANGAN TAJUK ISI

: LAPORAN : PERKHEMAHAN : PERTANDINGAN

Gunakan ABDBMS
TEKNIK PENYOALAN : Pertandingan apa yang diadakan? : Siapa yang menjadi pengadil?

HURAIAN : Pada keesokan harinya pertandingan memasak, kawad kaki dan khemah terbersih telah diadakan. Pertandingan tersebut telah diadili oleh guru-guru penasihat kami.

Pencemaran Alam Sekitar.


Seperti yang kita ketahui negara kita sedang maju dengan pesatnya. Oleh itu hutan-hutan telah diterokai untuk menambah hasil pendapatan dan membaiki taraf hidup rakyat. Demi mengejar arus pembangunan ini, negara kita sekarang terdedah kepada pencemaran. Pencemaran yang semakin serius yang melanda negara kita sekarang ini ialah pencemaran sungai. Pencemaran sungai berlaku kerana kegiatan manusia yang tidak bertanggungjawab membuang segala sisa toksid dan sisa kimia yang berbahaya ke dalam sungai. Perbuatan seumpama ini akan menyebabkan sungai tercemar dan mengakibatkan habitat di dalamnya turut musnah. Tanaman para petani kita juga akan musnah apabila menggunakan air sungai tersebut. Pihak yang akan mengalami kerugian ialah para petani dan nelayan. Selain itu, laut kita juga turut tercemar akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab. Apabila kapal-kapal besar melalui perairan kita, mereka membuang sisa-sisa minyak mereka di perairan kita. Apabila ini berlaku, perairan kita akan menjadi kotor dan segala kehidupan laut juga akan terjejas.

Jika perkara ini berterusan para nelayan akan kerugian manakala negara kita akan kehilangan berjuta-juta ringgit kerana pelancongan di negara kita juga akan turut terjejas. Pencemaran udara di negara kita juga semakin serius sekarang ini. Pelepasan asap kenderaan dan industri sekarang ini berada pada tahap yang merbahaya. Mengikut kajian yang dikeluarkan oleh Kesatuan Kesihatan Sedunia (WHO) jelas membuktikan bahan kimia dan raksa yang dikeluarkan oleh kilang-kilang akan mengakibatkan penyakit otak manakala asap kenderaan pula akan mengakibatkan penyakit kulit dan sesak nafas. Seperkara lagi yang menjadi perbincangan hangat sekarang ini ialah masalah penebangan hutan tanpa sepadan. Jika perkara ini dibiarkan berterusan ia akan menyumbang kepada hakisan tanah dan banjir kilat. Ini juga akan mengakibatkan kepupusan tumbuhan dan haiwan. Jika ini berlaku generasi kita yang akan datang tidak akan dapat lagi melihat apa-apa. Apa yang tinggal hanyalah hutan batu sahaja.

Negara - maju - pesat Hutan - teroka - pendapatan - taraf hidup

Keseimbangan Pembangunan/Alam sekitar Masyarakat sihat

KPAS

Pencemaran sungai Kegiatan manusia Sisa kimia Ikan mati/tanaman musnah Nelayan/Petani rugi

Penebangan hutan Hakisan/Banjir Tumbuhan/Hidupan pupus Hutan batu

Pencemaran laut Kesihatan terancam Pengairan kotor Kimia/Raksa-otak Ikan mati/Nelayan terjejas Asap/Karbon dioksida Pelancongan terlibat Penyakit kulit/Pernafasan

AKTIVTI

TRIPLE S

GAMBAR TUNGGAL BERSIRI TEMA

LIHAT

SUSUN

TEKNIK TRIPLE S ( 3 S )

SEBELUM

SELEPAS

SEMASA

KBKK/TINDAKAN

GAGAL

BERJAYA

GAGAL

GAGAL

FORMULA BERITA
( Tragedi-Kebakaran/Kemalangan/Banjir

dan

sebagainya ) 1)Negeri/Daerah/Tarikh Ulangkan kehendak soalan 2)Bila berlaku / Siapa sedar / Tindakan 3)Berapa lama ( pulih / selesai ) 4)Siapa datang / Dari mana / Berapa ramai 5)Maklumat ( mangsa / pemerhati ) 6)Penutup / Keadaan / Kerugian

KARANGAN BERITA
A B D B M S
Apa Bila Di mana Bagaimana Mengapa Siapa

KARANGAN KEPERIHALAN R-1 A- 2 D-3 L-4


RASA

ALAMI

DENGAR

RADLI

LIHAT

I-5

ISTIMEWA

SURAT TIDAK RASMI(HAFALAN)


Kata-kata aluan Menemui ayahanda yang kini berada di Pulau Pinang dengan selamatnya. Bertanya khabar Apa khabar ayahanda dan keluarga di sana? Anakanda di sini sihat-sihat sahaja. Penutup Sampai di sini sahaja yang dapat anakanda tulis buat kali ini. Sekian.

SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6
Kata aluan Tanya khabar ? Mohon maaf Tujuan menulis surat

Sumber berita @ cerita sisipan Perasaan , macam mana @ cadangan Ucap, terima kasih , harapan dan doa

FORMULA SURAT RASMI LAWATAN


1. Merujuk kepada perkara di atas 2. Tujuan surat dikirimkan 3. Butiran lawatan ( Tarikh/Hari/Masa) 4. Bilangan murid dan guru pengiring 5. Meminta seorang pegawai pengiring/Murid-murid perlu menyiapkan laporan bila pulang nanti 6. Harapan/Kelulusan dapat diberikan 7. Segala kesulitan didahului dengan ucapan

SURAT KIRIMAN RASMI(LAWATAN) H A J A T


4

Harapan Akhir Jumlah

Keputusan yang cemerlang dalam UPSR

Aluan Tujuan

FORMULA (SURAT RASMI TIDAK HADIR)


1. Pengenalan diri 2. Sebab tidak hadir 3. Situasi/Keadaan diri ketika itu 4. Janji/ Menyiapkan kerja rumah 5. Harapan/ Kebenaran dapat diberikan 6. Penutup/Segala kesulitan

SURAT KIRIMAN RASMI(CUTI) M


Maaf Aluan Tujuan Janji Akhir Harapan 5 1 2 3
6

A T J A
H

FORMULA SURAT RASMI UNDANGAN


1. Merujuk perkara di atas 2. Tujuan surat ini dikirimkan 3. Syarat-syarat pertandingan yang harus dipatuhi 4. Nyatakan persetujuan/Tidak 5. Semoga dapat menyertai 6. Segala kesulitan yang dihadapi didahului dengan ucapan

SURAT KIRIMAN RASMI(UNDANGAN) Syarat Aluan Persetujuan Tujuan Akhir Harapan

S A P T A H

3 1 4 2 6 5

FORMULA SURAT KIRIMAN RASMI ADUAN 1. Merujuk perkara di atas 2. Apa peristiwa yang berlaku sehingga terpanggil untuk menulis surat ini 3. Perasaan penduduk/Penulis 4. Mereka yang disyaki melakukan/terlibat 5. Tindakan yang telah diambil oleh kita sebelum surat ini ditulis/kesan 6. Harapan/Tindakan pihak berkuasa 7. Segala kesulitan yang dialami didahului dengan ucapan

SURAT KIRIMAN RASMI(ADUAN) P


Penutup Alami Siapa Rasa Aluan Harapan
6

A S R A
H

2 4 3 1 5

FORMULA SURAT RASMI PESANAN


1. Merujuk kepada perkara di atas, 2. Senarai barang yang hendak dipesan (Kaedah jadual) 3. Cara pembayaran (Wang pos,nilai dan nombor) 4. Permintaan (Hantar cepat/Rujukan UPSR) 5. Harapan penulis kepada syarikat yang dituju. 6. Segala kesulitan yang dihadapi oleh pihak

FORMULA LAPORAN LAWATAN


1. Bila bertolak/Bil.murid/Guru/Masa perjalanan 2. Pukul berapa tiba/Kenapa lewat tiba? 3. Siapa yang sambut/Guru bersalaman dengan siapa? 4. Ke mana dibawa?Bagaimana keadaan bilik itu? 5. Taklimat diberikan/Menarik atau tidak?Jika menarik kenapa? 6. Ke mana dibawa melawat? Berikan contoh dua tempat. 7. Di manakah jamuan diadakan? Apa yang dihidangkan? 8. Hadiah apa yang diberikan sebagai tanda kenangkenangan?

S J K C T L B T

3 7 4 8 5 6 1 2

Siapa Jamuan

Ke mana
Cenderahati Taklimat Lawatan Bertolak Tiba
FORMULA LAPORAN LAWATAN

Laporan Peristiwa

A B D M E S I R

Apa Bila Di mana Mengapa/Tujuan Ekonomi/Peruntukan Selamat/Keselamatan Istimewa Rasa/Perasaan

LAPORAN PERSATUAN P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6


Sejarah Bila + berapa Objektif penubuhan Aktiviti yang dirancang

Aktiviti 1 + ABD MESIR Aktiviti 2 + ABD MESIR


Perasaan , terima kasih , harapan dan doa

FORMULA KARANGAN AUTOBIOGRAFI 1 ) Di mana dihasilkan /rupa, bentuk dan nama 2) Siap / ke mana dihantar / dengan apa dihantar 3) Tiba / di mana dipamerkan / perasaan ketika itu 4) Tiada siapa membeli / sedih 5) Siapa datang membeli / tujuan dibeli 6) Tuan baru / peristiwa yang dilalui ketika bersama tuan baru 7) Penutup keadaannya ketika akhiran cerita

AUTOBIOGRAFI K-5 H-3 A-4 B-2 A-6 R-1


KHIDMAT HANTAR AMBIL

BAHAN AKHIR RIWAYAT

FORMULA BIOGRAFI
1. Nama/Tarikh lahir/ Tempat lahir 2. Latar belakang keluarga 3. Latar belakang pendidikan/Kehidupan 4. Berkhidmat/Bekerja 5. Pencapaian tertinggi watak 6. Rahsia kejayaan / Prinsip hidup yang dipegang 7. Apakah sumbangan kepada masyarakat

FORMULA TEMU RAMAH


1. Perkenalkan diri/Ucapan salam 2. Tahniah atas kejayaan/Apa perasaan? 3. Siapa yang menjadi pendorong? 4. Bagaimana masa/jadual diatur? 5. Apa masalah/rintangan yang dihadapi? 6. Cadangan nasihat kepada pembaca? 7. Ucapan terima kasih/Selamat tinggal

DIALOG ( TEMU RAMAH ) D-1 R-2 P-7 D-3 M- 4 I -5 N-6


DIRI RASA PENUTUP

DORONGAN MASALAH ISTIMEWA

. NASIHAT

FORMULA UCAPAN PERPISAHAN


1. Kata-kata aluan 2. Mengenang kembali saat mula-mula datang 3. Jasa-jasa yang telah disumbangkan 4. Pengucapan terima kasih atas pengorbanan 5. Mohon maaf bagi pihak semua 6. Berjanji/Azam untuk memajukan diri 7. Pantun/Penutup biasa

KARANGAN UCAPAN (PERPISAHAN)

P I A G A M

Pengorbanan Imbas Aluan Galakkan Azam Maaf

UCAPAN ALUAN KEHADIRAN 1. Kata-kata aluan 2. Ucapan selamat datang 3. Latar belakang orang yang dialukan 4. Latar belakang tempat bakal berkhidmat 5. Permintaan/Kerjasama semua pihak 6. Harapan/Memberi nasihat/bimbingan berdasarkan pengalaman yang ada

A B D S U M I S E D I H H A I

Apa Bila Di mana Sihat Undang-undang Masa Ilmu Selamat Ekonomi Disiplin Istimewa Hubungan Hiburan Amalan Iktibar

Fakta

Perbincangan

Syarahan

Perbahasan

PENUTUP KARANGAN

MENARIK RINGKAS DAN PADAT

Pengajaran yang diperolehi daripada peristiwa itu

Perasaan atau nilai yang dinyatakan secara jelas

Kata kata hikmat , simpulan atau peri bahasa

Kesimpulan / Rumusan / harapan atau cadangan

INGATAN ISTIMEWA UNTUK SEMUA GURU KATA MAJMUK antarabangsa jawatankuasa olahraga sukarela tanggungjawab beritahu kakitangan matahari suruhanjaya bumiputera kerjasama setiausaha tandatangan pesuruhjaya

warganegara

INGATAN ISTIMEWA UNTUK SEMUA GURU KATA MAJMUK BENTUK MANTAP (EJA TERPISAH) Gambar rajah Tengah hari Kereta api Reka bentuk Kanta tangan Alat tulis Jalan raya Atur cara Urus setia Bandar raya Terima kasih Cari gali Kemas kini Mata pelajaran

Hak milik

Yang kurik itu kendi, Yang merah itu saga; Yang cantik itu budi, Yang indah itu bahasa. Kalau ada sumur di ladang, Boleh saya menumpang mandi; Kalau ada umur yang panjang, Boleh kita berjumpa lagi.

Disediakan oleh paklongcikgu