Anda di halaman 1dari 24

ISU PELABELAN DAN PENGASINGAN

Click to edit Master subtitle style

4/20/12

PELABELAN

4/20/12

DEFINISI PELABELAN

Menurut kamus dewan, pelabelan ialah mengecap seseorang mempunyai sesuatu sifat yang tidak baik seperti jahat, suka menipu dan sebagainya.

Pelabelan juga boleh dianggap sebagai satu tanggapan atau penilaian yang dibuat berdasarkan pandangan individu itu sendiri terhadap sesuatu perkara. 4/20/12

IMPLIKASI KEPADA MURID

4/20/12

Kesan Positif Pelabelan Kepada Murid


Masalah murid-murid lebih difahami Mewujudkan kesedaran kepada masyarakat mengenai OKU dan kemudahan OKU P&P yang dilaksanakan oleh guru berfokus terus kepada kemahiran asas untuk berdikari

Membolehkan perkhidmatan khusus diberi kepada kanak-kanak untuk 4/20/12

Kesan Negatif Pelabelan Kepada Murid

Menyebabkan mereka berasa rendah diri Mewujudkan sifat pemalu yang tinggi Murid sering diketepikan dalam segala aktiviti yang diadakan di sekolah

Timbulnya pelbagai istilah negatif bukan sahaja menyebabkan murid 4/20/12

IMPLIKASI KEPADA guru

4/20/12

Kesan Positif Pelabelan Kepada Guru

Memudahkan guru membuat rancangan pengajaran individu Mengukur tahap murid berdasarkan ujian-ujian yang dilaksanakan Pelabelan dapat membantu dalam mengenal pasti faktor yang membawa kepada kecacatan atau masalah
4/20/12

Kesan Negatif Pelabelan Kepada Guru

Guru pendidikan khas disama tarafkan dengan murid Menimbulkan persepsi negatif guru aliran perdana terhadap guru pendidikan khas Dikatakan tidak mahu bercampur gaul dengan guru perdana Dipandang sebagai golongan kelas 4/20/12 kedua

IMPLIKASI KEPADA Ibu bapa

4/20/12

Kesan Positif Pelabelan Kepada Ibu bapa

Dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan anak mereka dan mengetahui strategi-strategi berkesan yang boleh digunakan untuk memaksimumkan potensi anak Mendapat kemudahan bantuan daripada kerajaan dan NGO
4/20/12

Kesan Negatif Pelabelan Kepada Ibu bapa

Tekanan psikologi dan rasa rendah diri Tidak dapat menerima persepsi masyarakat terhadap anak-anak mereka Mereka dilihat sebagai liabiliti bukannya sebagai aset
4/20/12

PENGASINGAN

4/20/12

DEFINISI PENGASINGAN

Pengasingan juga dikenali sebagai segregrasi Segregrasi merupakan pemisahan atau pengasingan antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan antaranya dari segi kawasan tempat tinggal, sistem 4/20/12 persekolahan, pengangkutan dan

JENIS PENGASINGAN
A.

Pengasingan (time-out, suspension) Menempatkan murid berasingan daripada kumpulan (penjuru bilik, bilik khas) Meletakkan murid duduk di sudut yang lebih jauh daripada murid lain Mengeluarkan murid daripada aktiviti kumpulan

4/20/12

Kesan Positif Kepada Murid


Mendapat tumpuan yang lebih Kemudahan infrastruktur yang lengkap Kurang masalah disiplin berlaku Kesan pembelajaran lebih baik

4/20/12

Kesan Negatif Kepada Murid

Peluang interaksi yang kurang dengan pelajar normal Masalah penyesuaian diri dalam masyarakat Kurang mendapat perhatian dan tanggungjawab ibu bapa Meningkatkan kecenderungan melabel dan menyalah label ke atas pelajar berkeperluan khas

4/20/12

Sokongan Dan Kerjasama

4/20/12

(a) Kerajaan

Peruntukan kewangan yang terus dari kerajaan Pengurusan kewangan Sekolah Bertaraf Pusat Tanggungjawab (PTJ) Sekolah bertaraf PTJ mendapat pertambahan sumber peruntukan dan kuasa berbelanja yang memudahkan pengetua membuat perancangan tentang pembangunan 4/20/12 akademik, kokurikulum dan

(b) Kerjasama pelbagai disiplin


Guru Pegawai Perubatan Ahli terapi Ahli psikologi

NGO - bekerjasama dengan pihak kerajaan dalam mengadakan aktiviti bersama masyarakat dalam 4/20/12 memberi kesedaran kepada

Masalah Pembelajaran Sebagai Satu Kontinum

4/20/12

a)

Kontinum = kelompok

a)

Lokasi Kedudukan bangunan / kelas yang terasing Masalah ruang yang terhad

4/20/12

c) Sosial Pergaulan yang terhad dengan warga sekolah Kurang penglibatan dalam aktiviti sekolah d) Kurangnya sokongan pihak pentadbir Layanan sebagai golongan kelas kedua
4/20/12

Sekian, Terima kasih

4/20/12