Anda di halaman 1dari 61

Pemulihan & Pengayaan

Konsep Pendidikan Pemulihan


Pendidikan pemulihan merupakan aktiviti P & P yang disediakan untuk menolong murid yang menhadapi masalah pembelajaran dalam menguasai sesuatu kemahiran dengan pendekatan, bahan pelajaran serta aktiviti yang alternatif. Di peringkat permulaan, murid di beri pendidikan pemulihan di dalam kelas biasa. Setelah berjaya menguasai kemahiran tertentu mereka dibenarkan menjalani aktiviti pengayaan. Jika didapati masih gagal dalam aktiviti pemulihan, mereka akan dihantar ke kelas pumulihan khas yang dikendalikan oleh guru pemulihan khas.

Rasional Pendidikan Pemulihan


1. Dalam kelas KBSR terdapat ramai pelajar. Mereka berbeza dari segi kebolehan & minat. Ada yang cepat belajar, ada yang lambat belajar. Jika murid lambat belajar dibiarkan, masalah pembelajaran mereka akan terus berhimpun. Oleh yang demikian pendidikan pemulihan perlu di sediakan di peringkat awal lagi.

2. Murid lambat biasanya lemah dari segi mental. Mereka perlu bimbingan dan tunjuk ajar guru secara individu atau kumpulan kecil.

3. Murid bermasalah pembelajaran mempunyai rendah keyakinan dirinya. Pendidikan pemulihan dapat membantu mereka mengatasi masalah pembelajaran dan seterusnya meningkatkan harga diri & keyakinan diri mereka 4. Murid lambat belajar lazimnya cepat kehilangan dorongan untuk datang ke sekolah. Mereka mungkin disindir atau disingkir oleh murid lain. Pendidikan pemulihan dapat mengurangkan kadar keciciran di kalangan murid yang lambat.

Objektif Pendidikan Pemulihan


Menguasai kemahiran tertentu dengan kaedah, bahan pelajaran serta aktiviti alternatif yang sejajar dengan kebolehan serta minat mereka. Menerima layanan individu mengikut kadar perkembangan mental. Mengatasi masalah akademik yang dihadapi mereka. Memperkembangkan potensi dan bakat mereka.

Menyertai aktiviti sosial di dalam dan di luar bilik darjah. Membina sifat keyakinan diri supaya mereka dapat berinterkasi secara berkesan dalam masyarakat. Meneruskan pelajaran mereka dalam sistem persekolahan biasa atau sekolah khas jika perlu. Menerima bahan pembelajaran yang lebih bermakna, iaitu lebih seimbang dengan kebolehan mereka. Menikmati pengalaman berjaya di alam persekolahan. Membina perhubungan yang sihat dengan guru kelas, guru pemulihan dan rakan sedarjahnya.

Masalah Penguasan Pembelajaran


Faktor-faktor yang Menyebabkan Masalah Pembelajaran: Masalah Pembelajaran Masalah Fizikal & Deria Masalah Kesihatan Masalah Mental Masalah Emosi

Faktor Pengajaran & Pembelajaran


Mungkin kaedah atau kandungan P & P tidak sesuai dengan sebilangan kecil murid. Kaedah menbosan mereka. Bahan P & P tidak difahami Bila pembelajaran tidak bermakna, murid akan mula benci guru & sekolah. Murid akan mula ponteng sekolah & ketinggalan dalam pelajaran mereka. Ini akan membawa kegagalan berhimpun. Lama-kelamaan murid tersebut akan tercicir dari sekolah.

Faktor Fizikal & Deria


Masalah pembelajaran disebabkan oleh keadaan fizikal yang buruk, kekurangan makanan, & penyakit. Menyebabkan penumpuan kurang, kegelisahan, keletihan. Kawalan motor yang lemah, penglihatan atau pendengaran yang kurang baik.

Tanda murid menghadapi masalah penglihatan


Bahagian tepi mata bertambah merah Tahi mata yang berlebihan Mata yang berair Mata yang bengkak Tingkah laku murid yang menjenguk ke hadapan Sentiasa menggosok mata Pergerakan yang terlalu kerap semasa membaca.

Tanda murid yang mengalami masalah pendengaran


Bacaan yang mendatar; tidak berubah intonasinya. Sebutan yang salah Cubaan untuk menghalakan telinga ke arah guru Ejaan yang lemah Kurang memberi perhatian Permintaan yang kerap untuk guru mengulangi sesuatu Sakit telinga

Masalah Pertuturan
Masalah pertuturan aka menjejaskan perkembangan bahasa seseorang murid dari segi lisan. Kecacatan mana-mana bahagian artikulator ( bibir, gigi, lidah, anak tekak, pita suara) akan menyebabkan murid kurang berupaya melafazkan bunyi dengan tepat. Masalah seperti ini menyebabkan murid gagal menyebut perkataan dengan tepat & bacaan mereka akan kurang sempurna.

Faktor Kesihatan
Masalah yang berkaitan dengan kesihatan adalah seperti berikut: Kekurangan makanan berzat akan menyebabkan keletihan dan kurang tumpuan terhadap pelajaran mereka. Keletihan kerana aktiviti fizikal: menolong ibu bapa di ladang, memasak, membasuh. Murid mudah hilang tumpuan di bilik darjah. Keadaan fizikal murid lemah menyebabkan murid mudah diserang penyakit lalu sentiasa tidak hadir ke sekolah.

Faktor Mental
Masalah mental mungkin disebabkan faktor berikut: Kesulitan yang dihadapi semasa lahir seperti kelahiran awal, penggunaan forsep, anoxia atau hypoxia (kekurangan oksigen). Kecederaan akal disebabkan kemalangan/ terjatuh dari tempat yang tinggi. Penyakit yang serang otak atau demam panas bagi tempoh yang lama.

Tanda murid mengalami masalah mental


Koordinasi fizikal yang kurang baik cara berjalan, berlari & menulis yang agak ganjil. Lampau aktif murid tidak dapat tumpukan perhatian pada sesuatu, ganggu kawan, tidak siapkan kerja sekolah. Sakit/ pening kepala Pertuturan kurang jelas Koordinasi penglihatan yang kurang baik.

Tanda Masalah Pembelajaran yang Disebabkan Masalah Kecacatan Mental


Tidak terdaya menyatukan bunyi supaya menjadi perkataan yang bermakna. Tidak terdaya menggunakan perkataan yang diketahui dalam pembentukan ayat. Kadar bacaan yang lambat Diskriminasi pendengaran yang lemah sukar membezakan sebutan perkataan Penumpuan yang kurang baik. Kebolehan mengingati turutan atau sekuens adalah terhad.

Faktor Emosi
Mungkin timbul akhibat darpada keadaan keluarga yang kurang harmonis, ketibaan seorang bayi yang baru, kes dibuli/disingkir di kelas. Perkara seperti ini boleh menyebabkan perasaan kecewa kerana mendapat perhatian yang kurang. Murid yang dibuli/disingkirkan oleh rakan akan berasa kurang selamat. Mereka akan mula menarik diri daripada aktiviti kumpulan. Murid introvert, pendiam tidak yakin mengemukakan soalan. Semua ini akan menambahkan masalah pembelajaran mereka.

Masalah Penguasaan Kemahiran 3M


Pendidikan pemulihan bertujuan untuk mengatasi masalah dalam pengurusan kemahiran membaca, menulis dan mengira. Masalah tersebut hendaklah dikenal pasti oleh guru yang hendak merancang dan melaksanakan satu program pendidikan pemulihan.

Contoh Masalah Membaca


1. Keliru dengan bentuk huruf yang seakan-akan sama. Contoh: h-n, c-e, f-t, g-q 2. Keliru dengan bentuk huruf yang terbalik. Contoh: w-m, h-y, u-n 3. Keliru dengan bunyi huruf yang seakan-akan sama Contoh: b-p. d-t, m-n 4. Tidak berupaya menyebut bunyi konsonan berganding awal yang bermula dengan sy, ng, dan ny. Contoh: Syak disebut sak 5. Keliru ketika menyebut perkataan yang seakan-akan sama rupa. Contoh: rumput disebut rambut kelapa disebut kepala Boleh kah anda memberi contoh Masalah Membaca yang lain?

Cara Mengatasi
1. Guru menunjukkan kad gambar. Murid dikehendaki menyebut nama benda yang dilihat. 2. Guru menunjukkan dan membaca kad-kad perkataan dan murid mengikuti guru. 3. Murid dikehendaki memadankan kad-kad perkataan dengan gambar. Selepas itu murid membaca kad-perkataan beberapa kali dengan bimbingan guru. 4. Murid cuba membaca tanpa dibimbing. 5. Setelah mahir membaca, murid akan menulis ayat di buku.

Contoh Masalah Lisan


Secara membunyi huruf yang seakan-akan sama. Contoh: c-e, g-q Keliru membunyi nama huruf yang seakan-akan sama bentuk. Contoh m-n, b-p Tidak boleh melakukan arahan yang didengar. Salah sususan ayat. Contoh: Ali pasar pergi Ali pergi ke pasar

Cara Mengatasi
1. Guru memberi arahan. 2. Guru memainkan pita rakaman yang mengandungi arahan yang sama beberapa kali. 3. Guru menerangkan makna arahan ini. Contoh: Sila buka tingkap. Kemudian guru menyoal murid tentang apa yang dia harus lakukan. Sekiranya tepat jawapannya, barulah dia diminta melakukan arahan itu. 4. Murid memberitahu apa yang dilakukannya. 5. Perbuatan tersebut diulangi untuk mengukuhkan pembelajaran.

Contoh Masalah Dalam Kemahiran Menulis


1. Perkataan yang ditulis tidak seimbang. 2. Huruf ditulis terlalu condong arah ke atas atau ke bawah. 3. Jarak huruf tidak seragam. 4. Mencampuradukkan huruf besar dan huruf kecil. 5. Menonjolkan pembalikan huruf. 6. Huruf yang bertindan tindih 7. .. Dan lain-lain masalah

Cara Mengatasi
1. Guru menyediakan kad huruf yang berkenaan. 2. Guru meminta murid menulis huruf pertama dan membunyikanya, musalnya c. 3. Guru meminta murid menulis huruf yang menjadi pasangan yang keliru dan membunyikannya, misalnya e 4. Guru mengimbaskan kad huruf dan meminta murid membunyikannya. 5. Guru meminta murid menunjukkan sama ada huruf c atau e. 6. Guru meminta murid menuliskan c atau e. 7. Guru menyusun beberapa kad huruf dan diminta murid menunjukkan c atau e. 8. Aktiviti tersebut diulangi bagi huruf yang lain yang menjadi masalah

Beri contoh masalah matematik yang di alami murid.

Contoh Masalah Matematik


Masalah 1: Keliru tentang nilai nombor Masalah 2: Keliru semasa menulis angka belas Masalah 3: Tidak boleh mengenal angka. Masalah 4: Tidak boleh menulis angka dengan betul Masalah 5: Tidak boleh melengkapkan nombor mengikut turutan menaik Masalah 6: Tidak boleh menyusun dua kumpulan nombor untuk menjadi ayat matematik

Cuba jelaskan bagaimana anda akan menbantu murid anda mengatasi masalah-masalah tadi

Cara-cara Pengesanan Kesukaran Pembelajaran


Pemerhatian Pentafsiran rekod prestasi Rekod profil Ujian kertas dan pensil Latihan harian Soaljawab/ Kuiz Cara-cara lain: ujian fizikal, temubual dengan guru kelas, ibu bapa.

Tanda-tanda Kesukaran Pembelajaran


Susah mengenal satu-satu huruf atau perkataan. Hiperaktif tidak berupaya untuk duduk diam. Mudah terpesong perhatian. Susah mengenal perkataan yang sama atau berbeza. Tidak berupaya melukis bentuk yang mudah Menunjukkan tulisan songsang. Lambat menyelesaikan kerjanya. Kebolehan penyusunan terhad. Pencapaian yang amat berbeza dalam mata pelajaran yang berlainan. Kurang berupaya mengikuti arahan lisan. Pengulangan kesilapan yang sama semasa cuba membetulkannya. Koordinasi yang kurang dalam penulisan.

Tanda keadaan emosi yang dapat diperhatikan


1. Tanda ketegangan 2. Konsep kendiri yang rendah 3. Tingkah laku agresif, negatif, kebudakbudakan, kemuraman. 4. Pendiam, suka berseorangan

Pentafsiran Rekod Prestasi


Bentuk senarai semak iaitu senarai kemahiran kecil Contoh: Mata Pelajaran Matematik Unit Pelajaran Ukuran Panjang Kemahiran:
menamakan unit piawai meter dan sentimeter, mengukur dalam unit sentimeter, mengukur dalam unit meter, menyatakan ukuran kepada sentimeter yang hampir

Pentafsiran Rekod Profil


Memberi gambaran tentang pencapaian murid secara keseluruhan. Disediakan pada penhujung penggal. Pencapaian murid dalam setiap mata pelajaran dicatatkan dalam bentuk gred.

Ujian Kertas & Pensil


Ujian objektif atau ujian subjektif. Pelbagai jenis ujian akan memberikan gambaran pencapaian murid dalam mata pelajaran yang berlainan.

Latihan Harian
Boleh berbentuk lisan atau bertulis. Kesilapan dalam jawapan lisan atau lenbaran kerja boleh memberi gambaran kepada guru tentang jenis kemahiran yang belum dikuasai oleh murid.

Soal Jawab/Kuiz
Dapat memberikan petunjuk yang segera tentang kefahaman murid dalam topik yang disampaikan. Maklum balas yang segara penting bagi guru merancang aktiviti pemulihan.

Langkah-langkah Khusus dalm Pengelolaan Sesi Pemulihan Kelas Biasa


Pengenalpastian Murid Penganalisisan Masalah

Perancangan
Pengajaran

Penilaian
Tindakan Susulan

Pengenalpastian Murid
Dengan menggunakan cara: Pemerhatian Pentafsiran rekod prestasi Rekod profil Ujian Kertas & Pensil Latihan Harian, Soal Jawab/Kuiz Temubual dengan guru kelas & ibu bapa

Penganalisisan Masalah
Dengan memerhati cara murid menjalankan aktiviti pembelajaran Perbualan diantara guru dengan murid Ujian bulanan dapat memberi maklum balas dengan meneliti kesilapan yang kerap berlaku. Arahan amali dapat memberi maklum balas tentang sejauh mana murid dapat mentafsir arahan guru dengan tepat. Ujian diagnostik.

Punca Faktor Masalah Pembelajaran:


Suasana sekolah Strategi Pengajaran-Pembelajaran Masalah Pengamatan Masalah Memberi Perhatian Kesediaan Belajar Sikap Negatif Masalah Keluarga Gangguan Emosi Ketidakhadiran Lemah Ingatan

Perancangan
Perancangan program pemulihan hendaklah berasaskan keperluan murid, iaitu aktiviti pembelajaran hendaklah bertujuan untuk mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti.

Prinsip Perancangan Pengajaran Pemulihan


1. Pengajaran pemulihan hendaklah seimbang dengan kebolehan murid. 2. Pengajaran pemulihan hendaklah menumpukan kepada kelemahan pembelajaran yang telah dikenal pasti. 3. Pengajaran pemulihan hendaklah selari dengan kesediaan belajar murid. 4. Elakkan daripada menyampaikan aktiviti pembelajaran yang terlalu banyak. 5. Aktiviti pemulihan hendaklah membolehkan murid memperoleh maklum balas dengan segera akan hasil kerja yang telah dibuatnya. 6. Aktiviti pemulihan hendaklah mengikut langkahlangkah kecil untuk membolehkan murid menguasai sesuatu konsep atau kemahiran.

7. Aktiviti pemulihan hendaklah melibatkan penggunaan pelbagai deria agar meningkatkan kefahaman serta ingatan murid. 8. Bahan-bahan untuk aktiviti pemulihan hendaklah sesuai dari segi saiz dan rupa yang menarik. 9. Pengajaran pemulihan hendaklah dirancang bagi memastikan adanya penggabungjalinan di antara komponen berbahasa dengan komponen bukan berbahasa. 10. Urutan pengajaran seharusnya bermula daripada yang senang kepada yang susah. 11. Latihan hendaklah disediakan di hujung pengajaran bagi memastikan sama ada satu pengajaran itu telah mencapai objektifnya. 12. Strategi pengajaran hendaklah melibatkan murid secara aktif.

Pengajaran
Langkah selepas perancangan ialah pengajaran. Di kelas biasa, guru biasanya menjalankan pengajaran pemulihan ketika murid lain sedang menjalankan aktiviti pengayaan atau membuat lembaran kerja. Pengajaran pemulihan boleh dijalankan dengan menggunakan salah satu daripada teknik berikut:
Pengajaran kumpulan kecil. Murid dalam kumpulan kecil mempunyai masalah yang sama. Pengajaran rakan sebaya. Seorang murid cerdas boleh diminta membimbing seorang atau lebih rakannya yang menhadapi masalah menjalankan aktiviti P & P itu. Pengajaran individu. Perhatian & bimbingan diberi kepada seorang murid tertentu untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.

Penilaian
Penilaian hendaklah dijalankan bagi memastikan sama ada objektif pengajaran pemulihan telah tercapai. Murid yang telah menguasai satu-satu kemahiran itu akan diberi pujian dengan tujuan meningkatkan keyakinan diri mereka.

Tindakan Susulan
Murid yang telah mencapai kejayaan akan dipindahkan ke kumpulan yang sejajar dengan kebolehannya. Murid yang masig lagi belum menguasai kemahiran tertentu akan dirujuk kepada guru pemulihan untuk pendidikan pemulihan yang lebih lanjut lagi.

Pengayaan

Konsep Pengayaan
Program pengayaan merupakan suatu rancangan pembelajaran yang dibentuk untuk murid memperolegi pelbagai pengalaman serta pengetahuan berdasarkan aktiviti yang sejajar dengan kebolehan mereka. Aktiviti haruslah menarik & mencabar supaya dapat mengenbangkan sikap berdikari, sifat ingin tahu, daya cipta, serta bakat kepimpinan murid-murid. Aktiviti pengayaan disediakan untuk SEMUA murid murid cerdas, sederhana & lambat. Aktiviti tersebut dijalankan setelah murid menguasai satu-satu kemahiran yang asas.

Rasional Program Pengayaan


Di dalam kelas terdapat murid yang cerdas, sederhana dan lambat. Setelah murid cerdas dan sederhana selesaikan kerja mereka, aktiviti pengayaan yang lebih menarik serta mencabar diberi kepada mereka. Murid lambat juga dapat mengalami aktiviti pengayaan setelah mereka berjaya menguasai satu-satu kemahiran tertentu. Aktiviti pengayaan yang disediakan hendaklah sejajar dengan aras kebolehan murid lambat ini.

Objektif Program Pengayaan


1. Menjalani aktiviti pembelajaran yang lebih mencabar. 2. Memperluaskan lagi pengalaman dan pengetahuan mereka. 3. Menggunakan masa lapang dengan bijaksana. 4. Menaruh minat terhadap bacaan. 5. Berminat untuk belajar sendiri. 6. Memupuk daya cipta. 7. Memupuk dan memperkembangkan sifat-sifat kepimpinan.

Prinsip Menjalankan Aktiviti Pengayaan


1. Bercorak belajar sendiri serta mempunyai arahan yang jelas. 2. Menarik, mencabar serta sejajar dengan kebolehan, minat dan bakat murid. 3. Berbentuk projek yang mengambil masa satu hingga dua minggu atau program harian. 4. Terdiri daripada aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran murid.

Pengelolaan Aktiviti Pengayaan


1. Bidang Di kelas KBSR pengayaan masih ditumpukan kepada bidang kemahiran asas. Iaitu membaca, menulis dan mengira. Dari segi aras kognitif, bahan pengayaan yang disediakan berlainan tarafnya.

2. Masa Program pengayaan boleh dijalankan dengan cara berikut: 1. Dalam masa tertentu pada setiap hari. 2. Setelah menguasai sesuatu kemahiran atau sekumpulan kemahiran. 3. Setelah menguasai keseluruhan kemahiran di dalam satu unit pembelajaran.

Dengan cara (1), murid daripada kumpulan cerdas, sederhana dan lambat akan menjalankan aktiviti pengayaan pada masa yang sama setiap hari. Dengan cara (2), murid yang telah menguasai suatu kemahiran akan terus mempelajari kemahiran berikutnya mengikut kebolehan mereka. Murid yang belum menguasai sesuatu kemahiran akan diberi aktiviti pemulihan. Dengan cara (3), murid yang telah menguasai taraf pencapaian yang ditentukan di dalam suatu unit pembelajaran dibenarkan meneruskan dengan aktiviti pengayaan. Bagi murid yang belum mencapai tahap pencapaian tersebut, aktiviti pemulihan akan dijalankan.

Aktiviti & Bahan


1. Bercorak belajar sendiri. Ia harus mengandungi arahan yang jelas agar murid dapat menjalankan tanpa banyak tunjuk ajar dari guru. 2. Boleh dijalankan secara individu atau kumpulan. 3. Menarik, mencabar serta sesuai dengan kebolehan, minat dan bakat murid yang berbeza-beza. 4. Boleh berbentuk aktiviti harian atau berbentuk projek yang mengambil masa satu atau dua minggu. 5. Mengandungi bahan-bahan yang pelbagai jenis sama ada dibuat sendiri atau dibeli. 6. Berkaitan dengan kemahiran yang telah dipelajari sama ada secara langsung atau tidak langsung. Jenis aktiviti pengayaan terdiri daripada: Bacaan Tambahan, Kerja Projek, Permainan, Rekreasi

Bacaan Tambahan
Tujuan: supaya murid dapat mempertingkatkan lagi pengetahuan dalam bidang bahasa. Bahan bacaan boleh terdiri daripada kad bacaan, buku cerita, karangan murid, majalah kanak-kanak, potongan akhbar, risalah. Bacaan tambahan boleh dijalankan di dalam kelas atau perpustakaan. Guru berperanan sebagai pembantu kepada murid dengan memilih bahan yang sejajar dengan minat dan kebolehan murid. Murid digalakkan menyimpan rekod kemajuan membaca. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan tentang bahan yang dibaca untuk mengetahui kebenaran rekod.

Garis Panduan Menyediakan Kad Bacaan Tambahan


1. Bahan bacaan bolehlah berbentuk puisi, penerangan, dialog, teka-teki, cerita, iklan, dan berita. 2. Illustrasi yang digunakan hendaklah berwarna-warni serta menarik. Ia boleh mengikut bentuk benda sebenar atau kartun. 3. Saiz tulisan hendaklah cukup besar, terang jelas serta mudah dibaca. 4. Bahasa yang digunakan hendaklah sejajar dengan kebolehan murid. 5. Tajuk yang dipilih hendaklah sejajar dengan peringkat pembelajaran murid. 6. Dalam satu mata pelajaran, unsur mata pelajaran lain hendaklah diserapkan.

Kerja Projek
Projek merupakan suatu rancangan kerja yang melibatkan murid dalam suatu kajian terhadap sesuatu perkara yang dipelajari atau diminati. Kerja projek menggalakkan murid bertambah aktif, kreatif serta berinisiatif. Sifat bekerjasama dan bertukar-tukar pendapat juga dapat dikembangkan. Tempoh yang digunakan berbeza dari empat puluh minit hingga seminggu atau lebih.

Contoh Projek
Menyediakan carta cuaca. Mengumpul setem mengumpul poskad pelbagai ibu kota dan tempat bersejarah. mengumpul berbagai jenis daun kering. Menyiapkan zoo mini. Menyediakan akuarium yang mengandungi pelbagai ikan. Melabelkan barang di dalam kelas. Menghias kelas. Menyediakan buku skrap yang mengandungi gambar perdana menteri, raja & tokoh dari pelbagai negeri dsbnya. Melengkapkan setiap sudut pembelajaran seperti Sudut Bahasa, Sudut Sains, & Sudut Matematik.

Mengadakan lakonan berdasarkan petikan yang dibaca. Membersihkan dan menanam berbagai jenis tanaman di kebun sains. Membaut lawatan ke stesem memproses, kilang dsbnya yang berkaitan dengan topik pelajaran.

Permainan & Rekreasi


Kedua-dua aktiviti ini bertujuan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Aktiviti terdiri daripada permainan pendidikan dan permainan untuk rekreasi. Permainan yang boleh diadakan adalah seperti catur, sahibba, ular & tangga, jigsaw puzzle, congkak, dam, bermain dengan blok, bentuk bulat, segiempat, segitega, menyambung titik-titik supaya membentu suatu gambar, teka-teki, teka silang kata. Dalam persediaan permainan, ia harus cantik, berupaya menarik minat, mencabar & menyeronokkan.

Aktiviti
Kumpulan 1: Rancangan satu aktiviti pemulihan bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia. Kumpulan 2: Rancangan satu aktiviti pemulihan bagi mata pelajaran Matematik. Kumpulan 3: Rancangan satu aktiviti pengayaan bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia. Kumpulan 4: Rancangan satu aktiviti pengayaan bagi mata pelajaran Matematik.