Anda di halaman 1dari 9

SELAMAT SEJAHTERA

KATA PENGUAT

BERFUNGSI UNTUK MENGUATKAN SESUATU PENYATAAN ATAU AYAT

Kata Penguat Hadapan Hadir di hadapan kata adjektif Jenis Kata Penguat

Kata Penguat Belakang Hadir di belakang kata adjektif

Kata Penguat Bebas Hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif

Contoh Kata Penguat Hadapan Kata Adjektif


Ter, paling & terlalu tidak boleh digunakan bersama-sama sekali kerana ayat itu sudah menunjukkan darjah paling tinggi Di kampung itu, rumah Ali yang paling besar sekali. ( salah ) Di kampung itu, rumah Ali yang paling besar ( betul ) Di kampung itu, rumah Ali yang besar sekali. ( betul )

Contoh Kata Penguat Belakang Kata Adjektif:


Amat, sangat dan sungguh boleh digunakan bersama-sama sekali Pokok itu amat tinggi sekali. Suaranya sangat merdu sekali . Jam itu sungguh mahal sekali. Murni murid yang tersangat pandai sekali. Ter-boleh digunakan dengan amat dan sungguh.Contoh: Bangunan itu teramat tinggi.

Contoh Kata Penguat di Hadapan & Belakang Kata Adjektif:

Anak-anak jiran saya masih belum


bersekolah kerana masih amat kecil. Kami masih dapat mengajar Ali kerana ia masih belum terlalu jauh.

Contoh Kata Penguat di Hadapan & Belakang Kata Adjektif:

Pemain itu belum sangat pandai

walaupun telah lama dilatih. Kami terasa sungguh masih letih walaupun terlalu lama berehat. Sesudah mengikuti latihan berkalikali mereka benar telah pandai.

Latihan tatabahasa
1. Ali bermain bola