Anda di halaman 1dari 19

KURSUS PENYEBARAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP)

Click to BENGKEL PENGHASILAN EVIDEN edit Master subtitle style

PENDIDIKAN SENI VISUAL PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) KINTA UTARA TINGKATAN 1 2012.

4/24/12

AHLI KUMPULAN
1. UMMI LATIFAH BT KAMARI
(SMK. SERI PUTERI, IPOH)

2. MASITA BT MUSLIM
(SMK. PINJI, IPOH)

3. NG PEK KUAN
(SMK. PUSING, BATU GAJAH)
4/24/12 4. ZURAINI BT ABDUL RAHMAN

Anda dikehendaki menghasilkan lukisan rupa geometri dan organik dari objek buatan manusia dan objek alam semulajadi .
Hasil lukisan anda hendaklah berdasarkan

TAJUK

spesifikasi berikut:
Media :Pensel, pensel warna, pastel dan

pen.
Teknik
4/24/12

:Garisan titik, Campuran (Garisan dan Gosokan)

DEFINISI
Lukisan merupakan satu teknik menggambar dengan menggunakan media kering atau warna yang paling minimum.
4/24/12

RUPA GEOMETRI
Rupa geometri ialah yang mempunyai sudut seperti: Bulatan, kon, silinder, segi tiga, segi empat dan lain4/24/12 lain.

RUPA ORGANIK
Rupa organik ialah rupa bebas tanpa sudut, seperti: Rupa daun, rupa ikan,

4/24/12

HASIL PELAJAR
1. TEKNIK : TITIK

MEDIA : PEN TEMA : LUKISAN ALAM SEMULAJADI

4/24/12

B3D1E1
- - Pelajar tahu, faham dan membuat aplikasi ASR 4/24/12

-Menghasilkan lukisan

B3D2E1

Pelajar tahu, faham dan buleh buat. dengan beradab.


-

Pelajar dapat mengaplikasikan ASR dalam penghasilan lukisan.


-

4/24/12

B5D2E1
Mengaplikasi ASR, media yang sesuai, teknik yg betul, & kreatif.
-

Pelajar mematuhi prosedur yg dipanggil beradab.


-

Boleh apresiasikan hasil kerja dengan menggunakan istilah seni yg baik


-

4/24/12

Pelajar dapat manipulasikan teknik dan mematuhi proses dengan betul dan kreatif
-

HASIL PELAJAR
2. TEKNIK : GARISAN OLAHAN TON MEDIA : PASTEL TEMA : LUKISAN ALAM SEMULAJADI

4/24/12

B3D1E1
Pelajar tahu, faham dan boleh menghasilkan lukisan menerusi proses , menggunakan alat, media dan bahan.
-

4/24/12

B4D1E1
-

Pelajar tahu,

faham dan buleh buat dengan beradab. -Pelajar dapat mengaplikasikan ASR dalam penghasilan

4/24/12

B5D2E1
- - Pelajar dapat

mengaplikasi ASR, media yang sesuai, teknik yg betul, & kreatif.

- -Pelajar mematuhi

prosedur yg dipanggil beradab.

4/24/12

HASIL PELAJAR
3 TEKNIK : CAMPURAN
(GARISAN & GOSOKAN)

MEDIA : PENSEL TEMA : LUKISAN RUPA GEOMETRI


4/24/12

B3D1E1
Pelajar tahu, faham dan membuat aplikasi ASR
-

Menghasilkan lukisan
4/24/12

B4D2E1
- Pelajar tahu, faham & boleh buat dengan beradab. - Pelajar dapat memilih & menggunakan media & teknik yg betul dalam menghasilkan lukisan.

4/24/12

B5D2E1
- - Pelajar dapat

mengaplikasi ASR, media yang sesuai, teknik yg betul, & kreatif.

- -Pelajar mematuhi

prosedur yg dipanggil beradab.

4/24/12

SEKIAN, TERIMA KASIH

4/24/12