Anda di halaman 1dari 12

SSW111 Falsafah, Nilai Dan Etika Kerja Sosial.

KONSEP NILAI DAN ETIKA


Dr. M. FADHIL NURDIN
Nur Akmal Fatin bt Azahari Amirah Bt Rahmad Nurul Atirah Bt Abd Rahim Nazurah Bt Mohd Noh 113181 110328 110441 107898

NILAI (VALUE)
Definisi: satu set prinsip moral / etika yang asas yang patut diikuti oleh pekerja sosial. (Banks, 2001, p. 6) Satu set kepercayaan terhadap perkara-perkara yang dilihat sebagai baik, ideal, dihargai dan dipandang tinggi. Asas panduan tingkah laku yang selalunya timbul hasil pengalaman peribadi atau masyarakat. Nilai terhasil daripada budaya dan agama sesuatu masyarakat.

5 NILAI UTAMA KERJA SOSIAL


KEADILAN SOSIAL

Percaya bahawa setiap manusia berhak mendapat bantuan bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Pekerja sosial bertanggungjawab membantu mencari jalan penyelesaian tehadap klien.

MENGHORMATI NILAI DAN MARUAH KLIEN

Pekerja sosial perlu percaya bahawa setiap individu mempunyai nilai, kepercayaan, cara hidup dan tingkah laku tersendiri. Tidak bersikap menilai klien serta menerima klien seadanya.
Pekerja sosial mestilah bersikap boleh dipercayai trustworthy Mestilah bersikap jujur, bertanggungjawab serta mengamalkan prinsip etika.

NILAI INTEGRITI

NILAI KECEKAPAN

Memerlukan pekerja sosial mengamalkan pengetahuan dan kebolehan ,meningkatkan serta membangunkan kepakaran profesional mereka. Pengawalseliaan sendiri (self-regulation) juga memerlukan pekerja sosial berwaspada kepada masalah yang boleh menjejaskan kecekapan profesional mereka.

KERAHSIAAN

Kerahsiaan : klien memberi persetujuan dalam apa jua informasi berkaitan dengan dirinya. Menyimpan dan merekod maklumat atau rekod klien dengan sebaik mungkin.

ETIKA
Berasal daripada perkataan Greek: Ethikos- theory of living well. (Wendy
Bowles.2006)

Etika merujuk kepada apa yang dilihat sebagai suatu tindakan yang betul atau salah. Ia terdiri daripada peraturan-peraturan yang memandu tingkahlaku seseorang.

6 PRINSIP ETIKA
PS perlu sedia memberikan perkhidmatan yang diperlukan PEMBERIAN PERKHIDMATAN oleh klien

KEADILAN SOSIAL

PS perlu adil dalam menghulurkan perkhidmatan mereka Perlu mengubah ketidakadilan sosial di dalam satu-satu mayarakat

MENGHORMATI MARUAH DAN HARGA DIRI KLIEN

Hargai maruah, budaya, & etnik klien tersebut

KEPENTINGAN PERHUBUNGAN KEMANUSIAAN

PS perlu kenalpasti, memahami dan menghargai kepentingan hubungan antara manusia

KEJUJURAN DAN INTEGRASI

PS perlu jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas seiring dengan matlamat, niai-nilai, prinsip-prinsip, etika dan praktis kerja sosial.
PS perlu cekap di dala bidang yang diamalkan. Kecekapan merujuk kepada keupayaan memperbaiki dan memperkayakan pengetahuan, kemahiran, mempelajari perbezaan budaya & aplikasi nilai/prinsip/etika kerja sosial

KECEKAPAN

4 FUNGSI ASAS KOD ETIKA:


Panduan untuk menjalankan dan membuat keputusan secara beretika. Melindungi pengguna daripada penyelewengan atau penyalahgunaan. Menyumbang kepada status professional pekerja sosial.

Mengekalkan identiti professional pekerja


sosial. (Wendy Bowles.2006)

STANDARD ETIKA
klien Rakan setugas

Masyarakat

6
Profesion
Ahli professional

Tempat kerja

KOD ETIKA MENGIKUT NEGARA


Australian Code of Ethics (2000) National Association of Social Worker (USA) Code 1999
Maruah dan Nilai Individu

Maruah Manusia dan Nilai

Keadilan Sosial

Keadilan Sosial

Perkhidmatan Kepada Masyarakat

Perkhidmatan

Integriti

Kepentingan Hubungan Manusia

Reference
Bowles, Wendy.& Collinggridge.Michael, (2006). Ethical Practice In Social Work DuBois, B. & Miley, K.K (1999) . Social Work: an Empowering Profession (3rd edition) Haris Abd. Wahab, M. Fadhil Nurdin (2012). Falsafah Kerja Sosial. http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/ view.php?id=398072&section=2.4.2