Anda di halaman 1dari 12

TEORI PEMUSATAN PERORANGAN (HUMANISTIK) ( CARL ROGERS)

ASAS TEORI PERORANGAN


Pandangan terhadap manusia Merujuk kepada konsep kemanusiaan. Mempunyai maruah serta harga diri dan harus dihormati. Berkebolehan untuk menangani perasaan, pemikiran dan tingkahlaku masing-masing. Berpotensi untuk melakukan perubahan yang konstruktif serta perkembangan peribadi ke arah kehidupan yang memuaskan.
2

Rogers : Melihat manusi pada asalnya baik, cekap, berkeupayaan, sosial, sentiasa bergerak ke hadapan dan berkembang.
Teori ini adalah pendekatan kepada klien itu sendiri di mana menolong klien mencari kekuatan dalam diri sendiri.

KONSEP TEORI PERORANGAN


Berteraskan konsep psikologi kemanusiaan (humanistik) Andaian teori tentang manusia ialah manusia boleh dipercayai, mempunyai kebolehan untuk memahami diri dan menyesuaikan diri. Manusia juga dilihat sebagai rasional dan mempunyai keupayaan untuk menentukan nasibnya. Manusia juga dilihat mampu untuk berkembang sendiri. 4

Konsep kendiri adalah lebih fleksibel, terima apa yang berlaku dan berpijak dibumi yang nyata. Pendekatan humanistik melihat manusia dimotivasikan ke arah positif, mempunyai potensi ke arah nirwana kendiri. Manusia dilihat sebagai rasional dan mempunyai keupayaan untuk menentukan nasibnya.

Jika diberi persekitaran yang menggalakkan, manusia dikatakan bercambah dan tumbuh. Melihat manusia sebagai baik @ paling tidak sebagai neutral.

Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan. Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah. Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku. Emosi mempengaruhi perasaan. Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan. Kebudayaan mempengaruhi persepsi diri dan persepsi orang lain terhadapnya. Status sosial keluarga.

FAKTOR MEMPENGARUHI KONSEP KENDIRI

PERANAN KAUSELING
Kedua-dua pihak hendaklah berada dalam konteks psikologikal. Klien berada dalam keadaan tidak kongruen.

Guru bimbingan dan kaunseling berada dalam keadaan kongruen dan terlibat dalam hubungan kaunseling.

Guru bimbingan dan kaunseling mengamalkan penerimaan positif tanpa syarat terhadap klien. Guru bimbingan dan kaunseling bersifat empati terhadap kerangka rujukan klien. Sifat empati dan penerimaan positif tanpa syarat berjaya tercapai dalam sesi kaunseling.

TEKNIK UNTUK MEMBANTU KLIEN


Sebenarnya, tidak ada satu set teknik yang khusus dalam teori ini. Sebaliknya seorang kauselor perlu melayan, mendengar secara aktif dan mgunakan semua kemahiran-kemahiran asas kominikasi untuk menerima segala luahan klien.

10

Namun begitu Teori Pemusatan ini menekankan aspekaspek tertentu dalam keberkesanan teorinya iaitu:

Ketulenan :- Perasaan, kelakuan, sikap, pemikiran adalah sama atau selari. Sama ada apa yang ada dalam diri klien dan yang klien tunjukkan.
Tidak terikat dengan peranan. Bersifat spontan Tidak bersifat defensif Bersifat tekal Membuat perkongsian diri
11

Penerimaan Positif tanpa Syarat :bersikap penyayang tanpa syarat. Berempati : merasai apa yang klien rasa dan nyatakan secara lisan.

Secara keseluruhannya Teori Pemusatan Klien adalah bertujuan menolong klien menjadi dirinya yang sebenar (real-self)
12