Anda di halaman 1dari 12

KURIKULUM MASA DEPAN

DISEDIAKAN OLEH: JOHARA BEEVI BINTI SAJAHAN M20112001260

KURIKULUM
-Asal dari perkataan Latin laluan dalam sesuatu pertandingan. -Awal abad 20 kandungan & bahan pembelajaran yang berkembang apa itu persekolahan. -Frank Bobbit (1918) buku The Curriculum huraikan kurikulum sbg : i) Seluruh pengalaman, yg tak terarah dan terarah, tertumpu kpd perkembangan kebolehan individu. ii) Latihan pengalaman langsung secara sedar digunakan oleh sekolah utk melengkap dan menyempurnakan pendedahannya. Tekankan kpd pemupukan perkembangan individu di sekolah.

-John Dewey (1902,halaman 5)- bukunya The Child and The Curriculum- kurikulum sbg pengajian di

sekolah dengan mengambil kira kandungan dari masa lampau hingga masa kini.
-bukunya Democracy and Education (1916,halaman 125)-

skema kurikulum harus mengambil kira penyesuaian pembelajaran dgn keperluan sesebuah komuniti.
-Valiga, T & Magel, c., (2001)- urutan pengalaman yg

ditetapkan oleh sekolah utk mendisplinkan cara berfikir & bertindak.

-Doll, R. (1996)- kefahaman mengembangkan kemahiran & mengubah


sikap serta menghargai & mempelajari nilai2 murni di sekolah.

-Dillard & Laidig, (1998)- pengalaman pembelajaran yg dirancang & dibimbing serta hasil pembelajaran yg diinginkan yg dibentuk scr sistematik dgn pembinaan semula ilmu & pengalaman di sekolah bagi pertumbuhan sosial peribadi scr berterusan. -kurikulum mpunyai matlamat awalan utk dicapai, isi kandungan, proses & pengalaman yg dipilih utk mudahkan pembelajaran. -Laporan Jawatan kuasa Kabinet 1979, dlm konteks Malaysia kurikulum didefinisikan sbg:-Semua perancangan pendidikan yg dilaksanakan oleh sekolah @ institusi pendidikan adalah utk mencapai matlamat pendidikan. i) sukatan & kandungan m/pelajaran dgn aktiviti P & P. ii)kurikulum sukan, persatuan & unit beruniform.

-Akta Pendidikan 1996; pendidikan (Peraturan Kurikulum Kebangsaan) 1997- definisikan Kurikulum Kebangsaan sbg :JENIS-JENIS KURIKULUM 1) Kurikulum tersembunyi 2) Kurikulum bertulis 3) Kurikulum yang diajar 4) Kurikulum yang dialami / pelajari 5) Kurikulum masa depan 6) Kurikulum yang diuji 7) Kurikulum sokongan 8) Cadangan kurikulum

KURIKULUM MASA DEPAN -Merangkumi pendekatan berpusatkan murid- memahami kekuatan & kelemahan masing2 serta berupaya belajar. -pengalaman belajar direka pengetahuan baru bg melahirkan celik akal melalui banding beza, membuat induksi, deduksi & menganalisis. - pengalaman belajar-menggunakan pengetahuan bg membolehkan mereka membuat keputusan & utk membentuk pemikiran kritikal, kreatif & futuristik serta penyelesaian masalah. - 3 pendekatan boleh digunakan utk laksanakan visi ini : i) pelbagai cara penyampaian digunakan utk bekalkan kandungan dgn gunakan pelbagai strategi. ii) kurikulum dibina sbg modul & diakses melalui rangkaian jaringan. iii) bahan, pengalaman & sokongan diperolehi dari pelbagai sumber & disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum.

MODEL KURIKULUM -Terdapat pelbagai model kurikulum oleh Raplh Tyler (1949), Hilda Taba (1966), Stenhouse (1975) dan Stake (1976). Model Perkembangan Tyler -Berdasarkan 4 soalan asas i) Apakah tujuan pendidikan yg perlu dicapai oleh sekolah? ii) Apakah pengalaman pendidikan yg boleh diberikan yg mungkin dapat mencapai tujuan tersebut?
iii)Bagaimanakah pengalaman pendidikan ini boleh disusun scr berkesan? iv) Bagaimanakah dapat kita tentukan sama ada tujuan ini boleh dicapai @ sebaliknya?

Model Perkembangan Taba -Kurikulum- rancangan untuk bertindak. -Pendekatan bawah ke atas (bottoms-up) guru memainkan peranan utama. -Peraturan tertentu utk membina kurikulum & guru harus membantu dalam proses perkembangannya. -7 langkah dlm perkembangan kurikulum adalah:-

i) mendiagnosis keperluan ii) pembentukan objektif iii) pemilihan kandungan iv) pengurusan kandungan v) pemilihan pengalaman pembelajaran vi) pengelolaan aktiviti pembelajaran vii) penilaian

Model Perkembangan Stenhouse -Kurikulum sbg satu proses. -kurikulum berkaitan dgn interaksi guru, murid dan ilmu. -kurikulum perkara sebenar yg berlaku dlm bilik darjah & dilakukan oleh seseorang utk membuat persediaan & penilaian. -Dihubungkaitkan dgn set penakulan pratikal Aristotle. -Penyampaian dlm satu bentuk terbuka untuk penelitian kritis & boleh diterjemahkan ke bentuk pratikal. - Membuat penyediaan asas utk merancang sesuatu kursus, mengkaji scr emperikal & mempertimbangkan alasan scr pratikal. a) Perancangan -prinsip pemilihan kandungan -prinsip perkembangan startegi pengajaran -prinsip membuat keputusan tentang urutan -sbg panduan -maklumat ttg kepelbagaian kesan dlm konteks yg berbeza

Faktor mempengaruhi pembentukan & perubahan kurikulum

i) Kerajaan

ii) Kandungan kurikulum iii) Keperluan negara & masyarakat iv) Keperluan universal v) Keperluan individu vii) Matlamat & prioriti program

Rumusan
- Kurikulum adalah rancangan utk pembelajaran. - Perkembangan kurikulum ialah proses yg dinilai, diterjemah & disusun dlm pengalaman pembelajaran. - Perkembangan kurikulum - Menganalisis, mereka bentuk, melaksanakan & menilai. - Kurikulum segala pengalaman pembelajaran yg dirancang & diarahkan sekolah utk mencapai matlamat pendidikan.

CADANGAN
- Kurikulum perlu diubah kepada pembentukkan diri individu. - Memberikan lebih tumpuan kepada pengurusan diri individu. - Tidak membebankan murid dengan ke arah akademik shj tetapi lebih kepada keperluan hidup. - Kurikulum juga boleh ditambahbaik dengan memasukkan bidang pertanian ,jahitan , dobi dan sebagainya.

-Bagi pemarkahan untuk peperiksaan haruslah diambil dari


latihan amali. Tidak stresskan murid.

-Wujudkan satu center dlm sekolah, cth:-Down, Autisme.