Anda di halaman 1dari 8

Guru sebagai agen perubahan dan pengekal tradisi

NUR AFIFAH NOR AZIE MAGDELINA JESSICA LEROY LIAU JOHN

Agen perubahan
Perubahan merupakan antara satu konteks di mana

berlakunya sesuatu yang berlainan dari yang asal. Perubahan yang berlaku adalah baik atau pun sebaliknya.

Jika dilihat dari aspek pendidikan di Malaysai, guru

turut memainkan peranan dalam menjadi menjana transformasi pendidikan. Dari aspek teknologi, guru merupakn insan yang bertangungjawab menggunakan teknologi yang ada dalam menyampaikan maklumat. Kerana teknologi itu merupakan sesuatu yang memudahkan dan meningkatkan taraf hidup pengguna.

Jika dilihat dari teknologi dalam pendidikan, bahan

bantu mengajar berubah mengikut zaman. Ini sekali gus dapat meransang minda murid untuk berfikiran kreatif dan kritis. Selain itu,

Pengekal tradisi
Tradisi merupakan kebiasaan yang diamalkan sejak

turun-temurun. Tradisi yang diamalkan sejak dahulu lagi haruslah dikekalkan untuk memartabatkan sistem pendidikan di malaysia. Kerjaya sebagai seorang guru sejak dahulu lagi disanjung tinggi. Oleh itu, guru hendaklah memastikan persepsi itu tidak hilang dengan mengamalkan disebabkan ketidak intergritinya seorang guru.

Antara tradisi lain yang ada dalam malaysia sejak

penubuhannya pada september 1963 ialah perpaduan. Guru hendaklah menerapkan nilai patriotisme yang tinggi dalam kalangan murid agar perpaduan negara tetap menjadi kebangaan rakyatnya.

Guru juga hendaklah memastikan ajaran agama bagi

setiap rakyat adalah dalam kondisi yang baik. Ini bermaksud untuk mengelakkan berlakunya kesongsangan dalam masyarakat. Nilai moral yang tinggi hedaklah menjadi objektif pihak guru. Nilai hormat menghormati hendaklah dimulakan disekolah agar murid-murid terbiasa dengan budaya berbudi pekerti.

Nilai seorang guru yang mampu menjadi penyuluh

kepada murid-murid hendaklah dikekalkan. Kita tidak mahu guru hanya berperanan untuk menghadirkan diri ke kelas dan menghabiskan silibus. Nilai guru sebagai penunjuk arah,ahli pedagogi dan sebagainya hendaklah dikekalkan