Anda di halaman 1dari 20

Lima Proses Piawaian National Council of Teachers of Mathematics (2000) dan Kaitan Dengan Pembelajaran Matematik oleh Kanak-Kanak

Prasekolah *Hubungkait *Gambaran


Disampaikan oleh : Azizah Binti Azizan Ainul Syahirah Binti Yusop Norfarhadiana Binti Hassan

Proses piawai merujuk kepada proses matematik yang mana melalui proses tersebut kanak-kanak memperolehi dan mengguna pengetahuan matematik.

Kelima-lima proses harus tidak boleh dipisahkan dari piawai kandungan dalam kurikulum matematik, malah ia harus dilihat sebagai aspek yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran.

Apa yang akan kita fokuskan?????

Pentingnya hubungkait ini

Soalan ini ditujukan khas kepada

Soalannyaa
Sebagai guru, bagaimanakah anda memberi penerapan kepada murid tentang perkaitan konsep matematik melalui kehidupan seharian berdasarkan NCTM??????????

Bantu murid cari perkaitan idea matematik dengan kehidupan seharian secara : 1. Informal 2. Pemikiran abstrak 3. Pemikiran intuisi

Pemaparan konsep atau perhubungan semasa proses penyelesaian masalah dan hasil. Pemahaman konsep matematik lebih efektif dan bermakna melalui pengajaran guru dan penerokaan sendiri.

Kepentingannyaa.
Menjana murid berfikir secara konkrit dan abstrak. Membantu proses penyelesaian masalah.

Next question goes to

Soalannya
Apa yang anda faham dengan pemahaman konsep matematik akan lebih bermakna dengan penerokaan sendiri????? Berikan contoh.

Soalan cepumas..
Nyatakan seorang tokoh pendidikan awal kanak-kanak yang mengaitkan persekitaran dengan pembelajaran Apakah kepentingan teori yang dikemukakan ini???

Jawapan diperlukan dari..

Jom tengok video

RUJUKAN
http://eprints.utm.my/4268/1/74141.pdf syedabdulhakimmp051114d07ttt.pdf http://p4tkmatematika.org/downloads/sma/S TRATEGIPEMBELAJARANMATEMATIKA

Anda mungkin juga menyukai