Anda di halaman 1dari 25

EN. AZIZAN BIN PUTEH Jabatan Pend.

Jasmani & Kesihatan IPG Kampus Perlis

DEVIASI DALAM SUKAN PJM 3117

MASALAH YANG TIMBUL KETIKA BELAJAR DEVIASI DALAM SUKAN Punca deviasi berlainan dan tiada satu teori yang dapat menjelaskan@menerangkannya Perlakuan yang diterima dalam sukan mungkin tidak diterima dalam masyarakat Salahlaku dalam sukan sering melibatkan norma yang diragui daripada penolakan norma

Prestasi dan latihan telah menjadi masalah perubatan

DEFINISI DEVIASI SUKAN


Conflict Theory Deviasi melibatkan perlakuan/perbuatan yang dipengaruhi oleh minat orang yang mempunyai kuasa. Perlakuan daripada orang yang kurang berkuasa seringkali dikatakan salah Deviasi dapat diatasi dengan cara penyelarasan kuasa. Functionalist Theory Deviasi melibatkan penolakkan matlamat yang telah diterima Deviasi disebabkan oleh kesalahan dalam masyarakat/sosialisasi Deviasi boleh dikawal dgn kuatkuasa undang - undang

ETIKA DAN DEVIASI SUKAN

A set of norms that many people in power and performance sports accept and reaffirm as the dominant criteria for defining what it means, in their social worlds,to be an athlete and to successfully claim an identity as an athlete

NORMA ETIKA SUKAN


Atlet terpaksa berkorban untuk pertandingan Atlet berusaha bersungguh sungguh untuk berjaya Atlet terima risiko dan bermain dalam keadaan sakit Atlet terima istilah tiada yang mustahil

MENGAPA ATLET TERTARIK DENGAN


OVER CONFORMITY
Sukan merupakan sesuatu yang menarik dan

mencabar
Menjadi pilihan utama untuk bermain

ATLET YANG HAMPIR OVER CONFORMITY KEPADA ETIKA SUKAN


Atlet yang rendah diri dan kuat perlu diterima sebagai seseorang dalam sukan Atlet yang melihat pencapaian dalam sukan sebagai satu cara untuk maju ke hadapan,ternama dan penting

Deviant Overconformity and Group Dynamics


Following the Norms of the Sport Ethic

Special Bonds Among Athletes

Hubris

PROSES SOSIAL DALAM KUASA ELIT & PRESTASI SUKAN

Menghubungkan atlet dengan cara melazimkan Overconformity kepada etika sukan Mengasingkan atlet bertujuan untuk melahirkan rasa hormat sesama mereka. Beri panduan kepada atlet untuk membina HUBRIS

HIPOTESIS DEVIASI DI KALANGAN ATLET


Deviasi terjadi apabila : Kebiasaan mengambil risiko Atlet diasingkan dari dunia luar Atlet terlampau bermegah-megah

Masyarakat melihat atlet itu istimewa apabila terlibat dalam sesuatu perkara yang lain daripada yang lain.

Mengatasi deviasi Overconformity dalam sukan

Mengenalpasti jenis-jenis dan dinamik OC di kalangan atlet

Berfikiran kritikal tentang makna, organisasi dan tujuan bersukan


Mewujudkan norma-norma yang membanteras OC terhadap etika sukan

Membantu atlet mengimbangi antara menerima dan mempersoalkan undang-undang serta norma-norma dalam sukan

Kajian tentang deviasi dikalangan atlet


Deviasi semasa bersukan

Menipu, menggunakan cara kotor, bergaduh & keganasan semakin berkurang berbanding dulu.
Hasil kajian ini bercanggah dengan persepsi kebanyakan orang yang menyangka deviasi lebih banyak berlaku pada hari ini disebabkan penambahan undang-undang dan keperluan untuk menyesuaikan diri semakin meningkat

Kajian tentang deviasi di kalangan atlet


Deviasi semasa tidak bersukan Kesalahan atlet tidak melebihi kesalahan orang bukan atlet Maklumat tentang kesalahan akademik tiada konklusi/ tidak jelas Kadar pengambilan minuman beralkohol di kalangan atlet adalah tinggi Kadar jenayah di kalangan atlet masih terkawal walaupun wujudnya masalah itu

Adakah penglibatan sukan dapat mengatasi perlakuan deviasi?


Kajian menyarankan bahawa sukan yang terancang dapat mengurangkan deviasi jika ia menekankan: 1. Falsafah anti-keganasan 2. Rasa hormat terhadap diri dan orang lain 3. Kepentingan kecergasan dan kawalan diri 4. Keyakinan dalam kebolehan fizikal 5. Rasa tanggungjawab

INGAT !!!!
Bukan atlet sahaja yang terlibat dengan perlakuan deviasi dalam sukan. Lihat contoh lain seperti: Jurulatih Pentadbir

Pemilik pasukan
Ejen
Ujian atas penggunaan dadah kerana mereka mempengaruhi hidup orang lain:

Ibu bapa Penonton

Penggunaan bahan-bahan

Penggunaan bahan-bahan peningkat prestasi sering berlaku dalam sukan yang memerlukan prestasi tinggi Banyak kes penggunaan berkait dengan deviasi OC Bahan-bahan tersebut akan terus digunakan selagi atlet percaya iadapat meningkatkan prestasi

Mendefinasi dan melarang penggunaan bahan-bahan peningkat prestasi


Mendefinasi bahan peningkat prestasiadalah sukar Mendefinasi apa yang semulajadi ataupun tidak adalahsukar Mendefinasi apa yang boleh digunakan dari segi sains,perubatan & teknologi dalam sukan adalah sukar

Menentukan apa yang berbahaya untuk kesihatan adalahsukar


Mengkaji dan menguji bahan-bahan mesti dilakukan atasfaktor etika dan undang-undang

Sebab-sebab penggunaan bahan menjadi lazim


1. Risiko yang tinggi dalam sukan telah

menggalakkan kajian danpembangunan bahan-bahan 2. Teruja dengan penggunaan teknologi menyebabkan manusiamelampaui batas 3. Dapat memberi penjelasan tentang tubuh badan manusia 4. Penekanan atas rawatan diri sendiri 5. Menukar aspek-aspek jantina

Sebab-sebab penggunaan bahan menjadi lazim


6. Organisasi sukan yang memerlukan prestasi dan kekuatan(mesti menang untuk terus bermain) 7. Jurulatih, penaja, pentadbir & peminat menggalakkan deviasi OC 8. Jurulatih memerhati prestasi atlet serta menitikberat kawalan dan penyesuaian diri sendiri bagi atlet

Hujah membidas ujian


Atlet dan pembuat bahan dapat menjadi lebih berkuasa daripada penguji Ujian wajib, ujian tanpa sebab dan menggunakan darah dansel melanggar hak-hak privasi Ujian mahal dan akan mengurangkan sumber dalam organisasi sukan

Ujian tidak berkesan bagi bahan-bahan versi sintetik yang dihasilkan secara semulajadi
Ujian dadah akan mendedahkan atlet kepada kajian dan pembangunan genetik

Penggunaan bahan-bahan peningkat prestasi merupakan perkara biasa bagi ramai atlet pada masa kini

Penggunaan bahan-bahan peningkat prestasi merupakan perkara biasa bagi ramai atlet pada masa kini

Hujah menyokong ujian


Ujian diperlukan untuk melindungi kesihatan atlet Ujian diperlukan untuk menjamin keadilan Menjalani ujian adalah pelaksaan undang-undangyang normal kerana penggunaan dadah adalahtidak sah dalam kebanyakan kes Ujian diperlukan untuk menjangka dan menolakpembangunan genetik

Mengawal penggunaan bahan


Meneliti penyelewengan dalam sukan elit secara kritikal
Membuat peraturan yang menetapkan risiko-risiko terhadap kesihatan adalah tidak diingini dan tidak diperlukan Membuat peraturan agar atlet yang tercedera mestilah disahkan sihatsecara sendiri sebelum mereka bersukan Mendidik atlet muda untuk melihat kekuatan dan disiplin dari sudutyang menggalakkan kesihatan (sambungan)

Mengawal penggunaan bahan


Menggubal kod-kod etika bagi saintis sukan Pendidikan dadah dijadikan sebahagian daripada pendidikan deviasi dan kesihatan Mencipta norma-norma yang mengawal penggunaan teknologi Meniliti nilai-nilai dan norma-norma dalam sukan secara kritikal

Mendefinasi semula maksud pencapaian


Mengajar atlet untuk berfikir secara kritikal Menyediakan maklumat terkini dan tepat kepada ibu bapa, jurulatih dan atlet