DEFINISI DIALOG PERADABAN

• Laporan Persidangan Antarabangsa Dialog Peradaban (2001) – dialog peradaban sebagai perbuatan mendengar kepada kepercayaan, pengadilan, kerisauan masyarakat bukan hanya terhadap budaya yang berlainan, etnik atau latar belakang kepercayaan malah perbezaan keyakinan politik, kedudukan sosial dan kekuatan ekonomi. Chandra Muzaffar (2003) – dialog peradaban sebagai interkomunikasi dan persefahaman antara tamadun berdasarkan kepada aspek penting iaitu pemahaman budaya masing – masing tanpa rasa prejudis terhadap masyarakat daripada kaum lain Syed Hossein Nasr (2004) – dialog antara tamadun – tamadun lama yang melalui proses permodenan dengan pelbagai tahap yang mempunyai interaksi dengan tamadun Barat yang moden yang masih mengekalkan elemen agama dan kerohanian.

pengalaman dan realiti budaya yang wujud.MATLAMAT DIALOG PERADABAN • Laporan Persidangan Antarabangsa Dialog Peradaban (2001) – dialog peradaban berpotensi besar untuk menghindarkan konflik dalam komuniti peringkat antarabangsa. saling percaya – mempercayai dan meletakkan asas kukuh ke arah cara penyelesaian yang dipersetujui bersama Menyatakan sesuatu. • • . bagi mewujudkan persefahaman tentang nilai. Menuntut kedua – dua belah pihak memilih untuk bekerjasama daripada berkonfrontasi dan saling menyalahkan serta mengalahkan. untuk menjelaskannya dan menghadirkan isu tersebut di dalam kewujudan yang sepenuhnya. norma. kebangsaan dan tempatan melalui persefahaman.

(i) bersetuju atas segala perbezaan. (i) saling memahami nilai. . pengalaman sejarah dan realiti kebudayaan yang wujud (ii) bertoleransi terhadap pemikiran peradaban yang lain. yakni tidak boleh bersifat relativisme (ii) dialog peradaban bukan sebagai penilaian atau value judgement (iii) singkritisme hendaklah dielakkan (iv) hendaklah bersikap pluralisme • Laporan Persidangan Antarabangsa Dialog Peradaban. norma.CIRI – CIRI DIALOG PERADABAN • Menurut Hashim Musa. iaitu sedia mendengar pandangan peradaban lain (iii) bersikap lapang dada dan terbuka terhadap pandangan semesta orang lain dengan akomodasi dalam perspektif diri.

isu yang diketengahkan hendaklah menguntungkan semua pihak supaya sesuatu peradaban itu dapat maju. bukannya berdialog tentang isu yang memberi kebaikan dan memanfaatkan sesuatu kelompok tertentu sahaja. • • • • • • • persepsi yang salah interaksi yang terhad kekurangan toleransi agama sikap fanatik dan perkauman ketidaksefahaman antara etnik dan adanya jurang pemisah polarisasi kaum atau bangsa sifat kepelbagaian budaya yang berpunca daripada perbezaan. Antara halangan dialog peradaban dijalankan dengan baik adalah. .CABARAN DIALOG PERADABAN Semasa dialog berlangsung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful