PROGRAM MINGGU SAINS DAN MATEMATIK

OBJEKTIF JANGKA PENDEK
 1. Memilih wakil kumpulan pelajar ke Ekspo Sains di peringkat daerah dan negeri  2. Mengasah bakat pelajar dalam bidang komunikasi dan kreativiti.

LATARBELAKANG PROJEK YANG DINILAI
 Program Minggu Sains dan Matematik merupakan program tahunan sekolah yang boleh mencungkil bakat dan inovasi pelajar dalam bidang sains dan matematik  Program ini juga merupakan salah satu program yang dapat membantu program PPSMI di sekolah

OBJEKTIF JANGKA PANJANG
 1. Melahirkan pelajar cemerlang dalam matapelajaran sains dan matematik  2. Membantu menjayakan program PPSMI sekolah

KUMPULAN SASARAN
 1. Bidang Sains dan Matematik  2. Para pelajar aliran sains

PENILAI PROJEK
 1. KUMPULAN TAWAU 1.

KOS PELAKSANAAN PROJEK
 1. Kuiz ; RM 200.00  2. Pertandingan Eksplorisasi Sains ; RM 100.00 3. Ekspo Sains dan Matematik ; RM 500.00 4. Cenderahati Hakim ; RM 300.00 5. Cenderahati perasmi ; RM 50.00 6. Jamuan ; RM 250.00 7. Jumlah keseluruhan ; RM 1400.00

OBJEKTIF PENILAIAN
1. Melihat hasil kreativiti pelajar 2. Menilai sejauh mana produk yang dihasilkan memberi manfaat kepada masyarakat

INDIKATOR
 1. Terbuka kepada semua pelajar tingkatan 1,2, 3,4, 5 dan 6.  2. Jumlah pelajar yang terlibat seramai 2026 orang. 3. Surat edaran kepada jabatan.

MAKLUMAT/ DATA YANG DIPERLUKAN
   1. Kertas kerja Minggu Sains dan Matematik 2. Syarat – syarat pertandingan. 3. Soalan

SUMBER DATA
    1. Keputusan pertandingan 2. Temubual 3. Laporan Post – mortem program 4. Gambar

KAEDAH MENGUMPUL DATA
   1. Temubual pelajar yang terlibat 2. Jadual lawatan kelas 3. Semakan buku log

ANALISIS DATA
 1. Kualitatif  2. Diskriptif

KEPUTUSAN
 1. Hasil kerja pelajar memenuhi objektif  2. Kualiti soalan kuiz memenuhi ciri yang telah ditetapkan  3. Penglibatan semua pelajar amat menggalakkan  4. Aktiviti yang dijalankan mengikut jadual waktu yang ditetapkan