Anda di halaman 1dari 17

DASAR DAN PENGURUSAN DALAM PENDIDIKAN KHAS (KBK 3083) TAJUK : JOMTIEN DECLARATION

SHAZSHUKRINIZAM BIN MARAL (D20112051959) AHMAD TAUFIK BIN YUSOF (D20112051950) MARAZIERATUI ELYNA BINTI ZAINAL (D20112051944) KHALILLAH BINTI MOHD SHAARI (D20112051957)

Deklarasi JOMTIEN merupakan satu dialog antarabangsa yang membincangkan tentang polisi perkembangan dalam pendidikan dunia. Membangkitkan usaha tentang meningkatkan asas kualiti pendidikan. Deklarasi Jomtien berlangsung di Thailand pada 5 sehingga 9 mac 1990.

Deklarasi ini disertai oleh ketua-ketua Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu (UNICEF), Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP), Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pendidikan, Saintifik dan Organisasi Kebudayaan (UNESCO), berserta dengan penglibatan 18 buah kerajaan dan organisasi serta dihoskan oleh kerajaan Maharaja Thailand.

Lebih dari 40 tahun yang lalu, bangsabangsa di dunia, berbicara melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menegaskan bahawa: "Setiap orang mempunyai hak untuk pendidikan". Walaupun negara-negara di seluruh dunia berupaya menjamin hak pendidikan untuk semua, tetapi masih terdapat masalah.

Antara masalah yang dihadapi :


1.

Lebih daripada 100 juta kanak-kanak, termasuk sekurang-kurangnya 60 juta kanak-kanak perempuan tiada akses kepada pendidikan sekolah rendah.

2.

Lebih daripada 60 juta orang dewasa, dua pertiga daripada mereka adalah orang dewasa mengalami masalah buta huruf dan masalah buta huruf ini adalah masalah yang ketara di semua negara termasuk di negara industri dan membangun.

3. Lebih dari satu pertiga orang dewasa di dunia yang tidak mendapat pengetahuan bertulis, kemahiran, dan teknologi baru yang dapat meningkatkan kualiti hidup mereka dan membantu mereka dalam menyesuaikan diri menghadapi perubahan sosial dan budaya.
4. Lebih dari 100 juta kanak-kanak-kanak dan orang dewasa yang tak terkira gagal untuk menyelesaikan program pendidikan asas. 5. Jutaan orang telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan pendidikan, namun mereka tidak memperoleh pengetahuan dan kemahiran penting.

Pada masa yang sama, dunia menghadapi masalah yang menakutkan seperti, beban hutang, ancaman stagnasi dan kemunduran ekonomi, pertumbuhan penduduk yang cepat, pelebaran jurang ekonomi antara bangsa, perang, pendudukan, perang saudara, kejahatan, keganasan. Masalah-masalah ini telah menyebabkan kemunduran besar dalam pendidikan dasar pada 1980-an di banyak negara sedang berkembang

Pada tarikh 5-9 Mac 1990 di Jomtien, Thailand, 115 negara dan 150 oragnisasi saling bertemu dan mengadakan Persidangan Dunia membahas Education for All ( EFA ) atau Pendidikan Untuk Semua (PUS).

Para perserta yang hadir pada persidangan telah 1. Mengimbas kembali bahawa pendidikan adalah satu hak asasi untuk semua orang, wanita dan lelaki, semua peringkat umur, diseluruh dunia kita

2. Memahami bahawa pendidikan boleh membantu memastikan dunia yang lebih selamat, sihat, lebih makmur dan alam sekitar yang baik, pada masa yang sama menyumbang kepada kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya, toleransi, dan kerjasama antarabangsa

3. Mengetahui bahawa pendidikan adalah kunci yang tidak boleh diketepikan, walaupun bukan syarat yang mencukupi untuk, memperbaiki peribadi dan sosial

4. Menyedari bahawa pegetahuan tradisional dan warisan budaya orang asal mempunyai nilai dan kesahihan dalam hak mereka sendiri dan kapasiti untuk mentakrifkan dan menggalakkan pembangunan. 5. Mengakui bahawa, secara keseluruhan, peruntukan semasa pendidikan adalah kurang dan ia perlu dibuat lebih relevan dan peningkatan kualiti , dan disediakan secara keseluruhan.

6. Menyedari bahawa pendidikan asas yang kukuh adalah asas kepada pengukuhan tahap pendidikan dan literasi sains dan teknologi. 7. Menyedari keperluan untuk memberi kepada generasi sekarang dan generasi akan datang satu wawasan yang berkembang dan satu komitmen baru untuk pendidikan asas menangani skala dan kerumitan cabaran.

Perkara pertama Setiap individu tidak kira kanak-kanak, remaja dan orang dewasa akan mendapat manfaat daripada peluang pendidikan yang dibentuk bagi memenuhi keperluan asas pembelajarana mereka.

Perkara kedua Pembentukan matlamat di mana menyediakan keperluan belajar yang asas bukan sekadar memberi pendidikan biasa tetapi perlukan visi dengan mengambil kira tahap sumber sedia ada, struktur institusi, kurikulum dan proses pengajaran bagi melahirkan amalan terbaik.

Perkara ketiga Pendidikan asas harus diberikan kepada semua kanak-kanak, remaja dan orang dewasa. Perkhidmatan pendidikan asas yang berkualiti perlu diperluaskan dan tindakan tindakan yang sesuai perlu diambil untuk mengurangkan jurang yang wujud. Perkara keempat Perluasaan peluang pendidikan bagi memperkukuhkan perkembangan individu atau masyarakat.

Perkara kelima Mengenai kepelbagaian, kerumitan dan perubahan keperluan pembelajaran asas bagi kanak-kanak, remaja dan orang dewasa memerlukan perluasan dan pendefinisian semula ruang lingkup pendidikan asas bagi merangkumi beberapa komponen. Perkara keenam Menyatakan perlu mewujudkan satu persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di mana individu berhak menerima pendidikan.

Perkara ketujuh Berkaitan dengan usaha sama antara pihak bertanggungjawap di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan bagi menyediakan pendidikan asas kepada semua individu.
Perkara kelapan Menerangkan dasar pendidikan untuk semua bergantung kepada komitmen politik dan dasar fizikal yang sesuai bagi menjamin kualiti refomasi dasar pendidikan serta penguatkuasaan perlembagaan.

Perkara kesembilan Menerangkan tentang pengubahsuaian terhadap keperluan asas pembelajaran yang perlu dilakukan jika keperluan asas pembelajaran sedia ada tidak dapat memenuhi keadaan masa tertentu.