Anda di halaman 1dari 54

BAB 4: SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN ALAM SEKITAR

4.1 SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP


1.

2.
3. 4. 5. 6.

EKOLOGI SPESIES POPULASI KOMUNITI HABITAT EKOSISTEM

EKOLOGI
Merupakan kajian tentang perhubungan antara benda-benda hidup dan perhubungannya dengan alam sekitar

SPESIES
Organisma yang mempunyai ciri-ciri sepunya dan boleh membiak sesama sendiri.

POPULASI
Sekumpulan organisma sesama spesies yang
hidup dalam habitat yang sama.

KOMUNITI
Sebuah komuniti terdiri drpd beberapa jenis populasi yang hidup bersama dalam satu habitat dan saling bersandaran.

HABITAT
Tempat untuk tinggal, mendapat makanan, perlindungan dan tempat membiak bagi suatu organisma.

Nyatakan habitat haiwan-haiwan berikut:


1. 2. 3.

4.
5. 6. 7. 8. 9.

Belalang Tupai Buaya Cacing Harimau Unta Cicak Orang utan Burung pipit

EKOSISTEM
Komuniti organisma-organisma yang tinggal di habitat yang sama, bersama dengan persekitaran bukan hidup.

SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA MEMBINA EKOSISTEM YANG SEIMBANG Contoh saling bersandaran antara organisma hidup: Tumbuhan ialah sumber makanan utama haiwan dan manusia. Contoh saling bersandaran antara benda hidup dan benda bukan hidup: Manusia dan haiwan memerlukan oksigen dalam udara untuk respirasi.

Berikan beberapa contoh saling bersandaran:


a) b)

Benda hidup dengan benda hidup Benda hidup dan benda bukan hidup
1.

Manusia dan oksigen = manusia menyedut oksigen untuk bernafas

Ekosistem yang seimbang bermaksud:


1. 2.

Alam sekitar yang stabil Tidak mengalami perubahan yang banyak dalam jangka masa yang panjang.

3.

Masih terdapat sumber/keperluan utama yang berterusan seperti makanan, oksigen, tempat perlindungan dan pasangan membiak.

4.2 INTERAKSI ANTARA ORGANISMA HIDUP

Interaksi antara organisma hidup


Semua organisma dalam suatu komuniti berinteraksi di antara satu sama lain untuk makanan, tempat berteduh dan perlindungan

Interaksi 1. 2. 3.

antara organisma hidup penting kerana ia:

Mengawal saiz populasi dalam ekosistem

Mengekalkan ekosistem yg seimbang


Memastikan kemandirian organisma

Jenis interaksi antara organisma ialah:


1. 2.

Mangsa-pemangsa Simbiosis (Komensalisme, Mutualisme dan Parasitisme)

3.

Persaingan (Intra-spesifik dan inter-spesifik)

1) MANGSA-PEMANGSA
Pemangsa ialah organisma yang memburu dan memakan haiwan lain. Mangsa ialah organisma yang diburu dan dimakan oleh pemangsa.

Contoh: 1. 2.

Harimau (pemangsa) dan rusa (mangsa). Burung hantu (pemangsa) dan tikus (mangsa)

2) SIMBIOSIS
ialah satu hubungan di mana sekurangkurangnya satu daripada dua organisma hidup itu mendapat faedah daripada hubungan itu.

3 jenis simbiosis: 1. Komensalisme 2. Mutualisme 3. Parasitisme

SIMBIOSIS (KOMENSALISME)

Hubungan yang mana satu organisma

mendapat faedah manakala yg satu lagi tidak mendapat sebarang faedah atau kemudaratan.

SIMBIOSIS (MUTUALISME)

Hubungan di mana kedua-dua organisma

mendapat keuntungan daripada hubungan itu.

SIMBIOSIS (PARASITISME)
Hubungan di mana satu organisma (parasit) mendapat faedah tetapi organisma yang satu lagi (perumah) mendapat kerugian kerana dirosakkan oleh parasit.

3) PERSAINGAN

Persaingan berlaku antara organisma untuk

memperoleh keperluan yang sama seperti tempat tinggal, air, pasangan, makanan atau cahaya.

Persaingan lebih hebat berlaku apabila keperluan

tersebut adalah terhad.

1) PERSAINGAN INTRA-SPESIFIK Persaingan antara organisma sama spesies.

Contohnya serigala bersaing untuk daging.

2) PERSAINGAN INTER-SPESIFIK Persaingan antara organisma berlainan spesies.

Contohnya burung gagak dan serigala bersaing untuk daging

RINGKASAN
Jenis Interaksi Kesan Interaksi Ke Atas
Organisma 1 Mangsapemangsa Parasitisme Komensalisme Mutualisme Pemangsa (Untung) Parasit (Untung) Untung Untung Organisma 2 Mangsa (Rugi) Perumah (Rugi) Tiada apa-apa Untung

KAWALAN BIOLOGI
Satu cara mengawal bilangan organisma perosak dalam sebuah habitat menggunakan hubungan mangsa-pemangsa, parasitisme dan persaingan.
Contoh: 1. Burung hantu dan ular diguna di dalam ladang kelapa sawit untuk membunuh tikus yang merosakkan buah kelapa. 2. Ikan gapi dipelihara di dalam kolam untuk makan larvalarva nyamuk.

KELEBIHAN & KEKURANGAN KAWALAN BIOLOGI KELEBIHAN Menjimatkan kos jangka panjang Tidak mencemarkan alam sekitar kerana tidak menggunakan racun perosak kimia. Tidak memudaratkan organisma bukan sasarannya KEKURANGAN Masa yang lama Memerlukan pengawasan pakar dan sistem kawalan yang rapi.

4.3 SIRATAN MAKANAN

Organisma dikelaskan : 1. Pengeluar

2.

Pengguna

organisma yang membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis (cth:tumbuhan) organisma yang mendapat makanan daripada pengeluar atau haiwan lain. (primer, sekunder, tertier) organisma yang menguraikan tisu-tisu organisma yg telah mati dan dibebaskan ke dalam tanah. (cth: bakteria dan kulat)

3.

Pengurai

RANTAI MAKANAN
Suatu rantai makanan menunjukkan perhubungan antara makanan dan organisma di dalam suatu habitat. Contoh rantai makanan: Rumput Belalang Katak Ular Helang

Contoh Rantai Makanan


Pengeluar Pengguna primer Pengguna sekunder Pengguna tertier

Pengurai

Bakteria

Kulat

SIRATAN MAKANAN

Siratan makanan ialah satu jaringan beberapa

rantai makanan di dalam suatu ekosistem.

Contoh Siratan Makanan


Pengguna Tertier

Pengguna Sekunder Pengguna Primer

Pengeluar

Piramid nombor menunjukkan bilangan organisma pada setiap peringkat rantai makanan

Helang

PIRAMID NOMBOR

Ular

Tikus

Bilangan organisma berkurang dan saiz organisma semakin besar

Padi

Apabila bil. organisma pada mana2 tingkat pada piramid berkurangan, organisma lain akan terjejas. Cthnya:
(a)

Jika bilangan ular berkurang, bilangan tikus akan

bertambah disebabkan oleh kekurangan pemangsa. Manakala bilangan helang pula akan berkurangan kerana kurang makanan.
(b)

Bil. padi akan berkurang kerana dimakan oleh

sebilangan tikus yang banyak.

(c) Keseimbangan semulajadi terjejas jika ular hilang dari

ekosistem.

ALIRAN TENAGA DALAM SIRATAN MAKANAN Satu rantai makanan atau siratan makanan juga menunjukkan pemindahan tenaga dari satu organisma ke organisma lain. Tenaga yang dipindahkan dalam rantai makanan atau siratan makanan menjadi semakin berkurang kerana sebahagian tenaga telah hilang ke persekitaran dari setiap hubungan.

4.4 FOTOSINTESIS

Fotosintesis
Proses tumbuhan hijau membina makanan daripada karbon dioksida dan air dalam kehadiran cahaya matahari dan klorofil.
Air + Karbon Dioksida
cahaya matahari
klorofil

Glukosa + Oksigen

Glukosa yang dihasilkan akan ditukarkan kepada kanji dan disimpan di dalam daun, akar, biji benih, buah atau batang tumbuhan.

Syarat-syarat fotosintesis:
1.

2.
3.

Air diserap oleh akar tumbuhan dan diangkut ke daun Karbon dioksida diserap melalui stoma Cahaya matahari diserap oleh klorofil di dalam kloroplas

1.

2.

3.

4.

Membuat (naknaam) untuk semua organisma di Bumi. Menyerap karbon dioksida dari (mosateraf) yang dihasilkan melalui respirasi, pembakaran dan penguraian. Oleh itu dapat mengurangkan (arsap) karbon dioksida dalam udara. Oksigen yang dibebaskan oleh tumbuhan hijau ketika fotosintesis digunakan utk (rassipire), (bapemranka) dan (painangure). Dengan itu fotosintesis mengekalkan kandungan karbon dioksida dan oksigen di atmosfera.

KEPENTINGAN FOTOSINTESIS

Kitar karbon dan kitar oksigen


Mengawal jumlah karbon dioksida dan oksigen diatmosfera.

KITAR OKSIGEN
Selain respirasi, oksigen juga digunakan dalam pembakaran, pengaratan logam, penguraian bangkai haiwan dan sisa tumbuhan

KITAR KARBON

4.5 Pemuliharaan & Pemeliharaan Organisma Hidup

Pemuliharaan Penggunaan sumber semula jadi secara bijaksana untuk melindungi organisma dalam persekitarannya. Pemeliharaan Langkah-langkah yang diambil untuk mengekalkan organisma hidup dan persekitarannya dalam keadaan seimbang.

Ekosistem terpelihara daripada kemusnahan Ekosistem dapat diwariskan kepada generasi akan datang

Sumber alam tidak berkurangan

Populasi haiwan terancam dapat dikekalkan

Kepentingan

Habitat semula jadi tidak musnah

Haiwan dan tumbuhan terpelihara daripada pupus.

Tempat rekreasi semulajadi terpelihara

4.6 PERANAN MANUSIA DALAM MENGEKALKAN KESEIMBANGAN ALAM

Pembinaan projek perumahan yang berleluasa

Pembuangan sampah dan sisa buangan secara berleluasa Mengeksploitasi bahan sumber alam seperti pembalakan tanpa penanaman

Aktiviti2 manusia yg mengganggu keseimbangan alam sekitar Penggunaan bahan kimia berlebihan seperti racun tumbuhan, haiwan dan serangga

Asap-asap kilang yang mencemarkan alam Penggunaan kenderaan bermotor

Peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan alam


Mengamalkan sifat berjimat Kitar semula bahan buangan Guna semula bahan Cari sumber alternatif Beri pendidikan untuk kesedaran awam

Anda mungkin juga menyukai