Click to edit Master subtitle style

5/23/12

tingkah laku dan masa. rakan sejawat. memudahcarakan pembelajaran dan pertumbuhan murid – murid.Ciri – ciri Guru PSK yang Efektif (McEwan : 2001) • Intelektual : ciri – ciri berdedikasi terhadap pengajaran. bersemangat untuk mengajar. cekap 5/23/12 • . kebolehan memotivasikan murid. Berunsurkan pengajaran : berkeupayaan mengurus blik darjah. ibu bapa.

Ciri – ciri Guru PSK yang Cemerlang 5/23/12 .

Levin & Nolan . tingkah laku disruptif ditakrifkan sebagai gangguan terhadap pelaksanaan proses P&P. 2004) . tingkah laku murid boleh ditakrifkan sebagai disruptif apabila ia mengganggu 5/23/12 pengajaran guru serta pembelajaran • .Masalah Disiplin Bilik Darjah • Feldhusen (dlm. 2004). Emmer dan rakan – rakan (dlm. Levin dan Nolan.

• Shringley (dlm. Masalah disiplim boleh ditakrifkan sebagai t/laku : q • Mengganggu pengajaran guru hak murid – murid untuk Mengganggu 5/23/12 q . Levin & Nohan. 2004). menegaskan bahawa apa jua tingkah laku yang mengganggu pengajaran guru atau bersiat tidak selamat dari segi psikologimahupun fizikal boleh ditakrifkan sebagai tingkah laku disruptif.

Lupa membawa buku. Menggunakan bahasa cabul.• • • • • Contoh – contoh Tingkah Laku Bermasalah dalam Bilik Darjah Komunikasi antara murid. Malas membuar latihan kelas. Tidak menyiapkan kerja rumah. 5/23/12 .

Masalah serius yang terhad skop dan kesan : tidak menyiapkan tugasan yang diberikan dan akibatnya PnP terganggu. Masalah ringan : melanggar peraturan dan prosedur bilik darjah. Masalah yang meningkat serius 5/23/12 atau merebak : masalah – maslaah • • • .TingkahLaku Bermasalah Mengikut Kategori • Bukan Masalah : tidak menumpukan perhatian dalam kelas.

Faktor – Faktor Berlaku Masalah Disiplin Dan Tingkah Laku 5/23/12 .

beliau membenarkan murid – murid berkumpul dan berbual – bual sesama mereka. Setelah masuk kelas berkenaan.Kesan Masalah Disiplin dan Tingkah laku • Contoh Situasi : “Cikgu Ferrari mengajar lima waktu pelajaran Bahasa Melayu pada setiap hari perseklahan. Beliau tidak tegaskan bahawa mereka sebenarnya perlu bersiap sedia 5/23/12 .

25 waktu mengajar disia – siakan.Apa yang akan berlaku? • 25 minit dibazirkan dalam masa seminggu. • • • 5/23/12 . Bayangkan jika Cikgu Ferrari mengajar 200 orang murid setiap hari. 40 minggu persekolahan dalam setahun : 1000 minit sudah dibazirkan.

• Hak guru untuk mengajar : mengganggu hak guru untuk mengajar murid dengan efektif.• Implikasi Masalah Disiplin dan Tingkah Laku Bermasalah Bilik Darjah Hak Murid untuk belajar : mengganggu pembelajaran murid dan rakan – rakan -> pencapaian akademik rendah. Masa disia – siakan sahaja 5/23/12 • .

• Tekanan dan motivasi : tingkatkan tekanan dan lemahkan motivasi murid. Hubungan dengan murid : lemah ikatan kepercayaan antara guru dan murid dan gagal pupuk kerjasama. 5/23/12 • • . Iklim bilik darjah : Menimbulkan suasana PnP yang kurang selesa dan kondusif.

Jenayah Pemerdagangan Turun. Remaja Warga Asing dibunuh akibat terpijak kasut di Tawau. Polis Terima 14 Laporan kecurian di Stadium Sultan Mizan Zainal.Antara isu semasa kini… • Berita Harian : 31 / 1 / 2012 ü Mengaku campak bayi dari tingkat dua flet. ü ü ü ü 5/23/12 ü . Suri Rumah Parah Ditembak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful