Anda di halaman 1dari 19

JUHANA BT JOHARI NOR ASHIKIN BT MHD GAHAZALI KAUSALYA A/P NADARAJA MUHAMMAD AZIM B.

KAWAGID MUHAMADKAMAL B JAAFAR

16DET09F2011 16DET09F2009 16DET09F2057 16DET09F2043 16DET09F2029

Prinsip penjana DC adalah berasaskan HUKUM FARADAY

Hukum Faraday Apabila pengalir memotong medan magnet atau sebaliknya, d.g.e akan terjana dalam pengalir tersebut. Nilai d.g.e yang terhasil bergantung pada : Kekuatan medan magnet Panjang pengalir Kelajuan pemotongan Sudut pemotongan

Arah daya gerak elektrik ( d.g.e ) yang dihasilkan dapat ditunjukkan melalui Hukum Tangan Kanan Fleming, dengan ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah bersudut tepat diantara satu sama lain .

> Binaan penjana DC terdiri daripada beberapa bahagian utama seperti : - Yoke (bingkai) - Penukar tertib - Angker. - Kutub Medan - Berus karbon.

Bahagian Utama penjana AT (Main part of dc generator)


o YOK (BINGKAI)
Berfungsi sebagai penyokong kutub antara serta

penutup mesin. o Bertindak sebagai litar magnet bagi laluan fluks magnet. o ANGKER (ARMATURE) Fungsi angker adalah untuk membolehkan pengalir memotong fluks magnet dan mengaruhkan d.g.e didalamnya.

o PENUKAR TERTIB (COMMUTATOR) Berfungsi untuk menukarkan arus ulang alik kepada

arus terus Bertindak sebagai perantara litar angker dan litar beban o KUTUB MEDAN (FIELD POLE) Fungsinya menghasilkan medan magnet o BERUS KARBON (CARBON BRUSH) Berfungsi memungut dan menghantar arus dalam mesin AT.

ARUHAN ELEKTROMAGNETIK

Jumlah voltan yang dihasilkan bergantung

kepada : 1.Kekuatan medan magnet 2.Sudut dimana konduktor memotong fluks magnet 3.Kelajuan konduktor itu bergerak 4.Panjang konduktor dalam medan magnet

Polariti voltan bergantung kepada arah garis fluks

magnet dan juga arah konduktor itu bergerak. Untuk mengenalpastikan arah arus mengalir, Hukum Tangan Kiri untuk penjanakuasa

PRINSIP KENDALIAN. Menurut hukum faraday apabila pengalir memotong fluks magnet daya gerak elektrik aruhan terhasil (teraruh) di pengalir itu.Tenaga elektrik yang terhasil ini diperolehi pada kedua-dua dua hujung pengalir yang lengkap.Tenaga elektrik akan diperolehi secara berterusan selagi pengalir memotong fluks magnet.Kesimpulanya, apabila pengalir memotong medan magnet maka d.g.e teraruh akan terhasil.

JENIS-JENIS PENJANA

Penjana DC boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu 1. penjana ujaan asing dan 2. penjana ujaan diri.

c) Penjana Majmuk
Penjana jenis ini mempunyai belitan medan

siri dan medan pirau. Terdapat dua jenis sambungan penjana majmuk iaitu pirau panjang dan pirau pendek. Kedua-dua jenis penjana majmuk ini menghasilkan voltan keluaran yang sama, sebagaimana ditunjukkan dalam rajah berikut.

Majmuk Pirau Panjang

Majmuk Pirau Pendek

Beri Nilai