Anda di halaman 1dari 20

XILEM

Oleh :

Andi Mirnawati

XILEM
Xilem merupakan jaringan yang berfungsi sebagai pengangkut air pada tumbuhan berpembuluh. Biasanya xilem berasosiasi dengan floem, yaitu jaringan pengangkut makanan Xilem dan floem pada tumbuhan selalu terletak berdampingan membentuk berkas pembuluh.

Menurut Perkembangannya, xilem dibedakan atas :

XILEM

Xilem Primer berasal dari prokambium

Xilem Sekunder berasal dari kambium

Elemen penyusun xilem sekunder


1. Sistem Aksial a. Unsur trakeal - Trakeid - Komponen trakea b. Serat - Serat trakeid - Serat Libroform c. Sel parenkim 2. Sistem Radial - Sel parenkim -Trakeid jari-jari empulur

UNSUR TRAKEAL

Unsur trakeal merupakan sel xilem yang paling tinggi spesialisasinya. Berperan dalam pengangkutan air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya.

SERAT
Sel panjang dengan dinding sekunder yang biasanya berlignin , tebal dindingnya bervariasi, namun lebih tebal daripada dinding trakeid pada kayu yang sama. Berfungsi sebagai penyokong kadang-kadang sebagai penyimpan cadangan makanan.

SEL PARENKIM

Parenkim xilem terdapat pada sistem aksial maupun sistem radial Kedua parenkim sel ini dianggap sama struktur dan isinya. Berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan.

SEL PARENKIM
Parenkim aksial dibentuk oleh pemula fusiform. Jika turunan fusiform itu berkembang tanpa pembelahan melintang atau miring, terbentuklah sel parenkim xilem panjang dan tegak. Jika terjadi pembelahan melintang, maka terbentuklah deretan sel-sel parenkim.

SEL PARENKIM

Parenkim radial ada beberapa macam. Jenis yang paling umum ditemukan adalah parenkim jari-jari empulur berbaring dan jari-jari empulur tegak. Kedua sel parenkim tersebut dapat ditemukan pada jari-jari empulur yang sama

SISTEM AKSIAL: pertumbuhan memanjang atau tegak lurus. Terdapat sel-sel atau deretan sel-sel sejajar sumbu batang atau akar

SISTEM RADIAL : pertumbuhan melintang atau mendatar. Biasanya disebut jari-jari empulur. Terdapat deretan-deretan sel-sel ke arah horizontal atau tegak lurus sumbu batang atau akar .

TRAKEID Sel memanjang dengan ujung sel meruncing dan tanpa lubang. Dinding berlignin & terdapat penebalan sekunder. Memiliki noktah berpori sehingga memungkinkan terjadinya aliran air.

KOMPONEN TRAKEA
Terdiri atas deretan sel yang tersusun memanjang dan bersambung pada kedua ujungnya. Noktahnya bermacam-macam. Ex: noktah terlindung atau noktah setengah terlindung. Bagian komponen trakea yang berlubang disebut Papan Berlubang. Ada 3 macam: PB. sederhana, PB. skalariform dan PB. jala

Serat Trakeid
Mempunyai noktah terlindung dengan rongga noktah lebih kecil dari trakeid dan trakea pada kayu yang sama.

Serat Libriform
Serat libriform lebih panjang dan dinding selnya tebal dibanding dinding serat trakeid. Noktah libriform memiliki lubang noktah dalam bentuk dan salurannya menyerupai corong pipih serta memiliki ruang noktah (noktah sederhana) lebih serat celah tidak

A. TRAKEID, B. SERAT TRAKEID, C. SERAT LIBRIFORM

TRAKEID JARI-JARI EMPULUR


Jari-jari empulur terdiri atas sel-sel parenkim atau dapat pula berisi trakeid jari-jari empulur. Trakeid tersebut bentuknya mirip sel-sel parenkim, tetapi tidak terdapat protoplas pada waktu sel-sel tersebut menjadi dewasa dan terdapat dinding sekunder dengan noktah terlindung.

KAYU SUBAN dan KAYU GALIH


Kayu suban adalah bagian dari xilem sekunder dekat
kambium pembuluh. Kayu ini masih berfungsi dalam pengangkutan serta penyimpanan zat makanan dalam sel yang memiliki protoplas hidup.

Kayu galih adalah xilem sekunder yang dibentuk lebih


dahulu dan tidak berfungsi lagi dalam pengangkutan dan penyimpan cadangan makanan. Kayu ini terdapat paling dalam,yaitu di tengah batang, sering menunjukkan warna lain sehingga mudah dikenal

Gambar kayu suban (sapwood) dan kayu galih (heartwood)

TERIMA KASIH