'C' AB B

CUTI

Click to edit Master subtitle style
11

TAFSIRAN CUTI
n

Sebarang tempoh seseorang pegawai dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan itu tidak dikira sebagai PUTUS PERKHIDMATAN atau BERHENTI KERJA.

22

TUJUAN CUTI
Untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan. n Untuk kecekapan pegawai n Demi kepentingan pegawai sendiri.
n

(CUTI HANYA KEMUDAHAN KEPADA PEGAWAI AWAM DAN BUKAN HAK)
33

TEMPOH PERKHIDMATAN MELAYAKKAN
Tempoh perkhidmatan yang diambil kira termasuk masa-masa bertugas,cuti rehat,cuti penggal dan cuti sakit.

(Tempoh tidak diambil kira cuti separuh gaji,cuti tanpa gaji, cuti haji,cuti sakit tibi/kusta/barah dan cuti belajar)
44

KATEGORI CUTI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI

KERANA PERUBATAN (6 jenis) KERANA PERKHIDMATAN (4 jenis) MENUNAIKAN HAJI KERANA KURSUS KECEMASAN GANTIAN KURSUS SAMBILAN
55

CUTI SEBAB PERUBATAN - PAC 17,22, 53 DAN PP 9/1991
1. 2. 3. 4. 5. 6.

CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI

SAKIT SAKIT LANJUTAN KERANTINA BERSALIN KECEDERAAN TIBI,KUSTA DAN BARAH

66

1.CUTI SAKIT
Sijil perakuan sakit diperlukan sebagai sokongan permohonan Cuti Sakit n Sijil perakuan sakit boleh daripada hospital/klinik kerajaan, swasta, panel. n Kuasa melulus cuti sakit ialah Ketua Jabatan. n Kad rawatan atau rekod rawatan tidak boleh digunakan untuk menggantikan sijil sakit. 77
n

1. n.

CUTI SAKIT

Sijil perakuan sakit daripada hospital/klinik kerajaan. n. Jika daripada hosp/klinik swasta boleh diterima mengikut kadar tertentu dalam satu tahun kalendar. - 15 hari (jika sebagai pesakit luar) - 180 hari (menjadi pesakit dalam/masuk wad) (Hari yang selebihnya perlu ditandatangan timbal oleh Pegawai Perubatan Kerajaan) 88

sambungan
n

KAEDAH MELULUSKAN CUTI SAKIT - 90 hari pertama (oleh Ketua Jabatan) - 90 hari seterusnya (oleh KSU KPM) - Jumlah = 180 hari

99

ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI SAKIT
1. 2.

3. 4.

Pegawai layak menerima cuti sakit ketika dalam cuti rehat Cuti sakit dari hospital/klinik swasta Negara SINGAPURA tidak boleh diterima sebagai kemudahan cuti sakit. GST layak diluluskan cuti sakit sebanyak 180 hari sahaja dalam satu tahun kalendar. Peg.Perubatan/Pergigian swasta bermaksud yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia tetapi tidak berkhidmat dengan Kerajaan.

2. CUTI SAKIT LANJUTAN
n n

n n n

Masih tidak sembuh selepas 180 hari cuti sakit disebut sebagai CSL. Tambahan cuti, - PPP = 25 hari - AKS = baki cuti rehat RUJUK LEMBAGA PERUBATAN 90 hari cuti sakit lanjutan separuh gaji 90 hari cuti sakit lanjutan tanpa gaji dengan bantuan separuh gaji.
1111

RINGKASAN CUTI SAKIT LANJUTAN
n n n n n n

n

90 hari (gaji penuh) – PA Bab C 17 (a) 90 hari (gaji penuh) – PA Bab C 17 (a) 25 hari/baki cuti rehat (gaji penuh) – PA Bab C 53(iii) RUJUK LEMBAGA PERUBATAN (ada harapan sembuh) 90 hari (separuh gaji) – Perintah Am 19 Bab F 70/90 hari (tanpa gaji) – Perenggan 5a Lamp.D7 (Pek.Perkhid.Bil.9/91 & Perintah Am 22 Bab C 1212 JUMLAH = 365/385 hari

sambungan

Rujuk Lembaga Perubatan (TIADA HARAPAN SEMBUH) n Cuti perubatan khas mulai tarikh laporan dikeluarkan sehingga sehari sebelum pesaraan diluluskan oleh JPA (bergaji penuh) n Pegawai akan diperakukan untuk disarakan atas sebab kesihatan.
1313

CONTOH KEW.8 CUTI SAKIT LANJUTAN (m/s 1)
Butir-Butir Perubahan Tarikh
29 April 2009 hingga 27 Julai 2009

Gaji Bulanan RM ITKA ITP

Catatan TPG :

No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan surat kelulusan dari sekolah

Diluluskan cuti sakit bergaji penuh dibawah peruntukan Perintah Am 17 (a) Bab ’C’ selama 90 hari mulai..... Diluluskan cuti sakit tambahan bergaji penuh mengikut peruntukan Perintah Am Bab C 53(ii) sebanyak 25 hari mulai...

28.7.2009 hingga BSH 21 Ogos 2009

ITK BISP LAIN-LAIN

CONTOH KEW.8 CUTI SAKIT LANJUTAN (m/s 2)
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan Catatan TPG : No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan surat kelulusan dari sekolah

Diluluskan cuti sakit secara separuh gaji mengikut peruntukan Perintah Am 19 Bab F selama 90 hari mulai... Diluluskan cuti sakit lanjutan secara tanpa gaji mengikut perenggan 5a Lampiran D7 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991/Perintah Am 22 Bab C selama 42 hari mulai....

22.8.2009 hingga RM 19.11.2009

ITKA ITP
20.11.2009 hingga 31 Disember 2009 BSH

ITK BISP LAIN-LAIN

CONTOH KEW.8 CUTI PERUBATAN KHAS
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan RM
( Tarikh keluarnya ITKA Laporan Lembaga Perubatan ) 24.11.2009

Catatan

No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan surat kelulusan dari sekolah

Diberi cuti perubatan khas bergaji penuh sementara menunggu kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam mulai 24.11.2009 Sehingga tarikh persaraan diputuskan atas sebab kesihatan

TPG :

ITP

BSH ITK BISP LAIN-LAIN

ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI SAKIT LANJUTAN
1. 2.

3.

Jika sijil sakit bertindih tarikh – ambil 1 tarikh sahaja. Jika sijil sakit swasta telah ditandatangan timbal oleh Peg.Perubatan Kerajaan – perlu di catat sebagai Sijil Sakit Kerajaan dalam Kenyataan Cuti. Kemudahan CSL diberi dalam satu tahun kalendar dan boleh diulang dalam tahun kedua. Jika anggota masih tidak sembuh dan tidak berupaya menjalankan tugas hakikinya selama 2 tahun berterusan, Lembaga Perubatan boleh memperakukan supaya anggota DISARAKAN ATAS SEBAB KESIHATAN. Bersambung…..

ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI SAKIT LANJUTAN
4. CSL melebihi 180 hari dalam 1 tahun kalendar – kena mohon penubuhan Lembaga Perubatan, untuk mengelakkan anggota diluluskan cuti tanpa gaji bagi tempoh cuti setelah habis kelayakan CS bergaji penuh. Kebanyakan sekolah tidak mengambil tindakan apa bila anggota telah mengambil CS yang melebihi 90 hari dalam 1 tahun kalendar .(Boleh menimbulkan masalah apabila akan bersara kerana cuti belum diluluskan

5.

3. CUTI KERANTINA
Pegawai balik dari luar negara dikuarantin di mana-mana stesen pihak berkuasa kesihatan pelabuhan/lapangan terbang. n Pegawai disyaki pembawa penyakit merebak. n Wabak penyakit merebak di kawasan rumahnya.
n
1919

4. CUTI BERSALIN –

PP BIL.14 TAHUN 2010

1.Layak 300 hari sepanjang tempoh perkhidmatan berkuatkuasa mulai 15 Oktober 2010. 2.Pegawai diberi pilihan sendiri untuk menentukan tempoh Cuti Bersalin (minimum – 60 hari ) sehingga 90 hari (maksimum) bagi setiap kelahiran. 3.Pegawai boleh menggunakan kemudahan Cuti Bersalin lebih awal 14 hari dari tarikh dijangka bersalin – tarikh cuti bersalin akan dikira mulai tarikh pegawai mengambil cuti. 4.Bagi pegawai yang mempunyai baki Cuti Bersalin Bergaji Penuh kurang daripada 90 hari – pegawai dikehendaki memenuhi tempoh cuti bersalin di antara 60 hingga 90 hari dengan menggunakan kaedah berikut : 2020

CUTI BERSALIN sambungan

a).Menghabiskan kesemua baki Cuti Bersalin Bergaji Penuh yang layak ; dan b).Mengambil Cuti Rehat yang berkelayakan (AKS) / mengambil Cuti Bersalin Separuh Gaji (GURU) ; dan c).Mengambil Cuti Bersalin Tanpa Gaji setelah habis kemudahan di perenggan (a) dan (b) di atas ; atau d).Menggunakan Cuti Menjaga Anak sehari selepas tamat tempoh Cuti Bersalin Bergaji Penuh mengikut PP Bil.15/2007 e).Semasa cuti penggal persekolahan (bagi guru) : i). Menghabiskan kesemua baki Cuti Bersalin Bergaji Penuh yang layak; dan ii). Bagi tempoh yang selebihnya dianggap sebagai Cuti Bergaji Penuh

CUTI BERSALIN sambungan 5.Pegawai/AKS yang telah menggunakan kelayakan maksimum 300 hari kemudahan Cuti Bersalin Bergaji Penuh – pegawai/AKS dikehendaki memenuhi tempoh Cuti Bersalin antara 60 hingga 90 hari dengan menggunakan kaedah berikut : 5.1. Bagi Anggota Kakitangan Sokongan : a). Mengambil cuti rehat mengikut kelayakan pegawai mulai dari tarikh bersalin; b). Mengambil cuti bersalin tanpa gaji setelah menggunakan diperenggan (a) atau c). Menggunakan cuti menjaga anak (tanpa gaji) mulai dari tarikh sehari selepas tamat tempoh cuti bersalin bergaji penuh

CUTI BERSALIN sambungan 5.2. Bagi Guru : a). Semasa hari persekolahan sekolah guru boleh : i). Mengambil Cuti Bersalin Separuh Gaji sehingga 14 hari; dan ii).Mengambil Cuti Bersalin Tanpa Gaji setelah menggunakan kemudahan di perenggan (i) di atas; atau iii).Menggunakan Cuti Menjaga Anak mulai tarikh bersalin (hari ke 301) sepertimana PP Bil.15/2007 bagi memenuhi tempoh cuti bersalin

CUTI BERSALIN sambungan

b). Guru yang bersalin sepenuhnya dalam cuti penggal persekolahan (minimum 60 hari) dianggap dalam Cuti Bersalin Bergaji Penuh 6. Pegawai yang telah melahirkan anak selepas 22 minggu ( 5 bulan 2 minggu ) mengandung, samada bayi hidup atau meninggal dunia – layak diberi Cuti Bersalin bagi tujuan pemulihan.

ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI BERSALIN
1.

2.

Perakuan Bersalin yang dikeluarkan oleh pihak swasta tidak perlu lagi ditandatangan timbal oleh Peg.Perubatan Kerajaan. CB – boleh diambil lebih awal <14 hari Cth : Tkh.Jangka Bersalin : 25/7 Ambil Cuti awal : 20/7 T.Bersalin : 24/7 Cuti Bersalin 60 hari bermula daripada tarikh 20/7

5. CUTI KECEDERAAN
CUTI KECEDERAAN n Cedera semasa menjalankan tugas rasmi n Diberi cuti sakit Perintah Am Bab C (17) Masih belum sembuh (RUJUK LEMBAGA PERUBATAN) n Diberi cuti kecederaan bergaji penuh sehingga pulih.
2626

6.CUTI TIBI ,KUSTA ATAU BARAH
n n n

n

Sakit Tibi = Cuti Sakit 12 bulan(360 hari) bergaji penuh + 25 hari (PPP) dan CR (AKS). Sakit Kusta/Barah = Cuti Sakit 24 bulan (720 hari) bergaji penuh + 25 hari (PPP) dan CR (AKS). Jika telah habis kelayakan (720 hari) : buat permohonan tubuhkan Lembaga Perubatan : bertujuan supaya cuti sakit boleh diberi secara separuh gaji / dicadangkan bersara atas sebab kesihatan. Cuti Sakit Barah = 360 hari secara separuh gaji boleh diberi tetapi perlu diluluskan oleh pihak 2727 Kuasa Tertentu (BPSM)

CUTI TIBI ,KUSTA ATAU BARAH
n

n

Cuti sakit secara separuh gaji yang telah diluluskan selama 180 hari – pergerakan gaji tahun berikutnya diberi secara isyarat. Cuti sakit barah yang tidak berterusan boleh diterima sebaik menerima surat pengesahan sakit barah dari Peg.Perubatan.

CUTI TIBI ,KUSTA ATAU BARAH
Cuti Sakit Barah akan mengurangkan kelayakan cuti rehat pada tahun berkenaan. Contoh kelayakan CRK = 7 hari Jumlah kelulusan CSB = 180 hari Formula Perkiraan : Jumlah kelulusan c.sakit barah x kelayakan cuti/ 360 hari 180 x 7 =3.5 360 7 – 3.5 (4 hari) = 3 hari Kelayakan CRK tahun berkenaan ialah = 3 hari

CONTOH KEW.8 CUTI SAKIT BARAH
Butir-Butir Perubahan Tarikh
12.09.2008, 19.09.2008, 25.09.2008 hingga 26.09.2008, 19.10.2008, 17.10.2008 hingga 7.11.2008

Gaji Bulanan

Catatan

No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan surat kelulusan dari JPNJ

Diluluskan Cuti Sakit Barah bergaji penuh selama 26 hari bagi Tahun 2008 mengikut Perintah Am Bab C 31 (a) mulai
dari.....

ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI SAKIT TIBI, KUSTA DAN BARAH
1.

Tidak ada surat pengesahan dari doktor,menyatakan anggota mengidap sakit berkenaan kerana jumlah cuti sakit adalah dikira daripada tarikh surat pengesahan oleh Peg.Perubatan – jumlah cuti sakit terdahulu jika ada boleh dikira sebagai cuti sakit biasa/lanjutan. Pesakit yang menerima rawatan di hospital yayasan bukan kerajaan (swasta) perlu memohon kelulusan dari KPM – surat kelulusan pertama kali ini boleh digunapakai untuk kelulusan cuti sakit seterusnya tanpa tandatangan timbal peg.perubatan kerajaan lagi.

1.

c c

a. b. c. d. e. f.

Pek.Perkhid.Bil.10 Tahun 1995 Lembaga Perubatan boleh dipohon jika anggota : Kesiuman otak pegawai diragui. Cedera semasa tugas Habis cuti-cuti sakit berkelayakan. Tiada harapan sembuh/sihat. Cuti sakit 45 hari selama 3 tahun berturut- turut atau telah menghabiskan semua kelayakan cuti sakit selama 180 hari. Menghidap Tibi, Kusta atau Barah.
3232

Ba b Surat Pek.Perkhidmatan KPM Bil.6 Tahun 1994 'C' dan

PEMERIKSAAN LEMBAGA PERUBATAN

Dokumen sokongan yang perlu disertakan Penubuhan Lembaga Perubatan
1. 2. 3. 4.

Permohonan daripada Pengetua/Guru Besar Senarai tugas anggota Laporan perubatan semasa anggota Kenyataan cuti dan salinan sijil sakit anggota Alamatkan kepada : No.Telefon : 2245180
Pengarah Kesihatan Negeri Johor Jabatan Kesihatan Negeri Johor Tingkat 3,4 & 5, Blok B \wisma Persekutuan Jalan Air Molek 80590 Johor Bahru ( UP : Tuan Haji Lokman bin Dasuki )

ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG PENUBUHAN LEMBAGA PERUBATAN

Pihak sekolah perlu peka situasi keperluan ditubuhkan Lembaga Perubatan kepada seorang pegawai. Laporan Lembaga Perubatan samada dalam 2 keadaan : 1. Pegawai sedang/akan pulih atau 2. Kecacatan/sakit pegawai akan kekal/tiada harapan sembuh. Jika belum disahkan dalam perkhidmatan – perlu diruj kepada pihak berkuasa melantik untuk ditamatkan perkhidmatan jika disahkan tidak sihat serta tidak boleh menjalankankan tugas hakikinya.

CUTI YANG DIBERI KERANA Ba b PERKHIDMATAN
'C' 1. 2. 3. 4. Cuti Rehat Khas /Cuti Rehat Cuti Tanpa Gaji Cuti Separuh Gaji Click to edit Master Cuti Tanpa Rekod subtitle

style

3535

1. CUTI REHAT KHAS :
3/2005

PP

n n n n n n

7 hari setahun Kepada PPP di sekolah sahaja Tidak tertakluk kepada sesuatu sebab tertentu Tidak menjejaskan P & P sekolah Dipanjangkan kepada GST dan Guru Kontrak Tidak boleh dibawa ke tahun hadapan
3636

ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI REHAT KHAS:
1. 2.

3.

CRK patut dipohon sekurang-kurangnya 3 hari daripada tarikh bercuti. CRK akan berkurangan jika mengambil CTG,CSG,Cuti TB/Kusta/Barah,CHaji dan CBelajar bergaji penuh pada tahun berkenaan. Baki CRK yang tidak digunakan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya, tetapi boleh disimpan untuk gantian wang tunai semasa bersara.
bersambung….

ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI REHAT KHAS:
4.

Baki CRK bagi GST tidak boleh disimpan untuk gantian wang tunai . Hanya boleh mula disimpan mulai pegawai dilantik tetap. Pegawai yang memilih KWSP juga boleh menyimpan CRK untuk gantian wang tunai. Jumlah maksima CRK yang boleh dikumpul ialah 150 hari sepanjang perkhidmatan.

4.

4.

.

CUTI REHAT :

PAC 19 (ii) 2,7 dan 11 DAN PP 9/1991,KPM 2/2001,PP 4/2002,17/2005,20/2005,14/2008

i)

Boleh diambil bila-bila masa dalam tahun itu
a. Pengetua & Guru Besar = 30 – 35 hari b. C26, C22, N26, N22 = 25 – 30 hari c. C17 – C19, N8, N1 = 20 – 25 hari - kira ikut propetionate

ii) iii)

Cuti Rehat tidak genap setahun. Membawa ke hadapan Cuti Rehat

Ba b 'C'

- baki yang tidak habis digunakan dalam tahun semasa iv) Cuti Rehat yang tidak dapat dihabiskan. - boleh dibawa ke tahun hadapan atau disimpan untuk
bayaran gantian cuti rehat.
3939

CUTI DALAM SETAHUN
GRED KATEGORI DI BAWAH 10 TAHUN PERKHIDMATAN 30 hari

GENAP 10 TAHUN PERKHIDMATAN DAN LEBIH

Ba b 'C'

Gred Khas ke atas dan I – VI

35 hari (30 Hari Dilantik mulai 01.9.2005 – P.P. Bil. 20/2005) 30 hari 25 hari

VII – VIII IX – XI

25 hari 20 hari

4040

KADAR CUTI REHAT BIL.14/2008
Bagi anggota yang bersetuju memilih opsyen ini :
Greg/Kategori SSM Kurang 10 Tahun Lebih 10 Tahun Berkhidmat Berkhidmat Pengurusan Tertinggi 31 – 54 21 - 30 1 - 20 25 hari 25 hari 25 hari 20 hari 25 hari 25 hari 25 hari 25 hari

PENGIRAAN KELAYAKAN CUTI REHAT TAHUNAN
Lantikan 1/7/2005 PPP =

Ba b 'C'

6 x7 = 3.5(4hari) 12 6 x 20 = 10hari 12
4242

AKS =

PENGIRAAN KELAYAKAN CUTI REHAT TAHUNAN
Lantikan 1/9/2005 PPP = 4 / 12 x 7

Ba b 'C'

= 2.33(2hari)

AKS =

4 / 12 x 25 = 8.33(8hari)
4343

CARA MENGUMPUL GCR

KONSEP Boleh mengumpul baki cuti PENGUMPULAN 2 selama 2 tahun ke tahun ke-3. TAHUN Cuti tahunan pertama jika tidak PPERKHIDMATAN. dihabiskan di tahun ke-3, cuti itu P.P.BIL. 9/91 & P.P. akan luput. GCR hanya diambil BIL. 4/93 (Bkk dari cuti tahun semasa. 1/1/1992 (SSB)

Ba b 'C'

4444

CONTOH PENGUMPULAN CUTI REHAT
Tahun Cuti Dibawa Kelayakan Jumlah Dari Tahun Cuti Bagi Kelayakan Lepas Sesuatu Tahun Jumlah Cuti Rehat Yang Diambil Baki Cuti Baki Cuti Yang Dibawa Cuti Yang Dikumpulkan Bagi Faedah GCR M engikut Pilihan -

1991 TH 1 1992 TH 2

35

35

70

35 Guna cuti 1990 -

35

35

35

35

70

70

55 91 (35 + 92 20)

15

1993 TH 3

55

35

90

20 Guna cuti 1991 bak i 15 hari luput .

55 20+35

40 91 92 93 (- + 20 + 20)

15

994 TH 4

40

35

75

(cuti 1992 baki 20 hari luput)

40

40 92 93 94 (- +20+ 20)

15

4545

GANTIAN CUTI REHAT
Cuti yang disimpan sebagai gantian Cuti Rehat (GCR) akan dibayar wang tunai.
±

Ba b 'C'

Diserah pada hari penghabisan ia bekerja bagi PESARA. Bagi kes meninggal dunia apabila mendapat kelulusan PEN. 2 daripada Unit Pencen Terbitan (Unit ‘D’).
4646

±

PEMBERIAN WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT
n

Ba b 'C'

Dipanjangkan kepada pegawaipegawai yang memilih KWSP (Pek. Perkhidmatan Bil. 5/2004)

4747

FORMULA GCR
1/30 x cuti rehat dikumpul x gaji akhir (Tertakluk kepada maksimum 150 hari). Gaji Akhir = Gaji Hakiki + ImbuhanImbuhan Tetap

Ba b 'C'

4848

PENGIRAAN GANTIAN CUTI REHAT
(P.P. BIL. 7/2003)

Gaji Akhir = RM1,907.04 ITKA = RM 80.00 ITP = RM 135.00 RM 2,122.04

Ba b 'C'

1 x150 x 2,122.04 = 10,610.20 30
4949

CUTI TERLEBIH DIAMBIL
(Para 4.1.3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/1993)

Ba b 'C'

n

“Sebarang cuti rehat yang terlebih diambil semasa dalam perkhidmatan awam boleh ditolak daripada jumlah cuti yang dikumpul bagi award wang tunai”

5050

ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI REHAT:
1. 2.

3.

Cuti rehat patut dipohon sebelum bercuti. Kadar cuti rehat yang boleh diambil dalam satu-satu masa ialah mengikut kelayakan semasa. Ketua Jabatan boleh mengaturkan agar pegawai-pegawai di bawah pentadbirannya menghabiskan cuti rehat dalam tahun sama tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

2. CUTI TANPA GAJI
1.

SEBAB PERSENDIRIAN YANG MUSTAHAK. MENJAGA/MENYUSUKAN ANAK MENGIKUT PASANGAN
5252

1. 1.

CUTI TANPA GAJI : PAC 14 dan 52 ,PP 9/1991 dan Surat PP KPM 1/2009
1.

ATAS SEBAB PERSENDIRIAN YANG MUSTAHAK Kelayakan, - 30 hari setiap genap setahun perkhidmatan. - 360 hari terus menerus jika telah berkhidmat 12 tahun.
5353

CUTI TANPA GAJI PERINTAH AM BAB C 28 HARI (PERTAMA)
• •

Perintah Am Bab C (b) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan dalam negeri Perintah Am Bab C (c) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan luar negeri Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan Catatan No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan surat kelulusan sekolah

Diluluskan cuti tanpa gaji selama 28 3.8.2009 hari mulai dari 3.8.2009 hingga hingga 30.8.2009 di bawah Perintah Am 14 30.8.2009 (b) / (c) Bab C

RM 3734.39 (P1 T6) RM 400.00 RM 400.00 RM ITK 300.00 ITP BSH

LAPOR DIRI SETELAH TAMAT CUTI TANPA GAJI 28 HARI (PERTAMA)
• •

Perintah Am Bab C (b) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan dalam negeri Perintah Am Bab C (c) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan luar negeri Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan RM 3734.39 (P1 T6) RM 400.00 RM 400.00 ITK RM 300.00 ITP BSH (Tamat cuti tanpa gaji pada 30.8.2009 dan 31.8.2009 adalah cuti umum) Catatan No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan surat kelulusan sekolah

Melapor diri dan bertugas setelah 1.9.2009 tamat cuti tanpa gaji mulai 1.9.2009 di bawah Perintah Am 14 (b) / (c) Bab C

CUTI TANPA GAJI MELEBIHI 180 HARI
* Perintah Am Bab C 14 (b) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan dalam negeri * Perintah Am Bab C 14 (c) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan luar negeri B utir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan RM 1069.93 (P1T6) RM 115.00 RM 180.00 RM 300.00 Catatan No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan Surat Kelulusan sekolah

Diluluskan Cuti Tanpa Gaji 25.6.2008 selama 186 hari mulai daripada hingga 25.6.2008 hingga 27.12.2008 27.12.2008 di bawah Perintah Am 14 (b)/ (c) Bab C

ITKA ITP BSH (Tidak layak diberi Pergerakan Gaji pada 1.4.2009 kerana Cuti Tanpa Gaji melebihi 180 hari dalam tahun kalendar 2008)

LAPOR DIRI SETELAH TAMAT CUTI TANPA GAJI MELEBIHI 180 HARI
• •

Perintah Am Bab C (b) untuk Cuti Tanpa Gaji urusan dalam negeri Perintah Am Bab C (c) untuk Cuti Tanpa Gaji urusan luar negeri

Butir-Butir Perubahan

Tarikh

Gaji Bulanan

Catatan

No. Surat Kebenaran Catatkan No.Rujukan surat pengesahan lapor diri dari sekolah

Melapor diri setelah Tamat Cuti 28.12.2008 Tanpa Gaji mulai 28.12.2008 di bawah Perintah Am 14(b)/(c ) Bab C

RM 1069.93 (P1T6) RM 115.00 RM 180.00 RM 300.00

ITKA ITP BSH

TIDAK LAYAK PERGERAKAN GAJI KERANA CUTI TANPA GAJI MELEBIHI 180 HARI
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan RM 1069.93 (P1T6) Catatan No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan surat kelulusan pegerakan gaji Tidak layak diberi pergerakan gaji 1.4.2009 tahun 2009 kerana Cuti Tanpa Gaji melebihi 180 hari dalam tahun kalendar mulai 25.6.2008 hingga 27.12.2008.

ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI TANPA GAJI ATAS SEBAB PERSENDIRIAN
1.

2.

3.

Bagi anggota yang mengambil CTG akan dipertimbangkan untuk menduduki PTK dan kenaikan pangkat jika memenuhi syarat yang ditetapkan. Layak diberi pergerakan gaji secara isyarat sebanyak 3 kali jika tempoh CTG melebihi 180 hari dalam satu tahun kalendar. Tidak layak menerima kemudahan tertentu kecuali kemudahan perubatan.
bersambung…

ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI TANPA GAJI ATAS SEBAB PERSENDIRIAN
4.

5. 6.

7.

Tidak layak di bayar Elaun Memangku dan Elaun Penanggungan Kerja bagi pegawai yang sedang memangku dan menanggungkerja. Tidak layak dibayar BISP, BIPK, BSH dan BIW. Tempoh CTG tidak akan diambil kira untuk tujuan kekananan, sebahagian daripada 3 tahun perkhidmatan yang boleh diambilkira bagi tujuan Pemberian Taraf Berpencen. Tempoh CTG tidak diambil kira bagi tujuan tempoh notis perletakan jawatan dan bagi tujuan pengiraan ganjaran, pencen serta faedah lainnya.

CUTI TANPA GAJI : PP 2/1998,15/2007 DAN 14/2007 2. MENJAGA/MENYUSUKAN ANAK - Layak 5 kali sepanjang perkhidmatan (mulai hari pertama tamat cuti bersalin) - Boleh diambil 1825 hari (5 tahun) sepanjang tempoh perkhidmatan – boleh diambil sekaligus. - Jika pegawai telah menggunakan kelayakan cuti 90 hari mengikut Pek.9/91 dan 2/98 – baki yang boleh digunakan perlu ditolak dengan cuti yang pernah 6161 diambil itu.

ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI TANPA GAJI MENJAGA/MENYUSUKAN ANAK

Pegawai boleh dipertimbangkan menduduki Pep.PTK semasa bercuti dengan perbelanjaan ditanggung sendiri. 2. Kemudahan cuti ini tidak akan menjejaskan cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji atas sebab persendirian yang mustahak atau mengikut pasangan.
1.

CUTI TANPA GAJI -PP Bil.29/2009
3.
1.

CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN

pegawai lantikan tetap. 2. pasangan belajar/kursus/kerja di luar atau dalam negara. 3 mengikut tempoh pasangan pegawai dikehendaki bertugas/berkursus bagi pasangan pegawai awam termasuk pelanjutan. 4. 3 tahun bagi pasangan yang bukan pegawai awam. 6363

CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN – PP Bil.29/2009

5.Boleh di ambil seterusnya setelah kembali berkhidmat selama (1 tahun) dari tarikh CTGIP yang sebelumnya dan permohonan baru perlu dikemukakan sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tamat tempoh CTGIP yang pertama.Jika tidak cukup syarat – perlu mendapat kelulusan khas Ketua Setiausaha Kementerian. 6.Majikan pasangan tidak perlu mendaftar dengan SSM (Suruhanjaya Syarikat Malaysia)

CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN – PP Bil.29/2009

7.Kuasa Meluluskan CTGIP mengikut pasangan telah diperturunkan kepada Pengarah Pelajaran Negeri bagi semua permohonan CTGIP 8.Setelah tamat CTGIP – lapor diri di Unit Perkhidmatan JPN dan penempatan akan dibuat oleh Sektor Pengurusan Sekolah JPN.

CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN (PP Bil.14/2005)
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan Catatan No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan surat kelulusan dari Kementerian Diluluskan cuti tanpa gaji mengikut 27.5.2006hin RM 3734.39 pasangan di bawah Pekeliling gga (P1 T6) Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 26.5.2009 RM 400.00 2005 selama 3 tahun mulai RM 400.00 27.5.2006 hingga 26.5.2009 atau RM 300.00 hingga kembali ke Malaysia mengikut mana yang terlebih dahulu.

ITK ITP BSH

PERGERAKAN GAJI TAHUNAN BAGI CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN (1)
* Layak diberi 3 kali Pergerakan Gaji secara Isyarat mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil 14/2005 Butir-Butir Perubahan Diberi pergerakan gaji secara isyarat kali pertama bagi tahun 2007 kerana cuti tanpa gaji mengikut pasangan melebihi 180 hari mulai 27.5.2006 hingga 26.5.2009 Tarikh 1.4.2007 Gaji Bulanan P.TERIMA RM 3884.67 (P1T7) (Isyarat) Catatan T.TERIMA RM 3734.39 (P1 T6) No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan surat kelulusan pergerakan gaji

TPG: 1 APRIL

Gaji sebenar RM 3734.39 (P1T6)

PENEMPATAN SEMULA SETELAH TAMAT CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan RM 4185.23 (P1 T9) RM 400.00 RM 400.00 RM 300.00 Catatan No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan surat kelulusan Kementerian dan surat rujukan JPN Ditempatkan semula di 27.5.2009 …………………………. setelah tamat cuti tanpa gaji mengikut pasangan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2005 mulai 27.5.2009.

ITK ITP BSH (Melapor diri untuk bertugas pada 29.5.2009)

ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN 1. Pegawai hanya dibenarkan bercuti setelah mendapat kelulusan dari pihak kuasa melulus . 2. Pegawai yang mengambil cuti melebihi 180 hari dalam satu tahun kalendar, layak diberi pergerakan gaji secara isyarat tidak lebih 3 kali pergerakan. 3. Melapor diri ke JPN sebaik sahaja sampai ke Malaysia

3. CUTI SEPARUH GAJI
1.

MENJAGA KESIHATAN SANAK SAUDARA YANG RAPAT.

7070

CUTI SEPARUH GAJI : PAC 13(d) dan 51(d) SERTA PAC 13(a) (ii) dan 51(a)(ii)
n

MENJAGA KESIHATAN SANAK SAUDARA YANG RAPAT

1. Ibu/ayah/mertua/suami/isteri/anak yang sakit dan memerlukan penjagaan rapi samada di hospital atau dirumah. 2. Layak 30 hari setiap genap setahun perkhidmatan yang melayakkan. 3. Maksima 180 hari sepanjang perkhidmatan ( Boleh diambil terus menerus jika telah mempunyai tempoh perkhidmatan yang melayakkan – 6 tahun berterusan.) 7171

CUTI SEPARUH GAJI 14 HARI PERTAMA
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan Catatan No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan surat kelulusan sekolah/PPD Diluluskan cuti separuh gaji selama 14 28.3.2009 hari mulai dari 28.3.2009 hingga hingga 10.4.2009 dibawah Perintah Am 13 (a) 31.3.2009 (ii) Bab C. RM 1069.93 x ½ (P1 T6) RM 115.00 x ½ ITKA RM 180.00 x ½ ITP RM 300.00 X ½ BSH RM 1119.84 x ½ (P1 T7) RM 115.00 x ½ RM 1180.00 x ½ RM 300.00 X ½

1.4.2009 hingga 10.4.2009

ITKA ITP BSH

CUTI SEPARUH GAJI MELEBIHI 14 HARI
Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan Catatan Diluluskan cuti separuh gaji selama 11.4.2009 51 hari mulai dari 11.4.2009 hingga hingga 31.5.2009 di bawah 31.5.209 Perintah Am 13 (a) (ii) Bab C. RM 1119.84 x ½ (P1 T7) RM 180.00 x ½ RM 115.00 x ½ RM 300.00 X ½ ITKA ITP BSH

No. Surat Kebenaran

Catatkan No. Rujukan surat kelulusan dari Kementerian

Isu-Isu Permasalahan CSG Menjaga kesihatan Sanak Saudara :
1.

2. 3.

4.

CSG bolah diambil untuk menghantar sanak saudara membuat temujanji rawatan walaupun sehari setiap bulan. CSG tidak perlu berterusan.Ikut keperluan. CSG akan dikira berterusan walupun melibatkan cuti mingguan, cuti umum atau cuti sekolah. Sanak saudara yang dijaga tidak semestinya berada di hospital.

4. CUTI TANPA REKOD
MENJAGA ISTERI BERSALIN 2. KEMATIAN AHLI KELUARGA YANG RAPAT 3. IKUT AKTIVITI JABATAN LAIN 4. HADIR PERIKSA
1.

7575

CUTI TANPA REKOD : PP 9/2001
1.

MENJAGA ISTERI BERSALIN - 7 hari mulai isteri bersalin atau esoknya jika bersalin selepas waktu pejabat : (7.30 pagi hingga 5.30 petang) - 5 kali sepanjang perkhidmatan

7676

CUTI TANPA REKOD : PP Bil.10/2002
2. KEMATIAN AHLI KELUARGA YANG RAPAT. - Ibu bapa kandung/suami/isteri/anak - 3 hari mulai meninggal atau esoknya jika meninggal selepas waktu pejabat (waktu pejabat : 7.30 pagi hingga 5.30 petang)
7777

CUTI TANPA REKOD : PAC 44 DAN 57 DAN PP 9/1991
3.

HADIR PEPERIKSAAN - peperiksaan yang dianggap boleh memperbaiki peluang hidup pegawai. - pada hari peperiksaan sahaja

7878

CUTI TANPA REKOD : PAC 41 DAN 57, PP 5/19985 DAN PP 9/1991
4. IKUTI AKTIVITI JABATAN LAIN - Latihan pasukan sukarela - latihan/khemah tahunan pertubuhan/persatuan - Ambil bahagian dalam sukan - Aktiviti anjuran kerajaan.
7979

CUTI TANPA REKOD
Pasukan Sukarela dan Pertubuhan Kerajaan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Askar wataniah Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Pasukan Simpanan Polis Simpanan Sukarela Pertahanan Awam Perwakilan (kem luar negeri) BAKTI BAKAT PERKEP PUSPANITA Badan Kebajikan dan Sukan Agensi Kjaan yang diluluskan oleh KSN.
8080

CUTI TANPA REKOD
Latihan/Khemah Tahunan .
n n n n n n n n n n n n n

Kadet Laut Pasukan Kadet Persekutuan Pasukan Latihan Udara Persekutuan Pertubuhan Pengakap Pertubuhan Pandu Puteri Briged Budak Lelaki Briged Budak Perempuan Ambulan St.John Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Persatuan Perancang Keluarga PEMADAM Persatuan Penyelamat kelemasan DiRaja Caw.Malaysia Persatuan Penyelamat Kelemasan DiRaja Caw.Malaysia
8181

CUTI TANPA REKOD
Aktiviti Anjuran Kerajaan
1. Majlis Penasihat Keb.Integrasi Wanita Dlm Pembangunan(NACIWID). 2. Pertubuhan Orang-Orang Buta 3.. Institut Dakwah dan Latihan Islam 4. Jabatan Perpaduan Negara 5. Persatuan Pengguna 6. Persatuan Mencegah Penyakit TIBI 7. PUSPANITA 8. JKKK 9. Pasukan Kadet Polis 10. PERKEP 11. PERKIM 12. Majlis KEB.Pertubuhan Wanita Msia 13. Majlis Keselamat Negeri 8282 14. Persatuan Stem Malaysia

ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI TANPA REKOD
1.

Permohonan CTR bagi aktiviti yang dianjurkan oleh yayasan yang tidak berdaftar dengan kerajaan atau tidak ada kelulusan KSN – di nasihatkan mengambil CRK (PPP) dan CR (AKS)

5.
1. 2.

CUTI KURSUS SAMBILAN -

PP.BIL.7/2009

Tidak melebihi 30 hari dalam setahun Layak kepada pegawai : a). Yang mengikuti pengajian secara sambilan di IPT Awam dan Swasta Dalam Negara. b). Telah sah perkhidmatan. c). Telah mendapat kebenaran bertulis untuk mengikuti kursus samada peringkat Diploma,Ijazah Pertama,Diploma Lanjutan,Sarjana dan Kedoktoran(PhD). d). Bukan satu hak mutlak serta perlu memohon dan diluluskan oleh Ketua Jabatan berdasarkan tempoh sebenar kursus. Bersambung.....

CUTI KURSUS SAMBILAN –

(PJJ – SPP.BIL.7/2009

3. Meliputi – Menghadiri Kursus Intensif seperti kuliah, tutorial, seminar/bengkel/kolokium dan latihan amali/latihan industri yang kurang 30 hari. 4. Jika telah habis – gunakan baki CRK yang masih ada/mohon CTG bagi menampung perbezaan tempoh tersebut. 5. Jika jatuh pada cuti umum – tidak boleh digantikan. 6. Tidak meliputi hari perjalanan pergi dan balik ketempat kursus.

CUTI HAJI

8686

CUTI HAJI – PAC 34,35 dan 55 SERTA PP 9/1991
1. 2. Sekali dalam perkhidmatan Telah dilantik tetap serta sah dalam perkhidmatan 3. Tempoh layak maksima 40 hari – selebihnya perlu mohon cuti CRK bagi PPP dan CR bagi AKS. 4. Cuti haji kali kedua (Cuti Rehat/Cuti Tanpa Gaji)

Ba b 'C'

8787

ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI HAJI
1. Cuti Haji akan mengurangkan kelayakan cuti rehat pada tahun berkenaan. Contoh kelayakan cuti 25 hari Formula Perkiraan : Jumlah cuti haji x kelayakan cuti 360 hari 40 x 25 = 2.77 360 25 – 2.77 (3 hari) = 22 hari Kelayakan cuti rehat ialah = 22 hari

CUTI KECEMASAN AM

8989

CUTI KECEMASAN AM
(P.P. 1/1986) 1. 2. Banjir/Tanah Runtuh/Jambatan Runtuh/Gempa Bumi/Perintah Berkurung dan lain-lain. Kemukakan borang perakuan yang disahkan oleh Pengetua/GB yang memperolehi maklumat/pengesahan kejadian kecemasan dari Pegawai Daerah/Penghulu/Pej.Polis/Jab.Penerangan/ Jab.Kebajikan dan siaran media. Kebenaran tidak hadir kerja – tidak akan menjejaskan kelayakan cuti dan tidak perlu mengemukakan permohonan cuti.
9090

Ba b 'C'

3.

CUTI GANTIAN

9191

CUTI GANTIAN
1. 2. PA Bab C 40 dan PP Bil.9 Tahun 1991 Kemudahan Cuti Gantian layak dipertimbangkan kepada pegawai yang diarah menjalankan tugas rasmi di luar masa kerja pada hari bekerja biasa, hari rehat Sabtu, hari rehat mingguan atau hari kelepasan am dan tidak berkelayakan untuk mendapat bayaran lebih masa atau sebarang bayaran khas.

CUTI GANTIAN - sambungan
3. Syarat dan Kelayakan : i. Mendapat arahan kerja lebih masa dari Ketua Jabatan; ii. Boleh diluluskan sama banyak dengan masa yang dipanggil bertugas; iii. Mempunyai 9 jam bekerja lebih masa bagi melayakkan diberi 1 hari cuti gantian; iv. Boleh diambil dengan syarat diluluskan oleh KJ tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan

CUTI GANTIAN - sambungan

4.Cuti hendaklah diambil dalam tempoh 6 bulan dari tarikh surat arahan; 5.Bidang tugas yang boleh dipertimbangkan untuk mendapatkan cuti gantian seperti berikut : a).Kerja kecemasan yang tidak boleh ditangguhkan b).Kerja yang dikehendaki dibuat oleh pegawai melebihi daripada tugas biasa c).Kerja yang perlu diuruskan dalam jangka masa yang terhad

CUTI GANTIAN - sambungan 6.Kerja Lebih Masa boleh dibuat dalam atau di luar kawasan ibu pejabat 7.Jika menjalankan kerja lebih masa di luar kawasan ibu pejabat – layak menuntut elaun tugas rasmi 8.Masa dalam perjalanan – tidak dianggap sebagai kerja lebih masa kecuali Pemandu 9.Pegawai yang menghadiri kursus/seminar/persidangan/bengkel sebagai peserta tidak dianggap menjalankan tugas rasmi (termasuk hari rehat Sabtu,hari rehat mingguan dan hari kelepasan am) – Pegawai tidak layak mendapat cuti gantian.

n

Ba TIDAK HADIR BERTUGAS b “Peraturan 23(A). Peraturan-peraturan 'C'
Penjawat Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

“Ketidakhadiran” termasuklah kegagalan untuk hadir bagi apa-apa jua tempoh masa , pada satu-satu masa dan tempat di mana pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya.
9696

Ba TIADA GAJI BAGI TEMPOH b TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA 'C' CUTI Tidak layak menerima apa-apa emolumen bagi pegawai yang tidak hadir bertugas bagi sesuatu tempoh tanpa sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah sebab yang munasabah.
9797

TIDAK LAYAK EMOLUMEN KERANA TIDAK HADIR BERTUGAS SECARA BERTERUSAN
Butir-Butir Perubahan Tidak berhak mendapat emolumen kerana tidak hadir bertugas tanpa sebab yang munasabah di bawah Perintah Am Bab C 14 A(a) bagi bulan Julai 2009 mulai 1.7.2009 hingga 31.7.2009 Tarikh 1.7.2009 Hingga 31.7.2009 Gaji Bulanan RM 1665.87 (P1 T5) RM 160.00 RM 180.00 RM 300.00 Catatan No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan surat kelulusan Jabatan

ITKA ITP BSH

TIDAK LAYAK EMOLUMEN KERANA TIDAK HADIR BERTUGAS TIDAK BERTURUTAN
Butir-Butir Perubahan Tidak berhak mendapat emolumen kerana tidak hadir bertugas tanpa sebab yang munasabah di bawah Perintah Am Bab C 14 A(a) bagi bulan April 2009 pada tarikh-tarikh berikut: Tarikh 1.4.2009 Hingga 3.4.2009, 16.4.2009, 17.4.2009, 23.4.2009, 28.4.2009 hingga 29.4.2009 Gaji Bulanan RM 812.51 (P1 T5) RM 180.00 RM 95.00 RM 300.00 Catatan No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan surat kelulusan Jabatan

ITKA ITP BSH

DIBAYAR EMOLUMEN SETELAH HADIR BERTUGAS
B utir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan RM 1665.87 (P1T5) RM 160.00 RM 180.00 RM 300.00 Catatan No. Surat Kebenaran Catatkan No. Rujukan Surat Pengesahan melapor diri dari sekolah/PPD Dibayar Emolumen kerana hadir 1.8.2009 bertugas semula mulai 1.8.2009

ITKA ITP BSH

Sekian, terima kasih

SEMOGA JUMPA LAGI.......... 101101

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful