Anda di halaman 1dari 28

Stail pengajaran yang dikemukakan oleh Mosston dan Ashworth .

Stail yang memusatkan pada pelajar

Konsep Gaya Peningkatan gaya tersebut mempunyai satu tahap tugasan yang ditentukan oleh guru. Gaya ini memperkenalkan konsep yang berbeza, iaitu pelbagai tahap prestasi pada satu tugas yang sama.

Gaya Peningkatan merujuk kepada para pelajar dengan tahap kemahiran yang berbeza turut serta atau masuk dalam tugasan yang sama dengan memilih tahap kesukaran yang mereka boleh lakukan

Peningkatan dan penyertaan pelajar berterusan Menyesuaikan perbezaan individu Memberi peluang menyertai aktiviti pada tahap kemampuan individu Peluang berundur untuk berjaya dalam aktiviti Belajar untuk melihat hubungan antara aspirasi dan realiti prestasi seseorang

Psikomotor Peluang menyertai aktiviti pada tahap kebolehan individu. Pelajar akan diberi peluang untuk menyertai aktiviti pada tahap kebolehan individu. Contoh: Pelajar diminta melakukan kemahiran imbangan

Pelajar membuat keputusan berdasarkan tahap kesukaran melakukan kemahiran.


Imbangan dekam Dirian kepala lutut bengkok Dirian kepala bersudut Dirian kepala

Pelajar tahu bahawa ia telah berjaya dalam pemilihan pertama ( impak ). Sekarang ia mempunyai tiga pilihan.

Mengulangi kemahiran yang sama. Memilih kemahiran yang lebih sukar. Memilih kemahiran yang mudah.

- Penyertaan pelajar dalam aktiviti secara aktif dan akan membuat penyesuaian diri. Mereka akan memilih tahap mengikut perbezaan individu dan secara kendiri.

- Apa sahaja pilihan yang dibuat oleh pelajar diterima oleh guru
- Perkara yang penting ialah pelajar membuat keputusan mengenai peningkatan dalam tahap tersebut.

Pelajar menunjukkan peningkatan dengan memilih tahap kebolehan serta peningkatan yang sesuai.
- Ini

akan memberi keseronokan dan menarik minat para pelajar untuk menyertai aktiviti.
pelajar kekal menyertai dalam aktiviti secara berterusan dan aktif.

- Para

Pelajar juga akan terus berusaha kerana peluang memperbaiki diri masih ada. Ini dapat mengekalkan minat dan menghargai tunjuk ajar yang diperolehi

Guru membuat keputusan dalam set pra impak. Murid membuat keputusan semasa set impak. Semasa post impak, murid menilai prestasi mereka dan menentukan tahap yang perlu di sambung.

Matlamatnya ialah murid mengambil bahagian secara berterusan dan selaras dengan perkembangan mereka. Tekankan kepada murid yang masih berada di tahap pilihan mereka dan beri galakan. Stail ini menawarkan guru dan murid masa pembelajaran yang lama dimana tugasan dijalankan secara individu.

Stail ini menyediakan peluang penglibatan individu yang luas Dalam stail ini semua murid terlibat dalam aktiviti dan pada tahap kebolehan masing-masing.

Mempunyai tahap yang berbeza tetapi tugasan yang sama Kad tugasan dan arahan disediakan Berpusatkan pelajar secara individu. Murid membuat keputusan berdasarkan penilaian sendiri Latihan dibenarkan untuk mencapai tahap yang lebih tinggi Murid diberi kebebasan untuk menentukan tahap pencapaian

Membuat keputusan dalam set pra-

impak Memberi respon kepada peranan mengenai proses membuat keputusan. Memantau proses pembelajaran. Membetulkan kesilapan yang dilakukan oleh murid.

Membuat keputusan semasa set impak dan pasca impak. Membuat keputusan mengenai pemilihan dan pemulaan. Menentukan tahap mana harus disambung. Membuat keputusan mengenai peningkatan dalam tahap. Menilai prestasi mereka

Set Pra-Impak

1. Semua keputusan dibuat oleh guru. 2. Guru menyediakan tugasan untuk program individu Penyediaan ringkasan mengajar oleh guru

Set Impak 1. Menerangkan atau bersoaljawab mengenai konsep gaya peningkatan. 2. Nyatakan objektif utama.

3. Menyatakan peranan pelajar yang mana melibatkan: a. Meninjau pilihan b. Pemilihan tahap yang sesuai c. Melakukan tugasan d. Menilai prestasi berdasarkan kriteria e. Menentukan tahap seterusnya.

4.

Menerangkan peranan guru - Menjawab soalan pelajar - Mengutamakan komunikasi dengan

pelajar

5. Menyatakan fokus pembelajaran dan program individu. 6. Penetapan parameter 7. Murid bergerak dan memulakan peranan dan tugas masing-masing

Pelajar menilai prestasi berdasarkan kad kriteria.

mereka

Selia kelas untuk seketika dan kemudian bergerak untuk mendapatkan maklumbalas pelajar secara individu

Peringkat pra impak -Ringkasan mengajar Peringkat Impak -Fasa permulaan aktiviti memanas badan & regangan -Fasa perkembangan a. berpasangan b. ansur maju - Kemuncak permainan kecil

Peringkat pasca impak - Fasa penutup a. menyejukkan badan b. maklumbalas pelajar

Fizikal Mental Emosi Sosial

Prestasi murid dapat dinilai serta merta Murid tidak terkongkong dengan arahan guru Murid dapat melakukan aktiviti pembelajaran mengikut kebolehan masing-masing. Memupuk semangat bersaing antara pelajar Aktiviti pembelajaran lebih menarik dan mencabar.

Kawalan guru yang longgar akan menggagalkan pembelajaran. Sukar menentukan kejujuran murid dalam aktiviti. Masa pembelajaran panjang. Peralatan yang banyak diperlukan. Persediaan yang kurang akan menjejaskan prestasi murid Sesuai untuk pembelajaran yang muridnya sedikit.

Apabila gaya ini digunakan, ini bermakna guru tersebut menerima konsep gaya peningkatan. Ia membayangkan bahawa sesuatu keadaan telah dicipta kepada pelajar untuk memahami hubungan antara aspirasi dan realiti. Ia membayangkan bahawa pelajar mempunyai peluang belajar menerima perbezaan antara aspirasi dan realiti. Menyedarkan pelajar bahawa perlakuan yang dilakukan adalah pertandingan di antara diri sendiri (tahap keupayaan dan kemahuan) bukan dengan orang lain. Mewujudkan konsep kendiri di dalam diri pelajar.

Penglibatan pelajar adalah maksimum. Semua pelajar melakukan aktiviti mengikut kemampuan penguasaan kemahiran Kesukaran menguasai kemahiran yang dirancang oleh guru dari tahap mudah ke sukar melengkapkan stail ini Tugas guru pula adalah menyediakan aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan kepelbagaian kebolehan pelajarnya