Anda di halaman 1dari 22

BERMASALAH TINGKAH LAKU DAN EMOSI

HIPERAKTIF HIPOAKTIF ADD / ADHD (TUMPUAN PERHATIAN SINGKAT)

Tingkah laku Bermasalah

TTENTION DEFICIT-HYPERACTIVE DISORD (ADHD) sep Dan Definisi

Hiperaktif dan Masalah Kurang Tumpuan (Attention Deficit Disorder- ADD).

eraktif istilah yang digunakan bagi kanak-kanak mempunyai tingkahyang terlampau aktif (overactive) dan gganggu (disruptive).

biasaanya kanak-kanak mempunyai masalah raktif mempunyai masalah

HIPERAKTIF

kanak-kanak yang mudah terangsang, lasak atau tidak mendengar cakap ada tiga gejala utama yang nampak dalam perilaku seorang anak, iaitu inatensi,

Turutan Sejarah atau Peristiwa Tahun Peristiwa

a awal un ke-20,

Kanak-kanak ini dikenali sebagai hyperkinetic dan dikatakan mengalami kecacatan otak yang minima.

da tahun 80

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder III (DSM-III) yang dikeluarkan oleh Persatuan Psikologi Amerika (APA) telah memperkenal istilah Attention Deficit Disorders (ADD). Wujud kecelaruan sama ada istilah in termasuk bersama-sama hiperaktiviti

berapa

Istilah ini didefinisikan semula supaya melipu

Hyperaktif + ADD = ADHD

Hyperaktif

ADHD

ADD

Definisi Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Persatuan Psikologi Amerika (APA) mendefiniskan ADHD sebagai kecelaruan psikologi dengan petanda-petandanya dapat dikesan sebelum umur 7 tahun. ADHD- merupakan satu corak tidak memberi tumpuan, impulasi dan/ atau hiperaktiviti-Impulasif yang lebih kerap atau teruk berbanding kebiasaan yang dilihat pada individu pada tahap-tahap perkembangannya. Terdapat 3 kategori ADHD berdasarkan definisi oleh Persatuan Psikologi Amerika (Marilyn Friend, 2005),iaitu:1.ADD - kurang tumpuan 2.ADHD hiperaktif impulsif 3.ADHD - gabungan

ADHD

D kurang tumpuan

ADHD hiperaktifimpulsif jumlah pergerakan yang sangat tinggi, dan impulasif melakukan sesuatu tanpa berfikir. Kanak-kanak jenis ini kerap mengetuk-getuk meja dan menggoyanggoyang kerusi, selalu berlari-lari. Sentiasa aktif,

memberi tumpuan k-kanak tersebut ggalkan bahagian hak tugasan yang an, kerap elamun dalam kelas, eratur, dan kali pelupa.

ADHD gabungan

Mempunyai petunjuk sepe kurang tumpu dan hiperaktif

Ciri- ciri Kanak- kanak Dengan ADHD Dibincangkan oleh Marilyn Friend (2005):Ingatan kerja
emosi Akademik Pertuturan arah kendiri Kawalan emosi & motivasi Membentuk Semula Sosial Perhargaan kendiri

Tingkah laku

Keupayaan bersosial

Tingkah laku agresif


Wujud bersama masalah lain

Ciri-ciri tingkah laku

Ciri Kongnitif

Huraian
Boleh mengingati tugasan dan beberape banyak masa utk siapkan tugasan. Namun tidak dapat mengingati arahan daripada guru.

Ingatan kerja

Pertuturan arah kendiri

Mekanisme ini digunakan oleh pelajar untuk membuat refleksi tentang perkembangan tugasan, meyelesaikan masalah, dan mengikut arahan. Namun lemah dalam kemahiran ini. Keupayaan untuk mengasingkan kekecewaan dan masalah emosi bagi menyiapkan tugasan. Terdapat Kanak-kanak ADHD tidak dapat mengatasi masalah emosi dan tugasan lalu berlari keluar kelas .

Kawalan emosi & motivasi

Ciri Kongnitif

Huraian
Aktivit mental melibatkan keupayaan perkara yang diperhatikan dan menyatukan bahagianbahagian utk melaksanakan tindakan baru. Contohnya bermasalah dalam menyelesaikan tugasan yang kompleks.

Membentuk semula

Ciri Sosial dan Emosi

Penghargaan Diri Merujuk kepada tanggapan seseorang terhadap dirinya sebagai seorang individu. Jika banyak penghargaan akan menganggap dirinya banyak kekuatan. Kefungsian sosial Berbeza dengan penghargaan diri, maklumat tentang fungsian sosial pelajar ADHD adalah jelas. Mereka kerap hadapi masalah dalan menyesuaikan diri dengan tututan sosial di sekolah dan tempat lain.

Ciri-ciri akademik

Terdapat perbezaan yang luas bagi ciriciri akademik kanak-kanak ADHD ini. Ada yang sangat lemah dan ada yang boleh mengikuti pelajaran dengan baik setelah melalui intervensi dan proses pembelajaran yang berkesan. Malah ada pelajar ADHD yang tergolong dalam kategori pintar cerdas dan berbakat.

Agresif Kerap memulakan pergaduhan atau pertengkaran

ri-ciri tingkah laku yang lain.

Kerap membuat kesalahan akibat cuai; agal menyiapkan kerja sekolah; idak mahu mendengar apabila bercakap ngannya; ukar mengatur tugasan dan aktiviti; dan Mengelak, tidak suka, atau enggan membuat

ujudan ADHD Bersama Masalah Yang Lain

ecelaruan adalah berkembang bermula sebelum umur 7 ahun dan biasanya boleh dikesan oleh ibu bapa ketika mas ecil lagi. DHD adalah kronik, mengambil masa yang panjang, dan ti iperolehi (misalnya selepas kemalangan). idak upaya untuk memberi tumpuan Murid dengan ADHD mempunyai tahap impulsitivito yang tid esuai dengan umur mereka. idak boleh duduk diam, sangat aktif berbanding dengan mu ain. Menunjukan kecelaruan tanpa mengira keadaan dan tempat etunjuk-petunjuk ADHD lebih menonjol di sekolah di ebabkan struktur dan juga jangkaan di situ.

r Keturunan

PUNCA TERJADINYA ADHD

du dengan corak berkemungkinan mempunyai ADHD dalam ganya (Genetik)

Faktor Fisiologikal

Faktor Persekita ran


Persekitaran

Faktor Biokimia Bahan kimia dalam otak (nuerotransmitter) memancarkan maklumat dari salah satu daripada tiga bahagian di atas kepada bahagian yang lain, tidak dipecahkan dan serap semula dengan sempurna

zaan Fungsi Otak du yang alami ADHD, at kurang aktiviti kal dan kurang balas terhadap angan bagi an-bahagian

Faktor fisikoligi merupaka punca utama kepada ADH Kecederaan Otak

Disebabkan oleh penggu dadah, merokok atau

KEPERLUAN PENDIDIKAN KANAK-KANAK DENGAN ADHD

Keperluan pendidikan kanak-kanak ADHD memerlukan intervensi dari awal yang melibatkan ibu bapa, guru, sokongan pesekitaran, tingkah laku, dan proses pengajaran dan pembelajaran.
Bureau on Learning Disabilities (BOLD) telah memberikan 10 prinsip yang boleh diamalkan oleh ibu bapa iaitu; Ibu bapa 1. Beri anak maklum balas serta merta 2. Beri maklum balas yng kerap 3. Hasil tingkahlaku dikenakan masa yang lebih lama dan lebih berat ( contoh ; dendaan/ hukuman. 4. Gunakan ganjaran terlebih dahulu sebelum menghukum/ dendaan 5. Hendaklah sentiasa tetap dengan keputusan 6. Lebih banyak bertindak, bukaya bercakap 7. Elakkan krisis-sebaliknya merancang ke depan untuk situsi masalah. 8. Sentiasa ingat bahawa anak ADHD tidak dapat lari dari masalah 9. Ingat ini bukan salah anda dan bawa bertenang 10. Sentiasa bersifat pemaaf dan lenyapkan kemarahan dan kekecewaan anda setiap hari.

Guru perlu mempunyai pengetahuan yang luas tentang ADHD dan dapat melaksanakan pengajara dan pembelajaran dengan berkesan. Kemahiran mengurus tingkah laku dapat membantu guru mnegawal dan membentuk tingkah laku

ngan kitaran

Susunan kelas hendaklah bebas daripada ganggua tumpuan perhatian. Menetapkan peraturan kelas yang jelas dan membincangkan jangkaan yang diharapkan Menyediakan dan mematuhi rutin harian kelas dan mengingatkan murid sekiranya terdapat sebarang perubahan Menyusun pembelajaran menjadikan pembelajara lebih aktif dengan cara memberi murid peluang bergerak

rvensi ah Laku

Memberi ganjaran dan pengukuhan bagi tingkah lak yang diingini yang ditunjukkan Strategi pencegahan iaitu menghentikan tingkah l yang tidak sesuai ketika baru bermula atau ketika masih ringan Token ekonomi memberi ganjaran dalam bentuk token ( sticker, syiling palstik, dll) yang mempunyai ekonomi, aiitu boleh ditukar dengan barang yang disukai.

rvensi gajaran

Arahan yang diberikan hendaklah jelas, ringkas, da lengkap Apabila memberi arahan, minta murid mengulang arahan tersebut kepada anda Pecahkan tugasan yang kompleks/ besar kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil Gunakan banyak tindak balas aktif sepanjang pengajaran Gunakan kaedah pelbagai sensori dalam pembela

OAKTIF

Adalah satu gejala yang mana kanak-kanak tersebut mahu bersendirian dan tidak suka bergaul dengan rakan sebaya. ni adalah salah satu masalah bagi kanak-kanak Dalam pada itu kanak-kanak yang mempunyai perkaitan ini kurang memberi tumpuan semasa pembelajaran disebabkan mereka

utisme

ontoh yang paling mudah adalah kanak-kanak ang berpenyakit autisme. anak-kanak yang berpenyakit autisme, merek anya memberikan tumpuan dalam dunia mere endiri sahaja. ereka juga mempunyai masalah dalam erkomunikasi, interaksi sosial, gangguan deria ola bermain dan perilaku emosi. empunyai masalah yang serius dalam omunikasi dan interaksi sosial.

Rawatan ADHD

Melibatkan pendekatan multidisiplin yang merangkumi bidang psikologi, sosial dan pendidikan Ubat perangsang digunakan bagi merawat ADHD tetapi tidak bermakna akan pulih sepenuhnya,ia membantu kanak-kanak ADHD menjadi tenang dapat menumpukan perhatian dan kurang bertindak mengikut gerak hati Ubat peransang utama bagi merawat ADHD adalah Methylphenidate yang dijual dibawah nama dagang Ritalin Kesan jangkamasa ubat bermula 30 hingga 60 minit dan akan luput selepas 3 hingga 4 jam Sebelum mengambil sebarang ubat, pesakit perlu mendapatkan nasihat doktor kerana sesetengah ubat hanya berkesan kepada individu tertentu sahaja

Secara kesimpulannya, permasalahan ini semakin meningkat di kalangan kanak-kanak dewasa ini. Maka, langkah-langkah perlu di atasi segera supaya gejala ADHD di kalangan kanak-kanak tidak membawa kepada salah laku yang serius apabila dewasa nanti. Di samping itu juga, peranan guru amat penting sewaktu di sekolah dalam mengendalikan masalah murid- murid ADHD ini. Kebijaksanaan akal dan kawalan emosi yang tinggi dengan bersikap terbuka serta memerlukan kesabaran yang tinggi perlulah diamalkan oleh guru-guru

KESIMPULAN